Założenie księgi wieczystej - Forum Prawne

 

Założenie księgi wieczystej

Moja sytuacja mieszkaniowa jest następująca. W roku 1990 kupiłam od lokatora mieszkanie spółdzielcze i zostałam członkiem tej spółdzielni. Moja sytuacja rodzinna wtedy była taka, że miałam małe dziecko i byłam w trakcie sprawy rozwodowej. Pieniądze ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo spadkowe


Odpowiedz
 
20-03-2013, 13:31  
chican
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie Założenie księgi wieczystej

Moja sytuacja mieszkaniowa jest następująca. W roku 1990 kupiłam od lokatora mieszkanie spółdzielcze i zostałam członkiem tej spółdzielni. Moja sytuacja rodzinna wtedy była taka, że miałam małe dziecko i byłam w trakcie sprawy rozwodowej. Pieniądze na zakup mieszkania dostałam w formie darowizny od rodziny (mam odpowiednie dokumenty). Z mężem w tym czasie nie miałam żadnych kontaktów, a na umowie widnieje tylko moje nazwisko. Po zakupie mieszkania mieszkałam w nim tylko z dzieckiem, a rozwód został orzeczony prawomocnym wyrokiem w 1991 roku (a więc po fakcie kupna).

Obecnie chcę założyć na to mieszkanie księgę wieczystą. I tu zaczyna jawić się problem, gdyż spółdzielnia nie chce wydać mi stosownego dokumentu, który mogłabym załączyć do formularza KW-ZAL, gdyż wymagana jest obecność (zgoda) mojego byłego współmałżonka.

Wiedza o nim zarówna moja jak i mojego syna jest zerowa od 20 lat. Ani nie jest znane miejsce przebywania, ani zatrudnienia, ani nawet czy żyje.

Proszę o radę, jak działać, aby całą sytuacje wyprostować, gdyż w obecnym stanie nie mogę tym mieszkaniem swobodnie dysponować.
chican jest off-line  
21-03-2013, 09:24  
eol12
Przyjaciel forum
 
Posty: 18.425
Domyślnie RE: Założenie księgi wieczystej

Jeżeli w akcie notarialnym zakupu nie ma żadnej informacji o tym, iż mieszkanie to kupowałaś za własne środki (darowizna), to faktycznie jest to problem.
Wydaje mi się, że w tej chwili jedyny sposób to przeprowadzenie podziału majątku małżeńskiego (wnioskujesz o wyznaczenie kuratora dla nieobecnego męża), udowadniasz na tej sprawie, że mieszkanie nabyłaś z własnych środków i to orzeczenie sądu będzie wiążące przy założeniu KW.
eol12 jest off-line  
21-03-2013, 11:53  
chican
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Założenie księgi wieczystej

Mieszkanie nie było nabyte aktem notarialnym,wtedy nie było to wymagane tylko są umowy darowizny moich rodziców,brata i siostry.To oni przekazali mi sumę pieniędzy na zakup tego mieszkania,co jest spisane w umowach darowizny.Czy jest różnica, w przekazaniu sumy pieniędzy aktem darowizny a samą darowizną zakupu mieszkania dla kogoś? Jak to ma się prawnie ?Czy mój były mąż,bez względu na rodzaj darowizny miałby prawo do tego mieszkania?
chican jest off-line  
22-03-2013, 12:30  
FraZeolog
Ekspert
 
