Czy USC może odmówić rejestracji martwo urodzonego dziecka? - Forum Prawne

 

Czy USC może odmówić rejestracji martwo urodzonego dziecka?

Witam W sprawach prawnych nie jestem zbyt biegły dlatego proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów. Sytuacja wyglądała tak. Moja żona w 3 miesiącu ciąży poroniła. Niedawno dowiedzieliśmy się że taki fakt można/należy zarejestrować w USC. I ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo rodzinne i opiekuńcze


Odpowiedz
 
20-11-2013, 15:39  
Dejmos
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie Czy USC może odmówić rejestracji martwo urodzonego dziecka?

Witam
W sprawach prawnych nie jestem zbyt biegły dlatego proszę o pomoc doświadczonych forumowiczów.
Sytuacja wyglądała tak. Moja żona w 3 miesiącu ciąży poroniła. Niedawno dowiedzieliśmy się że taki fakt można/należy zarejestrować w USC. I teraz moje pytania:
1. Szpital nie zgłosił faktu poronienia (urodzenia martwego dziecka) do USC. Czy powinien to zrobić i w jakim czasie? Jeżeli powinien to co się dzieje jak tego nie zrobi i dopiero po naszej interwencji zgłosi z 2 miesięcznym opóźnieniem?
2.Zaświadczenie wystawione przez szpital opatrzono klauzulą "Wydane na prośbę pacjentki". Ze względu na to, że USC potrzebował uzasadnienia dlaczego szpital się spóźnił z tym faktem. Czy szpital może tak uzasadnić swoją niewiedzę ewentualnie ignorancję?
2. Po dostarczeniu papierów do USC pani mówi, że ona nie wie czy może zarejestrować dziecko bo za późno. I pozostawia na razie kwestię otwartą do wyjaśnienia. Czy USC tak może postąpić?

W skrócie: Chcemy zarejestrować marto urodzone dziecko tylko z opóźnieniem bo szpital nie zgłosił tego faktu do USC. Czy możemy to zrobić czy też nie?

Proszę o poradę w tej sprawie najlepiej popartą jakimiś aktami prawnymi. Z góry dziękuję
Dejmos
Dejmos jest off-line  
20-11-2013, 18:29  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Czy USC może odmówić rejestracji martwo urodzonego dziecka?

Przepis art. 38 ust.2 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego stanowi, że jeżeli dziecko urodziło się martwe zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu trzech dni. W takim przypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją „dziecko martwo urodzone”. Należy zwrócić uwagę na szczególną doniosłość prawną w zakresie danych określających datę urodzenia, miejsce i płeć dziecka. Niewskazanie przez szpital w pisemnym zgłoszeniu urodzenia dziecka martwego danych dotyczących m.in. płci dziecka, uniemożliwia w obecnym stanie prawnym sporządzenie aktu urodzenia z adnotacją: „Dziecko martwo urodzone”.
Złożenie wniosku do Kierownika USC o sporządzenie aktu urodzenia, w przypadku gdy pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka martwo urodzonego nie wskazuje na płeć dziecka skutkuje zawsze, w świetle obowiązujących przepisów, wydaniem decyzji odmownej. Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego nie zawiera bowiem przepisów, które dawałyby kierownikowi urzędu stanu cywilnego podstawę do czynienia z urzędu ustaleń uzupełniających treść pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka w celu sporządzenia jego aktu urodzenia. Stwierdzić zatem należy, że ingerencja kierownika urzędu stanu cywilnego w dane dookreślające osobę urodzoną stanowiłaby przekroczenie uprawnień tego organu. Takie stanowisko znajduje odbicie w orzecznictwie sądów administracyjnych, które w sposób jednoznaczny wskazują, iż w przypadku braku płci dziecka, nie jest możliwe sporządzenie aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko zostało martwo urodzone. Odrębną kwestią jest, iż brak określonej płci w pisemnym zgłoszeniu urodzenia dziecka nie zamyka możliwości rodzicom dziecka. Mogą oni podjąć działania zmierzające do jej określenia poprzez wykonanie badań genetycznych lub innych dopuszczonych medycznie działań (ma to miejsce najczęściej w przypadku gdy martwe urodzenie następuje we wczesnym okresie ciąży). W każdym przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka przez szpital, gdy nie jest określona płeć dziecka, akt urodzenia może zostać sporządzony w późniejszym okresie po dokonaniu badań genetycznych określających płeć dziecka lub innych dopuszczonych medycznie działań. W takim przypadku szpital ponownie wystawia pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka martwo urodzonego z określoną płcią dziecka a USC sporządza akt urodzenia dziecka z adnotacją o jego martwym urodzeniu.

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687) znowelizowana ustawą z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 144, poz. 853) w treści art. 5a stanowi cyt. „W przypadku dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla którego na wniosek osoby uprawnionej do pochowania, o której mowa w art. 10 ust.1, sporządzono kartę zgonu, dla celów określonych w ust.5 nie jest wymagana adnotacja urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu” k.cyt.

