Zniesienie Współwłasności - Forum Prawne

 

Zniesienie Współwłasności

Witam Pisałem juz kilka tematów na tym forum dotyczących mojej sprawy ale tym razem chciałbym zebrac wszystko w kupę i uzyskać konkretne informacjie ponieważ czas decyzji nadszedł Sprawa dotyczy nieruchomości(domu oraz budynku gospodarczego zaadaptowanego na ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawo spadkowe

Prawo spadkowe - aktualne tematy:

  • § Udziały w spółce zo.o. ich war...
    Witam, Sprawa wygląda następująco: Po śmierci ojca 2002 r odziedziczyliśmy jako spadkobiercy 5 udziałów w...
  • § Darowizna po śmierci obdarowan...
    2008 matka (wdowa od 1983) dokonała notarialnej darowizny, podarowała mieszkanie własnościowe najstarszemu bratu....
  • § Depozyt sądowy
    Czy są jakieś przepisy regulujące termin wypłaty depozytu? Jest już po sprawie spadkowej, jest również po decyzji...

Odpowiedz
 
28-02-2014, 09:58  
tokario88
Użytkownik
 
Posty: 52
Domyślnie Zniesienie Współwłasności

Witam
Pisałem juz kilka tematów na tym forum dotyczących mojej sprawy ale tym razem chciałbym zebrac wszystko w kupę i uzyskać konkretne informacjie ponieważ czas decyzji nadszedł

Sprawa dotyczy nieruchomości(domu oraz budynku gospodarczego zaadaptowanego na mieszkalny) wraz z działką 0,5a znajdującej sie 300m Od centrum miasta uzdrowiskowego,Obok szkoły,basenu,Orlika przy głównej ulicy.

W sprawie biorąudział

Ja 1/4 Udziału
Siostra 1/4 Udziału
Wujek 1/2 Udziału

Jak sie pewnie domyślacie odbyła sie juz sprawa o nabycie spadku.

Dzisiaj wujek(będąc u adwokata) dał mi ostateczną decyzji czy godzę sie na sprzedaż budynku czy nie(siostra się waha),wiec nie godząc sie domyślam sie że wnosi on sprawe o zniesienie współwłasności.

I teraz tu seria moich pytań, a jako że jestem pracującym na pół etatu ojcem(żona nie pracuje dziecko 6mc) chciałbym jeżeli to możliwe jakiś konkretnych odpowiedzi ponieważ nie stać mnie na adwokata.

Pytania
1) Kto ponosi opłaty związane ze sprawą i czy jeżeli też ja czy mogę starać się o uchylenie tych opłat.
2) Czy przysługuje mi adwokat z urzędu??
3) Czy nie godząc się na sprzedaż mogę starać się o wydzielenie mi mojej części budynku,
jeśli jak to w jaki sposób.
4)Czy jeżeli wujek zatrudni rzeczoznawce to ponoszę za niego koszty czy też będę mógł być z nich zwolniony.?
5) Czy jest jakaś realna szansa na to że zatrzymam dla siebie kawałek domu?czy jednak godzić się na sprzedaż?

Bardzo proszę o pomoc
tokario88 jest off-line  
28-02-2014, 10:30  
zolko
Stały bywalec
 
