Sprzedaż mieszkania odziedziczonego zakupinego 3 lata temu - Forum Prawne

 

Sprzedaż mieszkania odziedziczonego zakupinego 3 lata temu

Witam serdecznie, postanowiłem napisać tutaj, ponieważ otrzymałem od dwóch adwokatów dwie wykluczające się opinie, sprawa wygląda następująco: moja babcia wykupił mieszkanie z bonifikatą 3 lata temu, na początku tego roku zmarłą, więc mój ojciec, który ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo spadkowe


Odpowiedz
 
23-03-2011, 15:52  
Szarusiek
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie Sprzedaż mieszkania odziedziczonego zakupinego 3 lata temu

Witam serdecznie, postanowiłem napisać tutaj, ponieważ otrzymałem od dwóch adwokatów dwie wykluczające się opinie, sprawa wygląda następująco:
moja babcia wykupił mieszkanie z bonifikatą 3 lata temu, na początku tego roku zmarłą, więc mój ojciec, który był jedynym spadkobiercą odziedziczył to mieszkanie w spadku (sprawa spadkowa została już zakończona)
Mieszkanie stoi teraz puste i niewykorzystane bo znajduje się w innym mieście, czy ojciec może je sprzedać i nie zwracać miastu różnicy pomiędzy ceną wykupu mieszkania a wartością rynkową? czy musi poczekać do upływu 5 lat od daty wykupu mieszkania?
Proszę o konkretną odpowiedź z podaniem odpowiedniego aktu prawnego
Z góry dziękuję
Szarusiek jest off-line  
24-03-2011, 12:29  
Tomu
Ekspert
 
Tomu na Forum Prawnym
 
Posty: 13.342
Domyślnie RE: Sprzedaż mieszkania odziedziczonego zakupinego 3 lata temu

Ustawa o gospodarce nieruchomościami:
Przepis prawny:
art. 68
1. Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

1) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych,

2) osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego,

3) organizacjom zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na ogrody działkowe;

4) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.,

5) na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,

6) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej,

7) jako lokal mieszkalny,

w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2,

9) spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych;

10) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6, z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe;

11) podmiotom, o których mowa w art. 61 ust. 1.

1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu lub, w przypadku gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.

1b. W zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa w ust. 1, określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych.

2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku:

1) zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 2b;

2) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;

3) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;

4) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;

5) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

2b. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.

2c. Właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych przypadkach niż określone w ust. 2a, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.

3. Ustaloną, zgodnie z art. 67, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50 %. Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę.

3a. Zgoda, o której mowa w ust. 2c i 3, może dotyczyć więcej niż jednej nieruchomości.

4. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy.
Tomu jest off-line  
25-03-2011, 08:31  
Szarusiek
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Sprzedaż mieszkania odziedziczonego zakupinego 3 lata temu

no i właśnie tutaj nic nie pisze o spadku czy wciąż obowiązuje zwrot bonifikaty czy nie, rodzice chcą je sprzedać bo jest niepotrzebne
więc nie o to mi chodziło
Szarusiek jest off-line  
25-03-2011, 08:37  
Tomu
Ekspert
 
Tomu na Forum Prawnym
 
Posty: 13.342
Domyślnie RE: Sprzedaż mieszkania odziedziczonego zakupinego 3 lata temu

Zajrzyj na Sprzedaż przez spadkobiercę mieszkania wykupionego z bonifikatą
Tomu jest off-line  
25-03-2011, 09:39  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Sprzedaż mieszkania odziedziczonego zakupinego 3 lata temu

A potem zajrzyj tu: Spadkobierca nie zwraca bonifikaty | rp.pl gdzie pani radca przedstawia dokładnie przeciwny pogląd.
Krótko mówiąc, sprawa jest sporna, a w związku z drobnymi, ale częstymi zmianami przepisów SN wydał kilkanaście wyroków, w których w bardzo podobnych stanach faktycznych orzekał różnie.
Ostatnia uchwała III CZP 102/10 ma 20-stronicowe uzasadnienie, które to wszystko rzetelnie podsumowuje i stwierdza, że zwrot w tej sytuacji się nie należy. Tylko że w 2007r. znów zmieniły się przepisy i trzeba będzie znów czekać na orzecznictwo.
Krótko mówiąc: moim zdaniem przepis (zacytowany wyżej przez Tomu) nie nakłada obowiązku zwrotu bonifikaty w omawianym przypadku, ale można mieć również przeciwne stanowisko i jeśli gmina się uprze, to poniżej Sądu Najwyższego sprawa się nie skończy - a jej wynik nie jest do końca pewny.
 
25-03-2011, 10:25  
Tomu
Ekspert
 
Tomu na Forum Prawnym
 
Posty: 13.342
Domyślnie RE: Sprzedaż mieszkania odziedziczonego zakupinego 3 lata temu

Czyli na dwoje babka wróżyła. Ciekawe.
Tomu jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ PIT-39 Sprzedaż odziedziczonego mieszkania (odpowiedzi: 1) Witam, W zeszłym roku odziedziczyłem mieszkanie po rodzicach - jestem jedynym spadkobiercą. Załatwiłem akt poświadczenia dziedziczenia, wpis do KW,...
§ Sprzedaż odziedziczonego mieszkania (odpowiedzi: 3) Mój zmarły tata zostawił dwa mieszkania. Spadkobiercami po tacie jest moja mama i ja. W pierwszym mieszkaniu mieszkał razem z mamą, obydwoje są...
§ Podatek od sprzedaży mieszkania odziedziczonego. (odpowiedzi: 1) Szanowni Państwo, Otrzymałem w spadku mieszkanie, które chciałbym jak najszybciej sprzedać. Wszelkie kwestie formalne zostały domknięte na przełomie...
§ sprzedaż odziedziczonego mieszkania (odpowiedzi: 1) Witam! Kilka dni temu zmarła osoba,która zostawiła testament z zapisanym na mnie mieszkaniem.Była to niespokrewniona ze mną osoba.Chcialabym zacząć...
§ Sprzedaż odziedziczonego mieszkania (odpowiedzi: 4) Witam Pytanie, które chcę zadać zahacza tematyką o dwa działy tego forum, dlatego proszę o wyrozumiałość jeśli do jednego pasuje bardziej niż do...
§ Sprzedaż odziedziczonego mieszkania (odpowiedzi: 2) Witam! Bardzo proszę o wskazówki w następującej kwestii: W 2011 r. zmarł mój ojciec po którym ja i moja siostra odziedziczyliśmy mieszkanie (po 1/2...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.