rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanowiska - Forum Prawne

 

rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanowiska

Witam, byłam zatrudniona na zastępstwo u pracodawcy zatrudniającego >20 osób. W trakcie urlopu wychowawczego otrzymałam rozwiązanie umowy. 1.Zastępowany pracownik nie wrócił (na dzień rozwiązania umowy do pracy). 2.Pracodawca nie ogłosił upadłości ani nie nastapiła jego ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy


Odpowiedz
 
21-09-2010, 15:25  
greencekin
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanowiska

Witam,

byłam zatrudniona na zastępstwo u pracodawcy zatrudniającego >20 osób. W trakcie urlopu wychowawczego otrzymałam rozwiązanie umowy.
1.Zastępowany pracownik nie wrócił (na dzień rozwiązania umowy do pracy).
2.Pracodawca nie ogłosił upadłości ani nie nastapiła jego likwidacja.
3.Nie zaistniały yuzasadniającyce rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
4.Nie zostałam zwolniona "grupowo".

Czy zatem pracodawca mogł mnie w ogóle zwolnić (np. w ramach "zwolnień indywidualnych"-jakich formalności winien wtedy dotrzymać)?
A jeśli nie miał prawa mnie zwolnić, to czy można uznać to rozwiązanie umowy za dokonane z naruszeniem przepisów prawa,czyli obarczone wadą i uznać moje prawo do żądania odszkodowania w myśl z art. 50 §3 w związku z §4 K.p. ?

z góry dziękuję za pomoc
greencekin jest off-line  
21-09-2010, 22:36  
AnJay
Moderator
 
Posty: 14.459
Domyślnie RE: rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanow

Nie mógł Pani zwolnić, ponieważ przesłanki uzasadniające takie rozwiązanie umowy (wymienione przez Panią) nie zaszły.
Oczywiście przysługuje Pani roszczenie odszkodowawcze.
AnJay jest off-line  
27-09-2010, 09:04  
greencekin
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanow

W tej sprawie trwa postęowanie sądowe. Pracodawca w piśmie procesowym stoi na stanowisku, że " ponieważ ustały przesłanki na zastępstwo, albowiem pracodawca zlikwidował stanowisko pracy pracownika, któego zastępowałam, - niezasadne stało się dalsze zatrudnianie powódki-czyli mnie. Bezzasadne jest zatem żądanie zasądzenia odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy".
Dodam, iż pracodawca w tym piśmie nie wskazuje żadnej podstawy prawnej ( paragrafu K.p., art. ustawy czy choćby orzecznictwa) dla swojego twierdzenia.

Czy pracodawca mógł mnie zatem zwolnić na podst. przepisów "ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników" w trybie "zwolnień indywidualnych"?
(dodam, iż wcześniej jako zał. do pisma procesowego otrzymałam pismo pracodawcy inf. o uzgodnieniu na podst. art. 3 w.w. ustawy dot. dot. odejść pracowniczych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku, w którym zostałam zwolniona dot. ponad 2000 pracowników- czyli jak rozumiem, że przez cały rok kalendarzowy pracodawca prowadził tzw."zwolnienia grupowe". Czy zatem jest możliwe żeby jednocześnie w trakcie zwolnień grupowych pracodawca mógł zwolnić mnie "indywidulanie"? - ponoć isteniej jakieś orzecznictwo SN( jakie dokładnie?) , które stwierdza, że jest to niemożliwe? Czy zatem pracodawca mógł mnie zwolnić "indywidualnie"?

Jeśli zaś chodzi o moje roszczenie wypłaty odprawy ( na podst. art. 8 w.w. ustawy) to pracodawca twierdzi, że mi się nia należy bo ratio legis tejże ustawy nie może nakładac obowiązku wypłaty odprawy pracownikowi zatrudnionemu na stałe i tem, który go zastępował, czyli mnie (że było by to dublowanie obciążenia) - przyznam,że niespotkałąm się nigdzie z taką inf. że ta odprawa mi sięnie należy - jak w końcu jest na prawdę?

Ja wniosłam o :
1. Uznanie rozwiązania stosunku pracy za dokonane przez Pozwanego
z naruszeniem przepisów prawa , czyli za "wadliwe rozw. stos. pracy"
2. Zasądzenie od pracodawcy odszkodowania w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z art. 50 §3 w związku z §4 - ponieważ nie mogę wnosić o przywrócenie do pracy.

