Czy da się oszukać sąd ? - Forum Prawne

 

Czy da się oszukać sąd ?

Witam Sprawa wydaję się z pozoru dosyć prosta jednak mam pytanie. Opis sprawy. Jeden gość spotykał się z kobietą do momentu aż ta zaszła w ciążę. Po czym uciekł do żony. Jednak został znaleziony i ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo rodzinne i opiekuńcze


Odpowiedz
 
04-10-2011, 15:49  
borsuk2011
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie Czy da się oszukać sąd ?

Witam

Sprawa wydaję się z pozoru dosyć prosta jednak mam pytanie.
Opis sprawy.
Jeden gość spotykał się z kobietą do momentu aż ta zaszła w ciążę. Po czym uciekł do żony. Jednak został znaleziony i została mu wytoczona sprawa o ojcostwo którą przegrał. Przegrał bo przed sądem rejonowym trzy razy nie zgodził się na badania dna twierdząc że się ich boi albo że są mało wiarygodne. Po przegranej sprawie wynajął adwokatkę która za 2tyś zł napisała mu apelację ( całość w załączniku.) Ta adwokatka w apelacji poprzekręcała wszystko i tak napisała :

cyt " Istotnym jest także, iż strona powodowa nie tylko nie przedstawiła w sprawie wiarygodnym dowodów osobowych, lecz także zaniechała dowodu w postaci np. grupowego, porównawczego badania krwi, czy badań antropologicznych. Okoliczność, iż pozwany nie zgadzał się na badania kodu DNA, nie przesądza jeszcze (jak ma to miejsce w niniejszej sprawie) o fakcie jego ojcostwa"

Ja i kilku znajomych po przeczytaniu tej apelacji dochodzi do wniosku że ten gościu zrobi wszystko nawet da sobie rękę odciąć by tylko nie zrobić badań dna. Będzie zrzucał winę na wszystko i na wszystkich i złoży nawet 1000 doniesień na prokuraturę ale badań dna nie zrobi bo jest oczywistym że one go pogrążą. ALE jak na to zareaguje sąd ?

1. Czy odpowiednio napisana apelacja (warta 2 tyś zł) podparta art. z kodeksów wystarczy by przekonać sąd że badania dna są nie istotne ?

2. Czy adwokatka przeinaczając zeznania świadków a nawet kłamiąc w apelacji popełnia przestępstwo ? (zapoznała się z aktami,wyrokiem i uzasadnieniem).

3. Ile czasu ma Sąd Okręgowy wydział cywilny odwoławczy na podjęcie decyzji ? (minęły już 2 m-c i cisza...)

4. Co myślicie o tej apelacji (załącznik) , była warta 2 tyś zł ?


Pozdrawiam
Borsuk - brat powódki
borsuk2011 jest off-line  
04-10-2011, 15:54  
borsuk2011
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Czy da się oszukać sąd ?