Na tej podstawie szpitale wydają na wniosek osób uprawnionych do pochowania dziecka martwo urodzonego kartę zgonu dla celów pochówku, bez adnotacji urzędu stanu cywilnego. Szpital nie ma jednak obowiązku wydawania z urzędu karty zgonu wszystkim rodzicom dzieci martwo urodzonych. Wydanie karty zgonu dla dziecka martwo urodzonego następuje nie z urzędu lecz na wniosek osoby uprawnionej do pochowania. W świetle obowiązujących przepisów żaden rodzic nie może być pozbawiony prawa dokonania pochówku. Należy jednak zdecydowanie podkreślić fakultatywny, a nie obligatoryjny obowiązek wydawania karty zgonu przez szpital dla dzieci martwo urodzonych (zwykle bez określenia płci). W świetle obwiązujących przepisów sporządzenie aktu urodzenia dziecka bez określenia płci jest niemożliwe, natomiast dokonanie godnego pochówku, jak najbardziej.

Właściwość urzędu stanu cywilnego:
Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Jeżeli żadne z rodziców nie ma miejsca zamieszkania na obszarze USC, w którym powinna nastąpić rejestracja urodzenia dziecka martwo urodzonego, zgłoszenia urodzenia można dokonać w USC miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich.

Osoby uprawnione:
Do zgłoszenia urodzenia dziecka martwo urodzonego, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

Nadanie dziecku imienia:
Dziecku martwo urodzonemu nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

Uznanie ojcostwa w chwili sporządzenia aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego.
W chwili sporządzania aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego, gdy nie istnieje domniemanie prawne pochodzenia dziecka od męża matki, możliwe jest przyjecie oświadczenia od mężczyzny (biologicznego ojca) o uznaniu ojcostwa. Oświadczenie o uznaniu może być przyjęte gdy matka rozwiedziona urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego separację lub rozwiązanie małżeństwa przez rozwód a w przypadku matki wdowy po upływie 300 dni od daty zgonu męża. Prawo nie dopuszcza jednak w tym przypadku działania przez pełnomocnika.
Wymagane dokumenty:
- w przypadku matki dziecka:
· ważny dowód osobisty – do wglądu oraz odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, gdy matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje (pozostawała) w separacji – do wglądu lub
· odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża, gdy matka dziecka jest wdową – do wglądu;
- w przypadku ojca dziecka:
· ważny dowód osobisty - do wglądu.

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 78.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. Nr.118, poz. 687) znowelizowana ustawą z dnia 26 maja 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr. 144, poz. 853).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego.. (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 27, poz. 232).
 
20-11-2013, 19:36  
Dejmos
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Czy USC może odmówić rejestracji martwo urodzonego dziecka?

Dziękuję za szybką odpowiedź.
W naszym przypadku płeć dziecka została wpisana do aktu wg naszych odczuć, więc wszystko co jest wymagane przez USC zostało spełnione.
Z Pani wypowiedzi wynika, że USC nie powinien odmówić nam rejestracji jeżeli wszystkie formalności zostały spełnione. Czy dobrze interpretuję?
Pozdrawiam
Dejmos
Dejmos jest off-line  
20-11-2013, 21:24  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Czy USC może odmówić rejestracji martwo urodzonego dziecka?

Można wydrukować i pokazać tej Pani, może czegoś się nauczy....od petenta.
 
20-11-2013, 23:04  
Trudno tak
Stały bywalec
 
Posty: 1.498
Domyślnie RE: Czy USC może odmówić rejestracji martwo urodzonego dziecka?

Ale dziecko się nie urodziło!!!
Jeśli by się urodziło, to odbyłby się poród. Z ciekawości zatem zapytam, czy była to cesarka, czy poród drogami natury?

Bo przecież to było poronienie, a nie poród! Przy poronieniu nie ma akcji porodowej, nie ma możliwości określenia płci. Pracownik USC ma rację odmawiając rejestracji.
Trudno tak jest off-line  
21-11-2013, 06:50  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Czy USC może odmówić rejestracji martwo urodzonego dziecka?

Trudno tak cytuję :

"Odrębną kwestią jest, iż brak określonej płci w pisemnym zgłoszeniu urodzenia dziecka nie zamyka możliwości rodzicom dziecka. Mogą oni podjąć działania zmierzające do jej określenia poprzez wykonanie badań genetycznych lub innych dopuszczonych medycznie działań (ma to miejsce najczęściej w przypadku gdy martwe urodzenie następuje we wczesnym okresie ciąży)"

Czyli z tego wnioskuję ze 3 miesiace to wczesna ciąża, ba nawet taka która nie pozwala na określenie płci...
 
21-11-2013, 08:29  
Trudno tak
Stały bywalec
 
Posty: 1.498
Domyślnie RE: Czy USC może odmówić rejestracji martwo urodzonego dziecka?

Określenie płci to zupełnie inna sprawa. Poronienie to nie poród.
Gdyby było inaczej, to nasz kraj miałby dodatni wskaźnik urodzeń i pewnie jedną z najwyższych na świecie śmiertelność okołoporodową noworodków.
Po porodzie przysługuje urlop macierzyński (skrócony w przypadku porodu martwego). Spróbuj iść na taki urlop po poronieniu.

