Czy wojsko liczy sie do urlopu - Forum Prawne

 

Czy wojsko liczy sie do urlopu

Witam wszystkich mam pytanie dotyczące pozyskania 26 dni urlopu w tym roku z moich wyliczen wychodzi ze od wrzesnia 2010 mam prawo do 6 dodatkowych dni . Lecz od firmy otrzymalem,odpowiedż ze nie poniewaz ,przed ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy


Odpowiedz
 
02-03-2010, 01:02  
wisnia11
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie Czy wojsko liczy sie do urlopu

Witam wszystkich mam pytanie dotyczące pozyskania 26 dni urlopu
w tym roku z moich wyliczen wychodzi ze od wrzesnia 2010 mam prawo do 6 dodatkowych dni .
Lecz od firmy otrzymalem,odpowiedż ze nie poniewaz ,przed zsw. niepracowałem a po zakonczeniu słuzby nie podjołem pracy po 30 dniach .
lecz pozakonczeniu słurzby bylem zarejestrowany na tzw. Kuroniuwce.
czy wobec tego nienalerzy mi sie dodatkowe 6 dni czy nie!

z gury dziekuje i pozdrawiam :
wisnia11 jest off-line  
02-03-2010, 10:31  
AnJay
Moderator
 
Posty: 14.460
Domyślnie RE: Czy wojsko liczy sie do urlopu

Odpowiedź znajdziemy w art. 120 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 (Dz.U. Nr 44, poz. 220).
Przepis prawny:
Art 120 ust 3. Pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu za-trudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracowni-kom u pracodawcy, u którego podjęli pracę.

Oznacza to, że okres służby wojskowej wlicza się także do okresu od którego zależy nabycie uprawnień do urlopu wypoczynkowego jeśli zatrudnienie zostało podjęte po minięciu 30 dni od daty ukończenia zsw. Pana założenie jest więc prawidłowe, firma jest w błędzie.
AnJay jest off-line  
03-03-2010, 01:53  
wisnia11
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Czy wojsko liczy sie do urlopu

Witam , jesli tak to wspaniale i dziekuje za odpowiedz AnJay

pozdrawiam!
wisnia11 jest off-line  
03-03-2010, 06:37  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 35.342
Domyślnie RE: Czy wojsko liczy sie do urlopu

Proszę wydrukować i przekazać swojej kadrowej :
Cytat:
Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się również inne okresy opisane w przepisach szczególnych:
  • okres urlopu wychowawczego – zgodnie z art. 1865 K. p. okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze;
  • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendiów w trakcie szkolenia i stażu pracowniczego absolwentów (art. 79 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);
  • okres czynnej służby wojskowej oraz okres urlopu bezpłatnego udzielonego powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych (art. 120 i art. 124 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zm.). W pierwszym przypadku pracownik musi jednak zgłosić się do pracy w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia go ze służby. Termin ten uważa się za zachowany również w sytuacji, gdy nie mógł on podjąć pracy z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy;
  • okres służby zastępczej (art. 36 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej - Dz. U. nr 223, poz. 2217 ze zm.);
  • okres pełnienia zawodowej służby wojskowej. Były żołnierz zawodowy, który podjął pracę w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło jego zwolnienie z zawodowej służby wojskowej, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w następnym roku kalendarzowym. (art. 121 ustawy z 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – Dz.U. Nr 179, poz. 1750 ze zm.);
  • okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego (art. 1 ustawy z 20.07.1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, Dz. U. Nr 54, poz. 310);
  • okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika. Okres ten zostaje zaliczony do okresu zatrudnienia u macierzystego pracodawcy, pod warunkiem że pracownik po urlopie bezpłatnym w terminie 7 dni zgłosi się do pracy (art. 25 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych – Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854 ze zm.);
  • okres pobierania uposażenia przysługującego posłom lub senatorom w trakcie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas sprawowania mandatu posła lub senatora. Okres ten zalicza się także do stażu pracy, od którego zależą wszelkie uprawnienia pracownicze, w tym także uprawnienia szczególne, uzależnione od zatrudnienia w określonym zawodzie, branży lub zakładzie pracy (art. 28 ustawy z 9.05.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora – Dz.U. Nr 73, poz. 350 ze zm.);
  • okres służby w Policji (na podstawie art. 80 ustawy z 6.04.1990 r. o Policji – Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.). Okres ten wlicza się do okresu zatrudnienia pod warunkiem, że były policjant podjął pracę w ciągu roku od dnia zwolnienia ze służby, a jeżeli pełnił służbę przygotowawczą – w ciągu 3 miesięcy od tego dnia. W ten sam sposób do uprawnień pracowniczych wliczany jest okres służby w Straży Granicznej (art. 84 ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej – Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 ze zm.), Służbie Więziennej (art. 78 ustawy z 26.04.1996 r. o Służbie Więziennej – Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 ze zm.), Państwowej Straży Pożarnej (art. 70 ustawy z 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.);
  • okres zatrudnienia obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE, a także państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, za granicą u pracodawców zagranicznych (art. 86 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).
Powyższe zestawienie nie zawiera wszystkich okresów tzw. zaliczalnych do stażu urlopowego. Są one uregulowane prawnie w przepisach szczególnych.

