Zmiany w urlopach rodzicielskich - Forum Prawne

 

Zmiany w urlopach rodzicielskich

Cytat: Zmiany w urlopach rodzicielskich: Urlop uzupełniający Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie nowej ustawy, czyli 17 czerwca 2013 r. będą korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego na obecnych zasadach nabędą prawo do urlopu uzupełniającego ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy


Zamknięty temat
 
06-06-2013, 09:53  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.942
Domyślnie Zmiany w urlopach rodzicielskich

Cytat:
Zmiany w urlopach rodzicielskich: Urlop uzupełniający

Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie nowej ustawy, czyli 17 czerwca 2013 r. będą korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego na obecnych zasadach nabędą prawo do urlopu uzupełniającego (dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze) w wysokości różnicy między nowym wymiarem dodatkowego urlopu macierzyńskiego a wymiarem urlopu już udzielonym.

Obecnie pełny wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi 4 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 6 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Natomiast nowy pełny wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Jeśli więc do dnia 17 czerwca wykorzysta się np. 18 dni urlopu dodatkowego w obecnym wymiarze (4 tygodnie = 28 dni), od tego dnia przysługiwać będzie urlop uzupełniający w wysokości różnicy między nowym wymiarem tego urlopu (6 tygodni = 42 dni) a wymiarem urlopu już wykorzystanym (18 dni) co daje jeszcze 24 dni urlopu (42-18=24).

Urlop uzupełniający będzie przyznawany na pisemny wniosek pracownika złożony nie później niż do dnia zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na zasadach obowiązujących przed 17 czerwca 2013 r.

Trzeba przy tym pamiętać, że należne dodatkowe dni bądź tygodnie urlopu uzupełniającego można będzie wykorzystać tylko bezpośrednio po wykorzystanym już urlopie udzielonym na obecnie obowiązujących zasadach.

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu uzupełniającego będzie można skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Wniosek o ten urlop trzeba będzie złożyć najpóźniej do końca trwania urlopu uzupełniającego.

Te same zasady korzystania z w/w urlopów i wnioskowania o nie będą dotyczyły pracowników – przyszłych rodziców adopcyjnych i zastępczych korzystających 17 czerwca 2013 r. z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Przepisy przejściowe

Także pracownicy, których dziecko urodziło się po 31 grudnia 2012 r. i którzy przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, a więc przed 17 czerwca 2013 r. zakończyli już korzystanie z podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego będą mogli skorzystać z uzupełniającej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po niej również z nowego urlopu rodzicielskiego.

Sytuacja, w której rodzice dziecka urodzonego po 31 grudnia 2012 r., przed dniem 17 czerwca 2013 r. zakończyli już korzystanie z przysługujących im uprawnień rodzicielskich, może się zdarzyć w następujących przypadkach:

jeśli mama dziecka urodzonego na początku 2013 r., jeszcze w 2012 r. wykorzystała co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego przed porodem,
jeśli rodzic dziecka po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego nie wykorzystał w ogóle dodatkowego urlopu macierzyńskiego będącego uprawnieniem fakultatywnym, czyli nieobowiązkowym,
jeśli rodzic dziecka po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego nie wykorzystał dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym przysługującym mu wymiarze.

Również pracownicy, którzy przyjęli dziecko na wychowanie po 31 grudnia 2012 r. i którzy przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, a więc przed 17 czerwca 2013 r. zakończyli już korzystanie z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na takich warunkach będą mogli skorzystać z uzupełniającej części dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Sytuacja, w której rodzice dziecka przyjętego na wychowanie po 31 grudnia 2012 r., przed dniem 17 czerwca zakończyli już korzystanie z przysługujących im uprawnień rodzicielskich, może się zdarzyć w następujących przypadkach:

rodzic dziecka po zakończeniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego nie wykorzystał w ogóle dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego będącego uprawnieniem fakultatywnym, czyli nieobowiązkowym,
rodzic dziecka po zakończeniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego nie wykorzystał dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym przysługującym mu wymiarze.

Urlop uzupełniający będzie przyznawany na pisemny wniosek pracownika złożony nie później niż w ciągu 7 dni licząc od 17 czerwca 2013 r. (czyli najpóźniej 24 czerwca 2013 r.).

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu uzupełniającego będzie można skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Wniosek o ten urlop trzeba będzie złożyć najpóźniej do końca trwania urlopu uzupełniającego.

Urlop uzupełniający
w pytaniach i odpowiedziach

1. W jaki sposób i do kiedy trzeba będzie złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w uzupełniającym wymiarze?

Wniosek o taki urlop trzeba będzie złożyć do dnia zakończenia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na zasadach obowiązujących przed dniem 17 czerwca 2013 r.

