pełnomocnictwo dla osoby do zmiany umowy o wynagrodzenie dla członków zarządu sp.z oo - Forum Prawne

 

pełnomocnictwo dla osoby do zmiany umowy o wynagrodzenie dla członków zarządu sp.z oo

Witam serdecznie, uprzejmie proszę o pomoc w ustaleniu następującej kwestii. Czy możliwe jest mianowicie ustanowienie pełnomocnictwa dla osoby trzeciej tak aby mogła ona podpisać aneks do istniejącej umowy, w wyniku której wypłacane jest wynagrodzenie dla ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo spółek handlowych


Zamknięty temat
 
04-07-2011, 10:50  
rsiemins
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie pełnomocnictwo dla osoby do zmiany umowy o wynagrodzenie dla członków zarządu sp.z oo

Witam serdecznie, uprzejmie proszę o pomoc w ustaleniu następującej kwestii. Czy możliwe jest mianowicie ustanowienie pełnomocnictwa dla osoby trzeciej tak aby mogła ona podpisać aneks do istniejącej umowy, w wyniku której wypłacane jest wynagrodzenie dla członków zarządu w spółce z o.o.? Sama umowa podpisana została na bazie pełnomocnictwa udzielonego na określony czas które wygasło.
Proszę jednocześnie o informację kto może udzielić takiego pełnomocnictwa? Czy może być ono udzielone przez sam zarząd czy wymaga zgody zgromadzenia wspólników?
Będę wdzięczny za ewentualne inne sugestie jak można rozwiązać taką sytuację?
Dziękuję z góry za radę i pozdrawiam.
rsiemins jest off-line  
04-07-2011, 15:38  
pelagius
Stały bywalec
 
Posty: 501
Domyślnie RE: pełnomocnictwo dla osoby do zmiany umowy o wynagrodzenie dla członków zarządu sp.

I.
Istotne przepisy:

Przepis prawny:
Kodeks cywilny

DZIAŁ VI. PRZEDSTAWICIELSTWO

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 95. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.
§ 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Art. 96. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).

Rozdział II Pełnomocnictwo

Art. 98. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Art. 99. § 1.Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.
§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Art. 108. Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.

Kodeks Spółek Handlowych

Art. 243. § 1. Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
§ 3. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników.
§ 4. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.


Przepis prawny:
Kodeks spółek handlowych

Art. 157. § 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:
1) firmę i siedzibę spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) wysokość kapitału zakładowego,
4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
§ 2. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Art. 227. § 1. Uchwały wspólników są podejmowane na zgromadzeniu wspólników.

Rozdział 4

Zmiana umowy spółki
Art. 246. § 1. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów. Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w art. 233, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki wystarczy bezwzględna większość głosów, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.
§ 3. Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy.

Art. 255. § 1. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru.

§ 2. Obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 wymaga uchwały zarządu i wpisu do rejestru.
§ 3. Uchwały, o których mowa w § 1 i 2, powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

Art. 256. § 1. Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.
§ 2. Równocześnie z wpisem o zmianie umowy należy wpisać do rejestru zmiany danych wymienionych w art. 166, jeżeli dane te podlegają wpisowi.
§ 3. (59) Do zarejestrowania zmiany umowy spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 164 § 3, art. 165, art. 169, art. 171 i art. 172.II.
a)Czy można udzielić pełnomocnika do zmiany umowy spółki?
Nie widzę przeszkód. Napisałeś, że sama umowa sp zoo została już zawarta przez pełnomocnika. Istnieje, choć małe, prawdopodobieństwo, że w umowie pewnie zastrzegliście, że zmiany mogą być dokonywane tylko przez osobiście działających wspólników.

b) kto może udzielić takiego pełnomocnictwa?
Pełnomocnictwa może udzielić tylko osoba uprawniona do takiej czynności - wspólnik spółki. Umowę mogą zmienić tylko aktualni wspólnicy.

c)czy wymaga zgody zgromadzenia wspólników?
Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga ZW, no chyba, że coś takiego wpisaliście do umowy spółki.

Uwagi:
1. pełnomocnictwo musi mieć formę aktu notarialnego
2. uchwała o zmianie umowy spółki jest podejmowana przez zgromadzenie wspólników - istnieje konieczność 'zwołania'. Wydaje się, że nie ma większych kontrowersji związanych z podjęciem takiej uchwały czy to na zwykłym ZW czy nadzwyczajnym, prof. Kidyba dopuszcza zmianę w trybie art. 240 ksh w obecności notariusza. I to jest najszybszy sposób jeśli spółka jest mała.
Przepis prawny:
Art. 240. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Kwestia zwoływania Walnego Zgromadzenia to już co najmniej osobny wątek. Być może w umowie zastrzegliście, że każdy ze wspólników ma prawo je zwołać inaczej patrz 227 i nast. ksh.