Posty: 2.583
Domyślnie RE: Zniesienie Współwłasności

Nie zawsze uprawnienie współwłaściciela nieruchomości do żądania zniesienia współwłasności (art. 210 kc) może być zrealizowane przez jej podział fizyczny lub przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych. Jeżeli takiej możliwości nie ma, sąd może nakazać zniesienie współwłasności nieruchomości przez jej sprzedaż publiczną (art. 212 § 2 i art. 214 § 3 kc oraz art. 625 kpc).
Wykonanie takiego orzeczenia następuje w trybie przepisów art. 1066-1071 kpc.
Wspomniane przepisy stosuje się także do wykonania postanowienia o dziale spadku, w którym sąd zarządził sprzedaż nieruchomości (art. 688 kpc).
Ta egzekucja to szczególny sposób wykonania orzeczeń wydanych w postępowaniu o zniesienie współwłasności i o dział spadku.
Wspomniana egzekucja może być wszczęta z urzędu lub na wniosek każdego z współwłaścicieli (art. 1067 kpc). Toczy się ona na podstawie przepisów o egzekucji z nieruchomości i według zasad w nich określonych, z modyfikacjami wynikającymi z art. 1066-1071 kpc.
Do zajęcia nieruchomości dochodzi tu w zasadzie w inny sposób aniżeli w egzekucji z nieruchomości świadczeń pieniężnych. Z istoty tego postępowania wynika bowiem, że komornik nie może wezwać dłużnika do uiszczenia należności, jak nakazuje to czynić art. 923 kpc. Zajęcie nieruchomości następuje więc przez złożenie do sądu wieczystoksięgowego wniosku o wpis ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej lub o złożenie go do zbioru dokumentów.
Nieruchomość jest zatem zajęta z chwilą złożenia wniosku do sądu wieczystoksięgowego. Poza tym zawsze dochodzi do jej zajęcia w sposób określony w art. 925 § 2 kpc.
Specyfika tego postępowania polega na niemożności przeprowadzenia wyraźnego podziału ról procesowych i niemożności przypisania jednym podmiotom pozycji wierzyciela, innym zaś pozycji dłużnika. Uczestnikami postępowania są bowiem wszyscy współwłaściciele nieruchomości i dlatego mają te same prawa co współwłaściciel inicjujący egzekucję.
Twierdzenie, że wnioskodawcę trzeba traktować jak wierzyciela, a pozostałych współwłaścicieli jak dłużników, nie jest więc uzasadnione.
Ponieważ wszyscy współwłaściciele nieruchomości są na równych prawach uczestnikami tego postępowania, tylko ten spośród współwłaścicieli, który je zainicjował, jest zobowiązany konsekwentnie podejmować czynności, które ze swej istoty przynależą wierzycielowi.
Pomimo że w tym postępowaniu nie ma dłużnika, inaczej niż w innych sposobach egzekucji, komornik będzie musiał jednak doręczyć pozostałym współwłaścicielom, którzy nie doprowadzili do wszczęcia egzekucji, zawiadomienie o jej wszczęciu (art. 805 kpc). Za koniecznością zawiadomienia przemawia to, że już przy pierwszej czynności egzekucyjnej, podejmowanej przez komornika, współwłaściciele powinni wiedzieć, że została wszczęta egzekucja, która dotyczy przedmiotu ich współwłasności.
Do opisu i oszacowania nieruchomości komornik przystępuje na wniosek współwłaściciela, który doprowadził do wszczęcia egzekucji. Wydaje się, zważywszy na fakt, że nie można w tym postępowaniu wyróżnić wyraźnych ról procesowych jego uczestników, że równie skuteczny będzie wniosek złożony przez każdego ze współwłaścicieli nieruchomości stanowiącej przedmiot postępowania.
Sposób sporządzenia opisu i oszacowania nieruchomości, ustalenie wartości nieruchomości, jak również czynności bezpośrednio poprzedzające sporządzenie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, są takie same jak w egzekucji z nieruchomości.
Tak samo jak w egzekucji z nieruchomości, obwieszcza się o licytacji nieruchomości, z tym że w obwieszczeniu o licytacji komornik musi zaznaczyć, iż egzekucja ma na celu zniesienie współwłasności nieruchomości.
Sposób podziału sumy uzyskanej z egzekucji jest uzależniony od treści postanowienia o zniesieniu współwłasności w drodze sprzedaży publicznej (dziale spadku). Sąd może bowiem już w tym postanowieniu rozstrzygnąć sposób zaspokojenia uczestników postępowania. Może jednak odłożyć rozstrzygnięcie tej kwestii do czasu przeprowadzenia sprzedaży (art. 625 kpc).
W każdym jednak razie sąd egzekucyjny (działający na tym etapie postępowania jako organ egzekucyjny) musi sporządzić plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji, gdy w grę wchodzą należności osób trzecich, korzystające z pierwszeństwa w stosunku do należności przypadających uczestnikom postępowania, a także wówczas, gdy zachodzi konieczność zaspokojenia kosztów egzekucyjnych, wyłożonych przez współwłaściciela inicjującego postępowanie. Te koszty trzeba rozliczyć w postępowaniu egzekucyjnym. Z mocy przepisu art. 1025 § 1 pkt 1 kpc są one zaspokajane w pierwszej kolejności.
Przepis art. 1069 § 1 kpc stanowi, że gdy według przepisów szczególnych przysługuje współwłaścicielowi lub osobie trzeciej prawo pierwokupu nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, postanowienie o przybiciu, po jego uprawomocnieniu się, sąd doręcza uprawnionemu do wykonania prawa pierwokupu. W tym wypadku bieg terminu do wykonania przez nabywcę warunków licytacyjnych rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wykonania prawa pierwokupu.

