Opieka Społeczna - Forum Prawne

 

Opieka Społeczna

Mamy następujący problem. Z żoną staramy się o przedłużenie świadczeń rodzinnych dwóch synów 6 i 3 latka. Nie było by w tym wszystkim problemu, gdyby nie fakt, że zaczęły wynikać z tego problemy. Przedstawię może ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo rodzinne i opiekuńcze


Odpowiedz
 
15-11-2011, 18:44  
BioHay
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie Opieka Społeczna

Mamy następujący problem.
Z żoną staramy się o przedłużenie świadczeń rodzinnych dwóch synów 6 i 3 latka.
Nie było by w tym wszystkim problemu, gdyby nie fakt, że zaczęły wynikać z tego problemy.
Przedstawię może obraz sytuacji.
Rok 2009
Pracowałem dorywczo do Paż. Od Pazdziernika do Grudnia Praca Umowa Zlecenie ok 1500 zł netto tj 4500 zł netto w całym roku.

Rok 2010
Pracowałem jak w roku poprzednim większość roku dorywczo od Listopada do Grudnia Umowa zlecenie 1570 zł netto tj 3140 zł

Problem pojawił się tego roku, gdy od 3 Marca Zawarłem Umowę o prace
zarobki wahają się od 2000 do 2268 zł netto.


2268 zł to ja zarobie w lecie, gdy jest dużo nadgodzin więc te zarobki mogą drastycznie.

Do sedna.
Panie z Opieki odsyłają moją żonę cały czas z czymś.
Zarobki przynosiłem już za Kwiecień 2011r za Lipiec 2011r za trzecim razem za Grudzień 2010r

Jako, że płace alimenty wszystkie wpłaty za rok 2009 dostarczyłem nawet od 2009 do 2011 Wyrok.

Dziś do żony przyszedł list z Opieki, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie na podstawie art 61 par 1 KPA i ma donieść
- Utratę dochodu za rok 2009 ( pracowałem 3 miesiące na Umowę zlecenie przez Agencje pracy )

- Pit-y za rok 2009 (Przecież rok temu żona składała w Opiece Społecznej dochody za rok 2009)

Naprawdę niewiem co jest grane?

Nasze gospodarstwo domowe to cztery osoby i Pani z Opieki twierdzi, że moje dochody są za duże a jak wspomniałem, że 504 zł na członka rodziny x 4 osoby to 2016 zł + 4 x 68 zł czyli najniższy zasiłek rodziny to aż się przestraszyłem jej wzroku.

Kwota do świadczeń w moim przypadku to 2288 netto czyli najwyższa wypłata którą uzyskałem tylko raz w roku 2011 nie przewyższa 2288 zł.

Proszę o pomoc, bo ja już naprawdę nie wiem co mam robić a na jeżdzenie po urzędach to mi urlopu zabrakło.
BioHay jest off-line  
15-11-2011, 20:29  
rubbermaid
Stały bywalec
 
rubbermaid na Forum Prawnym
 
Posty: 5.134
Domyślnie RE: Opieka Społeczna

Przepis prawny:
Ustawa o świadczeniach rodzinnych
Art. 4. 1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się.
Art. 5. 1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.(...)
3. W przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
4. W przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na wniosek osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2, na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się pomniejszonego o utracony dochód.
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...)
23) utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,(...)
rubbermaid jest off-line  
15-11-2011, 20:54  
BioHay
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Opieka Społeczna

Czytałem wiele razy.

Ale co ma do tego rok 2009 ?
I jak widać przysługuje. Mylę się ?

Cytat:
Dochód trzyosobowej rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 530 zł. Rodzinie przysługuje zasiłek. Nie zostało przekroczone kryterium dochodowe – kryterium liczone w nowy sposób. 530 x 3 = 1590 – ta kwota jest mniejsza od kwoty 1716 ((504 x 3) + (68 x 3)). Dopiero przekroczenie kwoty 1716 pozbawiałoby rodzinę uprawnień do pomocy. Rodzina musi tylko spełnić warunek mówiący o otrzymywaniu zasiłku w poprzednim okresie.
BioHay jest off-line  
15-11-2011, 21:09  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.670
Domyślnie RE: Opieka Społeczna

ile wyniósł dochód netto za pierwszy pełny miesiąc z tytułu zatrudnienia, czy za kwiecień 2011?
Agnieszka3M jest off-line  
15-11-2011, 21:20  
BioHay
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Opieka Społeczna

Styczeń tego roku dokładnie 1570zł Umowa zlecenie Tj Pierwszy pełny miesiąc
Luty 1570zł Umowa zlecenie
Marzec 2150 Umowa o prace ( Ta sama firma)
BioHay jest off-line  
15-11-2011, 23:09  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.670
Domyślnie RE: Opieka Społeczna

skoro zatrudnienie jest od 3 marca to pierwszym pełnym miesiącem jest kwiecień, więc ile?
Agnieszka3M jest off-line  
16-11-2011, 06:55  
BioHay
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Opieka Społeczna

Zatrudnienie jest od Stycznia a nie od marca.
Przecież umowę zlecenie także się uwzględnia.

