Prawo spółdzielcze lokatorskie - jak nabyć? - Forum Prawne

 

Prawo spółdzielcze lokatorskie - jak nabyć?

Tytułem wstępu: Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest prawem niezbywalnym. Może przysługiwać tylko jednej osobie (wyjątek stanowią małżonkowie), która to osoba musi być członkiem spółdzielni (w przypadku małżonków wystarczy, aby członkiem było jedno z nich). ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo nieruchomości, lokalowe i budowlane


Zamknięty temat
 
24-11-2005, 15:17  
BadPi
Ekspert w spoczynku
 
Posty: 32
Domyślnie Prawo spółdzielcze lokatorskie - jak nabyć?

Tytułem wstępu:

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest prawem niezbywalnym. Może przysługiwać tylko jednej osobie (wyjątek stanowią małżonkowie), która to osoba musi być członkiem spółdzielni (w przypadku małżonków wystarczy, aby członkiem było jedno z nich). Prawa tego nie można sprzedać, darować, nie podlega też dziedziczeniu.

Z prawem do lokalu związany jest tzw. wkład mieszkaniowy – równowartość tego prawa, stanowiąca najczęściej ok. 70 % wartości rynkowej lokalu. W przypadku wygaśnięcia prawa do lokalu wkład mieszkaniowy spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej.

Czy można uzyskać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, jeżeli przysługuje ono lub przysługiwało osobie bliskiej?

Tak. Istnieje możliwość skorzystania z roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie prawa do lokalu po byłym członku przewidzianego w art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Warunki są następujące:

1. prawo do lokalu musi wygasnąć.

Następuje to na skutek ustania członkostwa, np. z chwilą śmierci osoby, której prawo przysługuje (mówiąc nieprecyzyjnie: „głównego najemcy” – takie określenie widnieje dość często na przydziałach), albo wskutek upływu terminu wypowiedzenia członkostwa – w tym przypadku główny najemca wypowiadając członkostwo w spółdzielni może wskazać osobę, która z roszczeniem zamierza wystąpić. W celu wypowiedzenia członkostwa należy udać się do spółdzielni i tam napisać krótkie oświadczenie. Pocztą można wysłać tylko wówczas, gdy podpis jest poświadczony notarialnie, konsularnie itp.
Termin wypowiedzenia wynosi zazwyczaj miesiąc (powinien być wskazany w statucie) i biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone.

2. osoba, która chce z roszczenia skorzystać powinna spełniać łącznie następujące warunki:
- być małżonkiem, dzieckiem, albo inną osobą bliską byłego członka spółdzielni,
- zamieszkiwać z nim do chwili ustania członkostwa.

Uwaga! Fakt zamieszkania najprościej udowodnić na podstawie zameldowania i to najczęściej wystarcza. Są wyjątki.

Przykład:
Lokal przysługuje pani X. W lokalu zameldowana jest jej córka z 5-letnim dzieckiem. Z roszczenia może skorzystać zarówno córka jak i dziecko.

Przykład 2.
W lokalu zameldowana jest babcia z 5-letnim wnukiem (na pobyt czasowy, bo stały ma u rodziców, którzy mieszkają np. w bloku obok). Możliwość skorzystania przez niego z roszczenia nie jest już taka pewna. Niektóre spółdzielnie uznają, inne nie. Z orzecznictwa: lokal, w którym osoba zamieszkuje to miejsce będące jej gównym centrum życiowym. Wydaje się oczywiste, ze np. schorowana babcia, która sama wymaga opieki, nie jest w stanie zając się wnukiem i łatwo będzie wykazać, ze owo centrum życiowe znajduje sie w mieszkaniu rodziców.

3. osoba występująca z roszczeniem powinna być gotowa do zawarcia umowy.

Warunek ten sprowadza się do konieczności zgromadzenia wkładu mieszkaniowego i wpłacenia go na rachunek spółdzielni przed podpisaniem umowy ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Wysokość wkładu zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego na koszt osoby, która zamierza z roszczenia skorzystać. Wykonanie operatu można zlecić samodzielnie rzeczoznawcy, albo za pośrednictwem spółdzielni (niektóre z nich mają podpisane umowy z rzeczoznawcami – koszt sporządzenia operatu jest w tym przypadku niższy). Wykonanie operatu można zlecić od razu po wypowiedzeniu, nie trzeba czekać na upływ terminu wypowiedzenia. Opreat ważny jest przez 1 rok.

W jaki sposób zgromadzić wkład mieszkaniowy?

