Praca 7 dni w tygodniu i nic za to... - Forum Prawne

 

Praca 7 dni w tygodniu i nic za to...

Witam, Mam wielki problem związany z moją pracą. Otóż jestem zatrudniony w Urzędzie Gminy, a pracuję w hali sportowej, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14-22, a w soboty i niedzielę od ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy

Prawo pracy - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
19-12-2008, 17:22  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Praca 7 dni w tygodniu i nic za to...

Witam,
Mam wielki problem związany z moją pracą. Otóż jestem zatrudniony w Urzędzie Gminy, a pracuję w hali sportowej, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14-22, a w soboty i niedzielę od 10-20. Jak do tej pory pracując np. w weekend odbieram sobie te godziny w tygodniu będąc krócej w pracy lub cały dzień.
Moje pytania są następujące:
1. Czy będąc w pracy np. te 10h w sobotę nie należy mi się coś dodatkowego oprócz odbioru tych godzin w tygodniu?
2. Czy pracując w niedzielę nie powinienem dostać dodatkowego wynagrodzenia?
3. Ile sobót i niedziel mogę pracować w miesiącu?
4. Często bywa tak (praktycznie cały czas), że przychodzę do pracy w sobotę od godz. 15-20 i w niedzielę od 10-15. czy to jest zgodne z prawem pracy? Czy należą mi się wtedy do odbioru 2 całe dni czy tylko suma tych godzin (10)?
5. Czy w tygodniu pracując do 22 nie powinienem dostać jakiegoś dodatku za godziny nocne, które są od 21:00?
6. Często jest tak, że na olbrzymim obiekcie (hala, siłownia itp.) pracuje tylko jedna osoba praktycznie nie mająca szans na jakąś przerwę. Czy to jest w porządku?
Strasznie zaczęła męczyć mnie ta praca, a zwłaszcza zarywanie weekendów. Co z tego,że sobie odbiorę godz. w tygodniu. Wolna sobota czy niedziela to jest to o czym zapomniałem. Praktycznie tyram 7 dni w tyg. Za marne pieniądze.
Dziękuję za pomoc.
 
22-12-2008, 13:34  
Tagtsher
Użytkownik
 
Posty: 392
Domyślnie

Wszystko uzależnione jest od umowy jaką posiadasz z pracodawcą. Powinno być w niej wszystko to uregulowane (wskazane dni, w których masz świadczyć pracę, dni wolne od pracy a także odbioru za dni weekendowe).

Jednakże ogólne zasady zostały wyrażone w Kodeksie Pracy:

Art. 129. § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 135-138, 143 i 144.

Art. 130. § 1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:
1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

W okresie 4 miesięcy suma godzin w pracy nie może przekroczyć sumy wyliczonej wg powyższego wzoru.
Za ostatnie 4 miesiące, od września do grudnia:
40godzin * 17 tyg. + 24h za 29,30,31 grudnia, czyli w sumie mogłeś maksymalnie przepracować 704h niezależnie od tego czy pracowałeś w tygodniu czy w weekend.

Art. 131. § 1. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.
§ 2. Ograniczenie przewidziane w § 1 nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Ale chyba Ty zakładem pracy nie zarządzasz - gdyż tutaj zakład pracy to Urząd Gminy.

Art. 151. § 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2) szczególnych potrzeb pracodawcy.
§ 2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.
§ 3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.


Oczywiście to wszystko tylko informacyjnie, gdyż nie znając treści umowy o pracę nie można zajmować konkretnego stanowiska jednakże unormowania Kodeksowe muszę mieć swoje odzwierciedlenie w umowy o pracę. Wskazałem jedynie unormowanie dotyczące czasu pracy, okresu rozliczeniowego i godzin nadliczbowych.

Teraz "krótko":
Cytat:
Napisał/a jarekp78 Zobacz post
Czy będąc w pracy np. te 10h w sobotę nie należy mi się coś dodatkowego oprócz odbioru tych godzin w tygodniu?
Nie. Jeżeli masz obowiązek świadczenia pracy również w soboty - jeśli nie przekracza to obliczonej sumy godzin dla okresu rozliczeniowego to wszystko jest ok. Te 2h powyżej 8h powinny być traktowane jako nadgodziny.

Cytat:
Napisał/a jarekp78 Zobacz post
2. Czy pracując w niedzielę nie powinienem dostać dodatkowego wynagrodzenia?
Art. 151. § 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.
§ 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

Art. 151 10. Praca w niedziele i święta jest dozwolona:
...
9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
...
b) zakładach świadczących usługi dla ludności,
...
h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.