Należy jednak pamiętać o dosyć często spotykanym i stwarzającym problemy okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Do pracowniczego stażu pracy nie wlicza się okresu prowadzenia działalności na własny rachunek (w myśl przepisów prawa pracy nie jest to okres zatrudnienia) oraz okresów wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (a więc: umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej i kontraktu menedżerskiego).

Do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, zgodnie z art. 174 K. p. nie wlicza się również okresu urlopu bezpłatnego, z wyjątkiem przypadków uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi (niektóre zostały opisane powyżej).

Obliczając zatem staż urlopowy należy pamiętać o wymienionych wyżej sytuacjach i nie ograniczać się wyłącznie do okresu zatrudnienia oraz nauki, ale pamiętać także o okresach zaliczalnych określonych w przepisach K. p., i innych aktach prawnych.


Źródło: egospodarka.pl
Janusz.C.M. jest off-line  
09-03-2010, 15:04  
wisnia11
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Czy wojsko liczy sie do urlopu

witam wszystkich.moglby mi ktoś powiedziec co wlicza sie w usprawiedliwienie niepodjecia pracy po wojsku .Bo z Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zm.
wynika ze takowe musze miec bo niepodjołem pracy przed uplywem 30 dni od zakonczenia zsw.( bo nikt niechciał mnie zatrudnic ) czy np usprawiedliwieniem jest pobieranie zasilku dla bezrobotnych ? bylem zarejestrowany w uzedzie pracy i pobieralem zasiłek. Przez około 4 miesiące.potem znalazlem prace.Czy takie uzasadnienie to tylko moze byc lekarskie L4 ?
wisnia11 jest off-line  
26-03-2010, 04:06  
wisnia11
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Czy wojsko liczy sie do urlopu

Witam
mam male sprostowanie dla osub z takim problemem jak moj .
art 120 ust.3 dotyczy osub kture slurzbe wojskowom rozpoczeły po 10.2005.
art dodany został w 2006r i obowiązuje od 10.2005 r tak ze dla osub odbywających zsw przed rokiem 2005 i niepracujących przed zsw jest rokiem wyjetym z rzyciorysu

pozdrawiam
wisnia11 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ 26 dni urlopu od kiedy sie liczy? (odpowiedzi: 31) skonczylam technikum 4-letnie w 2006 r. obronilam licencjat w styczniu 2010, a pozniej magistra w maju 2012. od maja roku 2008 mam umowe o prace....
§ Praca, studia, wojsko, a wymiar urlopu (odpowiedzi: 7) Witam Otóż przedstawie swoją sytuacje najprościej jak tylko będę potrafił. Niestety nie znam z dokładnością co do miesiąca (nie pamiętam, a nie...
§ WOJSKO - czy wyrok w wieku 14 lat przekreśla szansę na wojsko?? (odpowiedzi: 2) Witam, Od dłuższego czasu męczy mnie 1 bardzo ważne dla mojej przyszłości pytanie - otóż czy mogę dostać się do Wojska gdy mając 14 lat byłem karany...
§ Czy szkoła liczy się do urlopu? (odpowiedzi: 2) Witam. skończyłem 4 letnie Liceum zawodowe w zespole szkół budowlano drzewnych. Praktyki odbywałem w warsztatach szkolnych które mieściły się na...
§ wojsko doliczane do urlopu (odpowiedzi: 5) Witam wszystkich.mam pytanie,w tym roku minie mi 10lat pracy(w to wliczam służbę wojskową 12miesięcy)czy należy mi się 26dni urlopu?czy wojsko nie...
§ wojsko co odracza wojsko? (odpowiedzi: 1) Cześć Mam 23 lata(w lipcu skończyłem 23 lata) w maju się przeprowadziłem a w lipcu na stary adres chyba przyszło mi coś z Wku,i chcę się dowiedzieć...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.