Zakres ograniczenia władzy rodzicielskiej - Forum Prawne

 

Zakres ograniczenia władzy rodzicielskiej

Witam!Sprawa ma się tak:Rok temu sąd ograniczył władzę rodzicielską matce dziecka w taki sposób,że wskazał miejsce pobytu dziecka u mnie czyli u ojca dziecka.Tak jest w postanowieniu.Nie mieliśmy ślubu ale mieszkaliśmy razem do wiosny tego ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
21-10-2011, 22:23  
grewo74
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Zakres ograniczenia władzy rodzicielskiej

Witam!Sprawa ma się tak:Rok temu sąd ograniczył władzę rodzicielską matce dziecka w taki sposób,że wskazał miejsce pobytu dziecka u mnie czyli u ojca dziecka.Tak jest w postanowieniu.Nie mieliśmy ślubu ale mieszkaliśmy razem do wiosny tego roku(Matka nie jest zameldowana u mnie).Matka dziecka definitywnie się wyprowadziła do innego faceta i od czasu do czasu próbuje niby widzieć się z dzieckiem ale ogólnie można uznać ,że je porzuciła.Moje pytania są takie:
1.Czy mam "rozszerzyć"ograniczenie władzy rodzicielskiej matce i ewentualnie o co wnioskować?
2.Czy powinienem wnioskować w sądzie o przyznanie opieki nad dzieckiem (a może to już sąd zrobił wskazując miejsce pobytu dziecka u mnie)?
3.Czy występując o alimenty zakładać osobną sprawę czy można ją połączyć z innymi uregulowaniami w sprawie dziecka.
4.czy pomimo wskazania przeze mnie widzeń z dzieckiem dla matki powinienem poprosić o to sąd i czy mogę wnioskować o to , żeby matka bez mojej zgody nie mogła zabrać dziecka np z przedszkola?
Z góry dziękuję za pomoc!
grewo74 jest off-line  
21-10-2011, 22:58  
orzeszki
Stały bywalec
 
Posty: 4.845
Domyślnie RE: Zakres ograniczenia władzy rodzicielskiej

1.Nie doradzam
2.Tak
3.Moze byc razem z prosba o zabezpieczenie(choc pewnosci nie mam)
4.Tak
orzeszki jest off-line  
21-10-2011, 23:05  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zakres ograniczenia władzy rodzicielskiej

ad 2 - nie musisz : miejsce zamieszkania dziecka jest przy Tobie i posiadasz pełną władzę rodzicielską
ad 3 - oddzielny pozew, oddzielna sprawa

ad 1 i 4 ograniczenie władzy pomija wiele istotnych kwestii. Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest jednoznaczne.
Proszę przeczytać poniżej zastanowić się czy istnieją przesłanki do pozbawienia władzy rodzicielskiej.
Przy ograniczeniu trzeba pamiętać o : odbieraniu dziecka z przedszkola; zgodzie obojga rodziców na operacje, zabiegi lekarskie; zgodzie obojga rodziców na wydanie paszportu;


Cytat:
Pozbawienie władzy rodzicielskiej:

