prawa rodziców do dziecka z podwójnym obywatelstwem - Forum Prawne

 

prawa rodziców do dziecka z podwójnym obywatelstwem 2

Jeszcze raz zacznę od początku, widocznie się nie rozumiemy. Autorka pierwszego postu wraz z mężem ustanowili dla dziecka obywatelstwo francuskie, aby szybciej uzyskać paszport. Na co zapewne autorka postu musiała wyrazić zgodę przed francuskim urzędem. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa innych krajów > Systemy prawne innych państw > Prawo ponadkrajowe


Odpowiedz
 
18-01-2011, 22:02  
slawek0405
Początkujący
 
Posty: 21
Domyślnie RE: prawa rodziców do dziecka z podwójnym obywatelstwem

Jeszcze raz zacznę od początku, widocznie się nie rozumiemy. Autorka pierwszego postu wraz z mężem ustanowili dla dziecka obywatelstwo francuskie, aby szybciej uzyskać paszport. Na co zapewne autorka postu musiała wyrazić zgodę przed francuskim urzędem.
Wróciła do Polski i bez zgody męża (jeżeli jest prawnym opiekunem dziecka) nie może wykonać praktycznie żadnych ruchów z dzieckiem. Na wszystko jest potrzebna formalna zgoda męża, którą może zastąpić tylko Sąd. Może jak najbardziej uzyskać dokumenty podróży dla dziecka - i tu potrzebna jest zgoda. Umiejscowienie aktów w Polsce - zgoda. I tak w kółko możemy to wałkować. Autorka na dany moment nie ma żadnego potwierdzenia posiadania przez dziecko obywatelstwa PL. Takim jest dokument tożsamości dziecka (tymczasowy paszport, dowód osobisty) lub przyjęcie od obojga rodziców, z których jedno jest cudzoziemcem oświadczenia o przyjęciu obywatelstwa polskiego przez dziecko. Tak urzędnicy interpretują zapisy ustawy o obywatelstwie polskim. Wręcz do momentu wejścia paszportów biometrycznych, takie małżeństwo występując małoletniemu o paszport musiało podpisać oświadczenie o nie nadaniu dziecku obywatelstwa innego państwa (formularz był ogólnie dostępny na stronach internetowych wydziałów paszportowych.) Akt urodzenia jest tylko stwierdzeniem faktu urodzenia dziecka i podstawowych danych rodziców, a nie potwierdzeniem obywatelstwa, numer PESEL otrzymuje w Polsce każdy cudzoziemiec, który dokonuje obowiązku meldunkowego ( na co ma trzy dni od wjazdu do Polski ). Polskie urzędy interpretują zapis w ustawie o obywatelstwie art 6.ust 1. tak, że skoro rodzice zgodnie złożyli przed zagranicznym urzędem oświadczenie o nadaniu mu obywatelstwa państwa obcego, to i owszem, dziecko będzie mogło mieć obywatelstwo polskie, ale w dopiero w momencie zbliżania się do pełnoletności, kiedy samo zadecyduje o tym. Dlatego też przed polskimi urzędami wszyscy zgodnie ukrywamy fakt posiadania przez dziecko drugiego obywatelstwa. I nie znam nikogo, kto by tego nie ukrywał. W prawodawstwie każdego kraju jest zapis o ochronie swoich obywateli, we Francji zapewne również, a tylko tam autorka postu dopełniła wszelkich formalności. Jeszcze raz powtórzę - wszystko jest O.K.można mieć podwójne obywatelstwo, dwa paszporty, dwa meldunki, jeśli tylko rodzice wspólnie zgadzają się co do miejsca zamieszkania dziecka. Ale regułą jest,że w przypadku rozwodów i innych takich przykrych zdarzeń, dziecko zostaje w swoim macierzystym kraju, którym to w opisanym przypadku jest Francja. Nawet na granicy wśród naszej S.G. panuje zasada WYJECHAŁEŚ NA POLSKIM PASZPORCIE - WRACASZ NA POLSKIM I NIEWAŻNE, ŻE MASZ W KIESZENI TRZY
Sytuacja z dziećmi przedstawia się troszkę inaczej niż z osobami dorosłymi. Tutaj decyduje za dziecko dwoje ludzi, a nie tylko jedno. Cokolwiek zrobi jedno z rodziców bez zgody drugiego lub Sądu - w późniejszych bataliach sądowych tylko pogarsza sytuację.
O dziecko autorki tematu nie upomni się tylko ojciec, upomni się również państwo francuskie o swojego obywatela, przetrzymywanego w Polsce bez zgody ojca.
Myślę,że wyczerpałem już ten temat, nie wszyscy mogą się ze mną zgadzać, radzę potwierdzać informacje u naszych kochanych urzędników. Mnie się opłaciło...
slawek0405 jest off-line  
18-01-2011, 23:08  
Pogodniak
Praktyk
 
