Deklaracja pracownika w kontekście ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Forum Prawne

 

Deklaracja pracownika w kontekście ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Witam Chciałbym poprosić o interpretację następujących fragmentów deklaracji przedstawionej pracownikom do podpisania: Cytat: zwanym dalej Pracownikiem zobowiązuję się: Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne firmy XYZ – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy


Odpowiedz
 
01-04-2014, 12:18  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Deklaracja pracownika w kontekście ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Witam

Chciałbym poprosić o interpretację następujących fragmentów deklaracji przedstawionej pracownikom do podpisania:

Cytat:
zwanym dalej Pracownikiem
zobowiązuję się:
Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne firmy XYZ – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zdefiniowane w punkcie 6 niniejszej deklaracji jako tajemnica przedsiębiorstwa.
(...)
3. Czas trwania obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust.1.1 obowiązuje bezterminowo zarówno w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego wygaśnięciu.
4. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust.1.1 przez Pracownika, XYZ będzie mieć prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości i naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.
(...)
6. Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią:

6.1. Informacje techniczne i technologiczne

a) Informacje dotyczące tworzenia, rozwoju oraz testowania oprogramowania; ścisłą tajemnicę stanowi tworzone, rozwijane lub testowane przez Pracownika lub przy jego udziale oprogramowanie.
Moje pytania to:
1) Czy Pracownik może jednostronnie - w/w deklaracją czyli bez aneksu do umowy o pracę - zmienić ustawowy czas trwania obowiązku po ustaniu stosunku pracy określony w art 11 ust 2 Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503?
2) Czy Pracownik może w CV przekazanym innej firmie, lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej z taką firmą przekazać informacje dotyczące ogólnego zarysu wykonanych przez niego prac - jaki produkt/rozwiązania były celem pracy, jakiego rodzaju obowiązki wykonywał, pojedyńcze szczególne osiągnięcia?

Przykładowo załóżmy, że pracuję nad programem przetwarzającym dane uzyskane z tomografu w interaktywną wizualizację w 3D w GL ES 3.0, i w ramach tej pracy, napisałem shadery wykonujące niezbędne obliczenia dla takiej wizualizacji. Czy taki opis można zamieścić w CV/użyć podczas rozmowy?

3) Czy odmowa podpisania powyższej deklaracji coś zmienia w odpowiedzi na pytanie 2)?
4) Czy wysokość odszkodowania wymienionego w punkcie 4 deklaracji jest jakoś ustawowo ograniczona?
 
01-04-2014, 20:42  
AnJay
Moderator
 
Posty: 14.459
Domyślnie RE: Deklaracja pracownika w kontekście ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Jaka dokładnie jest preambuła?
2. Tak,
3. Nie,
4. Nie - za działanie celowe (podobnie jak w art. 122 KP).
AnJay jest off-line  
02-04-2014, 09:21  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Deklaracja pracownika w kontekście ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Cytat:
DEKLARACJA
w zakresie poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Ja niżej podpisana(y)
.............................. .... ................. legitymujący się dowodem osobistym nr ...............................
(Imię i nazwisko)

Będący wobec XYZ:
a. pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy,
zwanym dalej Pracownikiem
zobowiązuję się:
Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne firmy XYZ – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zdefiniowane w punkcie 6 niniejszej deklaracji jako tajemnica przedsiębiorstwa.

1. W szczególności Pracownik zobowiązuje się do:

1.1 Zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nieprzekazywania,nieujawniania i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wszelkich poufnych informacji i faktów niezależnie od formy przekazania/pozyskania tych informacji i ich źródła. Przepis ten dotyczy w szczególności nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania informacji oraz dokumentacji określonej stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawiy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst pierwotny: Dz. U. 1993 r. Nr 47 poz. 211) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503. (...)
I dalej kolejne zobowiązania pracownika - odnośnie wykorzystywania i ujawniania informacji, ograniczenie do informacji nieopublikowanych, punkty 3 i 4 jak wyżej, poinformowanie o odpowiedzialności karnej z w/w ustawy i punkt 6 o tym co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa - z których mam wątpliwości takie jak opisane w OP tylko do punktu a). Na koniec data i podpis pracownika.
 
02-04-2014, 09:59  
AnJay
Moderator
 
Posty: 14.459
Domyślnie RE: Deklaracja pracownika w kontekście ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

To jest zwykłe oświadczenie, które można odwołać. KC w związku z art. 300 KP nie zna pojęcia deklaracji, zna natomiast pojęcie oświadczenia i możliwości jego odwołania.
AnJay jest off-line  
02-04-2014, 15:42  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Deklaracja pracownika w kontekście ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Dziękuję za odpowiedzi.
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (odpowiedzi: 11) Witam serdecznie, Dostałem wezwanie na świadka do komisariatu w sprawie Art.23 ust.1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prawdopodobnie...
§ Czy naruszam ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? (odpowiedzi: 4) Witam. Mam taki problem, pracując w pewnej firmie nazwijmy ją "krzak" produkującej okna pcv - prowadziłem również własną działalność gospodarczą...
§ Czyn nieuczciwej konkurencji (odpowiedzi: 1) Witam, Firma zagraniczna skonstruowała nowatorski typ wózka dla dzieci, mają zgłoszenie patentowe na USA i Europie. Chcę zrobić coś bardzo...
§ Ustawa o nieuczciwej konkurencji (odpowiedzi: 3) Jaki jest tryb ścigania kogoś za czyny opisane w ustawie o nieuczciwej konkurencji ? w ustawie jest napisane "na wniosek pokrzywdzonego" - ale...
§ USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (odpowiedzi: 6) . USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. "o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Czyny nieuczciwej...
§ Art 11 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w umowie (odpowiedzi: 1) Witam, mam w umowie o pracę zapisane że nie mogę ujawniać tajemnicy firmy w oparciu o art 11 ust 2 z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.