Niepełnoletni w spółce - Forum Prawne

 

Niepełnoletni w spółce

Czy osoba niepelnoletnia moze byc wspolwlascicielem sp. z o.o. lub innej? Ew czy moze posiadac pelnoletniego reprezentanta ? Osoba ta (maloletni) posiada nieruchomosc otrzymana w darowiznie, ktora chcialaby wniesc jako swoj udzial do nowo tworzacej ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo spółek handlowych


Odpowiedz
 
14-05-2010, 09:49  
kiosho
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Niepełnoletni w spółce

Czy osoba niepelnoletnia moze byc wspolwlascicielem sp. z o.o. lub innej? Ew czy moze posiadac pelnoletniego reprezentanta ? Osoba ta (maloletni) posiada nieruchomosc otrzymana w darowiznie, ktora chcialaby wniesc jako swoj udzial do nowo tworzacej sie firmy.
kiosho jest off-line  
14-05-2010, 11:45  
adamlukass
Stały bywalec
 
Posty: 3.467
Domyślnie RE: Niepełnoletni w spółce

Małoletni może być wspólnikiem w spółce zoo.
Małoletni chcąc zawrzeć umowę spółki musi to zrobić przez przedstawiciela (rodzic np). Przedstawiciel na dokonanie takiej czynności musi uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego - 101p3 Krio.
adamlukass jest off-line  
14-05-2010, 12:22  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.598
Domyślnie RE: Niepełnoletni w spółce

To nie jest temat prawa gospodarczego.
Małolat nie może być w spółce cywilnej.
Janusz.C.M. jest off-line  
18-05-2010, 16:26  
adamlukass
Stały bywalec
 
Posty: 3.467
Domyślnie RE: Niepełnoletni w spółce

Na marginesie co do małolata to może być - argument z 572pkt2kz
adamlukass jest off-line  
18-05-2010, 16:48  
FraZeolog
Ekspert
 
FraZeolog na Forum Prawnym
 
Posty: 8.156
Domyślnie RE: Niepełnoletni w spółce

Cytat:
Napisał/a Janusz M. Zobacz post
To nie jest temat prawa gospodarczego.
Małolat nie może być w spółce cywilnej.
Można spytać czemu ?

Wiem, że nie jest to specjalnie sensowne rozwiązanie, ale chyba dopuszczalne?
FraZeolog jest off-line  
18-05-2010, 17:24  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.598
Domyślnie RE: Niepełnoletni w spółce

Cytat:
Można spytać czemu ?
To proste.
Spółkę cywilną tworzą przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej.
Przedsiębiorcą może być osoba pełnoletnia.
Janusz.C.M. jest off-line  
25-11-2010, 13:18  
Anmag
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Niepełnoletni w spółce

A jeżeli małoletni wstąpił do spółki cywilnej w drodze dziedziczenia (umowa s.c. na to zezwalała)?

Ustawa o swobodzie działalności gosp. mówi jedynie, że przedsiębiorca musi mieć zdolność prawną. Nie ma mowy o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Zdaje się, że nie ma przeszkód aby małoletni był wspólnikiem w s.c.
Jest natomiast pytanie czy może działać sam (wątpliwe wg. mnie) czy przez przedstawiciela ustawowego, a jeżeli przez przedstawiciela, to na jakie czynności musi być uzyskiwana zgoda sądu rodzinnego.
Anmag jest off-line  
25-11-2010, 13:52  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.598
Domyślnie RE: Niepełnoletni w spółce

Powtarzam raz jeszcze, spółkę cywilną zakładają przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej.
Prawo nie dopuszcza osoby niepełnoletniej do prowadzenia działalności gospodarczej.
Spółki cywilnej się nie dziedziczy.
Janusz.C.M. jest off-line  
26-11-2011, 23:46  
Santo_Subito
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Niepełnoletni w spółce

