zakaz wyprowadzki - Forum Prawne

 

zakaz wyprowadzki

witam złożyłem wniosek o to aby moja eks nie mogła wywieźć córki na drugi koniec Polski. Pomijam teraz szczegóły że mam zachowne wszystkie prawa itd. Wniosek est złożony Moje pytanie jest czysto teoretyczne bo wyroku ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo rodzinne i opiekuńcze


Odpowiedz
 
21-01-2013, 17:00  
koragreg
Użytkownik
 
Posty: 169
Domyślnie zakaz wyprowadzki

witam
złożyłem wniosek o to aby moja eks nie mogła wywieźć córki na drugi koniec Polski.
Pomijam teraz szczegóły że mam zachowne wszystkie prawa itd.
Wniosek est złożony
Moje pytanie jest czysto teoretyczne bo wyroku jeszcze nie ma i sytuacja prawdopodobna.
Czy jeżeli sąd przystanie na mój wniosek i będzie taki zakaz a ona wyjedzie czy jest to przestępstwo?? czy niedostosowanie się do wyroku jest tylko drobiazgiem pomijanym w sądzie rodzinnym??
koragreg jest off-line  
21-01-2013, 20:02  
lulo2
Stały bywalec
 
Posty: 613
Domyślnie RE: zakaz wyprowadzki

Jeśli ma pan pełne prawa rodzicielskie, to matka dziecka z racji pełnienia pieczy nad dzieckiem powinna z Panem konsultować decyzję o swojej i dziecka przeprowadzce. Przeprowadzka na "drugi koniec Polski" wpływa bezpośrednio na możliwość Pana kontaktu z dzieckiem oraz jest ogromną zmianą dla dziecka (środowisko, szkoła, rówieśnicy).

Mało prawdopodobne jest by sąd zakazał Pana "eks" wyjadu, może natomiast nakazać konieczność uzyskania Pana zgody na wyjazd.
lulo2 jest off-line  
21-01-2013, 20:48  
tab_
Stały bywalec
 
Posty: 545
Domyślnie RE: zakaz wyprowadzki

Cytat:
Napisał/a lulo2 Zobacz post
Mało prawdopodobne jest by sąd zakazał Pana "eks" wyjadu, może natomiast nakazać konieczność uzyskania Pana zgody na wyjazd.
Ewentualnie obciążyć eks kosztami przywożenia dziecka w celu realizowania kontaktów z ojcem.
tab_ jest off-line  
12-02-2013, 20:23  
koragreg
Użytkownik
 
Posty: 169
Domyślnie RE: zakaz wyprowadzki

Witam ponownie czy ktoś zna sygnaturę akt takich spraw, w RODK cytuje "..........(matka) zamierza się przeprowadzić do ......Powyższe może skutkować znacznym ograniczeniem kontaktów małoletniej z ojcem oraz destabilizacją i rozluźnieniem łączącej ich relacji." Biegły powiedział mi że spotkał sie z takimi sprawami gdzie ojciec uzyskał aprobatę w sądzie tj. wygrał ale nie mam pojęcia czym argumentował sprawę.
koragreg jest off-line  
13-02-2013, 12:42  
lulo2
Stały bywalec
 
Posty: 613
Domyślnie RE: zakaz wyprowadzki

Nie spotkałam się z jeszcze z wyrokami ograniczającymi mobilność matki "na zaś".

Ale mam sygnaturę wyroku, w którym z powodu przeprowadzek i to częstych matki z dzieckiem (bez zgody ojca dziecka) dziecko zostało przekazane pod opiekę ojcu. Wg sądu taka decyzja to gwarancja większej stabilizacji dla dziecka oraz utrzymania prawidłowych relacji dziecka z ojcem.

Syg. XVII RCa 234/12 Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział Cywilny Rodzinny.
lulo2 jest off-line  
27-02-2013, 18:46  
koragreg
Użytkownik
 
Posty: 169
Domyślnie RE: zakaz wyprowadzki

witam
oprócz sprawy o ważnych sprawach dziecka złożyłem wniosek o zabezpieczenie który został mi podyktowany przez przewodniczącą działu rodzinnego ale został odrzucony a w uzasadnieniu napisane że nie można składać dwóch takich samych wniosków co jest samo w sobie niedorzeczne bo jak zakłada się sprawę o alimenty to można osobno złożyć wniosek o zabezpieczenie i nie ma z tym problemów.
Znalazłem zapisy:
Konstytucja RP art. 33 pkt. 1 stanowi, iż kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym politycznym społecznym i gospodarczym. Natomiast art. 32 pkt. 1 stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
Tym samym, domagam się od Sądu respektowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Ojciec nie może być rodzicem drugiej czy też trzeciej kategorii.
Respektowania art. 7 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stanowi, że wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.
Art. 9 pkt. 1 i 2 Konwencji o Prawach Dziecka – cyt. „Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli, …” oraz art. 18 pkt. 1 i 2 Konwencji o Prawach Dziecka – cyt. „Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. …”
Tym samym Dziecko ma prawo do równej opieki ze strony ojca i matki

