kara finansowa - Forum Prawne

 

kara finansowa

Witam. W mojej firmie jest praktykowane coś takiego jak kara finansowa za naruszenie obowiązków. W umowie mam napisane że pracownik zobowiązuje się do naprawienia tego szkody wynikającej z nieprawidłowego wykonywania obowiązków, zapłaty za ubiór służbowy ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy


Odpowiedz
 
16-03-2011, 10:19  
theeye7777
Użytkownik
 
Posty: 63
Domyślnie kara finansowa

Witam.
W mojej firmie jest praktykowane coś takiego jak kara finansowa za naruszenie obowiązków.
W umowie mam napisane że pracownik zobowiązuje się do naprawienia tego szkody wynikającej z nieprawidłowego wykonywania obowiązków, zapłaty za ubiór służbowy w wyniku zniszczenia oraz są kary umowne za porzucenie pracy i niestawienie się w pracy (nieusprawiedliwione).
Oraz jest klauzula że zgadzam się na ściągnięcie tego z pensji.

Czy takie kary finansowe są zgodne z prawem?? Dodam że ja wszystkie moje obowiązki wypełniałem, wszystko zawsze było zrobione tylko nie koniecznie z zachowaniem procedur. Czy za coś takiego pracodawca ma prawo ukarać mnie karą finansową?? I czy musi udowodnić to na jakie straty został narażony??
theeye7777 jest off-line  
16-03-2011, 10:22  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.945
Domyślnie RE: kara finansowa

Rozumiem, że masz umowę o pracę?

Przepis prawny:
Art. 108.

§1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

* karę upomnienia,
* karę nagany.

§2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.

§3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3.

§4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Art. 109.

§1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

§2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.
Art. 112.

§1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

§2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

§3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.
Ag_Maz jest off-line  
17-03-2011, 22:05  
theeye7777
Użytkownik
 
Posty: 63
Domyślnie RE: kara finansowa

Tak mam umowę o pracę.

No dobrze a jak to się ma do nienależytego wykonywania obowiązków?? Czy pracodawca wtedy musi udowodnić ile stracił przez moje zaniedbanie??
Oraz jeśli w umowie mam coś takiego że w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków zobowiązuję się zapłacić pracodawcy kwotę do 1600zł chyba że szkody są większe to więcej.

A w przypadku gdy już pracodawca zechce mnie ukarać karą finansową to brać to na piśmie żeby jasno było pokazane za co tak a nie inaczej?? I czy może mnie ukarać za to samo np naganą i karą finansową?? I czy jeśli np widział wszystkie moje (domniemane) zaniechania i dostałem za to naganę to czy może np za tydzień jeszcze za to samo dać karę finansową??
theeye7777 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Kara finansowa (odpowiedzi: 2) witam pracuje na skupi palet w sobotę pojechałem do domu na 3 godz po lekarstwa i postawiłem ochroniarza na chwile w miedzy czasie przyjechał szef...
§ kara finansowa % (odpowiedzi: 2) Witam. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o pomoc. Pracownik pojechał do pracy pod wpływem alkoholu, Kierownik Budowy wnioskuje o zastosowanie...
§ kara finansowa (odpowiedzi: 3) Witam, czy mogę otrzymać karę finansową za np. złe wyniki w pracy? Jestem na zatrudniona umowę-zlecenie. Zaznaczam, że nic takiego nie...
§ kara finansowa (odpowiedzi: 6) Pracodawca chce nałożyć na mnie karę finansową za nie odebranie na czas faxu, przez co kilka osób pojechało na rozprawę do KIO, która się nie odbyła....
§ Kara finansowa (odpowiedzi: 3) Witam, czy pracodawca ma prawo obciążyć pracownika zatrudnionego na umowie o pracę jako kierowca kwotą w wysokości 100zł, w przypadku gdy przy złych...
§ Kara finansowa (odpowiedzi: 5) Witam. Jeżeli moja umowa o pracę, ani opis stanowiska pracy nie zawiera zapisku, o odpowiedzialności finansowej- to czy pracodawca moze nałozyć na...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.