Darowizna - Forum Prawne

 

Darowizna

Witam mam pytanie -rodzice chcą przepisać dom tylko na mnie,czy po przepisaniu mój mąż automatycznie stanie się jego współwłaścicielem czy ja muszę dopełnić jeszcze jakiś formalności aby się nim stał-przed ślubem nie spisywaliśmy intercyzy.Drugą sprawą ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo spadkowe


Odpowiedz
 
05-09-2011, 16:21  
-docka-
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie Darowizna

Witam mam pytanie -rodzice chcą przepisać dom tylko na mnie,czy po przepisaniu mój mąż automatycznie stanie się jego współwłaścicielem czy ja muszę dopełnić jeszcze jakiś formalności aby się nim stał-przed ślubem nie spisywaliśmy intercyzy.Drugą sprawą jaka mnie nurtuje to czy rodziców wpisać na dożywocie czy raczej służebność-jakie mam zobowiązania wobec nich ? proszę o pomoc
-docka- jest off-line  
05-09-2011, 17:42  
MagdalenaPe
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Darowizna

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Dodam, iż nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny.
MagdalenaPe jest off-line  
05-09-2011, 18:05  
MagdalenaPe
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Darowizna

umowa o dożywocie jest najczęstszym źródłem powstania służebności osobistej. Zgodnie z art. 908 par. 2 k.c.jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia.
Obowiązki nabywcy względem dożywotnika to dożywotnie utrzymanie, w braku odmiennej umowy nabywca powinien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Prawo dożywocia jest niezbywalne, ustanowione na rzecz kilku osób ulega w razie śmierci jednej z tych osób odpowiedniemu zmniejszeniu.
Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień ( art.913 k.c. ). Umowa ta podlega wpisowi do księgi wieczystej.
MagdalenaPe jest off-line  
05-09-2011, 22:02  
-docka-
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Darowizna

Z wypowiedzi rozumiem,że właścicielką domu będę tylko ja -dom będzie moim osobistym majątkiem bo taka jest wola rodziców? Dodam,że wykonaliśmy nadbudowę cały koszt inwestycji poniósł mąż,jak uchronić go na przyszłość -tzn chciałabym go uczynić współwłaścicielem ja jako pózniejsza właścicielka-jak to uczynić???Jeszcze jedno pytanie czy jeżeli jestem właścicielką domu mogę wziąć kredyt hipoteczny małżeński czy muszę wziąć indywidualny kredyt?
-docka- jest off-line  
06-09-2011, 11:07  
Tomu
Ekspert
 
Tomu na Forum Prawnym
 
Posty: 13.342
Domyślnie RE: Darowizna

Z momentem podpisania umowy, Ty stajesz się właścicielem. Natomiast możesz:

1. darować mężowi 1/2 własności.
2. rozszerzyć wspólność majątkową Waszą na tę nieruchomość.
Tomu jest off-line  
06-09-2011, 16:02  
-docka-
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Darowizna

W jaki sposób mogę rozszerzyć wspólność majątkową na nieruchomość domu,którego będę właścicielem?
-docka- jest off-line  
07-09-2011, 09:30  
Tomu
Ekspert
 
Tomu na Forum Prawnym
 
Posty: 13.342
Domyślnie RE: Darowizna

Niestety, nie doczytałem.

Umowa rozszerzająca wspólność majątkową na przedmioty nabyte w drodze darowizny jest niedopuszczalna.
Tomu jest off-line  
07-09-2011, 10:21  
prezzz
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: Darowizna

Tomu, przepraszam, że się wtrącę, ale śledzę z ciekawością różne tematy na tym forum, a ten jeden interesuje mnie osobiście.

W jednym z wątków z 2010 roku poruszana była ta sprawa i tam "wykładnia" była taka, że treść ustawy wyklucza możliwość włączenia w zakres wspólności majątkowej przyszłych spadków i darowizn, natomiast bez ograniczeń można rozszerzać wspólność na rzeczy już darowane.

Link do wątku:
http://forumprawne.org/prawo-cywilne...ajatkowej.html
prezzz jest off-line  
09-09-2011, 12:49  
prezzz
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: Darowizna

Pozwolę sobie podbić ten wątek z prośbą o wyjaśnienie kwestii rozszerzenia wspólności majątkowej (ostatnie dwa wpisy).
prezzz jest off-line  
12-09-2011, 11:37  
Tomu
Ekspert
 
Tomu na Forum Prawnym
 
Posty: 13.342
Domyślnie RE: Darowizna

Przepis prawny:
Art.*49 KRiO
*§*1.*Nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na:
1) przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny
,
2) prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
3) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
4) wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
5) niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.
Przepis mówi o przypadku, gdy coś w przyszłości zostanie zapisane/darowane. Literalnie zatem - nie nastąpić rozszerzenie darowizny o to, co zostanie otrzymane w przyszłości.

