Umowa lojalnościowa - Forum Prawne

 

Umowa lojalnościowa

Witam Jestem zatrudniony w firmie produkcyjnej, która pierwszych pracowników wysłała na zagraniczne szkolenie. Niestety ja również znajduję się w tej grupie szczęśliwców. Po podpisaniu dwuletniej umowy lojalnościowej wyjechałem na zagraniczne szkolenie i teraz pracuję w ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy

Prawo pracy - aktualne tematy:

  • § Staż a dotacja na własną dział...
    Witam serdecznie , moje pytanie dotyczy działalności gospodarczej. Jestem 33 letnią osobą bezrobotną...
  • § Staż z pup
    N8sdlugo konczy mi się staż, pracodawca powiedzial ze zatrudni mnie na miesiac , wczesnej bylo ustalone ze na 3...
  • § podstawa wynagrodzenia chorobo...
    pracownik pracuje od 01.09 w okresie od 28.09 do obecnej chwili przebywa na zwolnieniu lekarskim za okres 28.09-30.09...

Odpowiedz
 
17-10-2008, 17:06  
Desmond
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Umowa lojalnościowa

Witam

Jestem zatrudniony w firmie produkcyjnej, która pierwszych pracowników wysłała na zagraniczne szkolenie. Niestety ja również znajduję się w tej grupie szczęśliwców. Po podpisaniu dwuletniej umowy lojalnościowej wyjechałem na zagraniczne szkolenie i teraz pracuję w naszym kraju. Wszystko na początku wyglądało ładnie i pięknie, jednak okazało się że teraz firma stara się nam wejść na głowę wiedząc, że jesteśmy z nią związani na dwa lata pod groźbą zwrotu dość pokaźnej sumy za szkolenie. Nie chcę sobie brudzić w papierach, nie chcę też tracić czasu na zbędne spory w sądach, chodzić do PIP etc. dlatego też zwracam się do was z prośbą o pomoc. Czy można podważyć ważność takiej umowy lojalnościowej i spokojnie opuścić firmę w sytuacji gdy wystarczająco przesadzą ...

Umowa wygląda tak:

[cytatj2wbhm5]Umowa pracodawcy z pracownikiem o skierowanie na naukę w formach szkolnych

zawarta we (...) w dniu (...) pomiędzy (pracodawcą) zwanym dalej pracodawcą, a (pracownikiem) zwanym dalej pracownikiem, o następującej treści:

Paragraf 1

Pracownik zobowiązuje się do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i w tym celu podejmuje szkolenie w zakładzie (nazwa pracodawcy) we Włoszech od dnia (...) do dnia (...).

Paragraf 2

1. Pracodawca zobowiązuje się:
a) pokryć opłaty związane z dojazdem i zakwaterowaniem podczas szkolenia
b) koszty szkolenia
2. Całkowity koszt kursu ponoszony przez pracodawcę to (kwota) Euro.

Paragraf 3

1. Pracownik, który otrzymał od pracodawcy świadczenia wymienione w paragrafie 2 zobowiązuje się na wezwanie pracodawcy, zwrócić koszty tych świadczeń w całości lub w części, jeżeli bez uzasadnionych przyczyn nie będzie uczestniczył w kursie lub to szkolenie przerwie.

Paragraf 4

1. Pracownik zobowiązuje się przepracować u pracodawcy 2 lata (słownie: dwa lata) od rozpoczęcia kursu w przypisany trybie, tj do dnia (...) pod rygorem zwrotu kosztów otrzymanych świadczeń od pracodawcy wymienionych w paragrafie 2.
2. Zwrot kosztów będzie ustalany na podstawie ilorazu całościowego kosztu świadczenia i liczby przepracowanych miesięcy, po ukończeniu ww. kursu.