Posty: 3.361
Domyślnie RE: prawa rodziców do dziecka z podwójnym obywatelstwem

Slawek, daj se siania, dawno takie steku bzdur nie czytalem.

Wniosek o wystawienie paszportu polskiego NIGDY nie jest wnioskiem o NADANIE obywatelstwa polskiego, bo to sa zupelnie rozne rzeczy.

W mysl prawa polskiego dziecko urodzone z rodzica polskiego ma obywatelstwo polskie, bez wzgledu na to, czy przez urodzenie za granica nabywa jeszcze inne. Teoretycznie moze miec bardzo latwo 3 obywatelstwa, jesli matka jest Polka, ojciec Anglikiem a dziecko urodzilo sie np. na terytorium Stanow Zjednoczonych.

Prawo polskie nie zabrania posiadania podwojnego obywatelstwa, bo sie w tym zakresie po prostu w ogole nie wyraza w przepisach. Jedynym przepisem jest to, ze obywatel polski nie moze byc traktowany jako obywatel obcy, co znaczy, ze obywatel polski nie moze sie w Polsce legitymywoac zagranicznym paszportem, wobec wladz polskich musi zawsze pokazywac dokumenty polskie.
Pogodniak jest off-line  
19-01-2011, 00:35  
belunia
Stały bywalec
 
Posty: 2.550
Domyślnie RE: prawa rodziców do dziecka z podwójnym obywatelstwem

Cytat:
Napisał/a slawek0405 Zobacz post
Jeszcze raz zacznę od początku, widocznie się nie rozumiemy. Autorka pierwszego postu wraz z mężem ustanowili dla dziecka obywatelstwo francuskie
Autorka tematu napisala
Nie jesteśmy małżeństwem

nie wiem jakie prawo jest w tamtym panstwie,ale nie zawsze ojciec ma prawa do dziecka
np w DE nie ma praw, choc dziecko uznane noszace jego nazwisko itd.
dlatego nie ma ,bo nie byli malzenstwem

a teraz to juz nic nie wiem..
Dziecko obywatela polskiego i cudzoziemca
Dziecko nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jeden posiada obywatelstwo polskie. Bez znaczenia jest czy dziecko urodziło się na terytorium Polski, czy za granicą. Bez znaczenia jest również, który z rodziców (ojciec czy matka) posiada obywatelstwo polskie.

Dziecko zawsze nabywa obywatelstwo polskie, jeśli oboje rodzice posiadają obywatelstwo polskie.

Inaczej przedstawia się sytuacja dziecka, którego jednym z rodziców jest obywatel polski a drugim cudzoziemiec nie posiadający obywatelstwa polskiego. Co do zasady, w takim przypadku, dziecko nabywa obywatelstwo polskie. Bez znaczenia jest, który z rodziców posiada obywatelstwo polskie.

Jednakże rodzice mogą wybrać dla dziecka obywatelstwo państwa obcego, którego obywatelem jest jedno z rodziców, jeżeli według prawa tego państwa dziecko nabywa jego obywatelstwo. W takim przypadku rodzice powinni złożyć oświadczenie o wyborze obywatelstwa w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. Oświadczenie składa się przed wojewodą, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania – w przypadku osób zamieszkałych w Polsce. Osoby zamieszkałe za granicą składają oświadczenie przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.

