Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia - Forum Prawne

 

Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia

Witam. Pracuję w szkole wiejskiej liczącej 110 uczniów. Wójt gminy zamierza przekształcać szkoły publiczne w szkoły działające pod egidą stowarzyszenia. W ten sposób chce ominąć i zlikwidować "Kartę Nauczyciela" i zatrudniać nauczycieli na innych prawach, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy


Zamknięty temat
 
17-02-2012, 19:37  
Aleks323
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia

Witam. Pracuję w szkole wiejskiej liczącej 110 uczniów. Wójt gminy zamierza przekształcać szkoły publiczne w szkoły działające pod egidą stowarzyszenia. W ten sposób chce ominąć i zlikwidować "Kartę Nauczyciela" i zatrudniać nauczycieli na innych prawach, w praktyce utracę większość składników pensji ( mimo kompletnego wykształcenia i stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego). Czy jest to zgodne z prawem i do jakiego organu w takiej sytuacji należy się zwrócić ?
Aleks323 jest off-line  
18-02-2012, 12:44  
burkot
Użytkownik
 
Posty: 239
Domyślnie RE: Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia

To nie Wójt likwiduje, a Rada Gminy w drodze uchwały.
Gmina jest organem prowadzącym i to ona decyduje o sieci szkół i przedszkoli.
Przeciwstawić mogą się mieszkańcy w drodze społecznego protestu, innej drogi nie ma.

Opinie kuratorium oraz związków zawodowych nie są wiążące.

Swoją drogą że szkoła na wsi 110 uczniów powinna się spokojnie sfinansować z subwencji, chyba że macie dużo etatów typu: psycholog, logopeda, bibliotekarz, świetlicowa lub w tym 110 mieszczą się odziały 0 na które nie przychodzi subwencja (ale i na te będzie wójt musiał dawać dodatkowe pieniądze w wysokości 75 % kosztów utrzymania przedszkolaka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę).

110 x 1,38 x 4.396 x (0,2 + 0,8x1,12) = 821.216 zł - tyle orientacyjnie generujecie subwencji jeśli jesteście na wsi.

Może Wasz wójt ma kiepskich doradców, którzy nie rozumieją algorytmu subwencji.
Nie znam struktury kadry nauczycielskiej która też ma trochę wpływ na subwencję, więc przyjąłem że ta struktura jest dokładnie taka jak średnia struktura w Polce.

Jeśli przekaże stowarzyszeniu to cała tą kwotę będzie musiał mu oddać i może się okazać że gmina na tym straci, gdyż tak naprawdę nie pochłaniacie subwencji przez siebie wygenerowanej.

Gdybym miał dokładne dane mógłbym to wyliczyć co do 1 zł.

Ostatnio zauważam, że przez niedouczenie kierowników wydziałów oświaty likwiduje się szkoły dochodowe dla gminy.
burkot jest off-line  
13-05-2012, 18:40  
okulator
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia

burkot - w pełni się z Tobą zgadzam. Z tym dzieleniem subwencji na terenie poszczególnych gmin (posiłkuję się w tym miejscu bardzo pokrętną polityką finansową w przypadku, który jest mi bliski) jest niezły cyrk. No to kilka gniotów:

> administracja samorządowa placówek oświatowych (ASPO) twór odpowiedzialny za politykę finansową wobec szkół (w tym podział subwencji oświatowej) jest finansowany nie z budżetu gminy (mimo, że są pracownikami gminy a nie oświaty) lecz z SUBWENCJI OŚWIATOWEJ

> informacje o subwencji i finansowaniu placówek nie są publikowane w BIP

> uczeń uczęszczający do szkoły niepublicznej na prawach szkół publicznych otrzymuje mniejszą subwencję niż jego ziom uczęszczający do szkołypublicznej w sąsiedniej wiosce na terenie tej samej gminy

> Na razie wystarczy
okulator jest off-line  
14-05-2012, 08:53  
laura22
Stały bywalec
 
Posty: 629
Domyślnie RE: Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia

do burkota

110 x 1,38 x 4.396 x (0,2 + 0,8x1,12) = 821.216 zł - tyle orientacyjnie generujecie subwencji jeśli jesteście na wsi.

Czy możesz podpowiedzieć , co to za cyfry (lub odesłać do odp. informacji)? To jest dochód szkoły na jaki czas?
Temat jest mi b. bliski, gdyż w mojej wsi od 2 lat "szarpiemy się" z gminą o to , by nie likwidowali naszej szkoły, fakt - jest mała ok. 75 uczniów (+ok. 16-18 z zerówki), ale najlepsza w gminie. Okazuje się ,że to nie ma znaczenia, liczy się kasa, kasa, kasa.....
laura22 jest off-line  
14-05-2012, 09:21  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia

Cytat:
Napisał/a Zaled26 Zobacz post
Witam. Pracuję w szkole wiejskiej liczącej 110 uczniów. Wójt gminy zamierza przekształcać szkoły publiczne w szkoły działające pod egidą stowarzyszenia. ?
Być może faktyczne wójt ma słabych doradców bo "Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły" - art. 5 ust. 5g-5r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 
14-05-2012, 10:07  
laura22
Stały bywalec
 