Kolejny problem dotyczy alimentów mam ustaloną datę i po wypłacie miałem kilka dni na przelew, wysłałem zapytanie smsem o nr konta i dostałem odpowiedź że zaraz wyśle nie otrzymywałem odpowiedzi przez dwa dni więc wysłałem go przekazem pocztowym ale okazało się że (tiiii... cenzura) wyjechała na drugi koniec Polski no i jak zakładam za chwilę uśmiechnie się do mnie komornik (q...)
koragreg jest off-line  
27-02-2013, 20:46  
lulo2
Stały bywalec
 
Posty: 613
Domyślnie RE: zakaz wyprowadzki

Jeśli alimenty wysłałeś na ostatni jej znany adres i w terminie, to nie masz się czego bać. Aczkolwiek trochę papierkologii może być konieczne.
lulo2 jest off-line  
28-02-2013, 11:01  
koragreg
Użytkownik
 
Posty: 169
Domyślnie RE: zakaz wyprowadzki

Cytat:
Napisał/a lulo2 Zobacz post
Jeśli ma pan pełne prawa rodzicielskie, to matka dziecka z racji pełnienia pieczy nad dzieckiem powinna z Panem konsultować decyzję o swojej i dziecka przeprowadzce. Przeprowadzka na "drugi koniec Polski" wpływa bezpośrednio na możliwość Pana kontaktu z dzieckiem oraz jest ogromną zmianą dla dziecka (środowisko, szkoła, rówieśnicy).

Mało prawdopodobne jest by sąd zakazał Pana "eks" wyjadu, może natomiast nakazać konieczność uzyskania Pana zgody na wyjazd.
A jaka jest faktyczna różnica w tym że ja się nie zgodzę a sąd nie wyda zakazu -wg. mnie i jedna i druga sytuacja nie wnosi niczego po za tym że córka będzie na drugim końcu Polski
koragreg jest off-line  
28-02-2013, 11:14  
koragreg
Użytkownik
 
Posty: 169
Domyślnie RE: zakaz wyprowadzki

witam ponownie
znalazłem jeszcze ciekawe zapisy a wspomnę o nich gdyż mam syna z pierwszego związku
Tytuł: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
Stan prawny: 2010.09.15
Autorzy:
Henryk Dolecki (red.), Tomasz Sokołowski (red.), Marek Andrzejewski, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Adam Olejniczak, Anna Sylwestrzak, Andrzej Zielonacki
Henryk Dolecki (red.), Tomasz Sokołowski (red.), Marek Andrzejewski, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Adam Olejniczak, Anna Sylwestrzak, Andrzej Zielonacki


„23. Zasada nierozdzielania rodzeństwa.
Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 zd. trzecie k.r.o.: "Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia". Związek osobisty istniejący pomiędzy rodzeństwem stanowi więc wartość, także wychowawczą, podlegającą bardzo intensywnej ochronie. Zasada art. 58 § 1 zd. trzecie k.r.o wyrażona jest w bardzo jasny i stanowczy sposób, stanowiąc narzędzie ochrony "własnych praw dziecka" oraz ich priorytetu przed prawami rodziców. Konkurencyjnym, a odrzuconym tutaj rozwiązaniem byłaby dopuszczalność "podziału rodzeństwa", tak aby część pozostała z matką, a część z ojcem dziecka z przyczyn leżących po stronie rodziców. Wyjątek wyrażony we wskazanym przepisie należy więc ujmować wąsko, zgodnie z zasadą exceptiones non sunt excendendae. Przesłanką zastosowania tego, rzadkiego co do istoty wyjątku, jest "bezwzględny" wymóg dobra dziecka, a zatem stan rzeczy leżący zawsze w obszarze odnoszącym się do sytuacji obojga dzieci, a nigdy tylko po stronie rodziców.
24. Rodzeństwo przyrodnie.
Omawiany przepis traktuje co do zasady jednakowo zarówno najbliższe rodzeństwo, jak i rodzeństwo przyrodnie (lege non distinguente) i a priori nie ma podstaw, aby dopuszczać mniej intensywne działanie reguły nierozdzielania rodzeństwa przyrodniego.


następny

Odnotować też należy postanowienie z dnia 30 sierpnia 1977 roku (III CRN 204/77), w którym Sąd Najwyższy, wskazując na związek pomiędzy władzą rodzicielską a kontaktami osobistymi rodziców z dzieckiem, stwierdził, że: „uniemożliwienie utrzymania właściwego kontaktu osobistego pomiędzy rodzicem a dzieckiem narusza w zasadzie interes małoletniego i może stanowić przyczynę uzasadniającą zmianę prawomocnego postanowienia regulującego wykonywanie władzy rodzicielskiej

