Europejski tytuł egzekucyjny - Forum Prawne

 

Europejski tytuł egzekucyjny

Cytat: Napisał/a Rzeczpospolita (...) Od 21 października 2005 r. w pełni stosuje się rozporządzenie nr 805/2004 z 21 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. To europejski akt prawny idący najdalej ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa innych krajów > Systemy prawne innych państw > Prawo ponadkrajowe


Zamknięty temat
 
25-10-2005, 07:15  
Rumpelstiltskin
Użytkownik
 
Posty: 50
Domyślnie Europejski tytuł egzekucyjny

Cytat:
Napisał/a Rzeczpospolita
(...)
Od 21 października 2005 r. w pełni stosuje się rozporządzenie nr 805/2004 z 21 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. To europejski akt prawny idący najdalej w kierunku tworzenia jednolitego obszaru sądowniczego. Najogólniej mówiąc, chodzi o wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o zapłatę.
Co daje rozporządzenie

Dzięki rozporządzeniu zminimalizowana została procedura poprzedzająca postępowanie egzekucyjne w innym państwie unijnym.

Ponieważ państwa członkowskie zrezygnowały z przysługującej im części ich władzy sądowej w zakresie zezwalania na uznawanie i wykonywanie orzeczeń zagranicznych (określanej mianem exequatur), więc wprowadzono zasady:

* > wzajemnego uznawania decyzji sądów państw członkowskich UE,
* > traktowania orzeczeń dla celów ich wykonania tak jak orzeczeń krajowych - jeśli są opatrzone tzw. zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego.

Kiedy się je stosuje

Wspomniane rozporządzenie weszło w życie 21 stycznia 2005 r., a stosuje się je w całości od 21 października 2005 r. do roszczeń o zapłatę kwoty pieniężnej, która stała się wymagalna lub której termin wymagalności został określony w:

* > orzeczeniu sądów czy trybunałów państw członkowskich,
* > postanowieniach, nakazach egzekucyjnych, orzeczeniach o kosztach urzędników sądowych i w innych podobnych dokumentach,
* > ugodach zatwierdzonych przez sąd lub zawartych przed sądem oraz
* > dokumentach urzędowych, w tym dotyczących zobowiązań alimentacyjnych (wydanych i podpisanych przez upoważnioną w danym państwie członkowskim władzę), w których dłużnik zgodził się co do roszczenia.

Bezsporne, czyli jakie?

Chodzi zatem o takie roszczenia pieniężne, które są określane jako tzw. roszczenia bezsporne, a co do których dłużnik:

* > wyraził zgodę na roszczenie - przez uznanie lub ugodę,
* > zaniechał obrony,
* > mimo początkowego przeczenia roszczeniu zaprzestał działania w sprawie sądowej (co w polskiej procedurze cywilnej może zostać uznane za przyznanie twierdzeń wierzyciela w toku procesu - art. 230 kodeksu postępowania cywilnego).

Rozporządzenie wprowadza do krajowego prawa procesowego zasadę, zgodnie z którą w postępowaniu egzekucyjnym "orzeczenie, któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, podlega wykonaniu na takich samych warunkach jak orzeczenie wydane w państwie członkowskim wykonania".

To oznacza, że orzeczeniu takiemu w Polsce należy nadać klauzulę wykonalności i skierować je do egzekucji.
Czy taka egzekucja jest nieuchronna?

Oczywiście nie, choć niewątpliwie ilość instrumentów prawnych służących obronie staje się bardzo ograniczona. Odpadają merytoryczne zarzuty polegające na przeczeniu istnienia długu, które mogą i powinny być podnoszone w toku postępowania poprzedzającego wydanie orzeczenia przez sąd czy trybunał państwa członkowskiego, orzekający o zasadności roszczenia o zapłatę.

To samo dotyczy zarzutów dotyczących samego nadania orzeczeniu zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego. Nadanie zaświadczenia nie może być kontrolowane w państwie członkowskim, w którym jest wykonywane orzeczenie.
Jak można kwestionować

Pozostają jedynie zarzuty formalne (proceduralne), podnoszone na podstawie wspomnianego rozporządzenia nr 805/2004 lub na podstawie prawa krajowego państwa członkowskiego, w którym jest wykonywane orzeczenie.

Do tych pierwszych należą:

* > wnioski zmierzające do uchylenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, kierowane do sądu kraju, w którym orzeczenie zapadło, ze względu na oczywistą bezzasadność jego wydania,
* > wnioski (kierowane do sądu kraju wykonania orzeczenia, któremu nadano zaświadczenie o europejskim tytule egzekucyjnym) o odmowę wykonania na skutek kolizji z wcześniejszym orzeczeniem (wydanym na tej samej podstawie i wobec tych samych stron) - gdy zarzut w sprawie niemożności pogodzenia obu tych orzeczeń nie mógł być podniesiony w postępowaniu sądowym w państwie członkowskim, w którym zostało wydane drugie orzeczenie.

Jeśli idzie natomiast o zarzuty podnoszone na podstawie polskiego prawa przeciwko wykonaniu europejskiego tytułu egzekucyjnego, to będą one mogły być sformułowane przede wszystkim w tzw. powództwie przeciwegzekucyjnym (na podstawie art. 840 i następnych kodeksu postępowania cywilnego). Chodzi zwłaszcza o sytuacje, gdy istnieją wzajemne roszczenia pieniężne dłużnika wobec wierzyciela, które mogą być potrącone.

PAWEŁ WRZEŚNIEWSKI, Andrzej Mikulski
Autor jest wspólnikiem w kancelarii Mikulski Loos i Wspólnicy w Krakowie
http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/fi ... a_a_2.html
Rumpelstiltskin jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Europejski Tytuł Egzekucyjny (odpowiedzi: 12) Czy ktoś może wie, do kogo w Anglii należy się skierować w celu wykonania Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego?
§ Tytuł egzekucyjny i wniosek egzekucyjny a spółka cywilna (odpowiedzi: 3) Witam Mam wydane przez sąd dwa nakazy wystawione na rzecz wspólników spółki cywilnej. Czy o klauzulę może wystąpić jeden wspólnik, czy wniosek...
§ Europejski Tytuł Egzekucyjny (odpowiedzi: 6) Witam, w Elektronicznym postępowaniu upominawczym uzyskałam nakaz zapłaty. Następnie wniosłam o wszczęcie egzekucji przez komornika. Komornik, po...
§ Europejski Tytuł Egzekucyjny - Wegry (odpowiedzi: 2) Witam serdecznie. moja prośba dotyczy następującej sprawy. Uzyskałem w Polsce nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jest on prawomocny oraz...
§ Europejski Tytuł Egzekucyjny za nienależne świadczenie (odpowiedzi: 3) Witam. Mam sprawę na granicy czysto cywilnej i "rodzicielskiej". Byłbym wdzięczny za odpowiedź, bo niedługo mija termin wysłania odpowiedzi do...
§ Europejski tytuł egzekucyjny (odpowiedzi: 2) Prosze o link jeśli taki jest gdzie moge znaleźć wzór wniosku do sądu o nadanie "Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego" (art. 795 i następne KPC)....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.