FraZeolog na Forum Prawnym
 
Posty: 8.156
Domyślnie RE: Założenie księgi wieczystej

Zgodnie z obowiązującym wówczas art. 215 ustawy prawo spółdzielcze:
Cytat:
Art. 215. § 1. Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego może należeć tylko do jednej osoby albo do małżonków.
§ 2. Spółdzielcze prawo do lokalu przydzielonego obojgu małżonkom lub jednemu z nich w czasie trwania małżeństwa dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny należy wspólnie do obojga małżonków bez względu na istniejące miedzy nimi stosunki majątkowe. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności spółdzielczego prawa do lokalu w kwestiach nie uregulowanych w przepisach niniejszego artykułu przepisy o wspólności ustawowej stosuje się odpowiednio.
§ 3. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie pociąga za sobą ustania wspólności spółdzielczego prawa do lokalu. Jednakże sąd, stosując odpowiednio przepisy o zniesieniu wspólności majątkowej, może na żądanie jednego z małżonków z ważnych powodów znieść wspólność tego prawa.
§ 4. Jeżeli stosunki majątkowe między małżonkami podlegają wspólności ustawowej, wkład mieszkaniowy lub budowlany należy przed przydziałem lokalu wspólnie do obojga małżonków, niezależnie od pochodzenia środków, z których został zgromadzony. Przepis ten nie narusza uprawnienia każdego z małżonków do żądaniu zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z jego majątku odrębnego na majątek wspólny.
§ 5. Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.
Moim zdaniem jednak spółdzielnia nie ma prawa odmawiać wydania zaświadczenia do założenia księgi wieczystej. Co najwyżej jeżeli spółdzielnia uważa, że mieszkanie jest wspólne, to niech da temu wyraz w zaświadczeniu i napisze że mieszkanie jest wspólne. To będzie też dla Pani podstawa żeby kwestie te wyjaśnić lub wyprostować.
FraZeolog jest off-line  
23-03-2013, 11:37  
chican
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Założenie księgi wieczystej

Dziękuję za opinie.
Dla uściślenia - mieszkanie zostało przeze mnie kupione od poprzedniego lokatora, a nie przydzielone przez spółdzielnię. Brak aktu notarialnego, tylko umowa kupna, na której jako strona widnieję tylko ja.

Czy w dalszym procedowaniu konieczna jest obecność eksmałżonka czy też istnieją inne możliwości. Kontakt z nim nie istnieje od ponad 20 lat. Wyżej było wspomniane o kuratorze. Proszę w skrócie przybliżyć tę procedurę i jej skuteczność.
chican jest off-line  
25-03-2013, 08:48  
FraZeolog
Ekspert
 
FraZeolog na Forum Prawnym
 
Posty: 8.156
Domyślnie RE: Założenie księgi wieczystej

Jeżeli to było spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, to nie mogło być "kupione" bezpośrednio od poprzedniego lokatora. To się odbywało raczej na tej zasadzie, że za odstępne poprzedni lokator zrzekał się prawa do lokalu, który wracał do zasobów spółdzielni i dokonywał cesji wierzytelności o wkład mieszkaniowy na rzecz "kupującego". Potem spółdzielnia przydzielała lokal nowemu lokatorowi.

Inaczej być nie mogło, bo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie jest i nigdy nie było zbywalne. Tym się między innymi różni od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Proszę ewentualnie wyjaśnić czy rozmawiamy o spółdzielczym własnościowym czy lokatorskim prawie do mieszkania, bo raz Pani pisze że kupiła od lokatora, a zaraz pisze o zakładaniu księgi wieczystej.

Jeżeli rozmawiamy o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu i jest Pani w stanie udokumentować że zakupu dokonała Pani za pieniądze podarowane przez rodziców, to mieszkanie jest oczywiście wyłącznie Pani.

Natomiast tak jak napisałem wyżej - spółdzielnia powinna wydać zaświadczenie to będzie dla Pani ewentualnie podstawa np. do wystąpienia do sądu aby przesądził sprawę.
FraZeolog jest off-line  
25-03-2013, 10:37  
chican
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Założenie księgi wieczystej

Pozwalam sobie zacytować fragmenty sporządzonej w 1990 roku Umowy kupna-sprzedaży:
1. Umowa została zawarta między Ob.JR, zamieszkałym....(adres mieszkania, o które chodzi), a Obywatelką.....(to ja).

2. Zbywca oświadcza, że jest właścicielem spółdzielczego prawa do mieszkania... Nr rejestru członkowskiego spółdzielni....

3. Zbywca oświadcza, że należące do niego spółdzielcze prawo do mieszkania nie jest obciążone żadnymi długami.

4. Zbywca przenosi niniejszą umową jego własnościowe prawo do mieszkania spółdzielczego Nabywcy.

5. Umowa jest ważna pod warunkiem przyjęcia Nabywcy w poczet członków spółdzielni.

Podpisy Nabywcy i Zbywcy

Pieczątka Urzędu skarbowego potwierdzająca dokonanie opłaty skarbowej.