Czy mam rację?
Jak ew. powinnam odeprzeć twierdzenie pracodawcy, że mógł mnie zwolnić "w trybie zwolnień indywidulanych"?

raz jeszcze z góry dziękuję za subiekcję i za pomoc
pozdrawiam
greencekin jest off-line  
27-09-2010, 10:24  
AnJay
Moderator
 
Posty: 14.459
Domyślnie RE: rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanow

Jeśli pracodawca powołuje się na ustawę o o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i wskazuje, że faktycznie zwalnia grupowo pracowników to ma rację.
Art. 5 ust 5 powołanej ustawy wylicza pracowników którym nie wolno wypowiedzieć umowy o pracę, a jedynie wypowiedzieć warunki pracy i płacy. Osób korzystających ze urlopu wychowawczego nie ma w tym katalogu.
AnJay jest off-line  
27-09-2010, 20:31  
greencekin
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanow

Rozumiem, że "Osób korzystających ze urlopu wychowawczego nie ma w tym katalogu" - czyli, że pracodawca ma prawo zwolnić osobę przebywającą na urlopie wychowawczym na mocy tej ustawy - to rozumiem.
Ale czy nie jest tak, że musi skorzystać przy tym z konkretnej podstawy prawnej ( w tym przypadku z w.w. ustawy) oraz jednocześnie zachować określony tryb zwolnienia - czyli "tryb zwolnienia grupowego" ( świadek pracodawcy-kierownik kadr zeznał, iż nie zostałam zwolniona grupowo) lub "tryb zwolnienia indywidualnego" - i tu pojawia się moje pytanie - czy pracodawca mógł zwolnić mnie w "trybie zwolnień indywidualnych" ?Przedstawił bowiem w piśmie procesowym uzgodnienie (chyba ze związkami zawodowymi), że w roku kalendarzowym od 01.01 do 31.12, (tj. w roku, w którym zostałam zwolniona) zaplanował zwolnienie grupowe ponad 2300 osób.
Ponoć istnieje orzecznictwo SN, że jest to niedopuszczlane....
?
Jeśli nie miał prawa, to czy opisane rozwiązanie stos.pracy ze mną można uznać za wadliwe i żądać odszkodowania na mocy art. 50 §3 w związku z §4 K.p. ???

ponownie dziękuję za subiekcję i pomoc
greencekin jest off-line  
27-09-2010, 21:53  
AnJay
Moderator
 
Posty: 14.459
Domyślnie RE: rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanow

Kwestię zwolnień grupowych reguluje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Tą samą ustawę stosuje się do zwolnień indywidualnych w ramach zwolnień grupowych.
Zatem jeśli pracodawca przedstawia porozumienie ze związkami w kwestii zwolnień grupowych to trzeba uznać, że było to zwolnienie grupowe, ale:
- o tym czy jest to zwolnienie indywidualne, indywidualne w ramach zwolnień grupowych, czy też grupowe będzie decydowała ilość dokonanych wypowiedzeń w tym samym czasie, ale w okresie 30 dni (art. 1 ust. 1 ustawy),
- jeśli pracodawca wykaże, że zwolnił w tym samym czasie co Panią (+/- 30 dni) pracowników, to będzie to zwolnienie indywidualne w ramach zwolnień grupowych (tak mógł zrobić),
- jeśli tego nie zrobi to będzie to zwolnienie indywidualne (którego dokonać nie mógł).
AnJay jest off-line  
28-09-2010, 08:00  
greencekin
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanow

Dziękuję.
Ja rozumiem to tak :
1. Świadek pracodawcy zeznał, że nie zostałam zwolniona grupowo.
Pozostają zatem rozważania czy zwolnił mnie po prostu indywidualnie (tego nie maiła prawa zrobić) czy "indywidualnie w ramach zwolnień grupowych"?
Ale tu pojawiają się 2 pytania :
A. Czy przedstawione przezeń uzgodnienie o mających trwać cały kalendarzowy rok "zwolnieniach grupowych" nie powinno w tej sytuacji eliminować zwolnienia mnie w trybie "indywidualnego w ramach zwolnień grupowych" ( Wyrok SN z 14.12.2004 r., II PK 107/04 )?
B. Jeśli powyższe teza A. jest nieprawdziwa to, które 30 dni bierzemy pod uwagę - czy 30 dni poprzedzających dzień rozw. stos. pracy ze mną czy też 30 dni następnych liczonych od dnia rozw. stos.pracy, czy jeszcze jakoś inaczej?

