przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel) - Forum Prawne

 

przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

Witam. Jestem nauczycielem i mam taką sytuację: 29.08.2007r. podpisałam umowę o pracę na czas nieokreślony, pensum 18 godzin. 30.05.2011 podpisałam porozumienie zmieniające umowę o pracę: zmiana dotyczyła wymiaru czasu pracy (1/2 etatu) i stanowiska. Zmiana ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy


Odpowiedz
 
30-08-2011, 17:38  
malaniolek
Użytkownik
 
Posty: 30
Domyślnie przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

Witam. Jestem nauczycielem i mam taką sytuację: 29.08.2007r. podpisałam umowę o pracę na czas nieokreślony, pensum 18 godzin. 30.05.2011 podpisałam porozumienie zmieniające umowę o pracę: zmiana dotyczyła wymiaru czasu pracy (1/2 etatu) i stanowiska. Zmiana miała obowiązywać od 1.09.2011r. Pozostałe warunki pracy miały być bez zmian. Pod koniec sierpnia 2011 r. dowiaduję się, że mam przygotowaną nową umowę o pracę, w której jest wprawdzie cały etat, ale dyrektorka zmieniła z czasu nieokreślonego na czas określony. Czy mogła tak zrobić?Chyba powinna do końca maja wypowiedzieć umowę i dopiero później zawrzeć nową?Czy ta nowa umowa jest pod względem prawnym ważna, czy nie? Ta stara nie została przecież wypowiedziana?
malaniolek jest off-line  
30-08-2011, 21:35  
malaniolek
Użytkownik
 
Posty: 30
Domyślnie RE: przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

Pomoże ktoś, bo mam duży problem i nie wiem, co dalej
malaniolek jest off-line  
31-08-2011, 06:50  
burkot
Użytkownik
 
Posty: 239
Domyślnie RE: przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

Zależy na czym bardziej ci zależy.
Dyrektor nie może Ci już zmienić warunków pracy chyba że za porozumieniem stron.
burkot jest off-line  
31-08-2011, 07:18  
malaniolek
Użytkownik
 
Posty: 30
Domyślnie RE: przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

Chciałabym mieć umowę na czas nieokreślony i jak rozumiem taką mam, tylko na mocy porozumienia jest na niej 1/2 etatu. Na drugiej umowie jest cały etat, ale jest ona na czas określony do 31.08.2012r.Rozumiem z tego, że teraz mam dwie umowy, które mnie obowiązują i powinnam otrzymywać pensję za 1 i 1/2 etatu. Starej umowy ze mną nie może zerwać (wypowiedzieć jej), bo wypowiedzenie powinna mi dać na 3 miesiące przed końcem roku szkolnego, czyli może to zrobić dopiero w maju 2012r.
Poza tym za porozumieniem stron chyba nie można zmieniać czasu trwania umowy? Ja bym się nie zgodziła za porozumieniem stron na zmianę czasu trwania umowy z czasu nieokreślonego na określony. Chcę mieć cały etat i umowę na czas nieokreślony. W tej sytuacji chyba dyrektorka pójdzie mi na rękę, bo póki co musi mi płacić za półtora etatu. Dobrze to wszystko zrozumiałam?
malaniolek jest off-line  
04-09-2011, 20:08  
daga28
Użytkownik
 
Posty: 37
Domyślnie RE: przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

Jaki masz stopień awansu? Obowiązuje Cię tylko jedna umowa ta druga. Pierwsza w chwili podpisania drugiej automatycznie jest nieważna.
daga28 jest off-line  
05-09-2011, 14:49  
malaniolek
Użytkownik
 
Posty: 30
Domyślnie RE: przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

Tę drugą podpisałam tylko w jednym egzemplarzu i ja go mam u siebie w dokumentach, więc mogę go zniszczyć i tak jakby go nie było. Ona ma umowę bez mojego podpisu,czyli obowiązuje mnie umowa na czas nieokreślony? Na porozumieniu zmieniającym umowę o pracę zauważyłam błąd, bo napisała, ze porozumienie dotyczy umowy zawartej w dniu 28.08.2007r, a ja mam na umowie, że została zawarta 1.09.2007. Rozumiem że to porozumienie jest teraz nieważne, zgadza się?Jestem nauczycielem kontraktowym
malaniolek jest off-line  
05-09-2011, 16:55  
daga28
Użytkownik
 
Posty: 37
Domyślnie RE: przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

Według KN jeżeli zmienia się pensum nauczyciela kontraktoweg tzn. zmniejsza się liczba godzin zawierana jest umowa na czas określony, na okres 1 roku. W przypadku nauczyciela mianowanego i dyplomowanego pensum może ulec zmniejszeniu przy czym umowa pozostaje na czas nieokreślny. Zatem umowa 1/2 na czas nieokreślny nie może obowiązywać ponieważ jest niezgodna z prawem. Teraz pojawia się kolejna kwestia, ponieważ nauczyciel kontraktowy powinien być zatrudniony na czas nieokreślony, chyba że pracuje w zastępstwie lub nie pozwala na to organizacja nauczania (KN art.10 ust.7).
daga28 jest off-line  
05-09-2011, 17:01  
malaniolek
Użytkownik
 