Posty: 629
Domyślnie RE: Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny

czyli czyjej?
laura22 jest off-line  
14-05-2012, 14:36  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia

czyli Kuratorium oświaty
 
14-05-2012, 14:48  
laura22
Stały bywalec
 
Posty: 629
Domyślnie RE: Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia

Pozytywna opinia kuratorium nie jest konieczna
laura22 jest off-line  
14-05-2012, 19:18  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia

Cytat:
Napisał/a laura22 Zobacz post
Pozytywna opinia kuratorium nie jest konieczna
A z czego to wynika? Ustawa mówi inaczej
 
15-05-2012, 05:48  
burkot
Użytkownik
 
Posty: 239
Domyślnie RE: Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia

Są dwa tryby:

1) art. 5 ust. 5g-5r przekazanie bez likwidacji szkoły do 70 uczniów

2) art. 59 likwidacja i przekazanie majątku - dowolna szkoła
burkot jest off-line  
15-05-2012, 09:29  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia

Cytat:
Napisał/a burkot Zobacz post
Są dwa tryby:

1) art. 5 ust. 5g-5r przekazanie bez likwidacji szkoły do 70 uczniów

2) art. 59 likwidacja i przekazanie majątku - dowolna szkoła
A jakiej podstawy prawnej to dotyczy? domyślam się, że chodzi tu jednak o ustawę o systemie oświaty więc po kolei:
5g. Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły.

5h. Umowa, o której mowa w ust. 5g, określa w szczególności:
1) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - wskazanie czy, szkole ustala się obwód, a jeżeli szkole nie ustala się obwodu - warunki przyjmowania uczniów do szkoły;
2) tryb przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadkach, o których mowa w ust. 5j i 5k;
3) warunki korzystania z mienia przejętej szkoły lub placówki;
4) tryb kontroli przestrzegania warunków umowy;
5) warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

5i. Do szkoły lub placówki przejętej zgodnie z ust. 5g stosuje się przepisy dotyczące szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z wyjątkiem art. 58 ust. 3-5.

5j. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana przejąć prowadzenie szkoły lub placówki przekazanej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę nie wykonała polecenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1 lub 2, narusza ustawę lub warunki prowadzenia szkoły lub placówki określone w umowie, o której mowa w ust. 5g. W tym przypadku umowa ulega rozwiązaniu z dniem przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego.

5k. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejęła do prowadzenia szkołę lub placówkę publiczną na podstawie umowy, o której mowa w ust. 5g, nie może zlikwidować tej szkoły lub placówki; na wniosek tej osoby jednostka samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę lub placówkę, przejmuje jej prowadzenie w trybie określonym w umowie, o której mowa w ust. 5g.

5l. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić, w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły lub placówki do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, pracowników szkoły lub placówki oraz zakładową organizację związkową o terminie przekazania szkoły lub placówki, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy.

5m. Nauczyciel, w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5l, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły lub placówki publicznej przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

5n. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5m, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, z dniem przekazania szkoły lub placówki, chyba że nauczyciel do dnia rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły lub placówki prowadzonej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.

5o. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejęła szkołę lub placówkę, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 5g, z dniem przejęcia szkoły lub placówki jest obowiązana zaproponować nauczycielom na piśmie nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków.

5p. Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, o których mowa w ust. 5o, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z upływem 3 miesięcy od dnia, do którego nauczyciel miał złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 5o. Do nauczyciela, który odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, stosuje się odpowiednio przepisy o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

5r. Do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania stosunku pracy z powodu odmowy ich przyjęcia, w zakresie praw i obowiązków nauczyciela stosuje się dotychczasowe przepisy.

I gdzie tu mowa o możliwości pominięcia opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a tym póki co w myśl tej ustawy jest Kuratorium oświaty.
i dalej:
Art. 59. 1. Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

1a. Szkoła w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich oraz szkoła przy zakładzie karnym lub areszcie śledczym może być zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole.

2. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez inną osobę prawną lub fizyczną - za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.

3. Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

4. Dokumentację zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną przekazuje się właściwemu organowi jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 58 ust. 3.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do placówek publicznych, z wyjątkiem warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego.

6. Przepisy ust. 1-5 i art. 58 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki.

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie w określonym zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów.

8. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się w razie przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia szkoły lub placówki publicznej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej.

9. Przekazanie, o którym mowa w ust. 8, jest równoznaczne z likwidacją dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej szkoły lub placówki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Art. 59a. 1. Podjęcie przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w publicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga zezwolenia gminy właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy art. 58 ust. 3-7, art. 59 i 60 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o udzielenie zezwolenia zamiast projektu statutu dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.

2. Podjęcie przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która prowadzi publiczne przedszkole lub publiczną szkołę podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w publicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga zmiany zezwolenia na założenie odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej. Przepisy art. 58 ust. 3-5 i art. 59 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o zmianę zezwolenia zamiast projektu statutu dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.Oczywiście USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stan na 15 maja 2012
 
16-05-2012, 08:12  
laura22
Stały bywalec
 
Posty: 629
Domyślnie RE: Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia

2) art. 59 likwidacja i przekazanie majątku - dowolna szkoła
Krótko mówiąc - szkoła o dowolnej wielkości, tak?