Wg mnie Twoje stanowisko podpina się pod pkt b lub h, więc przepisy mają zastosowanie do Ciebie.

Art. 151 11. § 1. (95) Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których mowa w art. 151 9a ust. 3 i art. 151 10 pkt 1-9, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:
1) w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,
2) w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.
§ 2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w niedzielę.
§ 3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 2 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w święto.

Art. 151 12. Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144.

Zgodnie z powyższym świadczona przez Ciebie praca w niedzielę nie stanowi podstawy do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

Cytat:
Napisał/a jarekp78 Zobacz post
3. Ile sobót i niedziel mogę pracować w miesiącu?
Sobót - w każdą przy zachowaniu wymogów wskazanych na początku.
Niedziel - jak wskazano powyżej.

Cytat:
Napisał/a jarekp78 Zobacz post
4. Często bywa tak (praktycznie cały czas), że przychodzę do pracy w sobotę od godz. 15-20 i w niedzielę od 10-15. czy to jest zgodne z prawem pracy? Czy należą mi się wtedy do odbioru 2 całe dni czy tylko suma tych godzin (10)?
Do odbioru jest suma godzin. Czy jest to zgodne z prawem pracy? To zależy od konstrukcji umowy o pracę

Cytat:
Napisał/a jarekp78 Zobacz post
5. Czy w tygodniu pracując do 22 nie powinienem dostać jakiegoś dodatku za godziny nocne, które są od 21:00?
Art. 151 7. § 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00.
§ 2. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Jednakże jak wskazują w komentarzu Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza
"3. Za dyrektywą 2003/88 w art. 151 7 § 2 wprowadzono pojęcie pracującego w nocy (night worker). "Pracujący w nocy" to taki pracownik, który pracuje w porze nocnej w wymiarze określonym w § 2.
Pracujący w nocy ma szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy (§ 3-5). Na jego wniosek pracodawca jest obowiązany zawiadomić inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy."

Spotkałem się, iż uznawano, iż jeśli ktoś pracuje jedynie godzinę w porze nocnej to nie przysługuje mu dodatek za pracę w porze nocnej gdyż nie jest pracownikiem pracującym w nocy - a ten status przyznany został pracownikowi celem jego dodatkowej ochrony a nie w celu zawężającym co wskazuje chociażby w innym komentarzu Uziak Waldemar (red.).
Tak więc winien mieć zastosowanie poniższy przepis:

Art. 151 8. § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Cytat:
Napisał/a jarekp78 Zobacz post
6. Często jest tak, że na olbrzymim obiekcie (hala, siłownia itp.) pracuje tylko jedna osoba praktycznie nie mająca szans na jakąś przerwę. Czy to jest w porządku?
Nie jest, ale skoro pracodawca uznał, iż jedna osoba wystarczy widać miał ku temu podstawy. Mam nadzieję, że nie ekonomiczne. Teoretycznie sprawując nadzór na halą nie jesteś w stanie być jednocześnie na siłowni na której może być tylko jedna osoba, którą przygniotła np. sztanga. Strach pomyśleć jakie mogą być konsekwencje zatrudniania tylko 1 osoby do nadzoru na takim obiektem.

Cytat:
Napisał/a jarekp78 Zobacz post
Strasznie zaczęła męczyć mnie ta praca, a zwłaszcza zarywanie weekendów. Co z tego,że sobie odbiorę godz. w tygodniu. Wolna sobota czy niedziela to jest to o czym zapomniałem.
Współczuję pracy ale lepsza taka niż żadna.
Wg mnie powinieneś przedstawić swoje wątpliwości i sugestie pracodawcy.
Może warto.

Reasumując - nie znając treści umowy o pracę można stwierdzić, że samo świadczenie pracy w sposób przez Ciebie przedstawiony jest zgodny z prawem pod warunkami wskazanymi powyżej (odpowiednia ilość godzin pracy w okresie rozliczeniowym, 2 wolne dni w tygodniu pracy etc.)

Ogólnie temat ciężki ze względu na pozycję pracownika.
Ale teoretycznie:
Pracujesz w poniedziałek, środę, czwartek, sobotę, niedzielę po 8h. Wtedy wszystko jest ok pod warunkiem, że jedną niedzielę w miesiącu będziesz miał wolną (przyjdziesz do pracy np. we wtorek).
Wówczas ten stosunek pracy jest jak najbardziej poprawny. Pracownik godzi się na pracę w weekendy w zamian za wolne w tygodniu.
Ważne aby pracodawca przestrzegał wymiaru godzin w okresie rozliczeniowym.

