oddanie stypendium za staż - Forum Prawne

 

oddanie stypendium za staż

Witam, moja sytuacja przedstawia się następująco: Zostałam skierowana na staż przez PUP od dnia 15marca 2012 roku do dnia 15 sierpnia 2012roku (5 miesięcy). 28 kwietnia wyszłam za mąż za rolnika(ponieważ powierzchnia jego gospodarstwa przekracza ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy

Prawo pracy - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
11-02-2013, 13:36  
iwcia454
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie oddanie stypendium za staż

Witam, moja sytuacja przedstawia się następująco:
Zostałam skierowana na staż przez PUP od dnia 15marca 2012 roku do dnia 15 sierpnia 2012roku (5 miesięcy). 28 kwietnia wyszłam za mąż za rolnika(ponieważ powierzchnia jego gospodarstwa przekracza 2ha przeliczeniowe) tego faktu nie zgłosiłam do PUP(w celu uniknięcia przerwania stażu moich danych osobowych też nie zmieniałam czyli posługiwałam sie starym nazwiskiem). Po zakończeniu stażu czyli 15.08-2012 zarejestrowałam się w KRUS-ie jako małżonka rolnika. tego faktu też nie zgłosiłam do PUP. Dopiero jak miałam wizytę w PUP powiedziałam ze zmieniłam nazwisko itd. zostałam skierowana do innego pokoju gdzie musiałam napisać że: zmieniałam nazwisko, miejsce zamieszkania, nr. nowego dowodu osobistego, za kogo wyszłam za mąż itd. Po ok. tyg. dostałam decyzje z PUP o tym że z dn. 28.04.2012(dzien ślubu) utraciłam status osoby bezrobotnej. po jakims czasie kolejne pismo o tym że unieważniają decyzję z dn.15.08.2012r o tym ze po zakończeniu stażu nie mam prawa juz do pobierania stypendium. pod koniec roku znowu pismo o tym ze postępowanie mojej sprawy zostało wznowione. dzisiaj otrzymałam decyzję ze mam oddać stypendium od dn. 28.04.2012 do 15.08.2012. razem wychodzi 3 356zł. Moje pytanie jest następujące: czy mimo iż pracowałam( odbywałam staż) muszę oddawać wynagrodzenia za pracę? Każdy człowiek za wykonaną prace dostaje wynagrodzenie więc czy jeśli odwołam się od tej decyzji to mam szansę na to że nie będę oddawać tego stypendium? proszę o odpowiedź.
iwcia454 jest off-line  
11-02-2013, 21:15  
Kosssz
Praktyk
 
Kosssz na Forum Prawnym
 
Posty: 7.193
Domyślnie RE: oddanie stypendium za staż

Najwidoczniej PUP po zweryfikowaniu dokumentacji dostarczonej przez ciebie uznał, że z chwilą ślubu ustało prawo do posiadania statusu osoby bezrobotnej (szczegóły znajdziesz w art. 2 ust. 2 lit. d) bądź e) Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), a co się z tym wiąże odbywania stażu.
Osoba nie będąca w rozumieniu przepisów w/w ustawy osobą bezrobotną nie ma prawa do odbywania stażu. Ponieważ nie poinformowałaś PUP o okolicznościach istotnych dla posiadania lub nie statusu osoby bezrobotnej i w tym czasie PUP wypłacał ci świadczenie z tytułu bezrobocia, które ze względu na w/w okoliczności od pewnego momentu przestało przysługiwać, stąd decyzja o konieczności zwrotu pieniędzy nienależnie pobranych. Gdybyś zgłosiła to w porę, staż zostałby po prostu przerwany i nie byłoby całej sytuacji.
Możesz oczywiście składać odwołanie, masz do tego pełne prawo, ale nie wiem czy coś wskurasz. Rozważ ewentualnie wystąpienie do PUP o rozłożenie należności na raty.
Kosssz jest off-line  
12-02-2013, 18:10  
iwcia454
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: oddanie stypendium za staż

