wypowiedzenie warunków pracy - Forum Prawne

 

wypowiedzenie warunków pracy

Otrzymałam wypowiedzenie dotyczące dobowego czasu pracy ( z 7godz. 35min. na 8 godz.) bez zmiany wynagrodzenia. Jeżeli nie przyjmę nowych warunków , pracodawca rozwiąże ze mną umowę o pracę. Czy należy mi się wówczas odprawa?...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy

Prawo pracy - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
19-04-2009, 18:48  
Użytkownik
Gość
Domyślnie wypowiedzenie warunków pracy

Otrzymałam wypowiedzenie dotyczące dobowego czasu pracy ( z 7godz. 35min. na 8 godz.) bez zmiany wynagrodzenia. Jeżeli nie przyjmę nowych warunków , pracodawca rozwiąże ze mną umowę o pracę. Czy należy mi się wówczas odprawa?
 
19-04-2009, 20:32  
magas07
Użytkownik
 
Posty: 124
Domyślnie RE: wypowiedzenie warunków pracy

Witam
Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy to podstawowy sposób zmiany treści stosunku pracy w drodze jednostronnego oświadczenia pracodawcy. Nieprzyjęcie przez pracownika proponowanych warunków prowadzi do rozwiązania umowy o pracę. Powstają wówczas spory, czy w takim przypadku pracownik nabywa prawo do odprawy pieniężnej.
Zasady obowiązujące przy wypłacie odprawy pieniężnej określa ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Ustawa ta ma zastosowanie tylko do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Według art. 8 ust. 1 tej ustawy, jeżeli zwolnienie pracownika z pracy następuje z przyczyn go niedotyczących, służy mu prawo do odprawy pieniężnej. Pracownik ma prawo do odprawy w wysokości:
• jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
• dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
• trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Prawo do odprawy pieniężnej przysługuje zarówno pracownikom zwalnianym w ramach zwolnienia grupowego, jak i przy zwolnieniu indywidualnym. W przypadku zwolnienia indywidualnego art. 10 ust. 1 ustawy wprowadza wymagania, aby przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron niedotycząca pracownika była wyłącznym powodem zwolnienia pracownika. Zatem w przypadku indywidualnego rozwiązania umowy o pracę pracownik nie uzyska prawa do odprawy, jeśli przyczyną rozwiązania umowy oprócz przyczyn niedotyczących pracownika były też okoliczności obciążające tego pracownika, np. mała wydajność pracy, nieusprawiedliwiona nieobecność czy odmowa wykonania polecenia przełożonego.
Ustawa przewiduje prawo do odprawy pieniężnej w razie rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Do rozwiązania stosunku pracy może dojść nie tylko wskutek wypowiedzenia umowy o pracę czy porozumienia stron, ale także w wyniku nieprzyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu przez pracodawcę nowych warunków pracy lub płacy (art. 42 k.p.). Wynika to z faktu, że złożenie wypowiedzenia zmieniającego powoduje, iż w sytuacji, gdy pracownik nie przyjmie nowych warunków pracy lub płacy, składając odpowiednie w tej kwestii oświadczenie, umowa o pracę ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. Oświadczenie zawierające odmowę zaproponowanych warunków, pracownik powinien złożyć do połowy okresu wypowiedzenia. Jeżeli do tego czasu nie złoży takiego oświadczenia, uważa się, w myśl art. 42 par. 3 k.p., że wyraził o¬n zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać odpowiednie pouczenie w tej kwestii. W razie braku takiego pouczenia pracownik może aż do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Pracodawca ma obowiązek wypłacenia odprawy, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło na skutek nieprzyjęcia przez pracownika wypowiedzenia zmieniającego i z przyczyn niedotyczących pracownika.

Podstawa prawna
• Art. 1 ust. 1, art. 5 ust. 1, 2 i 4, art. 8, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).
• Art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

pozdrawiam
magas07 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wypowiedzenie warunków pracy (odpowiedzi: 2) Zakład pracy (Przedszkole Samorządowe) w którym pracuję 20 lat na czas nieokreślony w miesiącu sierpniu 2012 będzie zatrudniał jeszcze 21 osób (od...
§ wypowiedzenie warunków płacy i pracy - kto wie? (odpowiedzi: 8) chodząca po zakładzie pracownik w imieniu pracodawcy chodził z "wypowiedzeniem warunków płacy i pracy", (wypowiedzenie obecnych warunków dotyczyło...
§ Wypowiedzenie warunków pracy (odpowiedzi: 1) Przepraszam że pisze tak bardzo ogólnie ale mam taki stres że nie mogę zebrać myśli. Pisząc o zakresie obowiązków miałam to na myśli ze na pół etatu...
§ Wypowiedzenie warunków pracy (odpowiedzi: 1) Witam od 8 lat jestem zatrudniona na umowę o prace na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu od czerwca pracodawca chce zmienić umowę na pół etatu...
§ Wypowiedzenie warunków pracy i płacy. (odpowiedzi: 4) Pracodwaca wypowiedział mi warunki pracy i płacy, dokładnie zmienił mi. NIe zgadzam sie z tym i chce się odwołać do Sądu. Czy mogę skarżyć o...
§ Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (odpowiedzi: 1) Witam dziś prosił bym o naświetlenie następującej sprawy: Kiedyś pisałem w tej kwestii ale nie było odzewu , teraz są nowe okoliczności więc...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.