1. W przypadku, gdy korzystamy z roszczenia po osobie zmarłej, należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Wkład mieszkaniowy podlega normalnym zasadom dziedziczenia. Niezbędny jest więc wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Jeśli spadkobierców jest kilku, powinni dokonać działu spadku, ewentualnie działu z podziałem majątku dorobkowego w ten sposób, aby cały wkład (a dokładnie roszczenie o jego wypłatę) znalazł się u jednej osoby. Postanowienie sądu o stwierdzenia nabycia spadku, oraz ewentualną umowę lub protokół sądu o dziale spadku należy przedłożyć w spółdzielni.


2. W przypadku, gdy ustanie członkostwa nastąpiło na skutek upływu okresu wypowiedzenia, były członek spółdzielni może darować wkład mieszkaniowy osobie, która z roszczenia zamierza skorzystać.

Uwaga! Zarówno umowa o dział spadku (jeżeli dotyczy tylko wkładu mieszkaniowego), oraz umowa darowizny wkładu, nie wymaga formy aktu notarialnego, ani notarialnego poświadczenia podpisów – wystarczy zwykła forma pisemna z tym, że umowę strony powinny podpisać osobiście w spółdzielni. Zwyczaje panujące w spółdzielniach są jednak różne.

Osobie, która spełnia powyższe warunki, spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet cżłonków.

Podatki

Przy dziale spadku, zakładając, że jest nieodpłatny i wszystkie strony zaliczone są do I grupy podatkowej, podatku się nie płaci - art. 4 §1 pkt 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Darowizna wkładu jest opodatkowana, ale zazwyczaj podatek nie będzie wysoki - kwota zwolniona od podatku to 9637 zł od jednej osoby (I grupa podatkowa) - o ile oczywiście obdarowany przeznaczy pieniądze na wkład budowlany. Do tego dochodzi kolejne 9637 zł które w ogóle opodatkowaniu nie podlegają.
Szerzej o podatkach w dziale: Prawo finansowe i podatkowe.


O uznaniu roszczenia decyduje zarząd spółdzielni w formie uchwały. Jeżeli decyzja zarządu jest odmowna, można ją kwestionować w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym (odwołanie do rady nadzorczej), albo na drodze sądowej. Polecam to drugie rozwiązanie. Powodzenia!
BadPi jest off-line  
29-12-2010, 09:21  
demagogia
Moderator globalny
 
demagogia na Forum Prawnym
 
Posty: 7.055
Domyślnie RE: Prawo spółdzielcze lokatorskie - jak nabyć?

Bardzo ważny wpis użytkownika Mrcnk:
Zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy o sp-niach w przypadku wygaśnięcia sp.lokatorskiego prawa do lokalu roszczenia o przyjęcie do sp-ni i zawarcie umowy o ustanowienie sp.lokatorskiego prawa do lokalu przysługuje małzonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, do zachowania roszczenia konieczne jest złożenie w terminie 1 roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy (art. 15 ust.4).
A co do wkładu. Obecnie jest to termin umowny, nie funkcjonuje w rozliczeniach pomiędzy sp-nią o członkiem/inna osobą. Zgodnie z art. 11 ust.2 ww. ustawy w przypadku wygaśnięcia sp.lokatorskiego prawa do lokalu, sp-nia z zastrzeżneiem art. 15 [!] ogłasza nie póxniej niz w ciągu 3 miesięcy od dnia opróznienia lokalu, przetarg [!] na ustanowinie odrębnej własności lokalu.(...) Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na nabywcę jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Zgodnie z art.11 ust. 2[2] tejże ustawy "z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, (...), w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.".
Natomiast zgodnie z art. 11 ust.2[1] : "W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.".
demagogia jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (odpowiedzi: 1) Witam, Posiadam spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Od kilku miesięcy w tym mieszkaniu nikt nie mieszka ponieważ zakupiliśmy mieszkanie...
§ spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (odpowiedzi: 3) czy po rozwodzie mając spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu można starać się o nierówny podział "majątku"? od 1,5 roku mieszkam sama z dziećmi,...
§ spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (odpowiedzi: 3) Proszę o pomoc w następującej sprawie. W 2003 roku nabyliśmy mieszkanie w spółdzielni wpłaciliśmy 30 % wkładu (48tys), na resztę spółdzielnia...
§ spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (odpowiedzi: 1) Witam. Przed zawarciem związku małżeńskiego otrzymałem przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Spółdzielnia w trakcie obowiązywania...
§ Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. (odpowiedzi: 2) Witam! Mam kilka pytań dotyczących nabywania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Kilka dni temu zmarła męża babcia. Zamieszkujemy w jej...
§ Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (odpowiedzi: 2) Po śmierci ojca spółdzielnia mieszkaniowa zażądała od matki zapisania się w poczet członków spółdzielni, a co za tym idzie sporządzenia wyceny...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.