Do oświadczenia o wyborze obywatelstwa obcego dla dziecka należy dołączyć następujące dokumenty:
podanie,
oświadczenie o wyborze obywatelstwa obcego dla dziecka,
dokument, z którego wynika, że dziecko nabywa obywatelstwo obce z mocy prawa tego państwa, którego obywatelem jest jedno z rodziców (np. zaświadczenie z ambasady lub urzędu konsularnego, że zgodnie z prawem kraju pochodzenia rodzica, dziecko może nabyć obywatelstwo tego kraju),
odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, a jeśli dziecko nie pochodzi z małżeństwa odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców, jeżeli zawarli oni związek małżeński,
poświadczone urzędowo kserokopie dokumentów tożsamości rodziców,
opłatę - 5 zł. za podanie i 50 groszy za każdy załącznik,

Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, w sprawie wyboru obywatelstwa dla dziecka, każde z nich może zwrócić się w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka o rozstrzygnięcie do sądu.

Dziecko, którego rodzicem jest obywatel polski, a które nabyło obywatelstwo obce na podstawie oświadczenia rodziców, może powrócić do obywatelstwa polskiego. Dziecko nabywa obywatelstwo polskie, jeżeli po ukończeniu 16 lat, ale przed upływem 6 miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletniości (czyli ukończenia 18 lat) złoży odpowiednie oświadczenie o wyborze obywatelstwa polskiego. Osoba może sama złożyć oświadczenie o wyborze obywatelstwa polskiego. Do złożenia wniosku nie potrzeba zgody rodziców. Również decyzja o nadaniu obywatelstwa polskiego nie może być uzależniona od zgody rodziców. Oświadczenie składa się przed wojewodą, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania – w przypadku osób zamieszkałych w Polsce. Osoby zamieszkałe za granicą składają oświadczenie przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie przez właściwy organ, którym jest wojewoda lub konsul (o właściwości decyduje miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek) decyzji pozytywnej skutkuje nabyciem obywatelstwa polskiego. W przypadku decyzji negatywnej można złożyć odwołanie do organu drugiej instancji - Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

Do oświadczenia o wyborze obywatelstwa polskiego przez dziecko należy dołączyć następujące dokumenty:
podanie,
oświadczenie o wyrażeniu woli nabycia obywatelstwa polskiego,
życiorys,
odpis aktu urodzenia,
poświadczona urzędowo kopia karty pobytu, w przypadku osób zamieszkałych na terytorium Polski,
poświadczona urzędowo kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo,
dokument z którego wynika, że rodzice dokonali wyboru obywatelstwa obcego dla dziecka,
opłatę - 5 zł. za podanie i 50 groszy za każdy załącznik, oraz 200 zł. za decyzję o nabyciu obywatelstwa polskiego.

Zmiany w ustaleniu, co do osoby albo obywatelstwa jednego lub obojga rodziców podlegają uwzględnieniu przy określeniu obywatelstwa dziecka, jeżeli nastąpiły przed upływem roku od dnia urodzenia się dziecka. Trzymiesięczny termin do złożenia wniosku o wyborze dla dziecka obywatelstwa innego niż inne oraz złożenia wniosku do sądu, liczy się od dnia, w którym zmiana została ustalona.

Zmiana w ustaleniu osoby ojca, może wynikać z orzeczenia sądu wydanego na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa lub o unieważnienie uznania dziecka. Zmiany te mają wpływ na obywatelstwo dziecka. Jeżeli okaże się, że ojcem dziecka nie jest obywatel polski, a dziecko nabyło obywatelstwo właśnie z powodu obywatelstwa ojca, dziecko traci obywatelstwo polskie. W takim wypadku dziecko nabywa obywatelstwo matki. Zmiany w ustaleniach, co do osoby ojca nie maja wpływu na obywatelstwo dziecka, jeśli osiągnęło ono już pełnoletniość. Jeżeli dziecko ukończyło szesnaście lat, zmiana obywatelstwa może nastąpić jedynie za jego zgodą.

Dziecko, co do zasady posiada taki sam status prawny jak jego rodzice. Przebywa na terytorium Polski na podstawie takich samych dokumentów jak rodzice. Jeżeli rodzice dziecka otrzymają obywatelstwo polskie, także dziecko automatycznie staje się obywatelem polskim. Nadanie obywatelstwa polskiego dzieciom, które ukończyły 16 lat, możliwe jest tylko po wyrażeniu przez nich zgody. Możliwe jest, że dziecko nie wyrazi zgody na nabycie obywatelstwa polskiego. W takim przypadku pozostaje ono obywatelem innego kraju, chociaż jego rodzice stali się obywatelami polskimi.