Totalna bzdura. Spółka cywilna to umowa cywilnoprawna, regulowana przez kodeks cywilny. osoba która ukonczyła 13 lat moze ją zawrzeć i będzie ona dotknieta bezskutecznościa zawieszoną, do czasu potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego. Poza tym sprawdz sobie definicje przedsiębiorcy. I na sam koniec w umowie spólki cywilnej, strona może zastrzec, że jakaś osoba wejdzie w jej miesce na wypadek smierci.
Masz ponad 20 tys postów, podaj podstawe prawna tego co piszesz. Dokładną.
Santo_Subito jest off-line  
27-11-2011, 08:04  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Niepełnoletni w spółce

Trochę mnie dziwi "reaktywowanie" tematu sprzed wielu miesięcy, ale zgadzam się z ostatnią tezą. Żadna definicja przedsiębiorcy nie wyklucza bycia kwalifikowania jako przedsiębiorcy osoby, która nie osiągnęła określonego wieku lub nie posiada pełnej albo chcociaż częściowej zdolności do czynności prawnej.

Najprostszy przykład - ginie w wypadku właściciel hotelu z żoną, ustanawiając w testamencie jedynym spadkobiercą czteroletniego syna. Opiekunem syna jest brat hotelarza, który kontynuuje prowadzenie hotelu w imieniu spadkobiercy. Przy założeniu, że czterolatek nie może być przedsiębiorcą, dochodzilibyśmy do wniosku, że mimo prowadzonej działalności gospodarczej, nie ma w danym stanie faktycznym żadnego przedsiębiorcy. Wujek nie może być uznany za przedsiębiorcę, bo nie prowadzi danej działalności we własnym imieniu. Działa tylko w imieniu i na rzecz dziecka.
 
27-11-2011, 08:40  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.598
Domyślnie RE: Niepełnoletni w spółce

Co do dziedziczenia udziałów nie miałem racji.
Tutaj nie mamy do czynienia z dziedziczeniem, tylko z założeniem s.c. przez osoby fizyczne - przez przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Rozpoczęcie działalności należy zgłosić do ewidencji działalności gospodarczej. Proszę więc spróbować zgłosić do tej ewidencji osobę niepełnoletnią. Życzę powodzenia.
A definicji przedsiębiorcy jest kilka. Nie ma jednolitej.

Patrz też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SA/Po 1438/96) - "Zawarcie w imieniu małoletniego dziecka umowy spółki cywilnej jest czynnością prawną przekraczającą zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 101 § 3 krio i wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego."
Janusz.C.M. jest off-line  
27-11-2011, 08:47  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Niepełnoletni w spółce

Cytat:
Napisał/a Janusz M. Zobacz post
Rozpoczęcie działalności należy zgłosić do ewidencji działalności gospodarczej. Proszę więc spróbować zgłosić do tej ewidencji osobę niepełnoletnią. Życzę powodzenia.
A definicji przedsiębiorcy jest kilka. Nie ma jednolitej.
Ale czy którakolwiek definicja wyklucza uznanie za przedsiębiorcę np. tego czterolatka będącego właścicielem hotelu ? A przy założeniu, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to kto nim jest ? Mamy do czynienia z działałnością gospodarczą bez przedsiębiorcy ?
 
27-11-2011, 09:25  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.598
Domyślnie RE: Niepełnoletni w spółce

Definicje przedsiębiorcy:
Cytat:
art. 43 1 KC Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w np. 33 1 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
art. 5 Prawa upadłościowego i naprawczego Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
art. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej.
art. 4 ustawy o o ochronie konkurencji i konsumentów Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
art. 3 ustawy o cenach Przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
art. 4792 KPC Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Należy przyznać, że nasze przepisy prawne nie są precyzyjne i budzą wiele wątpliwości.
Natomiast każdy obywatel ma prawo zwrócić się do odpowiedniego organu o wydanie interpretacji indywidualnej.
Ja twierdzę, że zgłoszenie nieletniego do ewidencji działalności gospodarczej jest w praktyce niemożliwe.
Przypominam, że pytanie dotyczyło założenia spółki cywilnej, a nie dziedziczenia.

