Forum Prawne

Forum Prawne (https://forumprawne.org/)
-   Prawo rodzinne i opiekuńcze (https://forumprawne.org/prawo-rodzinne-opiekuncze/)
-   -   ograniczenia wladzy rodzicielskiej (https://forumprawne.org/prawo-rodzinne-opiekuncze/49318-ograniczenia-wladzy-rodzicielskiej.html)

justynaqq 11-03-2009 20:20

ograniczenia wladzy rodzicielskiej
 
Bardzo proszę o pomoc.
Czy mogę ograniczyć władzę rodzicielską ojcu mojego dziecka na podstawie art. 107 kodeksu rodzinnego? nie byliśmy ani nie pozostajemy ze sobą w związku małżeńskim.Dziecko od urodzenia mieszka ze mną i jest przeze mnie ubezpieczane. nie mam teraz pracy bo opiekuję się dzieckiem.
chciałabym wiedzieć jakimi kryteriami sąd rozpatruje taki wniosek? Czy ma na to wpływ to, że nie pracuje? Czy mogę przedstawić w sądzie to, że ojciec dziecka groził mi i mojej rodzinie (także dziecku) , że nie chciał ochrzcić dziecka, mówiąc że nie będzie sobie wstydu robił? On uważa siebie za idealnego ojca a to ja zajmuje się wszystkimi sprawami dziecka. Czy mogę mu ograniczyc prawa?
z góry dziękuję za odpowiedz

Lex'ior 11-03-2009 20:49

RE: ograniczenia wladzy rodzicielskiej
 
Posłuże się komentarzem do kro Heleny Ciepłej:

"Wykładni art. 107 należy dokonać w powiązaniu z art. 58 § 1, mimo różnych hipotez obu norm (w art. 58 § 1 - wyrok orzekający rozwód, w art. 107 - władza rodzicielska rodziców niemałżonków lub małżonków pozostających w rozłączeniu), lecz częściowo identycznej dyspozycji. Mianowicie, art. 107 § 1 powtarza dyspozycję zd. 2 art. 58 § 1, przewidującą powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców przy jednoczesnym ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Jak słusznie wywodzi B. Dobrzański (w: Kodeks..., s. 682) „odmienność sytuacji w wypadkach uregulowanych w art. 107 i art. 58 § 1 polega przede wszystkim na tym, że na podstawie art. 58 § 1 sąd musi wydać decyzję, która może iść w dwojakim kierunku. Sąd może mianowicie rozstrzygnąć, że władza rodzicielska będzie przysługiwać w pełni obojgu rodzicom, albo też powierzyć wykonywanie tej władzy jednemu z nich. W art. 107 rozstrzygnięcie, że władza rodzicielska będzie przysługiwać w pełni obojgu rodzicom, nie wchodzi w grę, jako bezprzedmiotowe, i pozostaje tylko drugie rozwiązanie, przewidziane również w art. 58 § 1 zd. 2.

Art. 107 nie zmusza sądu opiekuńczego do wydania jakiegoś pozytywnego rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej w każdym wypadku. Jeżeli np. wpłynie wniosek o zastosowanie jednego z dwóch paragrafów tego artykułu, a wniosek ten sąd opiekuńczy uzna za nieuzasadniony, to jedynie oddali wniosek. Przepis ten, jak i przepis art. 58 zd. 2, mówi o rozstrzygnięciu, które sąd może wydać. Nie oznacza to oczywiście dowolności decyzji sądu. Jeżeli okoliczności sprawy uzasadniają rozstrzygnięcie przewidziane w art. 107, to sąd opiekuńczy powinien je wydać, zresztą zupełnie tak samo, jak musi postąpić sąd sprawy rozwodowej w analogicznej sytuacji.

Zbieżność między omawianymi przepisami polega także na tym, że w wypadkach z art. 58 i 107 o treści rozstrzygnięć sądowych decyduje zupełnie to samo naczelne kryterium. Nie jest ono wprawdzie wyraźnie wymienione w art. 58, gdyż w tym wyjątkowym wypadku kodeks rodzinny i opiekuńczy jest mniej dokładny od dotychczasowego prawa rodzinnego (art. 437 d.k.p.c.) i nie mówi o tym, że w wyroku orzekającym rozwód sąd przy decyzjach dotyczących władzy rodzicielskiej powinien mieć „na względzie dobro dziecka oraz interes społeczny”. Jest jednak oczywiste, że ta zasada nadal musi obowiązywać pod rządem art. 58 oraz - zupełnie tak samo - przy stosowaniu art. 107. W szczególności należy podkreślić, że także przy stosowaniu tego ostatniego przepisu nie można uwzględniać dobra rodziców (czy jednego z nich) kosztem dobra dziecka.