3. uchwała o zmianie jest podejmowana większością 2/3 - nie wszyscy muszą się zgodzić

4. prof. Kidyba stwierdza, że choć wpis zmiany umowy spółki do KRS jest konstytutywny, to w stosunkach wewnątrz spółki uchwała jest skuteczna od chwili podjęcia - czyli od razu uzyskać w zasadzie pożądany efekt
pelagius jest off-line  
04-07-2011, 22:25  
corporate'owiec
Przyjaciel forum
 
Posty: 853
Domyślnie RE: pełnomocnictwo dla osoby do zmiany umowy o wynagrodzenie dla członków zarządu sp.

Cytat:
Napisał/a rsiemins Zobacz post
Czy możliwe jest mianowicie ustanowienie pełnomocnictwa dla osoby trzeciej tak, aby mogła ona podpisać aneks do istniejącej umowy, w wyniku której wypłacane jest wynagrodzenie dla członków zarządu w spółce z o.o.?
Tak, jest to możliwe.

Cytat:
Napisał/a rsiemins Zobacz post

Proszę jednocześnie o informację kto może udzielić takiego pełnomocnictwa? Czy może być ono udzielone przez sam zarząd czy wymaga zgody zgromadzenia wspólników?
Zgromadzenie Wspólników - wynika to wprost z art. 210 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Przepis prawny:
Art. 210.
§ 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę
reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia
wspólników.


Cytat:
Napisał/a pelagius
II.
a)Czy można udzielić pełnomocnika do zmiany umowy spółki?
Nie widzę przeszkód. Napisałeś, że sama umowa sp zoo została już zawarta przez pełnomocnika. Istnieje, choć małe, prawdopodobieństwo, że w umowie pewnie zastrzegliście, że zmiany mogą być dokonywane tylko przez osobiście działających wspólników.

b) kto może udzielić takiego pełnomocnictwa?
Pełnomocnictwa może udzielić tylko osoba uprawniona do takiej czynności - wspólnik spółki. Umowę mogą zmienić tylko aktualni wspólnicy.
Z tym że w tym przypadku nie chodzi o zmianę umowy spółki a o zmianę umowy pomiędzy członkiem zarządu a spółką której przedmiotem są zasady wynagradzania tego członka zarządu.
corporate'owiec jest off-line  
04-07-2011, 22:42  
pelagius
Stały bywalec
 
Posty: 501
Domyślnie RE: pełnomocnictwo dla osoby do zmiany umowy o wynagrodzenie dla członków zarządu sp.

rzeczywiście,
przyjąłem, że to w umowie spółki zostało określone wynagrodzenie członków zarządu.
Takie rzeczy się tu czyta, że wszystko możliwe.
pelagius jest off-line  
16-02-2012, 20:26  
setare
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: pełnomocnictwo dla osoby do zmiany umowy o wynagrodzenie dla członków zarządu sp.

Cytat:
Napisał/a pelagius Zobacz post
1. pełnomocnictwo musi mieć formę aktu notarialnego
z czego to wynika?
setare jest off-line  
17-02-2012, 10:25  
FraZeolog
Ekspert
 
FraZeolog na Forum Prawnym
 
Posty: 8.156
Domyślnie RE: pełnomocnictwo dla osoby do zmiany umowy o wynagrodzenie dla członków zarządu sp.

Nie musi, oczywiście o ile spółka jest już zarejestrowana - ale to wydaje się tutaj oczywiste.

Poza tym - temat stary, nie będziemy teraz dochodzić do tego o co komu chodziło pół roku temu.

Zamykam.
FraZeolog jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Pełnomocnictwo procesowe dla członka zarządu (odpowiedzi: 2) Witam, dostałem z sądu wezwanie do uzupełnienia braków poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego oraz KRS. Pozew składał prezes firmy, który jest...
§ Wynagrodzenie członka zarządu bez uchwały (odpowiedzi: 1) Sytuacja przedstawia się następująco: spółka z o.o. kilku wspólników (os. fiz.); zarząd składa się z 4 osób, z których większość to jednocześnie...
§ Jak odzyskać wynagrodzenie z umowy o pracę oraz za pełnienie funkcji członka zarządu? (odpowiedzi: 1) W firmie pracuję od 13 lat. W dniu 31.12.2007 roku pracodawca (działalność gospodarcza) rozwiązał ze wszystkimi pracownikami umowy o pracę i...
§ pełnienie funcji członka zarządu a wynagrodzenie (odpowiedzi: 3) Witam - jak kwestia zatrudnienia i umów wygląda w poniższym przypadku od strony prawnej, nadmieniam, (że nie ma w umowie spółki żadnej wzmianki o...
§ Wynagrodzenie i zakres obowiązków dla członka zarządu SA (odpowiedzi: 1) spółka akcyjna. 2 członków zarządu. Umowę z Prezesem zawarli 2 członkowie Rady Nadzorczej i tam opis jego zadań. Członek Zarządu jest również...
§ Wynagrodzenie dla członków zarządu sp. z o.o. i dowody że zarząd działa (odpowiedzi: 1) Jak od strony formalnej powinno wyglądać ustalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Sp. z o.o.? Stan faktyczny jest następujący: Spółka została...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.