Drugi dokument ze spółdzielni:

Zarząd spółdzielni zawiadamia, że w związku z nabyciem w drodze cywilnoprawnej umowy kupna-sprzedaży lokalu.... stanowiącym własność spółdzielni, została Pani przyjęta w poczet członków, nr.....
Tym samym służy Pani własnościowe prawo do w/w lokalu.

Tyle cytaty z dokumentów.
Wynika z tego , moim zdaniem, że rozmawiamy o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Dodatkowo chciałabym ponowić prośbę o wyjaśnienie kwestii i procedury związanej z ustanowieniem kuratora, o którym była wcześniej mowa.
chican jest off-line  
25-03-2013, 10:47  
FraZeolog
Ekspert
 
FraZeolog na Forum Prawnym
 
Posty: 8.156
Domyślnie RE: Założenie księgi wieczystej

O przynależności mieszkania do majątku wspólnego lub osobistego decyduje w tej sytuacji pochodzenie środków - jeżeli były z darowizny, mieszkanie było majątkiem osobistym.

W takiej sytuacji spółdzielnia nie ma prawa odmawiać wystawienia zaświadczenia że mieszkanie przynależy tylko Pani i blokować procedury założenia księgi wieczystej.

W tej sytuacji nie widzę też podstaw do dokonywania podziału majątku wspólnego - chyba że były mąż udowodniłby w zainicjowanym przez siebie procesie, że pieniądze na mieszkanie nie były z darowizny tylko z majątku wspólnego.
FraZeolog jest off-line  
25-03-2013, 13:26  
chican
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Założenie księgi wieczystej

Dziękuję za wyjaśnienia.

Za kilka godzin udam się do spółdzielni w tej sprawie. Czy mogę zostać uzbrojona w jakiś prawny argument dotyczący wydawania zaświadczeń przez instytucję? Na moją logikę spółdzielnia powinna wydać na moje żądanie dokument, chociaż inną sprawą jest co tam będzie zawarte. Czyż nie tak?
chican jest off-line  
25-03-2013, 15:27  
FraZeolog
Ekspert
 
FraZeolog na Forum Prawnym
 
Posty: 8.156
Domyślnie RE: Założenie księgi wieczystej

Ma Pani rację. W razie oporu sugeruję złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia na piśmie z żądaniem udzielenia na piśmie odpowiedzi i podstawy prawnej odmowy wydania zaświadczenia. To może być w razie czego podstawa wystąpienia w tej sprawie do sądu np. z powództwem o ustalenie.
FraZeolog jest off-line  
26-03-2013, 08:40  
chican
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Założenie księgi wieczystej

Dziękuję za poradę.
Jestem po wizycie w spółdzielni. Polecono mi napisać pismo do zarządu spółdzielni, w którym opiszę swoją sytuację, załączę odpowiednie dokumenty (wyrok sądu w sprawie rozwodu, dokumenty darowizny) i poproszę o zmianę właścicielstwa do tego mieszkania (?). Spółdzielnia zasięgnie opinii radcy prawnego w tej kwestii.

I teraz mam prośbę. Proszę mi pomóc w określeniu fachowym o co powinnam poprosić. Czy o wskazanie właściciela(li) mieszkania, czy o ustanowienie wyłącznie mnie tym właścicielem czy jakoś inaczej to sformułować. Oczywiście wszystko w związku z zakładaniem księgi wieczystej. Brakuje mi fachowego sformułowania.

Obraz jawi się taki:
1. Rzeczywiście w aktach spółdzielni istnieje moja deklaracja wstąpienia w poczet jej członków i tam jest podane, że jestem rozwiedziona. Być może to było warunkiem realizacji przedsięwzięcia, nie pamiętam.
2. Na umowie kupna-sprzedaży widnieję tylko ja jako strona.
3. Posiadam (i chcę załączyć) dokumenty darowizny na całą sumę zakupu mieszkania, które są poświadczone przez Urząd Skarbowy.

Czego dotyczyć ma pismo? Czy, tak jak wyżej było wspomniane, ma dotyczyć wydania zaświadczenia potrzebnego do założenia księgi wieczystej czy też ustalenia właścicielstwa, czy jakoś lepiej? W treści pisma i tak rozwinę cały problem wraz z załącznikami.
Proszę o wsparcie.

