apelacja w sądzie ubezpieczeń społecznych - Forum Prawne

 

apelacja w sądzie ubezpieczeń społecznych

Witam. Czy ktoś wie czy na rozprawie apelacyjnej o przyznanie zasiłku przedemerytalnego Sąd przesłuchuje strony czy tylko opiera się na dowodach z I instancji i apelacji + nowe dowody. Chodzi mi o to czy brać ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy


Odpowiedz
 
12-11-2015, 16:54  
marekstrzelin
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie apelacja w sądzie ubezpieczeń społecznych

Witam. Czy ktoś wie czy na rozprawie apelacyjnej o przyznanie zasiłku przedemerytalnego Sąd przesłuchuje strony czy tylko opiera się na dowodach z I instancji i apelacji + nowe dowody. Chodzi mi o to czy brać prawnika czy tylko zlecić mu napisanie apelacji?
marekstrzelin jest off-line  
12-11-2015, 18:19  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.670
Domyślnie RE: apelacja w sądzie ubezpieczeń społecznych

jak zawaliłeś postępowanie dowodowe przez SO to masz pozamiatane
kpc Art. 368. Wymogi formalne co do treści apelacji
§ 1. Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:
1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
3) uzasadnienie zarzutów;
4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później;
5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.
Agnieszka3M jest off-line  
12-11-2015, 18:45  
marekstrzelin
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: apelacja w sądzie ubezpieczeń społecznych

Nie chodzi mi o nowe dowody a o interpretacje przepisów ustawy. Zus uważa że likwidacja spółki cywilnej nie jest "likwidacją pracodawcy w myśl przepisów o świadczeniach przedemerytalnych ". Zamówiłem płatna poradę i odpowiedzieli mi że:
W zgodzie z przyjętym orzecznictwem: „O likwidacji pracodawcy nie można mówić wówczas, gdy jest nim osoba fizyczna. Przedsiębiorca może zakończyć i wyrejestrować działalność gospodarczą, co nie oznacza, że przestaje istnieć jako podmiot zatrudniający pracowników. Osoby zatrudnione nie są bowiem pracownikami działalności gospodarczej, którą prowadzi osoba fizyczna, ale pracownikami tej osoby. Zakończenie działalności gospodarczej jest z całą pewnością uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, zatem rozwiązanie stosunku pracy z tej przyczyny może uprawniać do świadczenia przedemerytalnego, o ile spełnione są pozostałe przesłanki wymienione w ustawie z 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. Zakończenie działalności gospodarczej nie jest jednak likwidacją pracodawcy” 1
. Niemniej w stosunku do pracownika spółki cywilnej, przyjmuje się, że: „Likwidacja pracodawcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych w przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy spółki cywilnej, ma miejsce w razie trwałego i faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwiązania umowy spółki cywilnej” 2 . Powyższy przepis można odnieść do Pani sprawy gdyż art. 2 ust. 1 pkt 6 u.ś.e. podobnie jak pkt 1 posługuje się terminem likwidacja pracodawcy. Powołane przez Panią orzeczenie w postaci wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 roku, sygn. akt: III AUa 197/15 poprawnie wpisuje się również w tezę o możliwości przyjęcia likwidacji Pani pracodawcy i spełnieniu przesłanek z art. 2 ust. 1 pkt 12 u.ś.e. Niemniej powołanie samych orzeczeń nie wystarcza – powinna Pani wykazać, że fakt rozwiązania umowy spółki (np. dokument wypowiedzenia umowy spółki przez jednego ze wspólników) oraz faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej (dokumentacja wyrejestrowania z ZUS lub US). Kwestie powyższe powinien 1 Por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 września 2012 roku, sygn. akt: III AUa 720/12. 2 Legalsupport sp. z o.o. ul. Gabrieli Zapolskiej 36, 30-126 Kraków tel. +48 12 298 41 70, faks +48 12 395 34 27 mail: bok@e-prawnik.pl NIP: 676-21-64-973 Regon: 357215830 KRS 0000108190 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Kapitał zakładowy: 133 000 zł 4 również ustalić sąd, który w postępowaniu z tytułu ubezpieczeń społecznych w istotnej mierze działa z urzędu (art. 477 z ind. 14 k.p.c.). Zarzutem apelacyjnym można uczynić fakt, że sąd nie uwzględnił złożonych przez Panią dowodów w tym zakresie lub sam nie zbadał tej kwestii, do której był zobowiązany z mocy odpowiednich przepisów. W konkluzji w naszej ocenie w Pani sprawie są podstawy do skutecznej apelacji. Wskazane orzecznictwo ewidentnie wskazuje, że w Pani sprawie można przyjść istnienie likwidacji pracodawcy w formie spółki cywilnej (zaprzestanie działalności, wyrejestrowanie z ZUS oraz US, rozwiązanie umowy spółki). Oczywiście konieczne jest jednak zapoznanie się z treścią wyroku oraz uzasadnienia.
Dlatego nie wiem czy powołać prawnika czy tylko napisać pismo apelacyjne.( Chodzi o finse-żona nie ma dochodu od kilku miesięcy)
marekstrzelin jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Pełnomocnictwo w Sądzie Apelacyjnym Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedzi: 1) Witam, mam dość pilne pytanie. W najbliższy czwartek ojciec ma rozprawę w sądzie Apelacyjnym Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przeciwko ZUS....
§ Zakład Ubezpieczeń Społecznych na tle Konstytucji i prawa unijnego (odpowiedzi: 3) Witam, Nie jestem specjalistą z dziedziny ubezpieczeń społecznych więc z góry przepraszam, jeśli w moich pytaniu wychodzę z nieprawdziwych założeń....
§ Postanowienie sądu rejonowego wydział ubezpieczeń społecznych (odpowiedzi: 1) Witam, jestem na forum nowy - dlatego też moja wypowiedź może brzmieć chaotycznie, mam pewien problem z interpretacją postanowienia wydanego przez...
§ Jak wyglada sprawa w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedzi: 1) Witam, Chcę się odwołać od decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Czy wie...
§ Odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych!! (odpowiedzi: 1) Witam! Napisałam odwołanie do Sądu pracy i ubezpieczeń społecznych dnia 09.11.09 ponieważ w sierpniu 2008 moja mama uległa wypadkowi samochodowemu...
§ art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (odpowiedzi: 1) Art. 18a. 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.