Nadgodziny - Forum Prawne

 

Nadgodziny

Witam Czy pracodawca moze zmusić pracownika do pozostania dluzej w pracy? Czy i kiedy musi poinformowac pracownika o tym ze musi zostać w pracy dluzej ? Ile nadgodzin moge przepracowac w tygodniu? Czy jest jakis ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy

Prawo pracy - aktualne tematy:

  • § "wczasy pod gruszą" ...
    Witam, jestem "nowa" na tym Forum. Opiszę swój problem, bardzo proszę o poradę. Po ustaniu zatrudnienia - z powodu...
  • § Interpretacja odwolanie od wyp...
    Art 44 - 51 Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez...
  • § Zapytanie z czasem pracy
    Witam pracuje cały tydzień codziennie cały miesiąc od poniedziałku do soboty kończę w sobotę na dzień i w...

Odpowiedz
 
28-11-2008, 08:59  
wlkp
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Nadgodziny

Witam
Czy pracodawca moze zmusić pracownika do pozostania dluzej w pracy?
Czy i kiedy musi poinformowac pracownika o tym ze musi zostać w pracy dluzej ?
Ile nadgodzin moge przepracowac w tygodniu? Czy jest jakis limit
Czy mogę odmowic zostania na nadgodzinach ?
Pozdrawiam
wlkp jest off-line  
28-11-2008, 14:10  
Luki_attorney
Stały bywalec
 
Posty: 826
Domyślnie

Kodeks pracy, art. 151 i następne

Art.*151.*§*1.*Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2) szczególnych potrzeb pracodawcy.
§*2.*Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.
§*3.*Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.§*4.*W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.
§*5.*Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.
Art.*1511.*§*1.*Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 1) 100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
a) w nocy,
b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
2) 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.
§*2.*Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1.
§*3.*Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.
§*4.*W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.
Art.*1512.*§*1.*W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.
§ 2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika.
W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
§*3.*W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
Art.*1513.*Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.
Art.*1514.*§*1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.
§*2.*Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.
Art.*1515.*§*1.*Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).
§*2.*Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.
§*3.*Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.
§*4.*Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
Art.*1516.*§*1.*W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129.
§*2.*Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.
Luki_attorney jest off-line  
03-12-2008, 16:12  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 34.974
Domyślnie

Krótko.
Pracownik nie może odmówić wykonania polecenia służbowego pracy w godzinach nadliczbowych.
Odmowa może być potraktowana jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ze wszystkimi skutkami. (kara upomnienia, nagany, a nawet rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia).
O ile pracodawca nie przestrzega przepisów prawnych dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych, należy to zgłosić do PIP.
Janusz.C.M. jest off-line  
23-05-2010, 21:17  
endrius86
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Nadgodziny

Witam, bardzo proszę o odp na konkrety:

1. czy zawsze w ciągu doby należy mi się 11 godzin odpoczynku i czy jest w to wliczony czas dojazdu do pracy ??

2. ile tak mogę pracować po 13 godzin dziennie ??

3. szef ogłosił że nie ma kasy na wypłacanie nadgodzin a mimo to każe nam siedzieć, czyli z góry wiemy że robimy WOLONTARIAT

4. i ile w końcu tych nadgodzin w miesiącu tak łopatologicznie ??
150/12=12,5h
12,5h/4tyg=3,125h na tydzień

nie wiem.... proszę bardzo...
endrius86 jest off-line  
11-06-2013, 20:37  
lement
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Nadgodziny

Przepraszam, że odkopuje temat ale czytam i mam pytanie co do nadgodzin bo nigdzie nie znalazłem odpowiedzi podam to na przykładzie dzisiejszej płacy minimalnej która wynosi 1600 brutto. Chodzi mi o to czy jak pracuję 8h dziennie to przy założeniu tego zarabiam 10zł/h każda dodatkowa nadgodzina (50%) to jest 10zł +5zł =15zł czy 50% z tych 10zł czyli 5zł/h? I tak samo do nadgodzin płaconych 100%. Przykład iście podobny 10zł +10zł =20zł/h czy 10zł to 100%/h mojego uposażenia
lement jest off-line  
19-07-2013, 13:49  
prac0wnik
Początkujący
 
Posty: 11
Domyślnie RE: Nadgodziny

50% i 100% to jest dodatek za nadgodziny do podstawowego wynagrodzenia, czyli według twojego uproszczenia odpowiednio 15 i 20 zł (łącznie za nadgodzinę)


Ja mam natomiast pytanie odnośnie tego kiedy najpóźniej mogę być poinformowany o tym, że muszę zostać dłużej w pracy? Przychodzę na 8 godzin i w trakcie pracy dowiaduje się że "muszę" jeszcze dwie godziny zostać co mi przestawia moje prywatne plany. Muszę się zgodzić czy mogę odmówić? Czy powinienem być poinformowany wcześniej, czy mogę nawet 5 minut przed końcem standardowego czasu pracy? (umowa o pracę na czas nieokreślony)
prac0wnik jest off-line  
19-07-2013, 15:41  
Piffko
Stały bywalec
 
Posty: 2.963
Domyślnie RE: Nadgodziny

możesz byc nawet 5 min po pracy poinformowany że masz wracać do pracy
Piffko jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Praca w święta i nadgodziny w nadgodziny? (odpowiedzi: 6) Witam, mam kilka pytań odnośnie pracy w dni wolne. Mój pracodawca chce abym przyszedł do pracy 1,2,3 maja jak powinna wyglądać moja stawka za te dni?...
§ Nadgodziny (odpowiedzi: 5) Witam, Mam Umowę o pracę na pełny etat pracuję po 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Tyle tytułem wstępu a teraz do rzeczy. Czy pracodawca...
§ nadgodziny (odpowiedzi: 3) Witam jestem tu nowy a pytanie mam takie: pracuje na umowę o prace na cały etat już dwa lata bywały miesiące ze robiłem po 50-60 nadgodzin a kasy nie...
§ nadgodziny (odpowiedzi: 2) witam.ile wystarczy zostać po godzinach aby była zaliczona pełna nadgodzina?pozdrawiam.
§ nadgodziny (odpowiedzi: 1) Witm. Mam podpisany kontrakt z firmą na 37.30h. tygodniowo. Czy pracodawca może mnie zmuszać do nadgodzin bez moje zgody? Płaci za nad godziny, praca...
§ niezapłacone nadgodziny za poprzedni miesiąc, a nadgodziny w następnym miesiącu... (odpowiedzi: 4) Witam, szukałem takiego tematu,ale nie znalazłem... Mam problem, ponieważ odmówiłem mojemu pracodawcy zostania na nadgodzinach, z powodu...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.