Jeżeli obywatelstwo polskie nadawane jest tylko jednemu z rodziców dziecka, dziecko może nabyć obywatelstwo polskie jeżeli:

dziecko pozostaje wyłącznie pod opieką rodzica nabywającego obywatelstwo polskie lub
drugi z rodziców jest obywatelem polskim lub
drugi rodzic wyraził zgodę przed właściwym organem (wojewodą lub konsulem) na nabycie przez dziecko obywatelstwa polskiego. Zgoda nie jest wymagana jeśli drugi rodzic nie żyje lub jest nieznany.

Brak zgody rodzica, który nie nabywa obywatelstwa polskiego, powoduje że dziecko nie nabędzie obywatelstwa polskiego, ale pozostanie przy swoim dotychczasowym obywatelstwie.

Również w tym wypadku, nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko, które ukończyło 16 lat, wymaga jego zgody. Możliwe jest, że dziecko nie wyrazi zgody na nabycie obywatelstwa polskiego.
belunia jest off-line  
19-01-2011, 08:19  
slawek0405
Początkujący
 
Posty: 21
Domyślnie RE: prawa rodziców do dziecka z podwójnym obywatelstwem

Ok, kończę udział w tym temacie, a wszystkim zainteresowanym proponuję wizytę w Urzędzie Wojewódzkim w celu otrzymania szczegółowych informacji. Wniosek o paszport, czy D.O. nie jest wnioskiem o nadanie obywatelstwa, a wnioskiem o potwierdzenie posiadania. Pogodniak pomyliłeś te dwie rzeczy. Dla zainteresowanych my to przechodziliśmy na własnej skórze. Powodzenia i pozdrawiam.
slawek0405 jest off-line  
19-01-2011, 08:25  
slawek0405
Początkujący
 
Posty: 21
Domyślnie RE: prawa rodziców do dziecka z podwójnym obywatelstwem

Jeżeli okaże się, że ojcem dziecka nie jest obywatel polski, a dziecko nabyło obywatelstwo właśnie z powodu obywatelstwa ojca, dziecko traci obywatelstwo polskie.


To również ciekawy zapis, nieprawdaż?
slawek0405 jest off-line  
19-01-2011, 09:43  
Pogodniak
Praktyk
 
Posty: 3.361
Domyślnie RE: prawa rodziców do dziecka z podwójnym obywatelstwem

Slawek, to TY napisales, ze skladajac wniosek o paszport wystepujemy o "nadanie obywatelstwa" a nie ja..... A to jest wlasnie bzdura, akurat z tym sie zgadzam.

Belunia reszte doskonale wyjasnila. Dopoki rodzice dziecka z malzenstwa mieszanego nie wystapia do wladz polskich z oswiadczeniem, ze nie chca, by dziecko mialo obywatelstwo polskie, bo ma inne po drugim rodzicu, dziecko ma z mocy prawa dwa (moze miec nawet trzy w opisanym przeze mnie wyzej przypadku) obywatelstwa i koniec. A kto jest rodzicem polskiem, czy ojciec czy matka, nie gra roli,
Pogodniak jest off-line  
12-01-2012, 23:02  
holusien
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: prawa rodziców do dziecka z podwójnym obywatelstwem

Nie masz racji Pogodniak. Przede wszystkim obywatelstwo polskie dostaje automatyczne dziecko wtedy, gdy jeden rodzic jest Polakiem, natomiast drugi rodzic nie ma W OGÓLE obywatestwa, badź jest ono nieznane lub nieokreślone.
Źle interpretujesz przepisy. Oświadczenie o obywatelstwie dziecka składane przez rodziców, to tylko wyrażenie woli, ŻE CHCĄ dla dziecka polskiego obywatelstwa, a nie tak jak piszesz nie chcą. I tym samym nie złozenie takiego oświadczenia nie przynosi owoców w postaci podwójnego obywatelstwa...
Niestety rację ma sławek, a piszę niestety bo stoję też przed takim problemem. mam juz polskie akty urodzenia dzieci, ale co z tego jak mają nazwisko niepolskie, urodzone nie w Polsce i jak ja ukryję fakt przed urzędnikiem, że już mają inne obywatelstwo? teraz w sumie, jest dużo umów między krajami UE i już nie trzeba się zrzekać swojego obywatelstwa chcąc dostać inne, jednak mój aktualny kraj nie ma takiej umowy z Polską
holusien jest off-line  
28-05-2015, 09:53  
aleksandra040485
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: prawa rodziców do dziecka z podwójnym obywatelstwem