Cytat:
Napisał/a jarekp78 Zobacz post
Praktycznie tyram 7 dni w tyg.
Jeżeli tak jest to pracodawca narusza przepisy Kodeksu Pracy nakazując Ci świadczenie pracy każdego dnia, a jeśli się na to godzisz - nie powinien Ci na to pozwolić.

Przepraszam za rozpisanie się ale i pytań było sporo.
Mam nadzieję, że pomogłem chociaż w części.
Czekam na inne opinie. Poprawki.
Tagtsher jest off-line  
23-12-2008, 15:04  
eugienia
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie

Witam.Pracuje 5 dni w tygodniu po 8 h a w każdą sobotę po 5.Jakie powinno być moje minimalne wynagrodzenie za ten okres i czy za soboty należą mi sie nadgodziny.W umowie mam tylko napisane cały etat.Prosze o odpowiedź.
eugienia jest off-line  
23-12-2008, 19:48  
Użytkownik
Gość
Domyślnie

No tak. Otóż moja umowa o pracę jest standardowa i według niej obowiązuje mnie 40 godz. w tygodniu itp. Nic w niej nie ma o weekendach i pozostałych kwestiach. Natomiast w regulaminie pracy urzędu jest wyraźnie określone, że pracownicy świadczą pracę od pn-pt. w godz. 8-16. Wszyscy. Doczytałem się też, że pora nocna wg tego regulaminu to 22-07 rano i to chyba zostało nie tak dawno zmienione bo wcześniej było od 21. Jak jest naprawdę i z Twojej wypowiedzi na ten temat nie wiem czy będąc w pracy w godz. 21-22 należy mi się dodatek czy nie? Poza tym na innym forum napisali mi, że nieważne ile czasu jestem w sobotę czy w niedzielę w pracy. Zawsze mam wtedy dzień do odbioru ( i może to być np. 5 godzin w pracy, a cały dzień wolny). Generalnie od kilku lat łamię regulamin pracy, który pracodawca stworzył..
 
30-12-2008, 11:42  
Tagtsher
Użytkownik
 
Posty: 392
Domyślnie

Tak więc:
1. Jeżeli masz w umowie wpisane 40h/tydzień to tyle godzin winieneś pracę świadczyć. Każda godzina powyżej powinna być traktowana jako nadgodzina.

2. Regulamin pracy urzędu dotyczy pracy urzędu, nie wiem czy dla jednostek podległych nie ustanowiono regulaminu odrębnego np. dla hali sportowej. W każdym razie powinien być taki ustanowiony. Z tego co wiem regulaminy pracy urzędów dotyczą stricte urzędu i jego pracowników. Jeżeli masz obowiązek pracy w weekendy - powinno to być oznaczone w Twojej umowie o pracę.

3. Pora nocna:
Art. 151. § 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00.

Tak więc pracodawca może ustanowić porę nocną między 21 a 5, między 22 a 6. Tak więc skoro regulamin tak stanowi i Cię dotyczy to jak najbardziej pora nocna zaczyna się o 22. Jednak nie powinna się kończyć o 7 rano a o 6 (pora nocna obejmuje 8h).
Tak więc skoro pora nocna zaczyna się o 22 dodatek Ci nie przysługuje.

3.Pierwszy raz spotykam się z twierdzeniem, że za pracę w weekend niezależnie od przepracowanych godzin przysługuje cały dzień wolny. Jest to nieco dziwny pogląd bo wg niego pracując 1h w sobotę mamy 8h wolnych w tygodniu
Nie znalazłem na podparcie tego poglądu jakiegokolwiek przepisu.

Dowiedz się czy aby na pewno regulamin pracy urzędu dotyczy również Ciebie. Bo jeśli tak to powinieneś się go trzymać. Wówczas możesz zgłosić sprawę do PiP'u.
Ważne tez jest co konkretnie mówi Twoja umowy - czy te 40h dotyczy tygodnia czy czasu od poniedziałku do piątku.
Kogo masz wpisanego w umowie jako pracodawcę? Z kim podpisałeś umowę? Może jesteś określony w umowie jako kierownik jednostki podległej która to została objęta innym regulaminem utworzonym na jej potrzeby (czyni to rada gminy).
Strzelam w tej chwili więc mogę się mylić
Czy przy podpisywaniu umowy o pracę podpisywałeś wspomniany przez Ciebie regulamin pracy urzędu?
Tagtsher jest off-line  
02-01-2009, 14:55  
Użytkownik
Gość
Domyślnie

witam,
Podlegam regulaminowi urzędu. Nie ma dodatkowego regulaminu dla hali sportowej, nie pełnię też funkcji kierownika tej jednostki. W mojej umowie nie ma też nic o pracy w weekendy.

