Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi - Forum Prawne

 

Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

Witam, pracowałam na umowę o pracę tymczasową ( 9 dni), po tym czasie wysłano nas na urlop bezpłatny (na cały miesiąc), poprosiłam o wydanie świadectwa pracy( dodam, że pracowałam do 30 czerwca tego roku a ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy


Odpowiedz
 
25-07-2012, 13:02  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

Witam, pracowałam na umowę o pracę tymczasową ( 9 dni), po tym czasie wysłano nas na urlop bezpłatny (na cały miesiąc), poprosiłam o wydanie świadectwa pracy( dodam, że pracowałam do 30 czerwca tego roku a od 1 lipca jestem na urlopie bezpłatnym bez żadnej umowy),gdyż chciałam się zarejestrować, jednak do dnia dzisiejszego tego świadectwa nie otrzymałam. Co mam w związku z tym zrobić? Gdzie się udać? Gdy dzwonię i pytam się co się stało z moim świadectwem dostaję odpowiedz, że zostało wysłane na zły adres, że Pani "X" była na urlopie i nie wysłała.....Chodzi mi o to, że mogłam sie zarejestrować, dostać zasiłek, znalezć inną pracę do tego czasu a mam związane ręce. Proszę o szybkie odpowiedzi. Dziękuję
 
25-07-2012, 13:13  
mergie
Użytkownik
 
Posty: 56
Domyślnie RE: Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

zgodnie z art.97 par.1 KP związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

pracodawca będzie musiał wystawić świadectwo pracy. Jeżeli tego nie uczyni, pracownikowi przysługuje roszczenie o wydanie świadectwa pracy, którego może dochodzić przed sądem pracy. W przypadku wystąpienia z takim roszczeniem na drogę sądową, sąd również nie będzie badał, czy pracownik wywiązał się z wszystkich swoich obowiązków, lecz badał będzie jedynie, czy stosunek pracy ustał i czy świadectwo pracy zostało wydane oraz ewentualnie czy jego treść jest zgodna z odpowiednimi przepisami.
mergie jest off-line  
25-07-2012, 13:38  
k.klekot
Użytkownik
 
Posty: 227
Domyślnie RE: Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

Zacytować należy kolejne punkty wspomnianego art. 97 KP.
Przepis prawny:
Art. 97. § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.
§ 1zn1. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.
§ 1zn2. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 1zn1. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.
§ 1zn3. Pracownik, o którym mowa w § 1zn1, może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku
pracownika

oraz
Przepis prawny:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
§ 2. 2. Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w terminie wynikającym z § 1a oraz z art. 97 § 1zn2 i 1zn3 Kodeksu pracy nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób.

ważny jest jeszcze:
Przepis prawny:
Art. 99. § 1. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
§ 2. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.


Pytanie czemu wysłali na zły adres? Podała Pani niewłaściwy, nie poinformowała o innym aktualnym adresie? Na tym mogą się opierać. Przebywanie kogoś na urlopie nie zwalnia od dotrzymywania przepisowych terminów.
Świadectwo pracy za 9 dni niewiele wniesie nowemu pracodawcy, a jednocześnie mogło spowodować niemożliwość uzyskania zasiłku z UP.

Jeszcze jedno - nie jest Pani na urlopie bezpłatnym, bo nie pozostaje Pani w stosunku pracy. Jest Pani w tej chwili bezrobotna.
Według mnie minęło wystarczająco czasu na to, aby list, który rzekomo do Pani wysłali, do nich wrócił. Ma Pani taki zasób informacji (powyższe przepisy), aby doprowadzić do uzyskania dokumentu.
k.klekot jest off-line  
25-07-2012, 13:38  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

"pracodawca będzie musiał wystawić świadectwo pracy. Jeżeli tego nie uczyni, pracownikowi przysługuje roszczenie o wydanie świadectwa pracy, którego może dochodzić przed sądem pracy."- jaki musi minąć okres czasu od nie wydania świadectwa pracy abym mogła z tym iść do sądu?
 
25-07-2012, 13:44  
k.klekot
Użytkownik
 
Posty: 227
Domyślnie RE: Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

Czy faktycznie brak tego świadectwa wstrzymał Pani zasiłek i możliwość rejestracji w UP?
k.klekot jest off-line  
25-07-2012, 14:04  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

do K.Klekot : adres podałam dobry, a jeżeli chodzi o nowego pracodawcę to sprawa wygląda następująco: przebywałam na urlopie wychowawczym,zrezygnowałam z niego aby pomóc mężowi w utrzymaniu rodziny. Zatrudniłam się w firmie przez agencję pracy tymczasowej gdzie miałam mieć przedłużaną umowę co dwa tygodnie, jednak pierwsza moja umowa była na 9 dni z racji tego iż kończył się miesiąc. Nie powiedziano mi natomiast, że będę musiała iść na urlop bezpłatny na cały miesiąc. Po miesiącu miałam wrócić, ja jednak postanowiłam nie czekać, gdyż nie chciałam być na urlopie bezpłatnym a pracować i zarobić na rachunki. W związku z tym poprosiłam o świadectwo pracy, i oczywiście obiecano mi dostarczyć na mój adres do tygodnia czasu. Do dziś nie mam tego świadectwa. Jestem bez wypłaty, nie mogę się zarejestrować
 