1. O tym zdecyduje sąd. Wydaje się logiczne iż powinni je ponosić wszyscy uczestnicy w proporcji swoich udziałów,
2. Jeżeli o niego wystąpisz o dobrze uzasadnisz to sąd może ci takiego przyznać. Sąd może również zauważyć, że jesteś współwłaścicielem nieruchomości o znacznej wartości.
3. Nie
4. Tymczasowo możesz.
5. Nie (ocena ryzyka 97% - nie)
zolko jest off-line  
28-02-2014, 13:52  
tokario88
Użytkownik
 
Posty: 52
Domyślnie RE: Zniesienie Współwłasności

czyli sprawa przegrana ??
tokario88 jest off-line  
28-02-2014, 14:02  
zolko
Stały bywalec
 
Posty: 2.583
Domyślnie RE: Zniesienie Współwłasności

Przy zniesieniu współwłasności trudno mówić o wygraniu lub przegraniu, bo nie ma stron.
Można mówić o tym czyj wniosek zniesienia jest bardziej uzasadniony. Podział przez sprzedaż przez komornika następuje jedynie w przypadku gdy nikt ze współwłaścicieli nieruchomości nie chce lub nie może/ nie chce pozostałych współwłaścicieli spłacić.

Zarzucam ci że o podziale współwłasności nic nie wiesz i przed zadaniem pytania nie odrobiłeś lekcji.
zolko jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zniesienie współwłasności - budynek wybudowany tylko przez 1 współwłaściciela (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie. Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej od wielu lat. 15 lat temu drugi współwłaściciel wybudował tam budynek bez mojej...
§ zniesienie współwłasności przy własności hipotecznej (odpowiedzi: 1) Witam, Kupiłam wraz z chłopakiem mieszkanie, na które został zaciągnięty kredyt hipoteczny. Oboje jesteśmy właścicielami mieszkania w równych...
§ zniesienie współwłasności po śmierci jednego współwłaściciela- czy musi się odbyć? (odpowiedzi: 1) Witam, Moja mama i ciocia mieszkały razem i posiadały dom na własność w równych połowach. Ciocia zmarła 1,5 roku temu, zostawiając testament w...
§ Zniesienie współwłasności a brak zgody drugiego współwłaściciela (odpowiedzi: 3) Witam, proszę o pomoc. Jestesmy z bratem współwłaścicielami domu otrzymanego w spadku po ojcu. Z racji konfliktów chcę się pozbyć mojej części przez...
§ Zniesienie współwłasności domu i siedliska na drodze sądowej - spór współwłascicieli (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie, jestem nowym użytkownikiem, proszę o wyrozumiałość, nie wiem czy w dobrym dziale zamieściłam problem, w razie, czego proszę o...
§ Czy wniosek do sądu o zniesienie współwłasności poprzez podział rzeczy wspólnej... (odpowiedzi: 1) ...zablokuje możliwość zbycia udziału w tej rzeczy wspólnej (działce) przez jednego z współwłaścicieli ? Spadek (działka i mieszkanie) nabyty na...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.