Czy jeśli okaże się ostatecznie, że pracodawca zwolnił mnie indywidualnie ( do czego prawa nie miał) to czy można uznać to za wadę i żądać odszkodowania na mocy art. 50 §3 w związku z §4 K.p. ???

dziękuję za pomoc i pozdrawiam
greencekin jest off-line  
28-09-2010, 11:09  
AnJay
Moderator
 
Posty: 14.459
Domyślnie RE: rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanow

To co zeznał świadek pracodawcy nie ma większego znaczenia, ważne będą twierdzenia samego pracodawcy.
W wyroku jest mowa o dopuszczalności zwolnień indywidualnych, a nie indywidualnych w ramach zwolnień grupowych w okresie trwania zwolnień grupowych. Zwracam też Pani uwagę na to, że wyrok dotyczy ustawy nie funkcjonującej już w obiegu prawnym - została ona uchylona i zastąpiona ustawą z dnia 13 marca 2003r.
Należy jednak zwrócić w wyroku uwagę na wyjątek z uzasadnienia:
Cytat:
Nie może więc budzić wątpliwości, że do zwolnienia indywidualnego może dojść tylko wtedy gdy nie zachodzą warunki rozwiązania stosunków pracy z grupą pracowników - jednorazowo lub w okresie do 3 miesięcy (aktualnie do 30 dni) . Wykluczona jest równoczesność obu trybów rozwiązania stosunków pracy.
Termin 30 dniowy liczymy w obie strony, ponieważ Pani zwolnienie mogło być początkiem zwolnień grupowych, lub być dokonanie na ich końcu. To na m da okres prawie 2 miesięcy do analizy zasadności rozwiązania umowy o pracę.
W przypadku udowodnienia, że pracodawca dokonał zwolnienia indywidualnego (ale nie indywidualnego w ramach zwolnień grupowych) żądanie odszkodowania będzie uzasadnione.
AnJay jest off-line  
29-09-2010, 23:23  
greencekin
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanow

Świadka powołał sam pracodawca - był nim kierownik działu kadr, a zeznania śiwadka zostały dopuszczone przez sąd jako dowód w sprawie - nie rozumiem zatem dlaczego "dowód w sprawie" ma nie mieć znaczenia, może sięmylę, ale z tego co wiem-to ma zasadnicze.
Zauważyłam, że wyrok z 2004r. dot. ustawy z 98r ( a obowiązaująca jest z 2003r.), ale wnoszę, że powodem był fakt orzeczenia dot. zdarzenia, któe miało miejce jeszcze za czasów obowiązywania tej z 98r. (przed wejściem następnej). CZy zakres obowiązywania tej z 2003 zmienił się na tyle, że wyrok nie może obowiązywać także tej aktualnej ustawy?

"Wykluczona jest równoczesność obu trybów rozwiązania stosunków pracy. " - o to mi własnie chodzi, bo skoro trwały "zwolnienia grupowe" to nie mogłam być w czasie ich trwania zwolniona "indywidualnie w ramach zwolnień grupowych".

*** sam pracodawca już sam pogubił się w twierdzeniach na jakiej to podstawie mnie zwolnił - ze świadectwa pracy wynikał powrót zastępowanego pracownika; potem w piśmie procesowym napisał, że "grupowo" na podst. ustawy z 2003r.; potem jego świadek zeznał, że "nie grupowo" to teraz pisze, że na skutek niezasadności zatrudnienia wskutek likwidacji stanowiska pracy....
greencekin jest off-line  
30-09-2010, 00:20  
AnJay
Moderator
 
Posty: 14.459
Domyślnie RE: rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanow

Liczą się oświadczenia pracodawcy, a nie pracowników - nawet kierowników działów. Sąd może je wziąć pod uwagę, albo nie, oświadczenie pracodawcy na pewno weźmie.
W materii rozstrzygnięcia ustawa nie zmieniła się, ale sąd może nie brać tego wyroku pod uwagę, gdyż dotyczy nieistniejącej pod względem prawnym ustawy. Sąd nie ma czasu na badanie zbieżności zapisów ustawy.
Jak sama Pani widzi pracodawca sam dokładnie nie wie o co chodzi, a pełnomocnik być może nie czuje tych subtelnych różnic. Należy podkreślać bezprawność wypowiedzenia i domagać się odszkodowania oraz odprawy.
AnJay jest off-line  
30-09-2010, 10:59  
greencekin
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanow

