Odwołanie zakazu konkurencji - Forum Prawne

 

Odwołanie zakazu konkurencji

Dobry wieczór, jestem zatrudniony przez producenta maszyn, który prowadził również sprzedaż maszyn innego producenta jako dystrybutor. Otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę, która zawierała zakaz konkurencji. Wypowiedzenie to kończy nasz stosunek pracy z końcem kwietnia 2023. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo pracy


Odpowiedz
 
13-03-2023, 17:19  
lonias_
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Odwołanie zakazu konkurencji

Dobry wieczór,

jestem zatrudniony przez producenta maszyn, który prowadził również sprzedaż maszyn innego producenta jako dystrybutor. Otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę, która zawierała zakaz konkurencji. Wypowiedzenie to kończy nasz stosunek pracy z końcem kwietnia 2023.
Chciałbym rozstrzygnąć, czy ów zakaz konkurencji dotyczy mnie nadal w tym momencie. Tj., czy w moim przypadku zakaz konkurencji przestaje obowiązywać z dniem zakończenia stosunku pracy (koniec kwietnia), czy też z dniem podpisania wypowiedzenia umowy o pracę i czy dzięki temu mogę rozpocząć działalność konkurencyjną, np. współpracę z tym "innym" producentem maszyn przed zakończeniem stosunku pracy bez naruszania zakazu konkurencji.
Ponadto - czy zniesiony przez rozwiązanie umowy o pracę zakaz konkurencji obejmuje również możliwość zatrudniania dotychczasowych pracowników mojego aktualnego pracodawcy?

Będę wdzięczny za pomoc.

Treść umowy o pracę w tym zakresie:
§10
1. Pracownik wyraża zgodę na powstrzymanie się, w czasie trwania niniejszej Umowy od wszelkiej działalności, która mogłaby pozostawać w konflikcie z interesami Pracodawcy, a w szczególności:
a) nie przyjmować żadnych ofert zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub innego stosunku prawnego z podmiotami, których działalność jest konkurencyjna dla Pracodawcy;
b) nie przyjmować żadnych stanowisk we władzach podmiotów, których działalność jest konkurencyjna dla Pracodawcy i żadnych stanowisk doradczych w takich podmiotach;
c) nie uczestniczyć w żadnych przedsięwzięciach lub podmiotach, które konkurują w Pracodawcą, a także nie dokonywać tego poprzez dokonywanie wkładów, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji, z wyjątkiem nabywania lub obejmowania prawa własności dla celów inwestycji kapitału w akcje znajdujące się w publicznym obrocie.
d) nie podejmować żadnych działań mających na celu przekonanie klientów Pracodawcy do podjęcia się działań, których wynikiem jest zakończenie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umów zawartych z Pracodawcą w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do Pracodawcy.

2. Jakiekolwiek przedsiębiorstwo lub działalność, krajowa lub zagraniczna, bez względu na formę prawną, posiadające taki sam lub podobny przedmiot działalności jak Pracodawca, w szczególności na rynku przemysłu X, będzie traktowane jako przedsiębiorstwo lub działalność konkurencyjna dla działalności Pracodawcy.

3. Uprzednia pisemna zgoda Pracodawcy jest wymagana na podjęcie przez Pracownika, w czasie trwania niniejszej Umowy, dodatkowej działalności przynoszącej przychód, tylko jeśli taka działalność narusza interes Pracodawcy lub jeśli jest sprzeczna z interesem Pracodawcy lub narusza obowiązek wykonywania zadań sumiennie i konsekwentnie.

4. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, jak również prowadzenie działalności na rachunek Pracownika lub na rachunek trzeciej strony będzie traktowane jako dodatkowa działalność przynosząca przychód.

§11
1. Przez okres 3 miesięcy po ustaniu stosunku pracy, Pracownik nie będzie pracował dla, prowadził żadnej działalności gospodarczej we współpracy z, ani kontaktował się w celach handlowych bezpośrednio lub pośrednio z klientami, z którymi Spółka miała kontakty handlowe przed rozwiązaniem Umowy o pracę, ani nie będzie prowadził żadnej działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności spółki. Pracownik nie będzie mógł zatrudnić przez okres 3 miesięcy po odejściu ze Spółki żadnego pracownika Spółki. Pracownik nie będzie zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej lub jako członek organu spółki. Pracownik ma prawo do odszkodowania w wysokości 25% swojego wynagrodzenia otrzymywanego przez okres 3 miesięcy przed końcem stosunku pracy. Odszkodowanie będzie płatne w równych miesięcznych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Pracownika.

2. Spółka może poprzez pisemne oświadczenie odstąpić od stosowania klauzuli o zakazie konkurencji po okresie zatrudnienia przed rozwiązaniem Umowy o pracę. Odpowiednie oświadczenie w tym przedmiocie może być złożone na piśmie przed rozwiązaniem Umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania Umowy o pracę bez wypowiedzenia w dniu rozwiązania Umowy. Takie oświadczenie będzie skuteczne od momentu kiedy Pracownika ma możliwość zapoznania się z jego treścią. W przypadku odstąpienia przez Spółkę od stosowania klauzuli konkurencyjnej odpada obowiązek zapłaty odszkodowania, o którym mowa w pkt. 1.

