Nadgodziny - Forum Prawne

 

Nadgodziny

Witam, ostatnio pracuję w taki sposób, że mam sporo nadgodzin. Zarówno w dni powszednie jak i sobotę oraz niedzielę. Jak to powinno zostać rozliczone. Jaka jest stawka procentowa za nadgodziny w dniu powszednim, w sobotę ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy

Prawo pracy - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
24-09-2011, 11:02  
rafalt
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie Nadgodziny

Witam, ostatnio pracuję w taki sposób, że mam sporo nadgodzin. Zarówno w dni powszednie jak i sobotę oraz niedzielę.

Jak to powinno zostać rozliczone. Jaka jest stawka procentowa za nadgodziny w dniu powszednim, w sobotę i w niedzielę?

Praca na etat, normalny wymiar godzin.
rafalt jest off-line  
24-09-2011, 11:49  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Re: Nadgodziny

Pracodawca nie ma obowiązku Ci płacić %% za pracę w sobotę/niedzielę, ale jeżeli idziesz do pracy w niedzielę to jakiś inny dzień powinieneś mieć wolny, i obowiązkowo co 4 niedziela powinna być wolna od pracy.
 
24-09-2011, 15:43  
rafalt
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie RE: Nadgodziny

To może doprecyzuję. Za pracę i w sobotę (w obu przypadkach 12 h) nie ma dni wolnych.

Co z nadgodzinami w dniach powszednich?
rafalt jest off-line  
24-09-2011, 17:02  
rafalt
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie RE: Nadgodziny

To może doprecyzuję. Za pracę w sobotę i niedzielę (w obu przypadkach 12 h) nie ma dni wolnych.

Co z nadgodzinami w dniach powszednich?
rafalt jest off-line  
25-09-2011, 15:20  
Radek1975
Stały bywalec
 
Radek1975 na Forum Prawnym
 
Posty: 1.139
Domyślnie RE: Nadgodziny

CZAS PRACY

Rozdział 5 - Praca w godzinach nadliczbowych

Art. 151.
§1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi prace w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
szczególnych potrzeb pracodawcy.
§2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

§3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

§4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o prace, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.

§5. Strony ustalają w umowie o prace dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Art. 1511.
§1. Za prace w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

100 % wynagrodzenia - za prace w godzinach nadliczbowych przypadających:
w nocy,
w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za prace w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
50 % wynagrodzenia - za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.
§2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.

§3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. W stosunku do pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1512.
§1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

§2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

§3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za prace w godzinach nadliczbowych.

Art. 1513.
Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał prace w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514.
§1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, prace poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za prace w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Art. 1515.
§1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o prace w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

§2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

§4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Art. 1516.
§1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.
Radek1975 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Praca w święta i nadgodziny w nadgodziny? (odpowiedzi: 6) Witam, mam kilka pytań odnośnie pracy w dni wolne. Mój pracodawca chce abym przyszedł do pracy 1,2,3 maja jak powinna wyglądać moja stawka za te dni?...
§ Nadgodziny (odpowiedzi: 5) Witam, Mam Umowę o pracę na pełny etat pracuję po 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Tyle tytułem wstępu a teraz do rzeczy. Czy pracodawca...
§ nadgodziny (odpowiedzi: 3) Witam jestem tu nowy a pytanie mam takie: pracuje na umowę o prace na cały etat już dwa lata bywały miesiące ze robiłem po 50-60 nadgodzin a kasy nie...
§ nadgodziny (odpowiedzi: 2) witam.ile wystarczy zostać po godzinach aby była zaliczona pełna nadgodzina?pozdrawiam.
§ nadgodziny (odpowiedzi: 1) Witm. Mam podpisany kontrakt z firmą na 37.30h. tygodniowo. Czy pracodawca może mnie zmuszać do nadgodzin bez moje zgody? Płaci za nad godziny, praca...
§ niezapłacone nadgodziny za poprzedni miesiąc, a nadgodziny w następnym miesiącu... (odpowiedzi: 4) Witam, szukałem takiego tematu,ale nie znalazłem... Mam problem, ponieważ odmówiłem mojemu pracodawcy zostania na nadgodzinach, z powodu...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.