Art. 111 § 1 k.r.o. stanowi: "Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców".
Zgodnie z art. 111 § 1a k.r.o. sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania środka w postaci umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem. Jest to najostrzejszy środek ingerencji sądu opiekuńczego w sferę stosunków między rodzicami a dziećmi. Jego istota polega na tym, że rodzice tracą wszelkie atrybuty, jakie wchodzą w zakres władzy rodzicielskiej.
Sąd opiekuńczy orzeka pozbawienie władzy rodzicielskiej w stosunku do obojga rodziców lub jednego z nich, jeżeli przyczyny wydania takiego orzeczenia występują tylko po jednej stronie. Mimo braku odpowiedniego przepisu doktryna przyjmuje, że pozbawienie władzy rodzicielskiej może się odnosić tylko do niektórych dzieci, jeśli względem pozostałych te przyczyny nie występują.
Zgodnie z treścią art. 111 § 1 k.r.o., pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje gdy:
- wystąpiła trwała przeszkoda uniemożliwiająca należyte sprawowanie władzy rodzicielskiej (np. nieuleczalna choroba psychiczna lub gdy rodzice nie pozostają w stałej styczności z dzieckiem - gdy jedno lub oboje rodziców zaginęło, na stałe wyjechało za granicę całkowicie nie interesując się dzieckiem lub gdy nastąpiło skazanie na długoletnią karę pozbawienia wolności). Jest to przeszkoda, która będzie istniała przez wieloletni okres, nie zawsze dający się przewidzieć.
- rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej (np. karcą dziecko w sposób zagrażający fizycznemu i duchowemu zdrowiu dziecka, zmuszają dziecko do pracy nie odpowiadającej jego uzdolnieniom lub zdrowiu, skłaniają dziecko do popełnienia przestępstwa, prowadzenia niemoralnego trybu życia, wywierają negatywny wpływ na dziecko). Znamiona nadużycia władzy rodzicielskiej nosi np. pozbawienie przez ojca kilkuletniego dziecka naturalnego środowiska rodzinnego i bezpośredniej opieki matki oraz możliwości wychowywania się wspólnie z małoletnim rodzeństwem i zatrzymanie go na stałe wbrew woli matki w obcym kraju (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1970 r. - III CRN 181/70 OSNCP 1971, poz. 107).
- w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki naruszając przez to dobro dziecka (np. głodzą dziecko, tolerują złe prowadzenie się dziecka, pijaństwo, prostytucję lub działalność przestępczą, porzucili dziecko, w sposób zawiniony nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka itp.).

Nie każde zaniedbanie obowiązków skutkuje pozbawieniem rodziców władzy rodzicielskiej, musi ono być poważne, tzn. takie, które osiąga wysoki stopień nasilenia. Świadczyć o tym może np. uporczywość zaniedbań, a także ich rozmiary.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie stanowi represji w stosunku do rodziców, decydujące jest tu dobro dziecka. Władza rodzicielska może zostać odebrana niezależnie od tego, czy występuje tu wina rodziców. W wypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej tylko jednego z rodziców, władza ta przysługuje drugiemu rodzicowi.
Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej rozpoznawana jest w postępowaniu nieprocesowym. Może ono zostać wszczęte na wniosek każdego z rodziców lub z urzędu.
Właściwość sądu określają art. 568 oraz 569 Kodeksu postępowania cywilnego. Właściwym jest sąd opiekuńczy - sąd rejonowy. W sprawach małoletnich sądem opiekuńczym jest sąd dla nieletnich. Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania - sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy - właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. W nagłych wypadkach sąd opiekuńczy wydaje z urzędu wszelkie potrzebne zarządzenia nawet w stosunku do osób, które nie podlegają jego właściwości miejscowej, zawiadamiając o tym sąd opiekuńczy miejscowo właściwy.
Postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Jest ono skuteczne po jego uprawomocnieniu się.
O pozbawieniu, ograniczeniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej może orzec także sąd w wyroku orzekającym rozwód (art. 58 § 1 k.r.o.), separację (art. 61 3 § 1 k.r.o. w związku z art. 58 § 1 k.r.o.) lub unieważnienie małżeństwa (art. 112 k.r.o.).
Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na zakres praw i obowiązków nie wchodzących w zakres tej władzy. Rodzice nadal korzystają z praw stanu cywilnego: dziecko pochodzi od nich, a zatem:
- ciąży na nich obowiązek alimentacyjny względem dziecka,
- mogą po nim dziedziczyć,
- oraz zachowują prawo do osobistej z nim styczności.
W sytuacji, gdy wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ma obowiązek wydania z urzędu zakazu rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem (art. 113 § 1 k.r.o.). Zakaz taki wyłącza możliwość spotykania się z dzieckiem, możliwość korespondencji, rozmów telefonicznych, a także innych form osobistej styczności.
Ustanie przyczyny, która spowodowała pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej, nie spowoduje automatycznego jej odżycia. W myśl art. 111 § 2 k.r.o. w razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić. Podobnie w przypadku zawieszenia władzy rodzicielskiej. Ze sformułowania tego przepisu wynika, że samo ustanie przyczyny nie jest jedyną przesłanką do przywrócenia tej władzy. Sąd musi rozważyć, czy przywrócenie władzy w danych okolicznościach jest zgodne z dobrem dziecka. Władza rodzicielska zostaje przywrócona z chwilą uprawomocnienia się odnośnego orzeczenia.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga rodziców, bądź pozbawienie tej władzy jednego z nich w sytuacji, gdy władza drugiemu została zawieszona lub gdy w wyroku ustalającym ojcostwo nie została ojcu dziecka przyznana, bądź gdy drugi rodzic nie żyje, powoduje konieczność ustanowienia dla dziecka opieki prawnej.
 