"3.Pierwszy raz spotykam się z twierdzeniem, że za pracę w weekend niezależnie od przepracowanych godzin przysługuje cały dzień wolny. Jest to nieco dziwny pogląd bo wg niego pracując 1h w sobotę mamy 8h wolnych w tygodniu
Nie znalazłem na podparcie tego poglądu jakiegokolwiek przepisu."

Forum Prawników - Strona Główna - bezpłatne porady prawne, prawnicy, pomoc prawna (strona 2)
 
05-01-2009, 13:15  
Tagtsher
Użytkownik
 
Posty: 392
Domyślnie

Wszelkie informacje dotyczące dnia wolnego w zamian za przepracowany dzień , który jest dla niego dniem wolnym.
Moje "dywagacje" odnosiły się do sytuacji, kiedy owa sobota jest normalnym dniem pracy.

Szczerze powiedziawszy skoro obowiązuje Cię regulamin pracy urzędu i go podpisywałeś udałbym się do pracodawcy celem wyjaśnienia dlaczego musisz świadczyć pracę w dni inne i aby wskazał Ci podstawę do jej świadczenia.

Może taka rozmowa wyjaśni Twoje wątpliwości lub zmusi pracodawcę do przemyślenia czy aby na pewno świadczona przez Ciebie praca jest świadczona w sposób prawidłowy.

W każdym razie jeżeli winieneś świadczyć pracę od poniedziałku do piątku to wówczas za pracę w weekend pracodawca winien udzielić Ci dodatkowego dnia wolnego. Dodatkowo byłyby to godziny nadliczbowe.
Takie sprawy możesz wyjaśnić u kadrowej, która winna prawidłowo to rozliczyć.

Co do ilości godzin przepracowanych w weekend a dnia wolnego w zamian naprawdę pierwszy raz spotykam się z takim poglądem. We wskazanym przez Ciebie wątku na innym forum osoba, która udzieliła odpowiedzi nie podała podstawy prawnej takiego twierdzenia. Być może jakiś wyrok.
Może ktoś z forumowiczów wie coś na ten temat?
Tagtsher jest off-line  
10-02-2010, 00:57  
kiproonex
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Praca 7 dni w tygodniu i nic za to...

ile dni w miesiącu można pracować w nocy??
kiproonex jest off-line  
10-02-2010, 01:10  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Praca 7 dni w tygodniu i nic za to...

Jeżeli w niedzielę pracuje Pan 10 godzin a np w poniedziałek 8 to korzystniejsze jest dla Pana godzinowe rozliczenie.
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Praca 7 dni w tygodniu. (odpowiedzi: 12) Mam dosyc...... Pracuje w sytemie 3 zmianowym.Jak chodze na rano to kazda sobote obowiazkowo do pracy, jak na popoludnie to czasem tez na 14 w sobote...
§ praca 7 dni w tygodniu (odpowiedzi: 3) Pracuję u prywaciarza po 10 -12 godzin w tygodniu. sobota 8 godzin. Ostatnio pracodawca chciał żebym przyszedł w niedzielę na nockę od 20 do 4 po 6...
§ Praca 6 dni w tygodniu (odpowiedzi: 3) Witam, Od nowego roku rozpocząłem pracę. Podpisałem umowę o pracę na okres próbny - 3 miesiące. Pracuję codziennie od 7 do 15. Czasami trzeba...
§ Praca 7 dni w tygodniu (odpowiedzi: 30) Witam! Nurtuje mnie pewne zagadnienie - mianowicie - czy jest zgodne z prawem, zatrudnienie pracownika na 7 dni pracy w tygodniu, od 12.00 do...
§ Praca 6 dni w tygodniu (odpowiedzi: 13) Dostałam pracę w sklepie. Chciałabym się dowiedzieć czy dozwolona jest praca 6 dni w tygodniu po 8 godzin ( w sobotę 7 )? Czy za sobotę nie powinnam...
§ Praca 7 dni w tygodniu. (odpowiedzi: 5) Witam Pracuję w dużej firmie - pracownik fizyczny,praca akordowa. Umowa o pracę. Piszę ponieważ wielu pracowników,także ja padamy ze zmęczenia....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.