We wniosku tym trzeba będzie podać termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego przed dniem wejścia w życie nowej ustawy.

Trzeba przy tym pamiętać, że należne dodatkowe dni bądź tygodnie urlopu uzupełniającego można będzie wykorzystać tylko bezpośrednio po wykorzystanym już urlopie udzielonym na obecnie obowiązujących zasadach. Oznacza to, że w sytuacji złożenia wniosku w ostatnim możliwym terminie, czyli w ostatnim dniu korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego przed 17 czerwca 2013 r., już od następnego dnia trzeba będzie rozpocząć korzystanie z urlopu uzupełniającego.

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu uzupełniającego będzie można skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Wniosek o ten urlop trzeba będzie złożyć najpóźniej do końca trwania urlopu uzupełniającego.

Oto przykład:

Załóżmy, że mama dziecka do dnia 28 czerwca 2013 r. będzie korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, udzielonego przed 17 czerwca 2013 r. a więc na starych zasadach. W takim przypadku chcąc skorzystać z części uzupełniającej tego urlopu będzie musiała najpóźniej 28 czerwca 2013 r. złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w uzupełniającym wymiarze 2 tygodni. Natomiast wniosek o urlop rodzicielski najpóźniej ostatniego dnia korzystania z urlopu uzupełniającego, czyli 12 lipca 2013 r.

Co się stanie, jeżeli wniosek o urlop uzupełniający zostanie złożony po terminie, czyli po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na zasadach obowiązujących przed 17 czerwca 2013 r.?

W takim przypadku straci się prawo do części urlopu uzupełniającego a także do urlopu rodzicielskiego, z którego można skorzystać tylko bezpośrednio po wykorzystaniu całości urlopu uzupełniającego.

2. Jak i do kiedy mama dziecka urodzonego na początku stycznia, która przed dniem 17 czerwca 2013 r. wykorzystałaby już cały przysługujący jej podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński udzielony na obecnych zasadach i w tym dniu będzie przebywać już na urlopie wypoczynkowym, może przerwać taki urlop i złożyć wniosek o część uzupełniającą dodatkowego urlopu macierzyńskiego a następnie o urlop rodzicielski?

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w uzupełniającym wymiarze będzie musiała ona złożyć nie później niż w ciągu 7 dni licząc od 17 czerwca 2013 r. (czyli najpóźniej 24 czerwca 2013 r.).

Sam urlop natomiast musi zostać jej udzielony przez pracodawcę nie później niż w ciągu kolejnych 7 dni (czyli najpóźniej 1 lipca 2013 r.).

Bezpośrednio po nim będzie mogła skorzystać z urlopu rodzicielskiego również na pisemny wniosek złożony najpóźniej ostatniego dnia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze.

Natomiast niewykorzystaną część urlopu wypoczynkowego będzie mogła wykorzystać w późniejszym terminie.

3. W jaki sposób ojciec dziecka będzie mógł ubiegać się o część uzupełniającą dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z którego w dniu 17 czerwca 2013 r. będzie korzystać mama tego dziecka?

W takiej sytuacji pracownik – tata dziecka będzie musiał złożyć wniosek do swojego pracodawcy najpóźniej ostatniego dnia korzystania przez mamę dziecka z dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na zasadach obowiązujących przed dniem 17 czerwca 2013 r.

We wniosku takim trzeba będzie podać termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz liczbę tygodni wykorzystanych przez mamę dziecka.

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu uzupełniającego będzie można skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Wniosek o ten urlop trzeba będzie złożyć najpóźniej do końca trwania urlopu uzupełniającego.

Oto przykład:

Załóżmy, że mama dziecka do dnia 28 czerwca 2013 r. będzie korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, udzielonego przed 17 czerwca 2013 r. a więc na starych zasadach. W takim przypadku tata dziecka chcący skorzystać z części uzupełniającej do tego urlopu będzie musiał najpóźniej 28 czerwca 2013 r. złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w uzupełniającym wymiarze 2 tygodni. Natomiast wniosek o urlop rodzicielski najpóźniej ostatniego dnia korzystania z urlopu uzupełniającego, czyli 12 lipca 2013 r.

4. Czy osobom, w dniu wejścia nowej ustawy w życie przebywającym już na dodatkowym urlopie macierzyńskim udzielonym na zasadach obowiązujących przed 17 czerwca 2013 r., będzie przysługiwał urlop uzupełniający?

Tak. Osoby, w dniu wejścia w życie nowej ustawy korzystające z dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na zasadach obowiązujących przed 17 czerwca 2013 r., będą mieć prawo do urlopu uzupełniającego w wysokości różnicy między nowym wymiarem dodatkowego urlopu macierzyńskiego a wymiarem urlopu już wykorzystanym.