22-10-2011, 11:22  
mariami
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Zakres ograniczenia władzy rodzicielskiej

Cytat:
Napisał/a annaslash Zobacz post
Pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga rodziców, bądź pozbawienie tej władzy jednego z nich w sytuacji, gdy władza drugiemu została zawieszona lub gdy w wyroku ustalającym ojcostwo nie została ojcu dziecka przyznana, bądź gdy drugi rodzic nie żyje, powoduje konieczność ustanowienia dla dziecka opieki prawnej.
Mam pytanie do annaslash

czy ww zdanie, owszem, wycięte z kontekstu, ale oznacza, że wyrok ustalający ojcostwo nie jest równoznaczny z przyznaniem władzy rodzicielskiej ojcu?
mariami jest off-line  
22-10-2011, 11:50  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zakres ograniczenia władzy rodzicielskiej

Podczas sprawy o ustalanie ojcostwa ojcu możne zostać władza rodzicielska odebrana ( wg starych przepisów nienadana) - jeśli zachodzą ku temu przesłanki i matka dziecka o to wnioskowała.
 
22-10-2011, 19:56  
grewo74
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Zakres ograniczenia władzy rodzicielskiej

Dzięki za podpowiedzi.Są one nieco rozbieżne ale i tak coś już wiem.
Przy okazji jeszcze jedna kwestia.Dotyczy wyjazdu za granicę jednak na obszarze Unii Europejskiej.Nie potrzebne są paszporty,czy w związku z tym mogę bez zgody matki dziecka pojechać z dzieckiem np do Anglii?
grewo74 jest off-line  
22-10-2011, 20:07  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zakres ograniczenia władzy rodzicielskiej

Akurat UK jest po za strefą Schengen
Musisz mieć dokument tożsamości, dziecko musi mieć dokument tożsamości, a do wyrobienia dokumentu dla dziecka wymagana jest zgoda obydwojga rodziców.
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ wycofanie ograniczenia władzy rodzicielskiej (odpowiedzi: 2) Złożyłam pozew o rozwód i zawarłam w nim ograniczenie praw rodzicielskich mężowi (mamy dwie córki 7 i 11 lat). od półtora roku nie mieszkamy razem,...
§ oddzielne zamieszkanie podstawą do zniesienia ograniczenia władzy rodzicielskiej ? (odpowiedzi: 22) Witam. mam pytanie jak w temacie czy fakt, że ojciec dziecka nie mieszka z nami (choć nadal jest zameldowany i bywa kiedy ma na to ochotę)jest...
§ Uregulowanie spotkań bez ograniczenia władzy (odpowiedzi: 9) witam. Ostatniego stycznia tego roku uzyskałam rozwód bez orzeczenia o winie oraz alimenty na małoletnią córkę. Podpisaliśmy w sądzie dokument...
§ Rodzaje ograniczenia władzy rodzicielskiej (odpowiedzi: 8) Witam! Złożyłam wniosek do sądu o ograniczenie władzy rodzicielskiej biologicznemu ojcu mojego synka. Nie ma między nami porozumienia jeśli...
§ ograniczenia wladzy rodzicielskiej (odpowiedzi: 9) Bardzo proszę o pomoc. Czy mogę ograniczyć władzę rodzicielską ojcu mojego dziecka na podstawie art. 107 kodeksu rodzinnego? nie byliśmy ani nie...
§ powody do ograniczenia władzy (odpowiedzi: 8) przygotowałam wniosek o ograniczenie władzy rozicielskiej i chciałabym wiedzieć czy powody są podstawą do tego i czy to wystarczy dla sądu, a oto...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.