witam serdecznie!!!!!!!!!!
mam problem urodzilam dziecko na UKRAINIE jestem pochodzenia polskiego mam karte polaka. nie jestem mezatka w zwiazu bylam okolo 6 lat,ojciec dziecka jest POLAKIEM dziecko ma odpis polski swiadectwa o urodzeniu. Biologiczny ojciec nie chce ponosic odpowiedzialnosci za dziecko ma jeszcze 2 dzieci i jest po rozwodzie,jest rownirz bezrobotnym dla tego wszystko lezy na mich plecach. Ojciec nie chce wyrazic zrode o wydanie paszportu dla syna, przez konsulat podalam dokumenty o pesel a o paszport ma byc zgoda ojca. On nie chce wyrazac zgody iz boi sie odpowiedzialnosci a dzicko potrzebuje miec tozsamosc. czy moge wyrobic polski paszport dla syna bez zgody ojca tak jak nie jest on moim mezem i nie opiekuje sie dzieckiem pije, awanturuje sie leczyl sie na alkocholizm na padaczki i biala goraczke nie wiem co robic iz chce aby syn mial nrmalne zycie. PROSZE O POMOC i RADE co mam ZROBIC i jak aby dostac bez zgody ojca.
Bede wdzieczna za pomoc i odpowiedz bo juz brak mi sily aby z nim rozmawiac tak jak on tylko poniza obraza i nie chce nic sluchac (synek ma 7 miesiecy). Blagam o RADE!!!!!!!!! (chce zaznaczyc ze dziecko w akcie urodzenia ma obywatelstwo polskie, co mam robic i jak uzyskac paszport polski dla syna bez zgody ojca skoro nie jestesmy malzenstwem)
aleksandra040485 jest off-line  
20-06-2018, 16:03  
kingaa1996
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: prawa rodziców do dziecka z podwójnym obywatelstwem

Witam . Pisze z pytanie takim. Jestem Polka mam Narzeczonego z Ukrainy mamy wspolne dziecko . moje pytanie brzmi czy moje dziecko moze starac sie o dwa obywatelstwa czy nie ? moze ktos sie orientuje jak to wyglada
kingaa1996 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Ubezpieczenie obywatela z podwójnym obywatelstwem (odpowiedzi: 1) Kochani mam takie pytanie:mam podwójne obywatelstwo:polskie i szwedzkie.Jestem poł roku w Polsce i pół roku w Szwecji.Jak wracam do Polski to...
§ Służba wojskowa z podwójnym obywatelstwem (odpowiedzi: 3) Mam zasadnicze pytanie czy jeśli posiadam podwójne obywatelstwo (Polskie i Australijskie) muszę się jednego zrzec aby zacząć służbę wojskową w...
§ Jak to jest z tym podwójnym OC? (odpowiedzi: 15) Jak to jest z tym podwójnym OC, kiedy można się wybronić od płacenia drugiemu TU składki . Kupiłem auto które było ubezpieczone w LD OC które...
§ Motocykl z podwójnym OC (odpowiedzi: 5) Witam 3.05.2012 kupiłem Motocykl. Dzień wcześniej tj. 02.05.2012 sprzedający wykupił OC w Warcie. Jak się okazało Motocykl cały czas był...
§ Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce dla osoby z podwójnym obywatelstwem (odpowiedzi: 3) Witam Mam pytanie co do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba urodzona w Polsce, która następnie wyjechała do Niemiec i przyjęła ich obywatelstwo...
§ Zmiana nazwiska osoby z podwójnym obywatelstwem. (odpowiedzi: 6) Szukam pomocy w sprawie zmiany nazwiska. Posiadam podwójne obywatelstwo: niemieckie i polskie. Mam ślub z obywatelem Niemiec, w dowodzie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.