Paragraf 5

1. Pracownik, który otrzymał od pracodawcy świadczenia określone w paragrafie 2 i podczas kursu lub przed upływem lat trzech od jego ukończenia, tj. przed dniem określonym w paragrafie 4:
a) rozwiąże stosunek pracy z pracodawcą za wypowiedzeniem,
b) z którym pracodawca rozwiąże stosunek bez wypowiedzenia z jego winy, jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na jego szkolenie, wyliczonych wg ustaleń paragraf 4 pkt 2

Paragraf 6

1. Szkolenie przy (nazwa firmy matki):
- w trakcie kursu szkoleniowego, pracownikowi zostanie przekazana wiedza z zakresu obsługi magazynu.
- egzaminy praktyczne przeplatać się będą z rozmowami i sprawdzianami każdego z pracowników w celu zweryfikowania stanu ich zaawansowania w szkoleniu.
- na koniec kursu określone zostaną obowiązki i zakres szczegółowych kompetencji każdego z pracowników.
- program kursu będzie mógł ulec zmianom w zależności od aktualnych potrzeb spółki (pracodawca) i (firma matka - miejsce szkolenia).

Paragraf 7

Strony zawierają umowę na okres od dnia rozpoczęcia szkolenia, tj od dnia (...) na czas określony do dnia (...).

Paragraf 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

Paragraf 9

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Paragraf 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Oświadczenie pracownika:
Oświadczam, że otrzymałem 1 kopię niniejszej umowy i że, po przeczytaniu i zrozumieniu jego treści, zgadzam się na przedstawione mi warunki.

(podpisy każdej ze stron)[/cytatj2wbhm5]

Firma (właściciele) jest niewrażliwa na nasze wnioski, uwagi, czy skargi. Czujemy się jak niewolnicy, a groźba spłaty kosztów szkolenia odbiera nam siłę do walki o własne prawa pracownicze.

Czy można jakoś podważyć ważność tej umowy ?

Z tego co wyczytałem w przepisach to:

[lexj2wbhm5]§ 3. Kształcenie dorosłych w formach szkolnych odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i szkołach wyższych, zwanych dalej "szkołami".[/lexj2wbhm5]
A zgodnie z umową jest wyraźnie napisane, że zakład pracy wysłał mnie na nauki w formach szkolnych do firmy matki. Czy takie zjawisko ma prawo zaistnieć w odniesieniu do powyższego przepisu ? Jak to wpływa na ważność umowy ?

Na dodatek paragraf 4 zawiera informację że pracownik zobowiązuje się przepracować dwa lata, natomiast w paragrafie 5 jest już mowa o trzech latach.

Paragraf 6 umowy mówi o tym jak będzie przebiegało szkolenie. Na papierze i w rozmowach wszystko wyglądało ładnie i cacy, natomiast w rzeczywistości wyglądało to inaczej. Plan szkolenia był dość rozlegle rozbudowany, jednak osoby które miały prowadzić szkolenie niestety nie władały językiem angielskim (a ja nie znam włoskiego). Egzaminy i sprawdziany się nie odbywały wcale. Warunki mieszkaniowe przez pewien czas odbiegały od normy (dwa tygodnie spędziłem w kawalerce firmowej mieszkając w kilka osób). Do tej pory nie przedstawiono nam naszych obowiązków i zakresu kompetencji. Firma działa na zasadzie byle do przodu, niejednokrotnie naruszając zasady dobrego smaku, szacunku wobec pracowników i nie tylko. Nie chcę poruszać przepisów prawa pracy etc. bo jest równiez kilka kwestii do których można się przyczepić.

Czy można zrobić coś z tą umową i jak w razie czego walczyć o swoje ?
Desmond jest off-line  
17-10-2008, 20:00  
tigrus
Użytkownik
 
tigrus na Forum Prawnym
 
Posty: 244
Domyślnie Re: Umowa lojalnościowa

[cytat="Desmond":23aoa4s8]
A zgodnie z umową jest wyraźnie napisane, że zakład pracy wysłał mnie na nauki w formach szkolnych do firmy matki. Czy takie zjawisko ma prawo zaistnieć w odniesieniu do powyższego przepisu ? Jak to wpływa na ważność umowy?
[/cytat:23aoa4s8]
Nie ma wpływu na ważność umowy. Umowa jest ważna.