Komentarz prof. T. Sokołowskiego (Lex):
Cytat:
4. Przedmioty dziedziczone w przyszłości.

Niedopuszczalne jest postanowienie intercyzy, włączające do wspólności przedmioty, które zostaną odziedziczone (a także zapisane) w przyszłości. Przedmioty te wejdą ex lege do majątku osobistego i w tej mierze nie jest obecnie potrzebne dokonanie stosownego zastrzeżenia przez spadkodawcę. Gdyby jednak uczynił on takie zastrzeżenie w testamencie, to stanowiłoby ono jedynie superfluum, niezmieniające w niczym działania zasady wyrażonej w art. 49 § 1 pkt 1 k.r.o. Zasada ta chroni w jak największym stopniu swobodę testowania spadkodawcy, pełniąc doniosłą rolę zarówno w sytuacji dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego. Omawiana regulacja spełnia także funkcję stabilizującą obrót prawny, ponieważ przesądza jednoznacznie o losie odziedziczonego przedmiotu. Spadkobierca nie może skutecznie uchylić w testamencie zastosowania zasady z art. 49 § 1 pkt 1 k.r.o., ale może powołać do dziedziczenia (lub zapisobrania) oboje małżonków.

6. Przedmioty już odziedziczone.

Dopuszczalność przeniesienia do majątku wspólnego już poprzednio nabytego prawa także zależy od dodatkowych okoliczności. Generalnie rzecz ujmując małżonkowie mogą w drodze intercyzy rozszerzyć wspólność na przedmioty znajdujące się w ich majątkach osobistych z wyjątkiem przedmiotów wskazanych właśnie w art. 49 § 1 k.r.o. Ponieważ jednak przepis art. 49 § 1 pkt 1 k.r.o. wskazuje na przedmioty, które dopiero "przypadną" w przyszłości, to literalnie rzecz biorąc nie dotyczy on przedmiotów już odziedziczonych. Taka ściśle gramatyczna wykładnia nie wydaje się być jednak poprawna z punktu widzenia skutecznej ochrony swobody testowania. Włączenie do wspólności przedmiotów już odziedziczonych (lub zapisanych) poprzez intercyzę rozszerzającą wspólność mogłoby w istocie spowodować naruszenie wyraźniej woli spadkodawcy (z uwagi na kontrowersyjność zagadnienia należy ograniczyć rozważania tylko do jasno sformułowanej i wyrażonej woli spadkodawcy, a nie jego dorozumianej woli). Jeżeli zatem jego wyraźną wolą było, aby te przedmioty nabyte zostały tylko przez jedno z małżonków do majątku osobistego, to zasadniczą wątpliwość budzić musi dopuszczalność późniejszego postanowienia w intercyzie, że przedmioty te wejdą jednak do majątku wspólnego. W doktrynie wskazano, że w takiej sytuacji, "pomimo braku wyraźnego przepisu", należałoby uznać takie rozszerzenie wspólności za niedopuszczalne (M. Sychowicz (w K. Piasecki (red.), Kodeks, 2006, s. 277).
Należy jednak dodać, że w zasadzie każdemu z małżonków przysługuje prawo do rozporządzania nabytym prawem (ius disponendi), a także udziałem w prawie, a zatem ma on kompetencję do przeniesienia swojego prawa do majątku wspólnego w drodze "zwyczajnej" umowy. Dopuszczalność takiej zwyczajnej umowy podlega jednak ograniczeniom wskazanym już wyżej w uwagach do art. 47 § 1 k.r.o. (teza 9), jeżeli taka umowa prowadziłaby do obejścia skutków wynikających z obowiązującego ustroju majątkowego. Ponadto - co wynika z niniejszych rozważań - w wypadku przeciwnego zastrzeżenia spadkodawcy taka czynność mogłaby być uznana za sprzeczną z jego wolą i dlatego należałoby rozważyć dopuszczalność takiej zwyczajnej umowy. Zagadnienie jest jednak nader zawiłe, ponieważ konsekwentna ochrona woli spadkodawcy wymagałaby funkcjonalnej, rozszerzającej wykładni przepisu art. 49 § 1 pkt 1 k.r.o.
Uregulowanie wskazanego problemu warto także rozważyć z punktu widzenia inferencyjnych reguł wykładni, a mianowicie z punktu widzenia reguł instrumentalnego nakazu i zakazu, czyli wnioskowania z określonego w znanej normie stanu rzeczy o zachowaniach, które mogłyby wpłynąć na ten stan. Jeżeli mianowicie ustawodawca chroni w znanych normach stan rzeczy ukształtowany zgodnie z wolą spadkodawcy, to zakazane jest dokonywanie zachowań, które unicestwiłyby ten stan rzeczy.