25-07-2012, 14:05  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

Nigdy nie byłam zarejestrowana, ale dzwoniłam i wiem,że aby się zarejestrować muszę mieć wszystkie oryginały świadectw pracy
 
25-07-2012, 14:08  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

Proszę o informację jak napisać takie roszczenie? do jakiego sądu się zwrócić? Jak to uzasadnić? Z góry dziękuję
 
25-07-2012, 14:38  
k.klekot
Użytkownik
 
Posty: 227
Domyślnie RE: Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

Odpowiem dość popularnie, że może z tym Pani iść na początek do PIP-u.
Rozumiem, że nie chce Pani mieć już nic do czynienia z tą agencją pracy tymczasowej. Jest trochę niedopatrzeń w tym co Pani pisze.
k.klekot jest off-line  
25-07-2012, 14:55  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

proszę napisać jakich to odpowiem na wszystko
 
25-07-2012, 15:06  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

Napisałam, że wysyłają nas na bezpłatny urlop. Przepraszam, mój błąd. Chcieli mnie wysłać na początku na dwa tygodnie bezpłatnego urlopu i wtedy dostałabym umowę normalnie. Jednak okazało się, że nie dostanę umowy bo firma stoi na cały miesiąc i nie opłaca im się dawać umów na miesiąc czasu wysyłając jednocześnie pracownika na bezpłatny urlop, więc podziękowałam i czekam na świadectwo pracy. Zależało mi aby się szybko zarejestrować, iść na zasiłek, mieć ubezpieczenie( ubezpieczam syna, który ma astmę i często choruje) i znalezć pracę
 
25-07-2012, 15:56  
k.klekot
Użytkownik
 
Posty: 227
Domyślnie RE: Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

Mm wrażenie, że niejasno się wyraziłam z tym niedopatrzeniem. Nie w Pani słowach, tylko w sytuacji związanej z wydaniem świadectwa pracy.
1. W chwili kiedy Pani poprosiła o dokument, powinien być on wystawiony i Pani wydany. Rozumiem, że Pani poszła po niego osobiście.
2. Jeśli świadectwo zostało wysłane pocztą, to APT powinna mieć na to jakiś dowód.
3. Ktoś popełnił błąd i wysłał dokument na niewłaściwy adres. Skoro Pani dane były aktualne, to błąd leży po stronie APT.
4. Przebywanie osoby z APT na urlopie nie zwalnia z dochowania terminu wystawienia świadectwa pracy.

Ja tutaj wpisuje APT, gdyż Pani przez agencję była zatrudniona, a przepisy dotyczą każdego innego pracodawcy.

Zgodnie z przepisami Pani powinna złożyć wniosek o wydanie świadectwa pracy. Wydaje mi się, że tak się nie stało. Tylko dzwoniła Pani do UP, nie ma więc żadnego śladu, że nie mogła się Pani zarejestrować i przez to móc pobierać zasiłek.
Otrzymała Pani przepisy i wskazówki co w tej sytuacji zrobić.
k.klekot jest off-line  
25-07-2012, 16:20  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

Jeżeli więc nie poprosiłam o wydanie dokumentu na piśmie, pracodawca nie ma obowiązku mi go dostarczyć?
 
25-07-2012, 16:22  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

Ps. Dzwoniłam do UP z pytaniem jakie papiery mam dostarczyć aby się zarejestrować. Odpowiedz była jasna- wszystkie świadectwa pracy, bez nich nie mogę się zarejestrować
 
25-07-2012, 16:25  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Świadectwo pracy- jego czas wydania pracownikowi

Ps. Dzwoniłam do PIP-u i dowiedziałam się,że mogę ubiegać się o odszkodowanie( tak jak pisali Państwo wcześniej) ale teraz nie jestem pewna czy mogę się ubiegać ponieważ nie zwróciłam się o świadectwo pracy na piśmie tylko osobiście
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ wezwanie do wydania świadectwa pracy a jego brak (odpowiedzi: 6) Witam, bardzo proszę o poradę co mam robić w mojej sprawie. Blisko rok temu rozwiązałam umowę o pracę z moim pracodawcą bez wypowiedzenia na...
§ Świadectwo pracy, a umowa na czas próbny (odpowiedzi: 5) Witam, pracownik zatrudniony był: umowa o pracę na okres próbny: od 02.01.2014 - 31.03.2014 umowa na czas określony: 01.04.2014- 31.12.2014...
§ Świadectwo pracy, a konkretniej jego brak (odpowiedzi: 8) Witam, próbowałam szukać na forum wątku który by mi pomógł ale nic nie znalazłam. Byłam zatrudniona na umowę o pracę na pełny etat na czas...
§ Świadectwo pracy - termin wydania (odpowiedzi: 7) Witam, chciałaby dowiedzieć się kiedy pracodawca ma obowiązek wydać zwalnianemu pracownikowi świadectwo, jeśli ostatnim dniem jego zatrudnienia jest...
§ Czy pracodawca może odebrać pracownikowi jego prywatny telefon komórkowy na czas prac (odpowiedzi: 1) Czy pracodawca może odebrać pracownikowi jego prywatny telefon komórkowy na czas pracy uniemożliwiając w tym czasie korzystanie z niego i...
§ Termin wydania PIT11 byłemu pracownikowi (odpowiedzi: 4) Witam, Mam nietypową sprawę dotyczącą wydania rozliczenia rocznego PIT11. Do maja bieżącego roku pracowałem w firmie, której właścicielem była jedna...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.