Istnieje wyraźna i wspólna myśl ustawodawcza, łącząca przepisy art. 58 i 107, a zmierzająca w tym kierunku, że pełne i prawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców nad ich dzieckiem uzależnione jest od ich harmonijnego współdziałania dla dobra dziecka i że ewentualnie potrzebne ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka zależeć będzie przede wszystkim od tego, w jakim zakresie takie współdziałanie rodziców nie jest zapewnione, a w jakim konkretna sytuacja życiowa stwarza pod tym względem dostateczne gwarancje.”

justynaqq 12-03-2009 08:15

RE: ograniczenia wladzy rodzicielskiej
 
czyli mogę złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej a sąd może ten wniosek odrzucić?
a czy na takiej sprawie obecni są świadkowie?
chcę złożyć ten wniosek dlatego że nie byliśmy ani nie jesteśmy małżeństwem, a o ważnych decyzjach względem dziecka i tak muszę decydować sama.
pozdrawiam

krzysiekjx1 12-03-2009 08:51

RE: ograniczenia wladzy rodzicielskiej
 
Cytat:

Napisał/a justynaqq (Post 216064)
1)czyli mogę złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej a sąd może ten wniosek odrzucić?
2) czy na takiej sprawie obecni są świadkowie?
3)chcę złożyć ten wniosek dlatego że nie byliśmy ani nie jesteśmy małżeństwem, a o ważnych decyzjach względem dziecka i tak muszę decydować sama.
pozdrawiam

1)zawsze ma takie prawo
2)jeżeli wystąpisz z wnioskiem o ich powołanie
3)ograniczenie władzy rodzicielskiej nie daje ci takiego prawa że możesz decydować sama w istotnych sprawach

justynaqq 12-03-2009 16:35

RE: ograniczenia wladzy rodzicielskiej
 
jeżli nie potrafimy się między sobą porozumieć co do spraw dziecka i kontaktów z nim, to czy sąd wtedy może ograniczyć wladzę rodzicielska jednemu z rodziców i powierzyć drugiemu?
dziękuję za odpowiedzi

krzysiekjx1 12-03-2009 18:55

RE: ograniczenia wladzy rodzicielskiej
 
jak najbardziej może ograniczyć i ustalić kontakty ale j/w już wspomniałem nie pozwoli ci to na podejmowanie samodzielnych decyzji w istotnych sprawach dla dziecka

justynaqq 13-03-2009 09:12

RE: ograniczenia wladzy rodzicielskiej
 
Mam tylko jeszcze trzy pytania.
Czy po zlożeniu wniosku mogę spodziewać sie wizyty kuratora?
Czy na takiej rozprawie sąd odrazu ustala kontakty dziecka z rodzicem czy to musi być osobne postępowanie?
Czy sąd na rozprawie dokładnie określi do jakich praw i obowiązków względem dziecka ogranicza rodzica?
Bardzo dziękuję za uzyskane jak dotąd odpowiedzi
pozdrawiam

justynaqq 13-03-2009 09:13

RE: ograniczenia wladzy rodzicielskiej
 
Mam tylko jeszcze trzy pytania.
Czy po zlożeniu wniosku mogę spodziewać sie wizyty kuratora?
Czy na takiej rozprawie sąd odrazu ustala kontakty dziecka z rodzicem czy to musi być osobne postępowanie?
Czy sąd na rozprawie dokładnie określi do jakich praw i obowiązków względem dziecka ogranicza rodzica?
Bardzo dziękuję za uzyskane jak dotąd odpowiedzi
pozdrawiam

iwona1986 13-03-2009 19:05

RE: ograniczenia wladzy rodzicielskiej
 
1. może Pani spodziewać się wizyty kuratora, poniewaz pomimo tego że będzie Pani wnioskodawczynią Sąd może chcieć zbadać sytuację dziecka;
2. są to dwa oddzielne tryby postępowań (ograniczenie władzy rozpatrywane jest w składzie trzyosobowym Sąd+2 ławników, ustalenie kontaktów w składzie jednoosobowym);
3. tak

justynaqq 14-03-2009 15:44

RE: ograniczenia wladzy rodzicielskiej
 
Bardzo dziękuję Pani za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.1 PL2 ©2009, Crawlability, Inc.