[cytat="Desmond":23aoa4s8]Na dodatek paragraf 4 zawiera informację że pracownik zobowiązuje się przepracować dwa lata, natomiast w paragrafie 5 jest już mowa o trzech latach.[/cytat:23aoa4s8]
Też zwróciłem na to uwagę. Wg mnie w przypadku takiej rozbieżności ważniejszy z punktu prawnego jest zapis o dwuletnim okresie lojalnościowym, czyli korzystniejszy dla pracownika.

[cytat="Desmond":23aoa4s8]Z tego co wyczytałem w przepisach to:

Przepis prawny: Zaznacz cały
§ 3. Kształcenie dorosłych w formach szkolnych odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i szkołach wyższych, zwanych dalej "szkołami".

A zgodnie z umową jest wyraźnie napisane, że zakład pracy wysłał mnie na nauki w formach szkolnych do firmy matki. Czy takie zjawisko ma prawo zaistnieć w odniesieniu do powyższego przepisu ? Jak to wpływa na ważność umowy ?[/cytat:23aoa4s8]
Rozumiem, ze cytujesz przepis, który jest zgodny z Twoimi dążeniami, ale nie można zapominać, że paragraf ten mówi tylko o szkolnych formach kształcenia (rozdział 2), a przecież dalej jest rozdział 3. mówiący o pozaszkolnych formach kształcenia, a tam między innymi par. 8.2. zaliczający do nich staże, praktyki.

Warunki panujące na szkoleniu raczej nie mają wpływu na ważność umowy. Wszak umowa jest umową.
tigrus jest off-line  
17-10-2008, 20:09  
Desmond
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Re: Umowa lojalnościowa

[cytat="tigrus":gkblou57][cytat="Desmond":gkblou57]Z tego co wyczytałem w przepisach to:

Przepis prawny: Zaznacz cały
§ 3. Kształcenie dorosłych w formach szkolnych odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i szkołach wyższych, zwanych dalej "szkołami".

A zgodnie z umową jest wyraźnie napisane, że zakład pracy wysłał mnie na nauki w formach szkolnych do firmy matki. Czy takie zjawisko ma prawo zaistnieć w odniesieniu do powyższego przepisu ? Jak to wpływa na ważność umowy ?[/cytat:gkblou57]
Rozumiem, ze cytujesz przepis, który jest zgodny z Twoimi dążeniami, ale nie można zapominać, że paragraf ten mówi tylko o szkolnych formach kształcenia (rozdział 2), a przecież dalej jest rozdział 3. mówiący o pozaszkolnych formach kształcenia, a tam między innymi par. 8.2. zaliczający do nich staże, praktyki.[/cytat:gkblou57]

Tak, tylko, że w umowie jest wyraźnie napisane, że umowa dotyczy skierowania na nauki w formach szkolnych - nie ma tam nic o pozaszkolnych formach kształcenia. Czy takie szkolenie można kwalifikować jako nauki w formach szkolnych w odniesieniu do cytowanego przepisu ? Czy firma matka w myśl rozporządzenia może być kwalifikowana jako szkoła ?

[cytat="tigrus":gkblou57]Warunki panujące na szkoleniu raczej nie mają wpływu na ważność umowy. Wszak umowa jest umową.[/cytat:gkblou57]

Wg mnie mają wpływ, bo z mojej strony wygląda to na niewywiązywanie się z umowy. Jeżeli szkolenie odbywa się w takiej formie i w takich warunkach w jakich się odbywało, to czy pracownik nie ma prawa żądać od pracodawcy wywiązania się z jego części umowy ? Wygląda to tak, że ja za to szkolenie płacę swoją pracą w firmie przez określony przedział czasu - a płacę = wymagam.
Desmond jest off-line  
17-10-2008, 20:17  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 34.983
Domyślnie Re: Umowa lojalnościowa

[cytat="Desmond":1l98xogz]Czy firma matka w myśl rozporządzenia może być kwalifikowana jako szkoła ?[/cytat:1l98xogz]
Na pewno nie.
Janusz.C.M. jest off-line  
17-10-2008, 20:25  
Desmond
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Re: Umowa lojalnościowa