Urodzić można dopiero od 23 tygodnia ciąży.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Poronienie

Martwe urodzenie a poronienie:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Martwe_urodzenie
Trudno tak jest off-line  
27-03-2014, 09:45  
lakusz
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Czy USC może odmówić rejestracji martwo urodzonego dziecka?

@Trudnotak Nie głoś herezji człowieku.
lakusz jest off-line  
27-03-2014, 09:51  
kasiaczek1887
Stały bywalec
 
Posty: 1.382
Domyślnie RE: Czy USC może odmówić rejestracji martwo urodzonego dziecka?

Moim zdaniem przepisy niejasno to określają ( a może określają tylko ja czegoś nie doczytałam). W 3 miesiącu ciąży następuje poronienie, a nie urodzenie dziecka z tego co ja się orientuję.
kasiaczek1887 jest off-line  
27-03-2014, 10:11  
2zona
Zbanowany
 
Posty: 8.050
Domyślnie RE: Czy USC może odmówić rejestracji martwo urodzonego dziecka?

Już pomijam fakt, że wątek sprzed pół roku prawie a osoba zainteresowana pożegnała sie z forum no ale ... na sąsiednim forum jest to moim zdaniem fajnie wyjaśnione przez użytkownika "idefiks"
http://forumprawne.org/zabezpieczeni...ierzynski.html
2zona jest off-line  
27-03-2014, 20:50  
Dejmos
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Czy USC może odmówić rejestracji martwo urodzonego dziecka?

Witam. Chciałbym zakończyć temat wyjaśnieniem. Wszystko przebiegło dość sprawnie. Po początkowych problemach w USC pani zarejestrowała nasze maleństwo bez zbędnych przeszkód. Zawinił szpital nie wystawiając zgłoszenia do USC. Szpital nie kwapi się do zgłaszania takich przypadków bo to... psuje mu statystyki... i stąd wziął się cały problem. Jedynie twarde postawienie sprawy, że chcemy aktu martwo urodzonego dziecka poskutkowało. Płeć dziecka została wpisana wg naszych odczuć. Tak, że finał całej tej smutnej i bolesnej dla nas sprawy zakończył się w miarę pozytywnie. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za zainteresowanie tematem.
Dejmos jest off-line  
02-04-2014, 09:18  
idefiks
Użytkownik
 
Posty: 47
Domyślnie RE: Czy USC może odmówić rejestracji martwo urodzonego dziecka?

Cytat:
Napisał/a Trudno tak Zobacz post
Urodzić można dopiero od 23 tygodnia ciąży.

Poronienie – Wikipedia, wolna encyklopedia

Martwe urodzenie a poronienie:

Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu – Wikipedia, wolna encyklopedia
A od kiedy to wikipedia jest wyznacznikiem obowiązującego w Polsce prawa?

Bo mi się zawsze wydawało, że jakieś ustawy, rozporządzenia, dzienniki urzędowe... A tu proszę - wystarczy wykipedia i wszystko jasne.

Polecam zapoznanie się z definicją martwego urodzenia zapisaną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka. Możesz się zdziwić - uprzedzam...
idefiks jest off-line  
04-04-2014, 06:19  
lakusz
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Czy USC może odmówić rejestracji martwo urodzonego dziecka?

To żeby zakończyć temat polecam doczytać wyjaśnienia @Idefiksa:
http://forumprawne.org/zabezpieczeni...ml#post2754669
lakusz jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zasiłek pogrzebowy dziecka martwo urodzonego 2014 (odpowiedzi: 1) Witam Chciałam zapytać czy mam możliwość otrzymania zasiłku pogrzebowego na martwo urodzone dziecko po 25 tygodniu ciazy? Jestem objęta...
§ 51% udziałów, odmówili rejestracji (odpowiedzi: 2) Witam serdecznie, na aukcji komorniczej zakupiłem auto (51% udziałów, 49% należy do banku). W wydziale komunikacji odmówiono mi rejestracji pojazdu,...
§ Zasiłek pogrzebowy na pochówek martwo urodzonego dziecka (odpowiedzi: 1) Witam, 28 lutego poroniłam w 12 tyg. ciąży. W szpitalu powiedziano mi, że mogę sama pochować dziecko i wystąpić o zasiłek pogrzebowy albo pogrzebem...
§ Uznanie dziecka martwo urodzonego przez żonatego (odpowiedzi: 2) Witam, mam taki problem, urodziłam martwe dziecko, chce żeby miało nazwisko ojca, nie jestesmy małżeństwem, mężczyzna ma żone i dzieci. Wiem, że...
§ Zaprzeczenie ojcostwa martwo urodzonego dziecka (odpowiedzi: 4) Witam, Mam ogromny problem. Mianowicie 05.01.2012 r. urodziło mi się martwe dziecko w 20 tygodniu ciąży. Biologiczny ojciec nie został uznany w USC...
§ nazwisko dziecka urodzonego w USA (odpowiedzi: 6) mam taki problem: dziecko (dziewczynka) urodziło się w USA i nosi amerykańską odmanę polskiego nazwiska ojca (matka ma inne nazwisko). Ze względu na...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.