WIadomo,że pracodawca będzie swym "oświadczeniem" obstawał przy swoim, skoro bezpardonowo w pismach procesowych oświadcza nieprawdę, licząc, że nie wyjdzie to na jaw (pisał, że zostałam zwolniona grupowo, a okazało się, że nie)-to podważa wiarygodność jego oświadczeń! Stoję jednak na stanowisku, że zeznania świadka (kierownika) będą brane pod uwagę - skoro nie miałyby żadnego znaczenia, to po co byłoby w ogóle przesłuchiwać świadków?!
Bulwersuje mnie stwierdzenia, że "Sąd nie ma czasu na badanie zbieżności zapisów ustawy." - przeczytanie 1 artykułu to chyba mały wysiłek, a poza tym m.in. na tym polega praca sądu - co prawda nie ma u nas "prawa precedensowego", ale orzecznictwo w podobnych sprawach jest przecież brane pod uwagę?!
Pracodawca dokładnie wie o co mu chodzi - po prostu chciał się pozbyć niewygodnego pracownika-kobiety na wychowawczym - dlatego najpierw zwolnił mnie na urlopie macierzyńskim (zostałam przywrócona), a potem na wychowawczym.
Myślę, że nie zadbał przy tym o zgodność z prawem i zachowaniem trybu postępowania zgodnego z literą prawa (wskazanie podstawy prawnej, ew. wypłata odprawy etc.) -zwolnił mnie po prostu na podstawie swojej silnej woli i chęci pozbycia się mnie - chaotycznie i ot tak po prostu -sądząc zapewne, ze nie skieruję sprawy do sądu i nie będę dociekać--moim zdaniem tak to wygląda -a teraz próbuje dopasować rzeczywistość i argumentację do tego w jakiej znalazł się sytuacji (postępowanie sądowe).
Co do domagania się i odszkodowania za wadliwe rozw. umowy i odprawy (za zwolnienie na podst. ust.o zwolnieniach grupowych) to słyszałam, że są to roszczenia alternatywne-albo mogę wnosić ojedno albo o drugie?
p.s. mogę i pozwinnam podkreślac bezprawność wypowiedzenia, ale brak mi już argumentów....
greencekin jest off-line  
30-09-2010, 22:38  
AnJay
Moderator
 
Posty: 14.459
Domyślnie RE: rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanow

Sądy nie zajmują się analizą porównawczą, tylko orzekają. Z jakością orzekania jest różnie i może się zdarzyć (i zdarza się), że dwie identyczne sprawy w dwóch różnych sądach otrzymają dwa sprzeczne orzeczenia, a oba będą zgodne z prawem.
Proszę podnieść argument poprzedniego bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę i złożyć wniosek o dołączenie tych akt do akt obecnej sprawy.
AnJay jest off-line  
01-10-2010, 11:33  
greencekin
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanow

Zastanawiam się tylko c zy sąd w takim arzie będzie brał pod uwagę oprzednie niezgodne rozwiązanie stos. pracy (zapewne pracodawca wybroni siętwierdząc, że przecież co prawda na skutek złożonego przeze mnie pozwu, ale jednak przywróciła mnie do pracy) - co miałabym wykazać dołączając te akta do obecnej sprawy?
greencekin jest off-line  
01-10-2010, 23:16  
AnJay
Moderator
 
Posty: 14.459
Domyślnie RE: rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo na urlopie wychowawczym-likwidacja stanow

Pracodawca notorycznie łamiąc prawo usiłuje pozbyć się Pani z pracy. Recydywiści mają gorzej.
AnJay jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo zawartej przed 22 lutego 2016 (odpowiedzi: 1) Witam, bardzo proszę o radę. Pracownik ma zawartą od października 2015 umowę o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika, który to wraca dnia...
§ Pracownik na świadczeniu rehabilitacyjnym i rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo (odpowiedzi: 1) Witam, bardzo proszę o pomoc i wypowiedzenie się . Pracownik obecnie korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego i zastępuję go zatrudniony inny...
§ Rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo (odpowiedzi: 1) Mam problem, pracownica bardzo długo chorowała więc zatrudniłam inną pracownicę na zastępstwo za nieobecną panią . Pani zastępująca zaszła w ciążę i...
§ rozwiązanie umowy o pracę po urlopie wychowawczym (odpowiedzi: 1) Witam, pracownica przebywająca obecnie na urlopie wychowawczym nie chce wrócić do pracy w firmie. Chciałaby rozwiązać umowę o pracę, a następnie...
§ Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę a likwidacja stanowiska pracy? (odpowiedzi: 3) Witam, w dniu wczorajszym otrzymałem wraz ze współpracownikami wypowiedzenie umowy o pracę, na początku opiszę całą sytuację. Jestem zatrudniony w...
§ umowa o pracę (nie na zastępstwo) ale w zastępstwie osoby na urlopie wychowawczym (odpowiedzi: 1) Witam, jestem w podbramkowej sytuacji, gdyż pracodawca zatrudnił mnie na umowę o pracę. Wolne stanowisko było po odejściu pracownicy (kierowniczki na...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.