W takiej sytuacji trzeba pamiętać tylko o złożeniu pisemnego wniosku o ten urlop, najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego przed 17 czerwca 2013 r.

Oto przykład:

Załóżmy, że mama dziecka do dnia 17 czerwca 2013 r. wykorzystała już 18 dni z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w obecnym wymiarze (4 tygodnie = 28 dni), od tego dnia przysługiwać jej zatem będzie urlop uzupełniający w wysokości różnicy między nowym wymiarem dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni = 42 dni) a wymiarem urlopu już wykorzystanym (18 dni) co daje jeszcze 24 dni urlopu (42-18=24).

5. Czy dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze będzie przysługiwał również pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie po 31 grudnia 2012 r., skorzystał z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego a bezpośrednio po nim z niepełnego wymiaru dodatkowego urlopu na takich warunkach i w dniu wejścia w życie nowej ustawy, czyli 17 czerwca 2013 r. nie korzysta z żadnego urlopu związanego z uprawnieniami rodzicielskimi?

Tak, będzie przysługiwał. Pracownik będzie mógł ubiegać się o taki urlop, składając wniosek nie później niż w ciągu 7 dni licząc od 17 czerwca 2013 r. (czyli najpóźniej 24 czerwca 2013 r.).

Oto przykład:

Załóżmy, że jeden z przyszłych rodziców adopcyjnych dziecka (przyjętego na wychowanie na początku stycznia 2013 r.), wykorzystał 14 z 20 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, natomiast pozostałe 6 tygodni tego urlopu oraz 1 tydzień z przysługujących 4 tygodni dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wykorzystał drugi rodzic.

W takiej sytuacji, poczynając od 17 czerwca 2013 r., jeden albo drugi rodzic dziecka może wystąpić o dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze w wysokości różnicy między nowym wymiarem dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (wynoszącym 6 tygodni w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka) a wymiarem urlopu już wykorzystanym, a zatem w tym konkretnym przykładzie przysługiwać będzie jeszcze 5 tygodni urlopu uzupełniającego.

źródło: rodzicielski.gov.pl
Zmiany w urlopach rodzicielskich: Urlop uzupełniający
Ag_Maz jest off-line  
13-06-2013, 09:23  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.942
Domyślnie RE: Zmiany w urlopach rodzicielskich

e-Inspektorat ZUS - Profil płatnik składek
Ag_Maz jest off-line  
16-06-2013, 19:48  
Siisii
Moderator globalny
 
Posty: 21.491
Domyślnie RE: Zmiany w urlopach rodzicielskich

PYTANIA - ODPOWIEDZI Urlop rodzicielski | rodzicielski.gov.pl

ZUS wyjaśnia http://www.zus.pl/files/Zmiany%20w%2...erzynskich.pdf
Siisii jest off-line  
10-01-2017, 21:17  
Siisii
Moderator globalny
 
Posty: 21.491
Domyślnie

Od 1 stycznia 2016 r. - Zmiany w urlopach rodzicielskich - szczegóły
Aktualności | rodzicielski.gov.pl

Zasiłek macierzyński - Aktualizacja: 26.01.2016 r.
Serwis ZUS - Zasiłek macierzyński
Siisii jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ O urlopach (szkoleniowy, na żadanie i wymiar) (odpowiedzi: 10) Witam serdecznie, Mam tak naprawdę trzy pytania wszystkie związane z urlopami. Czasem wystarczy kwestia jak w praktyce wykorzystuje się dane...
§ szef oszukuje na urlopach (odpowiedzi: 2) Witam Pracuję w firmie, w której urlopy dostajemy w momencie kiedy jest przestuj w pracy. To jest dwa tygodnie w lipcu/sierpniu. Przysługuje mi 26...
§ Czy mój pracodawca oszukuje na urlopach???? (odpowiedzi: 2) Mam taki problem. Pracuję po 12 godzin dziennie na dwie zmiany 8:00-20:00 i 20:00-8:00. Z ostatnim dniem miesiąca marca, czyli 31.03.2009...
§ Zmiany w urlopach rodzicielskich (odpowiedzi: 1) Zmiany w urlopach rodzicielskich: Urlop uzupełniający
§ Więcej zmian urlopach rodzicielskich? (odpowiedzi: 2) Chciałam zadać pytanie w odpowiednim przyklejonym wątku jednak został on zamknięty, więc tworzę nowy. Wiele się mówi ostatnio nt. zmian w...
§ Jeszcze raz o urlopach... (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich Mój problem wyglada następująco, pod koniec grudnia wygasa moja umowa o pracę na czas określony. Z tego co wiem, firma będzie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.