Posty: 30
Domyślnie RE: przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

ale najpierw trzeba wypowiedzieć nauczycielowi umowę. A mojej umowy nikt nie wypowiedział
malaniolek jest off-line  
05-09-2011, 17:07  
daga28
Użytkownik
 
Posty: 37
Domyślnie RE: przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

Nie wypowiedziała ponieważ nie została unieważniona, tylko zmieniona. Tutaj trzeba by się zastanowić dlaczego nauczyciel kontraktowy ma zmienioną umowę na czas nieokreślony, skoro jego pensum jest bez zmiany...Pytałaś o to? Jak się tłumaczy dyrekcja?
daga28 jest off-line  
05-09-2011, 17:15  
malaniolek
Użytkownik
 
Posty: 30
Domyślnie RE: przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

Dyrekcja w ogóle nie zna przepisów. ja wiem, że najpierw trzeba rozwiązać umowę na czas nieokreślony, żeby można było zawrzeć nową. radziłam się w tej sprawie prawnika.
Poza tym umowę się zmienia aneksami lub porozumieniami a nie nową umową.
malaniolek jest off-line  
05-09-2011, 17:19  
malaniolek
Użytkownik
 
Posty: 30
Domyślnie RE: przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

Dyrekcja ma się poradzić u radcy prawnego i mi dac odpowiedź za 2 tygodnie
malaniolek jest off-line  
05-09-2011, 17:22  
daga28
Użytkownik
 
Posty: 37
Domyślnie RE: przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

Czy to był prawnik od spraw nauczycieli? Ponieważ KN bardzo dokładnie określa zasady zmiany warunków zatrudnienia i nie ma tam słowa o rozwiązaniu umowy a jedynie o zmianie. Może prawnik opierała się na Kodeksie Pracy, który reguluje te kwestie, które nie są określone w KN, a to o czym opiszesz w KN jest określone. Odwoływanie się do KP w tym przypadku nie ma zastosowania. Jeśli chcesz coś zyskać poproś o pisemne uzasadnienie zmiany umowy, oczywiście z konkretnym pragrafem z KN. Na pocieszenie dodam, że umowa na czas nieokreślny nic w zasadzie nie daje, bo jak ktoś będzie chciała Cię zwolnić to zrobi to, niezależnie od rodzaju umowy...
daga28 jest off-line  
05-09-2011, 17:26  
malaniolek
Użytkownik
 
Posty: 30
Domyślnie RE: przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

Ale dopiero mogłaby mi wypowiedzieć umowę na 3 miesiące przed końcem roku szkolnego, czyli do maja bym miała wszystko zapewnione, a właściwie do końca roku szkolnego. Poza tym dzięki umowie na czas nieokreślony należy mi się przejście w stan nieczynny
malaniolek jest off-line  
05-09-2011, 17:28  
malaniolek
Użytkownik
 
Posty: 30
Domyślnie RE: przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

Art. 20. 1. Dyrektor szkoły w razie:
1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

3. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego.
5. Okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca, z tym że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

5a. O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia.

5b. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

5c. Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych.
6. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.

7. Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

8. W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole lub zapewnienia opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie
malaniolek jest off-line  
05-09-2011, 17:47  
daga28
Użytkownik
 
Posty: 37
Domyślnie RE: przejście z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony (nauczyciel)

Może tak: nikt nie rozwiązał z Tobą stsounku pracy tylko zmienił warunki zatrudnienia, zatem nie ma tu mowy o wypowiedzeniu. Dlaczego nie oprzesz się na art.10 ust.4 Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7?
daga28 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ zmiana umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony (odpowiedzi: 1) Witam Zostałam zatrudniona przez pracodawcę na czas określony do 30.10.2015 w celu prowadzenia dokumentacji cyklu szkoleń. Szef rozmawiał ze mną na...
§ Umowa na czas określony z zapisem o przejściu na czas nieokreślony (odpowiedzi: 1) Witam, Aktualnie pracuje na podstawie czasowej umowy o pracę, która kończy się z końcem października tego roku. Jest to umowa o okres próbny,...
§ Przejście umowy najmu na czs określony w umowę na czas nieokreślony (odpowiedzi: 6) Witam, bardzo pilnie potrzebuję informacji, czy umowa najmu, którą zawarłem w grudniu na 6 miesięcy przechodzi automatycznie na umowę na czas...
§ CVzy można zmienić umowe na czas nieokreślony w umowę na czas określony (odpowiedzi: 1) Witam. Pracuję jako urzędnik - pracownik w służbie cywilnej. Mam umowę do końca września 2012 r. na czas określony. Dyrekcja już od dwóch tygodni...
§ umowa na czas określony z przejściem na czas nieokreślony (odpowiedzi: 5) Witam! Jestem zatrudniona w ramach robót publicznych finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Moją pracę zaczęłam 13 lipca 2010 roku, umowa była...
§ uznanie umowy o pracę na czas określony za umowę zawartą na czas nieokreślony (odpowiedzi: 3) Witam Chciałabym wystąpić do sądu pracy o uznanie wieloletniej umowy o pracę na czas okreslony za umowę zawartą na czas nieokreslony i przyznanie mi...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.