Forum Prawne

Forum Prawne (http://forumprawne.org/index.php)
-   Prawo pracy (http://forumprawne.org/forumdisplay.php?f=12)
-   -   odwołanie od wyroku sadu pracy (http://forumprawne.org/showthread.php?t=290871)

magda0 02-02-2012 07:41

odwołanie od wyroku sadu pracy
 
czy apelację kieruję do sadu okręgowego za pośrednictwem sadu rejonowego i tak ma być napisanne w piśmie i wysyłam na adres sądu rejonowego ?
Czy dokumenty, na które się powołuję wskazuję tylko, że są w aktach sprawy, np. przy piśmie procesowym z dnia.......... Czy lepiej je skserowac i załączyc zeby sedzia nie musiał szukać? Z jakich powodów sąd może oddalić apelację? I czy ewentualnie mam jakieś inne kroki po tym czy jest to decyzja ostateczna?
magda

fixes1 02-02-2012 13:52

RE: odwołanie od wyroku sadu pracy
 
Apelację składa się do SO za pośrednictwem SR (kopertę proszę zaadresować na adres SR). Jeśli dok. są w aktach sprawy, wystarczy wskazać obok powołanego dowodu, że znajduje się w aktach. Sąd oddali apelację jeśli jest niezasadna.
Odnośnie złożenia skargi kasacyjnej - zależy to od wartości przedmiotu sporu i charakteru sprawy, w tym celu polecam lekturę art. 398 [1] i następne kodeksu postępowania cywilnego

magda0 03-02-2012 08:24

RE: odwołanie od wyroku sadu pracy
 
Mam jeszcze pytanie czy jeśłi wnodzę opłatę na konto sądu to SO czy SR do którego przesyłam apelację?

adam7293 03-02-2012 08:25

RE: odwołanie od wyroku sadu pracy
 
Sądu rejonowego

magda0 03-02-2012 08:37

RE: odwołanie od wyroku sadu pracy
 
Bardzo dziękuję. Zadam tutaj jeszcze raz pytanie choć od jednego z użytkowników dostałam informację, że wykracza to poza ramy pomocy udzielanej na tym forum, choć w opisie forum jest napisane, że jest to "Internetowe forum dyskusyjne z dziedziny prawa. Bezpłatne porady i pomoc prawna udzielana przez użytkowników forum. Dyskusyjne Forum Prawne."
A pytanie brzmiało: Czy uzasadniam wszystko co napisał sąd w części "stan faktyczny ustalony przez sąd" czy tylko to co napisał w częsci "sąd zważył co stępuje"? Dużo tego wyrok z uzasadnieniem 9 stron.
Jeśli ktoś chciałby udzielić odpowiedzi będę wdzięczna. Magda

barno 03-02-2012 08:55

RE: odwołanie od wyroku sadu pracy
 
Powinnaś uzasadnić zarzuty przeciwko wyrokowi sądu I instancji, które Ty podnosisz w apelacji. Nie musisz odnosić się do całego uzasadnienia sądu.

magda0 03-02-2012 09:10

RE: odwołanie od wyroku sadu pracy
 
Bardzo dziękuję, wydaje się to sensowne, bo nowy sędzia rozpatrujący apelację (jesłi rozpatrzy) chyba by sie w tym wszystkim pogubił... za dużo zbyt zagmatwane, mam wrażenie, że sędziowie w ogóle "nie czują" prawa o szkolnictwie wyższym i realiów pracy na uczelni. Magda

magda0 05-02-2012 11:53

RE: odwołanie od wyroku sadu pracy
 
Napisałam nowy sedzia, ale jeśli apelacja zostanie rozptrzona i sad apelacyjny odesle sprawe do ponownego rozpatrzenia to gdzie do sadu rejonowego, który wczesniej rozpatrywał sprawe i do tego samego sedziego?

barno 05-02-2012 12:00

RE: odwołanie od wyroku sadu pracy
 
Co znaczy nowy sędzia? Złożyłaś wniosek o wyłączenie sędziego? Przeciez nie wiesz jaki sędzie będzie rozpatrywał sprawe w instancji odwoławczej. Od wyroku sądu rejonowego apelację rozpatruje sąd okręgowy.

magda0 05-02-2012 12:08

RE: odwołanie od wyroku sadu pracy
 
nie chodzi mi o to czy jesli sad odesle do ponownego rozpatrzenia... ?Czy wtedy rozpatruje sad okregowy czy rejonowy? Pytanie moje dotyczyło czy jesli sad rejonowy to z tego co wiem to orzeka tam jeden sedzia.

barno 05-02-2012 12:28

RE: odwołanie od wyroku sadu pracy
 
Ten sam sąd, który orzekał w pierwszej instancji ale w innym składzie:

Przepis prawny:
Art. 386. KPC
§ 1. W razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok
i orzeka co do istoty sprawy.
§ 2. W razie stwierdzenia nieważności postępowania sąd drugiej instancji uchyla
zaskarżony wyrok, znosi postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i
przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.
§ 3. Jeżeli pozew ulega odrzuceniu albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania,
sąd drugiej instancji uchyla wyrok oraz odrzuca pozew lub umarza postępowanie.
§ 4. Poza wypadkami określonymi w § 2 i 3 sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony
wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie
wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.
§ 5. W wypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania,
sąd rozpoznaje ją w innym składzie.

§ 6. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu
wyroku sądu drugiej instancji wiążą zarówno sąd, któremu sprawa została
przekazana, jak i sąd drugiej instancji, przy ponownym rozpoznaniu
sprawy. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy nastąpiła zmiana stanu prawnego.


W kwestii składu sądu:

Przepis prawny:
Art. 47.
§ 1. W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego, chyba
że przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 2. W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego
i dwóch ławników rozpoznaje sprawy:
1) z zakresu prawa pracy o:
a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie
bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do
pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz
łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku
nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz
rozwiązania stosunku pracy,(...)


Natomiast apelację rozpoznaje sąd w składzie trzech sędziów zawodowych

magda0 06-02-2012 09:40

RE: odwołanie od wyroku sadu pracy
 
Bardzo dziękuję, a jak wygląda sprawa ze składaniem fałszywych zeznań, pozwany został zaprzysiężony, a zeznania przez niego zlożone stoją w sprzeczności z dokumntami, które wcześniej załaczył do pism procesowych, a które prosił sąd? Magda

barno 06-02-2012 10:09

RE: odwołanie od wyroku sadu pracy
 
Było:

http://forumprawne.org/prawo-rodzinn...pozwanego.html

Najpierw szukamy, później pytamy.

magda0 06-02-2012 10:17

RE: odwołanie od wyroku sadu pracy
 
Dziekuję, rzeczywiście dużo to wyjaśnia. Jesli w apelacji wykaząłam sprzeczność pomiędzy zeznaniami pozwanego a dokumentami złożonymi przez niego na polecenie sądu, to jeśli sąd uwzględni apelację powinien pociągnać go do odpowiedzialności czy też zlożyc doniesienie do prokuartury? m.

barno 06-02-2012 10:30

RE: odwołanie od wyroku sadu pracy
 
Jeżeli stwierdzi podejrzenie popełnienia przestępstwa powinien złożyć zawiadomienie o jego popełnieniu. Z tego co się orientuję sądy robią to stosunkowo rzadko.


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.1 PL2 ©2009, Crawlability, Inc.