A P E L A C J A
pełnomocnika pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich we ………… wydanego w dniu ……. br., doręczonego na adres Kancelarii wraz z uzasadnieniem w dniu ………………
Imieniem ………………… jako jego pełnomocnik (pełnomocnictwo w aktach sprawy) zaskarżam wskazany wyrok w punkcie: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9.
Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucam:
1) rażące naruszenie prawa materialnego – art. 85§1 KRO poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, skutkujące uznaniem że ojcem małoletniego ………….. jest ………….., który rzekomo obcował z matka małoletniego w okresie koncepcyjnym mimo, iż zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci zeznań ……….. oraz ………. nie zezwala na przyjecie domniemania, iż ojcem małoletniego jest pozwany, które to naruszenie miało istotny wpływ na treść wydanego w sprawie orzeczenia,
2) sprzeczność istotnych ustaleń Sądu w zakresie pochodzenia małoletniego ………., a także rzekomych kontaktów Anny……. oraz pozwanego w okresie koncepcyjnym, z treścią zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w postaci zeznań pozwanego oraz zeznań świadków …….. oraz …… (którzy pozostają głębokim sporze z pozwanym, a wiedzę na temat rzekomych kontaktów stron czerpią jedynie z relacji od matki małoletniego), która miała istotny wpływ na treść wydanego w sprawie orzeczenia
3) naruszenie przepisu praw procesowego art. 233 §1 kpc poprzez przekroczenie przez Sąd pierwszej instancji zasady swobodnej oceny dowodów w postaci zeznań świadków …….., …….. oraz zeznań Anny ……………… skutkujące wydaniem, zaskarżonego wyroku mimo, iż w/w dowody nie zezwalały na przyjęcie, iż ojcem małoletniego ………………… jest pozwany.
W tym stanie rzeczy wnoszę o:
1) zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości,
2) zwolnienie pozwanego od ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu apelacyjnym w całości albowiem pozwany nie jest w stanie ich uiścić bez uszczerbku dla swego utrzymania,
Ponadto wnoszę o:
1) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka (kolega od wódki oskarżonego) zam. …………………….. na okoliczność, iż w dacie wskazanej przez matkę małoletniego jako data rzekomego spotkania z pozwanym, ………………. przebywał w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „
2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań ………….. zam. …………… na okoliczność, czy pozwany kiedykolwiek zwracał się do syna świadka oraz ……………. imieniem „…………”, a także na okoliczność jak często pozwany widział dziecko.
Nadmieniam , iż zgłoszenie w/w dowodu wcześniej nie było możliwe. Pozwany działał w sprawie samodzielnie, bez pełnomocnika i nie posiadał wiedzy, iż wszelkie dowody winny zostać zgłoszone w toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji. W toku postępowania pozwany kierował się zasadą, iż to matka małoletniego winna udowodnić, że obcowała z pozwanym w okresie koncepcyjnym (czego w ocenie strony pozwanej nie wykazała).
U Z A S A D N I E N I E
Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie zezwala na przyjecie, iż ojcem małoletniego ……….. jest pozwany …………... Strona powodowa nie przedstawiła w sprawie żadnego wiarygodnego dowodu potwierdzającego, iż pozwany obcował z matka dziecka w okresie koncepcyjnym. Dowodem w sprawie są zeznania matki dziecka …………….., która jest zainteresowana ustaleniem ojcostwa syna. Niemniej analiza materiału dowodowego prowadzi do wniosku, iż strona powodowa mimo, spoczywającego na niej ciężaru dowodu nie wykazała, ojcostwa pozwanego w stosunku do małoletniego ………………... W szczególności Anna ………………..nie wskazała, żadnych osób mogących być bezpośrednimi świadkami jej spotkań z pozwanym. matka dziecka zeznała, że rzekome spotkania odbywały się w jej miejscu zamieszkania. W sytuacji, gdy Anna……………zamieszkuje wraz rodzicami, wydaje się naturalnym, iż to rodzice winni zeznawać w sprawie na okoliczność rzekomych spotkań. Nadmieniam, iż pozwany wnioskował o przesłuchanie rodziców Anny………, jednak nie był w stanie uzyskać ich danych osobowych. Istotnym jest, iż pozwany działał w sprawie sam i nie posiadał wiedzy, że winien złożyć wniosek o zobowiązanie Anny ………………… do ujawnienia danych rodziców. Natomiast Sąd nie pouczył strony działającej bez pełnomocnika jak należy postąpić.
Jedynymi dowodami w sprawie, na których Sąd oparł wydane orzeczenie są zeznania ……….. oraz …………, osób pozostających w głębokim konflikcie z pozwanym. Miedzy pozwanym, a ………….. toczy się aktualnie sprawa o rozwód z winy pozwanego , małżonka pozwanego wnosi także o zasądzenie na jej rzecz świadczeń alimentacyjnych. Wiedzę na temat rzekomych spotkań Anny ……….. świadkowie czerpali z rozmów z matką małoletniego. Ponadto zarówno świadkowie jak i matka dziecka powoływali się w sprawie na rzekome ustalenia detektywistyczne. Niemniej ani będąca zleceniodawcą wobec Biura Detektywistycznego ……….., ani ……………. z którą rzekomo kontaktował się detektyw nie potrafiły wskazać jego danych, danych biura lub chociażby numeru telefonu. Wobec okoliczności sprawy oraz z uwagi na doświadczenie życiowe wydaje się mało prawdopodobnym, a wręcz niemożliwym by w przypadku, gdy małżonek, który w toku sprawy rozwodowej korzysta z usług w/w biura, w celu ustalenia dowodów winy współmałżonka nie znał danych biura lub osoby, która wykonywała wskazane czynności. Ponadto w/w świadkowie powoływali się na okoliczność, iż pozwany wielokrotnie używał w stosunku do syna …………… oraz ……………. imienia „………….”, co w ich ocenie potwierdzało tezę o ojcostwie pozwanego względem mał. ……………….. Istotnym jest jednak, iż pozwany widział swego wnuka tylko raz l w życiu i nigdy nie zwracał się do niego „…………”.
Nadmieniam, iż w sytuacji gdy pozwany działający sam domagał się przesłuchania detektywa Sąd nie pouczył ……………, iż może złożyć wniosek o zobowiązanie strony powodowej do wskazania danych detektywa pod rygorem skutków prawnych.
W sprawie o ustalenie ojcostwa Sąd winien szczególnie wnikliwie analizować wszelkie fakty i dowody. W niniejszej sprawie, która poniekąd wszczęta została z inspiracji małżonki pozwanego, szczególnie ostrożnie i dokładnie winny zostać ocenione zeznania …………….
„TO JEST NAJLEPSZE --- Istotnym jest także, iż strona powodowa nie tylko nie przedstawiła w sprawie wiarygodnym dowodów osobowych, lecz także zaniechała dowodu w postaci np. grupowego, porównawczego badania krwi, czy badań antropologicznych. Okoliczność, iż pozwany nie zgadzał się na badania kodu DNA, nie przesądza jeszcze (jak ma to miejsce w niniejszej sprawie) o fakcie jego ojcostwa. 
Pozwany od chwili pierwszej rozprawy kategorycznie zaprzecza jakoby miał kontakty seksualne z Anna …….. w okresie koncepcyjnym. Ponadto pozowany konsekwentnie wskazuje, iż przed złożeniem przez ……… oświadczenia ……………. w sprawie rozwodowej nawet nie znał matki dziecka. Dopiero po zapoznaniu się z treścią oświadczenia udał się w celu wyjaśnienia sprawy do miejsca zamieszkania …………….
Ponadto w datach rzekomych spotkań z Anna …….. pozwany wykonywał inne czynności m. in. związane z pracami Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej .
Pomimo, kwestionowania już samego faktu znajomości pozwanego z ……….. wskazać również należy, że z uwagi terminy wynikające z dokumentacji medycznej oraz terminy rzekomych spotkań stron wskazane przez Anne …………. nie jest prawdopodobnym by to pozwany był ojcem dziecka.
W tym stanie rzeczy wnoszę jak w petitum.
borsuk2011 jest off-line  
04-10-2011, 15:57  
borsuk2011
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Czy da się oszukać sąd ?