witam,
dzisiaj złożyłam do PUP odwołanie od decyzji wydanej z 6lutego 2013r. zobowiązującej mnie do zwrotu stypendium za staż. Dodam jeszcze że wychodząc za maż 28.04.2013r. nie zmieniałam miejsca zamieszkania(nie zostałam zameldowana w domu męża) a mój dowód osobisty został wydany 20.08.2012r. czyli po tym jak ukończyłam staż. Moje uzasadnienie przedstawia się następująco:
"W trakcie odbywania stażu nie byłam objęta inny ubezpieczeniem obowiązkowym z uwagi na nie zamieszkiwanie z mężem, który to posiadał ponad 2 ha przeliczeniowe użytków rolnych, dopiero po utracie stypendium(po ukończeniu stażu) zamieszkałam z mężem, ostałam zameldowana na potwierdzenie czego w załączeniu oświadczenie wraz z załącznikami oraz kserem dowodu osobistego co jest wystarczającym faktem iż cały okres stażu odbyłam jako osoba bezrobotna i spełniałam kryterium osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ustęp 1 pkt 2d ustawy z dn. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, gdzie nie jestem właścicielem ani posiadaczem samoistnym lub zależnym gruntu rolnego oraz nie wykonywałam pracy w gospodarstwie rolnym jako współmałżonek z czego nie mogłam być objęta obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w KRUS dla rolników.
Odbywając staż odbywałam go z myślą dalszej pracy w X do czego nie doszło, dlatego tez przeprowadziłam sie do męża i po ustaniu stażu co potwierdza data wydania dowodu osobistego i zameldowania w gospodarstwie męża przystąpiłam do ubezpieczenia w KRUS, dlatego też z tą chwilą mogłam utracić status osoby bezrobotnej zgodnie z w/w i cytowaną ustawą".
Jak teraz przedstawia się moja sytuacja? czy jest szansa na pozytywny dla mnie rozwój sytuacji?
iwcia454 jest off-line  
12-02-2013, 18:27  
iwcia454
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: oddanie stypendium za staż

Mam jeszcze takie pytanie: nawiązując do tego co pisałam w pierwszym poście, do UP poszłam dopiero 13.11.2012r. żeby tzw "podpisać listę" gdyż właśnie na ten dzień miałam wyznaczoną wizytę, ale gdybym tam tego dnia nie poszła (i nie składałabym oświadczenia ze zmieniłam nazwisko, wyszłam za rolnika, zmieniałam adres zamieszkania itd.) utraciłabym status osoby bezrobotnej i wszystko odbyłoby się "po cichu" i nikt nie wiedziałby o tym że wyszłam za mąż za rolnika? nie byłoby wtedy tego całego zamieszania? jak to prawnie wtedy przedstawiałoby się? Mogłoby to tak przejść?
Jeszcze druga kwestia to gdyby jednak moje odwołanie decyzji nic nie dało i musiałabym zwracać stypendium to czy jednak mogłabym tego nie płacić ponieważ: teraz nigdzie nie pracuję(studiuje zaocznie) i po prostu nie mieliby z czego mi pobierać należnej kwoty, bo mąż ma przepisaną ziemię i to tylko on jest jej właścicielem i miał ją już przed naszym ślubem- więc ja nie mam do niej prawa. A może po prostu nie oddawałabym tego stypendium i po 2 czy 3 latach to wszystko przedawniło by się i w ten sposób nie musiałabym płacić?
Czy dobrze myślę? proszę o odpowiedz.
iwcia454 jest off-line  
12-02-2013, 19:30  
Kosssz
Praktyk
 
Kosssz na Forum Prawnym
 
Posty: 7.193
Domyślnie RE: oddanie stypendium za staż

Cytat:
(...) gdybym tam tego dnia nie poszła (i nie składałabym oświadczenia ze zmieniłam nazwisko, wyszłam za rolnika, zmieniałam adres zamieszkania itd.) utraciłabym status osoby bezrobotnej i wszystko odbyłoby się "po cichu" i nikt nie wiedziałby o tym że wyszłam za mąż za rolnika? nie byłoby wtedy tego całego zamieszania? jak to prawnie wtedy przedstawiałoby się? Mogłoby to tak przejść?
Pewnie tak, ale nadal łamałabyś prawo.

Napisz proszę dokładną podstawę prawną (art, paragraf itd.) podaną w decyzji o utracie statusu oraz decyzji orzekającej o konieczności zwrotu stypendium.
Kosssz jest off-line  
12-02-2013, 19:59  
iwcia454
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: oddanie stypendium za staż

decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej:
Na podstawie art. 9 ust.1 pkt 14 lit.a, art.2 ust.1 pkt 2 lit.d lub lit.e, art. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy z dn. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy/ Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz415 i późn. zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego/ tekst jedn. Dz.U z 2000r. Nr. 98, poz. 1071 z późn. zm./
iwcia454 jest off-line  
12-02-2013, 20:07  
iwcia454
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: oddanie stypendium za staż

Decyzja o zwrot nienależnie pobranego stypendium za okres 28.04.2012 do 14.08.2012r.
Na podstawie art. 76 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust 6, art. 9 ust.1 pkt 14 lit (i tutaj e albo c nie wiem dokładnie bo akurat było na zgięciu kartki i się starło), ustawy z dn. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz 415 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr. 98, poz 1071 z późn.zm)
iwcia454 jest off-line  
14-02-2013, 16:34  
Kosssz
Praktyk
 