[cytat="Janusz M.":2o1tyc0l][cytat="Desmond":2o1tyc0l]Czy firma matka w myśl rozporządzenia może być kwalifikowana jako szkoła ?[/cytat:2o1tyc0l]
Na pewno nie.[/cytat:2o1tyc0l]

Czy w takim wypadku można by podważyć ważność umowy powołując się na rażące naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie kierowania pracowników na naukę w formach szkolnych ?
Desmond jest off-line  
17-10-2008, 20:56  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 34.983
Domyślnie Re: Umowa lojalnościowa

Umowa jest ważna.
Janusz.C.M. jest off-line  
17-10-2008, 21:02  
Desmond
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Re: Umowa lojalnościowa

[cytat="Janusz M.":294qoy2h]Umowa jest ważna.[/cytat:294qoy2h]

Mimo tak rażących błędów i zaniedbań ze strony pracodawcy ?
Desmond jest off-line  
18-10-2008, 07:40  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 34.983
Domyślnie Re: Umowa lojalnościowa

Powtarzam - umowa jest ważna, dopóki sąd prawomocnym wyrokiem tego nie zmieni.
Janusz.C.M. jest off-line  
18-10-2008, 15:24  
Desmond
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Re: Umowa lojalnościowa

[cytat="Janusz M.":i679hhf6]Powtarzam - umowa jest ważna, dopóki sąd prawomocnym wyrokiem tego nie zmieni.[/cytat:i679hhf6]

Rozumiem

W takim bądź razie jakie są szanse i jakie jest najlepsze wyjście z tej sytuacji ? Co należało by zrobić aby umowę taką unieważnić ze względu na zawarte w niej błędy i przebieg szkolenia ? Myślę, że gdyby istniały realne szanse na unieważnienie takiej umowy, to posiłkując się dokumentem-opinią wystawioną przez prawnika moglibyśmy skutecznie i bez obaw walczyć o godne traktowanie.
Desmond jest off-line  
18-10-2008, 16:00  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 34.983
Domyślnie Re: Umowa lojalnościowa

Wątpię, ale .... mamy demokrację i każdy może w sądzie dochodzić swych racji.
Janusz.C.M. jest off-line  
18-10-2008, 16:33  
Desmond
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Re: Umowa lojalnościowa

Mógłbyś to rozwinąć ?
Desmond jest off-line  
18-10-2008, 16:48  
tigrus
Użytkownik
 
tigrus na Forum Prawnym
 
Posty: 244
Domyślnie Re: Umowa lojalnościowa

Pan Janusz mówi tylko, że są nikłe szanse na wygranie sprawy, ale jak chcesz, to możesz próbować. Nikt Ci nie zabroni.
tigrus jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Umowa lojalnościowa (odpowiedzi: 2) Witam, Mam takie zapytanie. Jestem Zootechnikiem ze specjalnością żywienie zwierząt i dietetyka. Pracowałem na pół etatu w firmie zajmującej się...
§ Umowa lojalnościowa. (odpowiedzi: 3) Potrzebuję pomocy :mad: Podpisałem w pracodawcą umowę lojalnościową, on płaci za moje studia (niestacjonarne), w umowie gwarantuje mi wolne na...
§ Umowa lojalnościowa (odpowiedzi: 4) Witam, dostałem od pracodawcy (bank)umowę na szkolenie związane z podjęcie pracy na stanowisku opiekun klienta. Umowa miała okres 2 tygodniowy po...
§ umowa lojalnościowa (odpowiedzi: 4) witam, W ubiegłym roku przy podpisywaniu umowy o pracę mąż został wysłany na "szkolenie" do niemiec i szwajcarii, którego koszt oszacowano na 15...
§ umowa lojalnościowa (odpowiedzi: 1) witam, Mam następujące pytanie: rozpoczynając pracę podpisałam umowę lojalnościową z pracodawcą mówiącą o tym, iż nie zerwę umowy o prace przed...
§ Umowa lojalnościowa (odpowiedzi: 1) Dzień dobry. Mam takie pytanie. Osiem miesięcy temu skończyłem szkolenie w firmie. Podniosło to moje kwalifikacje ale z nich nie korzystam. Przed...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.