3. W przypadku naruszenia któregokolwiek z wyżej wymienionych postanowień Pracownik zapłaci karę umowną za każdy przypadek naruszenia o za każdym razem kara ta będzie równia kwocie X (słownie: iks) i utraci prawo do wszystkich miesięcznych rat odszkodowania, o którym mowa w powyższym pkt. 1. Roszczenie o zapłatę kary umownej nie ogranicza prawa Pracodawcy do żądania odszkodowania przekraczającego kwotę kary umownej.


Postanowienie z rozwiązania umowy o pracę, dotyczące zakazu konkurencji:
6. Strony zgodnie postanawiają, że z dniem dzisiejszym rozwiązują za porozumieniem stron zakaz konkurencji po zakończeniu zatrudnienia przez Pracownika zawarty w §11 umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia X. Pracownik zrzeka się w całości odszkodowania należnego mu na podstawie w/w zakazu konkurencji.

7. Pracownik oświadcza, że niniejsze Porozumienie wyczerpuje wszelkie roszczenia wynikające ze stosunku pracy oraz jakikolwiek innych tytułów prawnych wiążących dotychczas Strony, w tym z zakazu konkurencji o którym mowa w powyższym pkt. 6, a zawarcie Porozumienia wyczerpuje wszelkie zobowiązania Pracodawcy wobec Pracownika. Pracownik zrzeka się względem Pracodawcy wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku pracy oraz jakichkolwiek innych tytułów prawnych wiążących dotychczas Strony.
lonias_ jest off-line  
13-03-2023, 19:59  
cologniola
Moderator
 
Posty: 18.620
Domyślnie RE: Odwołanie zakazu konkurencji

Skoro taki jest zapis w piśmie rozwiązującym umowę o prace
Cytat:
Napisał/a lonias_ Zobacz post
6. Strony zgodnie postanawiają, ...........................
To zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia przestaje obowiązywać , Ty nie możesz domagać sie wynagrodzenia z niepodejmowanie pracy konkurencyjnej

Cytat:
Napisał/a lonias_ Zobacz post
7. Pracownik oświadcza, że niniejsze Porozumienie wyczerpuje wszelkie roszczenia
Ten zapis jest nieważny - możesz domagać sie np. zaległego wynagrodzenia , ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, diet, itd czyli wszystkiego co jest związane z wynagrodzeniem
cologniola jest off-line  
13-03-2023, 21:52  
lonias_
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Odwołanie zakazu konkurencji

cologniola, dziękuję za odpowiedź i komentarz do pkt 7.

Jeśli chodzi o zakaz konkurencji, to mój problem polega na czymś innym, spróbuję opisać go lepiej:
Czy na mocy odwołania zakazu konkurencji, które jest postanowieniem wypowiedzenia umowy o pracę, mogę podjąć działalność na rzecz konkurencji przed zakończeniem stosunku pracy?
lonias_ jest off-line  
14-03-2023, 07:25  
cologniola
Moderator
 
Posty: 18.620
Domyślnie RE: Odwołanie zakazu konkurencji

Cytat:
Napisał/a lonias_ Zobacz post
mogę podjąć działalność na rzecz konkurencji przed zakończeniem stosunku pracy?
Zakaz ustaje z dniem rozwiazania umowy o prace
Cytat:
Napisał/a lonias_ Zobacz post
Strony zgodnie postanawiają, że z dniem dzisiejszym rozwiązują za porozumieniem stron zakaz konkurencji po zakończeniu zatrudnienia przez Pracownika zawarty
Nie znam daty dnia dzisiejszego jezeli pismo zostało sporządzone w dniu rozwiązania umowy to tak możesz podjąć prace
cologniola jest off-line  
14-03-2023, 13:22  
Lovor
Stały bywalec
 
Posty: 873
Domyślnie RE: Odwołanie zakazu konkurencji

Cytat:
Napisał/a lonias_ Zobacz post
mogę podjąć działalność na rzecz konkurencji przed zakończeniem stosunku pracy?
Możesz, ale łamiesz w ten sposób zakaz konkurencji.
Lovor jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ odwołanie od zakazu prawa jazdy (odpowiedzi: 5) mój przyjaciel kilka lat temu miał zabrane prawo jazdy, ponieważ jeździł po paleniu jointa. Mógł odzyskać prawo jazdy zapisując się na terapię dla...
§ Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów (odpowiedzi: 17) Witam, odwołałem się od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym i nie wiem czy do czasu rozpatrzenia tego odwołania mogę legalnie...
§ Odwołanie od zakazu opuszczania kraju (odpowiedzi: 3) Witam, Nie wiem czy w dobrym miejscu umieściłem temat, jestem tu nowy. Sprawa wygląda tak: Dostałem 6 miesięcy prac społecznych po 20 godzin...
§ Odwołanie zakazu jazdy (odpowiedzi: 2) Witam. W 2006r. spowodowałem wypadek będąc pod wpływem alkoholu (0.8 promila), otrzymałem za to wyrok 2 lata w zawieszeniu na 5lat oraz zakaz...
§ odwołanie do zakazu zbliżania się. (odpowiedzi: 3) Postanowiłam napisać, gdyż nie mogę nigdzie w Internecie uzyskać informacji na temat mnie interesujący. Sprawa przedstawia się następująco: Ponad...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.