Natomiast w postanowieniu z dnia 1 października 1998 roku (I CKN 834/98, OSNC 1999/4/72) Sąd Najwyższy stwierdził, że: „za nadużycie władzy rodzicielskiej i rażące zaniedbywanie wynikających z niej obowiązków w rozumieniu art. 111 § 1 k.r.o. może być uznane celowe izolowanie dziecka i jego psychiczne sobie podporządkowywanie”.
Przejawiające się w jakiejkolwiek formie wychowanie dziecka w niechęci, czy nienawiści do jednego z rodziców ma niekorzystny wpływ na poczucie jego wartości i godności. Jest więc to działanie bardzo szkodliwe dla małoletnich i powinno być jak najszybciej powstrzymane. Jednoznacznie wypowiada się na ten temat Sąd Najwyższy w uchwale z 8 marca 2006 roku (III CZP 98/05, OSNC 2006, Nr 10, poz. 15, w której stwierdzono, że „przesłanką zakazania rodzicom osobistej styczności z dzieckiem oraz jej ograniczenia jest dobro dziecka; orzeczenie takie może być wydane tylko w interesie dziecka. Przesłanka ta jest spełniona w szczególności, gdy osobista styczność rodzica z dzieckiem może zagrażać jego życiu, zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi, bezpieczeństwu, prowadzić do jego demoralizacji, do kształtowania u niego postaw aspołecznych, a także postawy wrogości względem drugiego rodzica”.

w opinii RODK którą miałem jest zapis iż matka stara się odizolować córkę od ojca
koragreg jest off-line  
28-02-2013, 16:14  
Trudno tak
Stały bywalec
 
Posty: 1.498
Domyślnie RE: zakaz wyprowadzki

"Miejsce zamieszkania dziecka sąd ustala przy matce"? Tak było w wyroku?

No to masz odpowiedź, czy możesz zabronić matce wyjechać z dzieckiem- zwłaszcza, jeśli ma solidne argumenty
Trudno tak jest off-line  
28-02-2013, 17:37  
koragreg
Użytkownik
 
Posty: 169
Domyślnie RE: zakaz wyprowadzki

jakie są solidne, jeżeli ma mieszkanie w spadku i jest jej własnością to ma prawo sprzedać jężeli nie jest jej własnością to nic nie ma nawet pracy a ona nie jest żadnym specjalistą który ma specjalizację która wymusza wyprowadzkę wręcz wg. PUP stopa bezrobocia w tamtym rejonie sięga prawie 30%. Jedyny solidny argument to utrudniać kontakty
koragreg jest off-line  
28-02-2013, 17:49  
Trudno tak
Stały bywalec
 
Posty: 1.498
Domyślnie RE: zakaz wyprowadzki

No ale akurat czego oczekujesz? Że sąd nakaże jej sprzedaż mieszkania, bo Ty tak chcesz?
A teraz gdzie mieszka i z czego się utrzymuje?
Trudno tak jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Była dziewczyna, jak zmusić do wyprowadzki (odpowiedzi: 32) Witam Mam problem z byłą dziewczyną, której kiedyś pozwoliłem ze mną zamieszkać. Od dawna nie jesteśmy razem a ona nie chce nawet myśleć o...
§ Jak się zabezpieczyć na czas wyprowadzki? (odpowiedzi: 3) Muszę się na jakiś czas wyprowadzić z mieszkania. Zostanie w nim mój (jeszcze) mąż. Umówiliśmy się, że opłaty licznikowe zostaną na jego głowie a...
§ jak przekonać męza do wyprowadzki- konsekwencje (odpowiedzi: 11) mieszkam z mężem i 2 letnim dzieckiem u jego dziadków. niestety w domu często są kłotnie wcześniej były to awantury głównie z inicjatywy babci, która...
§ Chcę rozwodu i wyprowadzki męża (odpowiedzi: 1) Witam. Bardzo proszę o radę, jak mogę rozwiązać taką sytuację. Otóz od ponad 4 lat jestem mężatką i posiadam z tego związku jedno 9letnie dziecko....
§ 17 lat i chęć wyprowadzki (odpowiedzi: 8) Witam wszystkich! Mam problem i chciałabym dostać poradę prawną. Z moimi rodzicami mam na pieńku już od dwóch lat. Nigdy się mnie o nic nie pytają,...
§ Chcą wyprowadzki żony brata-czy mogą? (odpowiedzi: 1) Piszę, bo sytuacja mnie denerwuje. MOi rodzice wiecznie się kłócą. Ojciec dostał dom i ziemię(rodzeństwo zrzekło się na jego korzyść) kilka lat temu,...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.