Dodatkowa sprawa to treści tego zaświadczenia. Na formularzu KW-ZAL, który trzeba wypełnić widnieje rubryka na pierwszej stronie dotycząca numeru księgi wieczystej odłączonej/wyodrębnionej. Czy to oznacza, że w tym miejscu muszę podać te dane i skąd je mam otrzymać. Czy one będą na tym zaświadczeniu ze spółdzielni?
Co mam tam zaznaczyć? Czy zaznaczam, że to dotyczy nieruchomości lokalowej czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?
chican jest off-line  
26-03-2013, 09:41  
FraZeolog
Ekspert
 
FraZeolog na Forum Prawnym
 
Posty: 8.156
Domyślnie RE: Założenie księgi wieczystej

Moim zdaniem występuje pani o wydanie zaświadczenia do założenia księgi wieczystej.

W KW-ZAL proszę zaznaczyć że wniosek dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, moim zdaniem może sobie Pani odpuścić rubrykę dotycząca odłączenia, wyodrębnienia, względnie wpisać tam numer księgi wieczystej obejmującej cały blok - ten numer powinien być podany w zaświadczeniu do założenia KW.
FraZeolog jest off-line  
16-09-2013, 19:42  
chican
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Założenie księgi wieczystej

Bardzo długo nie odzywałam się, ale sprawa moja utknęła na kilka miesięcy w spółdzielni mieszkaniowej. Tuż przed wakacjami otrzymałam odpowiedź.

Przypomnę w skrócie, że staram się o założenie KW na mieszkanie spółdzielcze własnościowe kupione z własnych środków (akty darowizny) w trakcie trwania związku małżeńskiego. Po zakupie mieszkania dostałam rozwód. Po byłym mężu słuch zaginął, nie jest mi znane miejsce pobytu ani stałego zameldowania.

Pismem prosiłam spółdzielnię o wydanie stosownego zaświadczenia w celu założenia księgi wieczystej, w którym tylko ja figurowałabym jako właściciel mieszkania. Niestety spółdzielnia nie zrobiła tego i w przesłanym piśmie stwierdziła, że nie może potwierdzić mojego wyłącznego prawa do lokalu z racji istnienia związku małżeńskiego. Sugeruje drogę podziału majątku.

Co w takiej sytuacji mam robić?

Czy sprawa o podział majątku ma sens i szanse powodzenia, gdy nie znam miejsca pobytu drugiej strony? Czy sąd będzie szukał obywatela z urzędu i ewentualnie jak długo, czy też rozprawa może się odbyć bez niego lub bez jego wiedzy?
chican jest off-line  
17-09-2013, 07:01  
eol12
Przyjaciel forum
 
Posty: 18.425
Domyślnie RE: Założenie księgi wieczystej

Można wnioskować o wyznaczenie przez sąd kuratora dla osoby nieobecnej.
Sprawa o podział majątku to najrozsądniejsze wyjście.
eol12 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Ostrzeżenie w księdze wieczystej (odpowiedzi: 3) Witam Bardzo proszę o interpretację zapisu z zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych. Ma on następujące brzmienie: "Dział III-Prawa, Roszczenia...
§ Ostrzeżenie w księdze wieczystej. (odpowiedzi: 14) Dostałem zawiadomienie z Sądu o wpisie do księgi wieczystej w sprawie spadku po ojcu.Podział spadku był sporządzony przez notariusza na postawie aktu...
§ Założenie księgi wieczystej (odpowiedzi: 2) Mam prośbę o pomoc w następującej sprawie: jestem współwłaścicielem nieruchomości będącej drogą wewnętrzną (droga dojazdowa do mojej i 3...
§ złożenie wniosku o założenie księgi wieczystej przez jednego współwłaściciela. (odpowiedzi: 2) Witam serdecznie, bardzo prosiła bym o poradę. Mój problem polega na tym, że chciała bym założyć księgę wieczystą, na działkę z 3 mieszkaniami. ...
§ Ostrzeżenie w księdze wieczystej (odpowiedzi: 3) Witam. Jestem w związku małżeńskim,wpólność ustawowa. Tytuł egzekucyjny wystawiony tylko przeciwko mężowi,ja nie wyrażałam zgody na zaciągnięcie...
§ Założenie księgi wieczystej dla swp (odpowiedzi: 1) Witam Składając wniosek o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego wlasnościowego prawa do lokalu mieszkalnego sąd wieczystoksięgowy zażądał...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.