Praca "na czarno" - Forum Prawne

 

Praca "na czarno"

Skutki zatrudniania i pracy „na czarno” Jakie konsekwencje grożą pracodawcy i pracownikowi za nielegalne zatrudnienie zwane w języku potocznym „pracą na czarno”? Według definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy


Zamknięty temat
 
24-02-2012, 16:54  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.617
Domyślnie Praca "na czarno"

Skutki zatrudniania i pracy „na czarno”

Jakie konsekwencje grożą pracodawcy i pracownikowi za nielegalne zatrudnienie zwane w języku potocznym „pracą na czarno”?
Według definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) „nielegalne zatrudnienie” lub „nielegalna inna praca zarobkowa” to w szczególności zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków oraz niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego.
Konsekwencje u pracodawcy

Jeżeli inspektor pracy stwierdzi brak umowy o pracę na piśmie (tj. niepotwierdzenie pracownikowi takiej umowy w formie pisemnej – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika), nakłada na osobę odpowiedzialną mandat karny na podstawie art. 281 pkt 2 w związku z art. 29 § 2 Kodeksu pracy. Wysokość mandatu może oscylować w granicach od 1.000 do 2.000 zł, wyjątkowo – w razie tzw. recydywy, o której mowa w art. 96 § 1b Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – może on sięgnąć 5000 zł. Inspektor ma też prawo, zamiast stosowania postępowania mandatowego, skierować wniosek o ukaranie do sądu, który orzeka grzywnę do 30.000 zł.
Z kolei brak zgłoszenia osoby zatrudnionej (np. pracownika) lub wykonującej inną pracę zarobkową (np. zleceniobiorcy) do ubezpieczenia społecznego nie jest wykroczeniem sankcjonowanym przez organy Państwowej Inspekcji Pracy. W razie stwierdzenia takiej sytuacji inspektor pracy powiadamia właściwy urząd, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wdraża stosowną procedurę. W szczególności warto wspomnieć, że na mocy art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.), kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika, nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane bądź nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie – podlega karze grzywny do 5.000 zł.
Należy jednak zaznaczyć, że niedopełnienie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego może zostać przez inspektora pracy potraktowane także jako wykroczenie z art. 122 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli jako niezgłoszenie wymaganych danych mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy. Podstawa wymiaru składek na ten fundusz oraz na ubezpieczenie społeczne – emerytalne i rentowe jest bowiem co do zasady taka sama i dotyczy ich to samo zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. Inspektor składa wówczas wniosek o ukaranie do sądu, a osobie odpowiedzialnej grozi kara grzywny od 3.000 do 5.000 zł.
Niezależnie od powyższych konsekwencji dotyczących wykroczeń, inspektor pracy kieruje wystąpienie do podmiotu kontrolowanego, w którym zobowiązuje go do usunięcia nieprawidłowości, względnie do respektowania odpowiednich przepisów.
Ponadto właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy, tj. inspektor pracy lub okręgowy inspektor pracy, zawiadamia o naruszeniu przepisów prawa właściwe organy, a w szczególności urząd kontroli skarbowej – o naruszeniu przepisów prawa podatkowego (art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o PIP, Dz.U. Nr 89, poz. 589 ze zm.). Należy bowiem zdawać sobie sprawę, że zatrudnienie „na czarno” wiąże się też zwykle z nieodprowadzaniem należności podatkowych.