Jeśli chodzi o kwiecień to 2268 zł netto ( umowa ma okres trzech miesięcy)

W czerwcu nowa umowa o prace na czas określony.
Wynagrodzenie za czerwiec to 2000 zł netto
BioHay jest off-line  
16-11-2011, 08:22  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.670
Domyślnie RE: Opieka Społeczna

ustawa różnicuje sposoby obliczania dochodu w zależności od rodzaju źródla z któtego uzyskuje się dochody
czy była przerwa w zatrudnieniu i czy to ten sam pracodawca?
Agnieszka3M jest off-line  
16-11-2011, 11:14  
BioHay
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Opieka Społeczna

Ten sam pracodawca. Przerwa w zatrudnieniu to 2 dni.
Między umową zlecenie a umową o prace było 2 dni różnicy.

Mam jeszcze następujące pytanie wyczytałem, że kwotę alimentów mogę odliczyć od dochodu jak to się ma do rzeczywistości ?

Chciałem przy okazji Pani podziękować za pomoc.
BioHay jest off-line  
16-11-2011, 11:17  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.670
Domyślnie RE: Opieka Społeczna

zlecenie zostawiamy- to będzie dochód utracony
Czy od 3 marca była przerwa w zatrudnieniu?
Alimenty są ustalone sądownie?
Agnieszka3M jest off-line  
16-11-2011, 11:51  
BioHay
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Opieka Społeczna

Napisze szczegółowo:

Od 03.01.2011 do 28.02.2011 Umowa Zlecenie
Od 03.03.2011 do 30.06.2011 Umowa o pracę

Następnie nowa umowa zawarta 27.06.2011 i tak Umowę o pracę zawiera się na czas określony od dnia 01.07.2011 do 30.06.2012

Wszystkie umowy zawarte są u tego samego pracodawcy.

Tak alimenty są ustalone sądownie. Mam potwierdzenie wpłat. które już dostarczyłem do Opieki Społecznej
BioHay jest off-line  
16-11-2011, 12:04  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.670
Domyślnie RE: Opieka Społeczna

jeżeli pracuje Pan nadal to liczy się dochód netto za kwiecień 2011r. ale w przypadku uzyskania dochodu i jego utraty powinien Pan zgłaszać ops. Bo teraz muszą wszystko jeszcze raz liczyć najpierw z umowy zlecenia, potem z umowy o pracę.
Z uwagi na przepisy rozp. z dnia 2 czerwca 2005 r.w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

1. W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu.
2.
3. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
4. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.

§ 18. 1. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny, o ile dochód ten osoba otrzymuje w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu.
3. W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu.

w ubiegłym roku dochód uzyskiwał Pan tylko z umowy zlecenie?

ustawa o świadczeniach rodzinnych
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
Agnieszka3M jest off-line  
16-11-2011, 12:36  
BioHay
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Opieka Społeczna

Cytat:
w ubiegłym roku dochód uzyskiwał Pan tylko z umowy zlecenie?
Tak tylko z umowy zlecenie.
BioHay jest off-line  
18-11-2011, 18:35  
BioHay
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Opieka Społeczna

Edycja wygasła.
Czy ktoś mi może w taki razie wyjaśnić dlaczego potrzebuje Umowy zlecone z roku 2009 ?
I Pit-11 także z roku 2009 ?
Chciałem dodać, że przynosiłem zarobki z 2009r ( Zaś Urząd Skarbowy)
BioHay jest off-line  
18-11-2011, 20:43  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.670
Domyślnie RE: Opieka Społeczna

do obliczenia dochodu utraconego i uzyskanego, dlatego z 2009 bo postępowanie dot poprzedniego okresu zasiłkowego 2010/2011
Agnieszka3M jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Opieka społeczna (odpowiedzi: 3) Wie ktoś może czy jeśli prowadze wspólne gospodarstwo domowe z mamą,córką oraz bratem i nasz dochód wynosi 2.000 zł z tego mamy komornika po...
§ Opieka Społeczna (odpowiedzi: 7) Hej mam takie pytanie proszę o pomoc,bo tak w ostatnich kilku latach trochę chorowałem na chorobę nowotworową ostatnią operację miałem 5 Pżdziernika...
§ opieka społeczna (odpowiedzi: 1) Witam!!!! Bardzo proszę o pomoc i odpowiedź dzisiaj miałam przykre zdarzenie iż była u mnie policja bo jakaś sąsiadka zgłosiła że moje dziecko które...
§ Opieka społeczna (odpowiedzi: 1) Czy można pozwać miejski ośrodek pomocy społecznej o zaniedbanie ? Jeśli tak do jakiego sądu należy skierować pozew ?
§ Opieka za mieszkanie a opieka społeczna. (odpowiedzi: 2) Dzień dobry. Moja znajoma dostała aktem darowizny mieszkanie za opiekę od jednej pani (nie opiekowała się do tej pory bo nie było takiej potrzeby)....
§ opieka społeczna (odpowiedzi: 5) Moi drodzy, kto dobrze zna się na przepisach opieki społecznej? Chodzi mi oto, czy do dochodu petenta wlicza się stypendium szkolne. Wstępnie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.