Kosssz na Forum Prawnym
 
Posty: 7.193
Domyślnie RE: oddanie stypendium za staż

Cytat:
decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej:
Na podstawie(...)art.2 ust.1 pkt 2 lit.d lub lit.e (...)ustawy z dn. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
No właśnie nie bardzo jestem w stanie określić, która z liter ma zastosowanie w tym przypadku. Przytoczę ci dokładną treść w/w art.:
"bezrobotny oznacza osobę, która:
d)nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
e)nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie"


Niezależnie jednak od tego, który ma tutaj zastosowanie, to nie zmienia to faktu, że PUP wypłacił stypendium na podstawie nieprawdziwych danych osobie nieuprawnionej do jego otrzymywania i z uwagi na to, że są to środki publiczne musi dochodzić ich zwrotu - art. 76 w/w ustawy mówi tak:
Art. 76. 1. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się:
1)świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;
2)świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń
lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;
Kosssz jest off-line  
15-02-2013, 15:55  
iwcia454
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: oddanie stypendium za staż

Dzięki za odpowiedź. Napisze jak otrzymam jakąs wiadomość z PUP.
Jeszcze druga kwestia to gdyby jednak moje odwołanie decyzji nic nie dało i musiałabym zwracać stypendium to czy jednak mogłabym tego nie płacić ponieważ: teraz nigdzie nie pracuję(studiuje zaocznie) i po prostu nie mieliby z czego mi pobierać należnej kwoty, bo mąż ma przepisaną ziemię i to tylko on jest jej właścicielem i miał ją już przed naszym ślubem- więc ja nie mam do niej prawa. A może po prostu nie oddawałabym tego stypendium i po 2 czy 3 latach to wszystko przedawniło by się i w ten sposób nie musiałabym płacić?
Czy dobrze myślę? proszę o odpowiedz.
iwcia454 jest off-line  
15-02-2013, 20:55  
Kosssz
Praktyk
 
Kosssz na Forum Prawnym
 
Posty: 7.193
Domyślnie RE: oddanie stypendium za staż

Jeśli twoje odwołanie nie zostanie uwzględnione, zostaniesz wezwana do zapłaty. W przypadku niewpłacenia kwoty w wyznaczonym przez PUP, kwota ta będzie podlegała egzekucji, co wiąże się z dodatkowymi odsetkami ustawowymi. Nie widzę szans na całkowite umożenie długu, natomiast na twoim miejscu rozważyłabym złożenie wniosku o odroczenie terminu spłaty lub o rozłożenie należności na raty, ale muszą być ku temu przesłanki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy- art. 76 ust. 7.
Pamiętaj, że jeśli ostatecznie sprawa trafi do komornika, to on będzie oceniał możliwość odzyskania długu z twojego majątku, tj. twojego i męża.
Cytat:
A może po prostu nie oddawałabym tego stypendium i po 2 czy 3 latach to wszystko przedawniło by się i w ten sposób nie musiałabym płacić?
Nie liczyłabym na przedawnienie - czynności egzekucyjne podjęto przed upływem ustawowego terminu, tj. 3 lat.
Kosssz jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zwrot stypendium stażowego za cały okres odbywania stażu (odpowiedzi: 3) Witam, W ubiegłym roku podjąłem staż w instytucji finansowej, na który zostałem skierowany z Urzędu Pracy. Po szkoleniu dostałem od organizatora...
§ Rezygnacja ze studiów, a oddanie legitymacji i stypendium socjalne. (odpowiedzi: 2) Witam! Dostałem się na WAT na kierunek bezpieczeństwo narodowe - studia NIESTACJONARNE. Normalnie opłaciłem miesiące za październik i listopad...
§ Stażysta - nie należy mu się dzień wolny za oddanie krwi. (odpowiedzi: 2) Witam. Jestem stażystą skierowanym z Urzędu Pracy przebywającym na stanowisku fizycznym w jednej z firm produkcyjnych. Dzisiaj mój przyszły...
§ Rezygnacja ze studiów a oddanie stypendium (odpowiedzi: 5) Witam, proszę o poradę.. Teoretycznie jestem na pierwszym roku studiów dziennych, od października pobieram stypendium socjalne, ale od lutego...
§ Rezygnacja ze stażu, a stypendium stażowe (odpowiedzi: 2) Witam. Dnia 1.10.2012r podjęłem się stażu, który miał trwać 5 miesięcy. Z pewnych przyczyn, a mianowicie kolidowanie grafiku pracy ze szkołą zaoczną...
§ Stypendium Stażowe (odpowiedzi: 61) Witam Od jakiegoś czasu dochodza słuchy. że stypendium stażowe ulegnie podwyższeniu z obecnego 538,30 brutto do kwoty 753,62 zł brutto. Spotkałem...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.