Skutki u pracownika za podjęcie nielegalnego zatrudnienia
Jeżeli w chwili podjęcia pracy osoba taka była zarejestrowana jako bezrobotna i o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym również bez zawarcia umowy o pracę na piśmie lub bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego (czyli „na czarno”), nie powiadomiła w terminie 7 dni właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega ona karze grzywny od 500 zł do 5.000 zł. (art. 119 ust. 2 w związku z art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.). Grzywnę wymierza sąd na podstawie wniosku o ukaranie złożonego przez inspektora pracy.
Ponadto o ujawnieniu w kontrolowanym zakładzie określonych osób pracujących „na czarno” inspektor pracy zawiadamia urząd kontroli skarbowej. W takim przypadku zachodzi bowiem podejrzenie naruszenia przepisów prawa podatkowego (nieodprowadzanie podatku dochodowego).
Nie ma natomiast konsekwencji karnych dla osoby zatrudnionej za wykonywanie pracy pomimo nieposiadania umowy o pracę zawartej w formie pisemnej lub bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Stosowne obowiązki – zawarcia umowy o pracę na piśmie, dokonania zgłoszenia do ZUS – spoczywają bowiem wyłącznie na pracodawcy (płatniku składek).
pip.gov.pl - Strona główna Państwowej Inspekcji Pracy
Janusz.C.M. jest off-line  
27-05-2012, 01:05  
AnJay
Moderator
 
Posty: 14.459
Domyślnie Praca "na czarno"

Dlaczego zamykamy tematy w których pytający przyznaje się do "pracy na czarno" lub otrzymywania wynagrodzenia "pod stołem"?

Zasadą zespołu forum prawnego (obok udzielania odpowiedzi wprost na zadane pytania) jest propagowanie poszanowania obowiązującego prawa.
Zespół nie toleruje prób obejścia prawa, czy wręcz łamania prawa. Pracując "na czarno", czy też otrzymując wynagrodzenie "poza pazernymi oczami fiskusa" nie odprowadzane są należne społeczeństwu (a więc nam wszystkim) daniny w ramach składek na ubezpieczenie społeczne, czy też podatki.
Nie analizujemy przyczyn takiego postępowania (zdając sobie sprawę z kłopotów niektórych osób ze znalezieniem pracy na normalnych zasadach).
Jako zespół poświęcamy swój prywatny czas na odpowiadanie. Czasami musimy sięgnąć głębiej i poszperać lub się dopytać, aby udzielona odpowiedź była jak najbardziej merytoryczna. Mamy więc prawo wybierać sobie osoby, które taką odpowiedź otrzymają, a pierwszym z kryteriów jest uczciwość.
AnJay jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Praca próbna na "czarno" brak pieniędzy - wezwanie do zapłaty? (odpowiedzi: 28) Witam, pracodawca który przyjął mnie na miesiąc próbny do pracy nie wypłacił mi po miesiącu pieniędzy i stwierdził że nie mam dowodów, że u niego...
§ Praca "na czarno" a Urząd Pracy i nieuczciwy pracodawca. (odpowiedzi: 11) Witam. Mam taki problem. Jestem zarejestrowana w PUP-ie bez prawa do zasiłku. 15 grudnia 2010 podjęłam pracę na okres próbny, ale umowę otrzymałam...
§ praca na "czarno" a korzystanie z opieki społęcznej (odpowiedzi: 2) Witam Serdecznie. Mam taki problem ponieważ, pracowałam kiedyś na "czarno" i od pracodawcy dostawałam bardzo małe pieniądze raz na jakiś czas, nie...
§ Praca "na czarno" przez 7 miesięcy, nieuczciwy pracodawca. proszę o pomoc (odpowiedzi: 6) Witam. W sierpniu 2009 rozpocząłem pracę w firmie remontowej jako malarz. Człowiek który mnie zatrudniał wziął ode mnie dowód i powiedział, że...
§ Praca na "czarno" a odzyskanie ekwiwalentu za urlop i odszkodowanie !!! Pomocy (odpowiedzi: 2) Witam proszę o pomoc pracowałem u pracodawcy 14 miesięcy bez umowy obiecywał mi co chwile ale zawsze coś wypadało.Pracowałem u niego też 2 lata temu...
§ Praca na czarno, "pracodawca nie zapłacił za przepracowane miesiące" (odpowiedzi: 1) Witam, mam pytanie. Pracowałem w pewnej firmie od 08.2011r na okres próbny szef powiedział, że na razie nie będzie umowy, jak wykaże się to po...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.