7. Przedmioty darowane.

Rozważane w poprzednich punktach problemy pojawiają się także w odniesieniu do przedmiotów nabytych drogą darowizny. W odniesieniu do tych przedmiotów należy jednak zdecydowanie opowiedzieć się za wyłącznie językową wykładnią przepisu art. 49 § 1 pkt 1 k.r.o., ponieważ w przeciwieństwie do spadkobrania, gdzie występuje sukcesja uniwersalna w wyniku jednostronnej czynności mortis causa, darowizna prowadzi do nabycia określonego przedmiotu majątkowego, a przede wszystkim jest umową, której skutki kształtowane są w wyniku konsensusu.

(Andrzejewski Marek, Dolecki Henryk, Lutkiewicz-Rucińska Anita, Olejniczak Adam, Sokołowski Tomasz, Sylwestrzak Anna, Zielonacki Andrzej
komentarz
LEX 2010
Komentarz do art.49 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Stan prawny: 2010.09.15)
Czyli kwestia sporna.
Tomu jest off-line  
12-09-2011, 12:28  
prezzz
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: Darowizna

Dziękuję za odpowiedź. Jak rozumiem zatem, ewentualne przyzwolenie na rozszerzenie wspólności majątkowej zależy zatem od interpretacji przyjętej przez konkretnego notariusza lub sędziego. Szkoda, że ta kwestia nie została doprecyzowana w przepisach podczas ostatnich zmian w prawie spadkowym.

Czy w takiej sytuacji dopuszczalne pozostaje przekazanie współmałżonkowi połowy udziałów w odziedziczonych dobrach umową darowizny? Skutek byłby chyba tożsamy, za to bez ograniczeń nakładanych przez przepisy o wspólności majątkowej?
prezzz jest off-line  
12-09-2011, 13:43  
Tomu
Ekspert
 
Tomu na Forum Prawnym
 
Posty: 13.342
Domyślnie RE: Darowizna

Tak, można.
Tomu jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Darowizna, mieszkanie, darowizna, zakup domu, sprzedaż mieszkania... prośba o radę (odpowiedzi: 5) Witajcie, pierwszy raz tutaj do Was piszę - wiele razy zaglądałem poszukując rozwiązań... Tym razem niestety nie odnalazłem wątku, który...
§ Czy da się tak Ja darowizna bratu ! brat darowizna mi :) (odpowiedzi: 1) Witam państwa serdecznie nigdzie nie znalazłem wątku na mój temat,a więc już tłumaczę o co chodzi :) A więc za tydzień w piątek u notariusza Ja...
§ Darowizna, sprzedaz mieszkania, druga darowizna. Prosze o podpowiedz. (odpowiedzi: 3) Witam Prosze mi pomoc rozwiazac pewna sprawe. W 2010 otrzymalam od rodzicow mieszkanie wlasnosciowe. W tym roku je sprzedalam i jak wiadomo...
§ Darowizna mieszkania otrzymanego jako darowizna (odpowiedzi: 2) Razem z mamą i bratem byliśmy właściecielami domu (mama w 4/6 części, ja z bratem po 1/6). W 2011r. mama przekazała nam jako darowiznę swoją...
§ Darowizna, ponowna darowizna, zachowek (odpowiedzi: 3) Witam, moja babcia jest rozwodniczka, jej maz juz od dawna nie zyje. Babcia miala dom, ktory darowala jednemu z synow, syn ten ma jeszcze czworke...
§ Darowizna mieszkania ,jej zwrot ,i ponowna darowizna... (odpowiedzi: 4) Dzien dobry forumowiczom... Mam pewne pytanie ... otrzymalem od taty na mocy aktu notarialnego mieszkanie w 2007 roku ... Niestety teraz musze sie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.