Na pewno opinia kuratorium nie jest wiążąca, bo u nas zlikwidowano szkołę mimo negatywnej opinii.

i jeszcze raz ponawiam pytanie do burkota o wyliczenia (#4)
laura22 jest off-line  
16-05-2012, 11:07  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia

Cytat:
Napisał/a laura22 Zobacz post
2) art. 59 likwidacja i przekazanie majątku - dowolna szkoła
Krótko mówiąc - szkoła o dowolnej wielkości, tak?

Na pewno opinia kuratorium nie jest wiążąca, bo u nas zlikwidowano szkołę mimo negatywnej opinii.

i jeszcze raz ponawiam pytanie do burkota o wyliczenia (#4)
Ciekawe, jak wszystkowiedzący obywatel niebiurokrata będzie się tłumaczył po takiej likwidacji przed NIK?
Ja wyłączam się już z tej dyskusji.
 
17-05-2012, 15:49  
okulator
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Zamknięcie szkoły i utworzenie szkoły działającej pod egidą stowarzyszenia

Cytat:
Napisał/a burkot Zobacz post
To nie Wójt likwiduje, a Rada Gminy w drodze uchwały.
Gmina jest organem prowadzącym i to ona decyduje o sieci szkół i przedszkoli.
Przeciwstawić mogą się mieszkańcy w drodze społecznego protestu, innej drogi nie ma.

Opinie kuratorium oraz związków zawodowych nie są wiążące.

Swoją drogą że szkoła na wsi 110 uczniów powinna się spokojnie sfinansować z subwencji, chyba że macie dużo etatów typu: psycholog, logopeda, bibliotekarz, świetlicowa lub w tym 110 mieszczą się odziały 0 na które nie przychodzi subwencja (ale i na te będzie wójt musiał dawać dodatkowe pieniądze w wysokości 75 % kosztów utrzymania przedszkolaka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę).

110 x 1,38 x 4.396 x (0,2 + 0,8x1,12) = 821.216 zł - tyle orientacyjnie generujecie subwencji jeśli jesteście na wsi.

Może Wasz wójt ma kiepskich doradców, którzy nie rozumieją algorytmu subwencji.
Nie znam struktury kadry nauczycielskiej która też ma trochę wpływ na subwencję, więc przyjąłem że ta struktura jest dokładnie taka jak średnia struktura w Polce.

Jeśli przekaże stowarzyszeniu to cała tą kwotę będzie musiał mu oddać i może się okazać że gmina na tym straci, gdyż tak naprawdę nie pochłaniacie subwencji przez siebie wygenerowanej.

Gdybym miał dokładne dane mógłbym to wyliczyć co do 1 zł.

Ostatnio zauważam, że przez niedouczenie kierowników wydziałów oświaty likwiduje się szkoły dochodowe dla gminy.
Burkot - wyjaśnij proszę (jest to dla mojej szkoły bardzo istotne) zawiłość i wiarygodność Twoich obliczeń.
Wrzuciłem nowy temat "Subwencja - wysokość subwencji" ponieważ mam przekonanie, że jesteśmy kiwani finansowo.
okulator jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Potrzebny odpis świadectwa, ale szkoła jest juzod dawna zamknięta. (odpowiedzi: 2) Witam, jeżeli potrzebuję świadectwo, a szkoła którą ukończyłam jest już dawno zamknięta to co w takim wypadku zrobić? Ślicznie proszę o pomoc....
§ Czy dyrektor szkoły może mnie nie przyjąc do szkoły rejonowej ? (odpowiedzi: 2) Czy dyrektor szkoły może nie przyjąc ucznia do szkoły rejonowej ? Jestem w 3 klasie gimnazjum i na drugi semestr chciałabym isc do szkoły rejonowej....
§ Zamknięta szkoła (odpowiedzi: 4) Witam serdecznie. Jestem uczennicą III klasy Liceum Ogólnokształcącego. Dzisiaj dyrekcja oznajmiła, że w głównym wejściu do szkoły zostanie...
§ Czy szkoła niepubliczna bez praw szkoły publicznej musi mieć wpis do BIP (odpowiedzi: 1) Witam Czy szkoła niepubliczna bez praw szkoły publicznej która nie dysponuje majątkiem publicznym ma obowiązek rejestracji w biuletynie informacji...
§ przeniesienie dziecka ze szkoły w niemczech do szkoły w polsce (odpowiedzi: 1) chce wrócic do polski z niemiec. dziecko przez pierwszy semestr chodziło do szkoły w Pl, drugi semestr zaczęło w niemczech. chciałabym teraz wrócić ....
§ Szkoła dżwi zamknięte (odpowiedzi: 1) Witajcie, to mój pierwszy post na tym forum, jeżeli popełnię jakiś błąd to proszę o łaskawość ^^ Zacznę od tego że jeżeli chodzi o prawo to jestem...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.