Jeszcze dodam że śmieszne wydaje mi się to że pozwany nie zgadza się na badania dna ale zgadza się na badania krwi i antropologiczne. z tego co mi wiadomo to grupa krwi u dziecka może się zmienić do 3 roku życia a dziecko ma 2. Więc jest to też celowym oszustwem pozwanego.
borsuk2011 jest off-line  
04-10-2011, 17:43  
orzeszki
Stały bywalec
 
Posty: 4.862
Domyślnie RE: Czy da się oszukać sąd ?

Nonsens.Sad powinien oddalic.
orzeszki jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ jak nie dać się oszukać PZU (odpowiedzi: 2) Witam. Prosze o szybka odpowiedz, bo za 4h mam umowione spotkanie z gosciem z PZU, ktory obejrzy moj samochod i wyceni straty. Podczas telefonicznym...
§ PZU czy chce mnie oszukać? (odpowiedzi: 2) Dnia 3.03 na stronie internetowej likwidacji mojej szkody pojawiła się decyzja o wypłacie świadczenia za doznany trwały uszczerbek na zdrowiu. Ten...
§ A jednak dałem się oszukać!!! (odpowiedzi: 12) Robiłem wszystko by nie zostać oszukanym lecz jednak tak się stało. Zakupiłem telefon samsung galaxy s 2 początkowona portalu android forum tak...
§ Jak oszukać pracownika (odpowiedzi: 2) Jestem żoną pracownika który jest wykorzystywany do pracy .:mad: Administrator budynku Najpierw prosi o pomoc obiecuje że zapłaci a po wykonaniu...
§ dałam się oszukać.... (odpowiedzi: 3) Witam!Mam pewien problem i chciałabym się poradzić.4 lata temu założyłam konto w pko.Miałam stały dochód w postaci alimentów od rodziców.Po około...
§ Dam sie oszukać czy nie ???? (odpowiedzi: 3) No to mam pytanie za 100 pkt.Dziś odezwała sie do mnie "narzeczona" byłego z informacją,że.... były chce podziału majątku.Mieszkam z dziećmi w jego...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.