Prywatnie uważam, że przepisy powinny być zmienione i powinny umożliwiać w określonych przypadkach, założenie działalności przez osobę nieletnią. Przykładowo usługi informatyczne.
Janusz.C.M. jest off-line  
27-11-2011, 09:36  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Niepełnoletni w spółce

Cytat:
Napisał/a Janusz M. Zobacz post
Definicje przedsiębiorcy:

Należy przyznać, że nasze przepisy prawne nie są precyzyjne i budzą wiele wątpliwości.
Natomiast każdy obywatel ma prawo zwrócić się do odpowiedniego organu o wydanie interpretacji indywidualnej.
Ja twierdzę, że zgłoszenie nieletniego do ewidencji działalności gospodarczej jest w praktyce niemożliwe.

Dziękuję za przesłanie sporej kolekcji przepisów, które skądinąd znam. Teraz powiedz jeszcze proszę, z którego z nich wynika ta praktyczna niemożliwość. Bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że może to wzbudzić zdziwienie urzędnika, ale trudno przecież odmówić wpisu do ewidencji tylko dlatego, że sprawa jest nietypowa. Jeśli nie ma podstawy prawnej do odmowy, to trzeba dokonać wpisu.

I nie rozumiem, o co chodzi z interpretacją indywidualną. Art, 10 ustawy o swobodzie nie znajduje tu zastosowania.
 
27-11-2011, 10:28  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.598
Domyślnie RE: Niepełnoletni w spółce

Krótko.
Należy rozgraniczyć teorię z praktyką.
Teoretycznie można udowadniać, że osesek może być przedsiębiorcą.
Ale pamiętajmy, że małoletni przedsiębiorca, jako osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie będzie mógł wykonywać/prowadzić działalności gospodarczej we własnym imieniu, tj. samodzielnie, gdyż,dla każdej czynności prawnej o charakterze zobowiązującym lub rozporządzającym będzie musiał uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.
Należy też pamiętać o tym, iż jedynie osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych może być uznana za przedsiębiorcę.

Dalsza polemika byłaby już dyskusją akademicką
W doktrynie są dwa stanowiska dotyczące tej kwestii i każdemu teoretycznie można przyznać rację.
Ja i wielu, wielu innych uważamy, że według obowiązujących obecnie przepisów prawnych, przedsiębiorca musi być pełnoletni.

To by było na tyle .
Janusz.C.M. jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Niepełnoletni (odpowiedzi: 4) Witam, Wraz z 2 kolegami chcemy wybrać się razem na Opener festival, problem w tym że mamy wszyscy 16 lat (2 ukończone, jeden kończy za 2...
§ Pełnoletni a niepełnoletni (odpowiedzi: 10) Witam. Jestem członkiem forum od nie dawna (a to jest mój pierwszy post, a zarazem temat). Chciałem zadać pytanie gryzące mnie od miesiąca. Mam...
§ Niepełnoletni w towarzystwie niepełnoletnich palących. (odpowiedzi: 9) Witam! Pytanie z rodziny tych bardziej głupich niż się przewiduje, ale jednak mnie nurtujące. Co może się stać osobie A, jeżeli grupę ludzi (poniżej...
§ niepełnoletni a nóż (odpowiedzi: 3) witam !!! ,jestem nowy na forum . czy względem prawa polskiego mogę posiadać nóż w miejscu publicznym np.szkoła itd. .w internecie nie znalazłem...
§ Niepełnoletni (odpowiedzi: 4) Witam. Chciałbym zapytać co można zrobić w następującej sprawie. Otóż powiem czysto hipotecznie, aczkolwiek nie ciężko się będzie domyśleć, że to...
§ Niepełnoletni a US (odpowiedzi: 8) Witam, mam pytanie, jestem osobą niepełnoletnią mam 17 lat. Znam się dobrze na tworzeniu stron, i chciałbym je robić w celach zarobkowych, i tu rodzi...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.