Spółka Jawna (PKD) - Forum Prawne

 

Spółka Jawna (PKD)

Witam! Jestem na etapie wypełniania umowy o spółkę jawną(wraz z wspólnikiem) i nie wiemy jak wypełnić poniższy podpunkt(chcemy otworzyć restauracje-catering). 1.Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa o następującym przedmiocie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo spółek handlowych


Odpowiedz
 
14-04-2012, 08:40  
szczesny.p
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie Spółka Jawna (PKD)

Witam!

Jestem na etapie wypełniania umowy o spółkę jawną(wraz z wspólnikiem) i nie wiemy jak wypełnić poniższy podpunkt(chcemy otworzyć restauracje-catering).

1.Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa o następującym przedmiocie działalności, określonym według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

czy nasz zapis powinien wyglądać tak:

5610. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
5620. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

Proszę o pomoc i z góry dziękuje
szczesny.p jest off-line  
14-04-2012, 09:01  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.625
Domyślnie RE: Spółka Jawna (PKD)

5610A - Kody PKD 2007 - www.kody-pkd.pl
Janusz.C.M. jest off-line  
14-04-2012, 09:18  
szczesny.p
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Spółka Jawna (PKD)

Dziękuje za tak szybką odpowiedzi
a co z kateringiem?
I czy nasz zapis jest poprawny prawnie?
05610A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
czy to powinno być zapisane w innej postaci?
szczesny.p jest off-line  
14-04-2012, 10:59  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.625
Domyślnie RE: Spółka Jawna (PKD)

Cytat:
a co z kateringiem?
Proszę poszukać, ja dałem tylko przykład pełnego PKD2007.
Janusz.C.M. jest off-line  
14-04-2012, 14:31  
Seb72
Zbanowany
 
Posty: 4.444
Domyślnie RE: Spółka Jawna (PKD)

a ja doradzę wpisywanie do umowy spółki całych działów PKD zamiast poszczególnych podklas.

Cytat:
§ kolejny:
1. Zdanie następne stosuje się odpowiednio do wykonywania przez osobę fizyczną, pełniącą funkcję wspólnika czynności wymagającej koncesji, licencji lub zezwoleń.
2. Działalność wymagająca licencji, koncesji lub zezwoleń będzie wykonywana po uzyskaniu licencji, koncesji, zezwoleń lub zatrudnieniu odpowiednio wykwalifikowanego pracownika.
3. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ilekroć deklarowany jest poniżej przedmiot działalności spółki, obejmujący cały dział PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), oznacza to, że zadeklarowany przedmiot działalności spółki obejmuje wszystkie podklasy PKD, przyporządkowane do danego działu PKD.
4. Przedmiot działalności spółki stanowią (według klasyfikacji PKD):
01) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD, dział 01),
02) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD, dział 02),
03) Rybactwo (PKD, dział 03),
04) Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (PKD, dział 05),
05) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD, dział 06),
06) Górnictwo rud metali (PKD, dział 07),
07) Pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD, dział 08 ),
08 ) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (PKD, dział 09),
09) Produkcja artykułów spożywczych (PKD, dział 10),
10) Produkcja napojów (PKD, dział 11),
11) Produkcja wyrobów tytoniowych (PKD, dział 12),
12) Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD, dział 13),
13) Produkcja odzieży (PKD, dział 14),
14) Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (PKD, dział 15),
15) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy (PKD, dział 16),
16) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD, dział 17),
17) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD, dział 18 ),
18 ) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (PKD, dział 19),
19) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD, dział 20),
20) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów (PKD, dział 21),
21) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD, dział 22),
22) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD, dział 23),
23) Produkcja metali (PKD, dział 24),
24) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD, dział 25),
25) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD, dział 26),
26) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD, dział 27),
27) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD, dział 28 ),
28 ) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep (PKD, dział 29),
29) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD, dział 30),
30) Produkcja mebli (PKD, dział 31),
31) Pozostała produkcja wyrobów (PKD, dział 32),
32) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD, dział 33),
33) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze (PKD, dział 35),
34) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD, dział 36),
35) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD, dział 37),
36) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk (PKD, dział 38 ),
37) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką (PKD, dział 39),
38 ) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD, dział 41),
39) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD, dział 42),
40) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD, dział 43),
41) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD, dział 45),
42) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD, dział 46),
43) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD, dział 47),
44) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD, dział 49),
45) Transport wodny (PKD, dział 50),
46) Transport lotniczy (PKD, dział 51),
47) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD, dział 52),
48 ) Działalność pocztowa i kurierska (PKD, dział 53),
49) Zakwaterowanie (PKD, dział 55),
50) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD, dział 56),
51) Działalność wydawnicza (PKD, dział 58 ),
52) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań (PKD, dział 59),
53) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD, dział 60),
54) Telekomunikacja (PKD, dział 61),
55) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD, dział 62),
56) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD, dział 63),
57) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD, dział 64),
58 ) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD, dział 66),
59) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD, dział 68 ),
60) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD, dział 69),
61) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD, dział 70),
62) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD, dział 71),
63) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD, dział 72),
64) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD, dział 73),
65) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD, dział 74),
66) Działalność weterynaryjna (PKD, dział 75),
67) Wynajem i dzierżawa (PKD, dział 77),
68 ) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD, dział 78 ),
69) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD, dział 79),
70) Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD, dział 80),
71) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD, dział 81),
72) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD, dział 82),
73) Edukacja (PKD, dział 85),
74) Opieka zdrowotna (PKD, dział 86),
75) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD, dział 87),
76) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD, dział 88 ),
77) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD, dział 90),
78 ) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD, dział 91),
79) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD, dział 92),
80) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD, dział 93),
81) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD, dział 95),
82) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD, dział 96),
Oczywiście wpisujemy tylko te działy które nas interesują, np.:
Cytat:
1) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD, dział 56)
Taki zapis jest poprawny, KRS nie może go odrzucić, a jak działalność się rozwinie to nie trzeba nic uzupełniać (i ponosić opłat za zmianę umowy spółki)
Seb72 jest off-line  
14-04-2012, 15:47  
Aktyw Komandytariusz
Zbanowany
 
Posty: 1.245
Domyślnie RE: Spółka Jawna (PKD)

jeśli to co pisze seb72 byłoby prawdą, to REWELACJA!

dla wspólników jawnych nie ma to wielkiego znaczenia ale np. spółki komandytowe są obowiązkowo zawierane w formie aktu notarialnego i opis wszystkich podklas pkd może zajmować w skrajnym przypadku 20 kilka stron - każda 6zł plus VAT no i przecież trzeba
minimum 3 wypisy bo 2 dla KRS i jeden dla wspólników. A tak w najgorszym przypadku
3 strony tekstu i po robocie!

To są znaczące oszczędności 20 stron x 6zł x 3 wypisy = 360zł +VAT, to ponad 440 zł

Opisując skrótowo przedmiot działalności można zaoszczędzić kilka stówek?! Super!
Aktyw Komandytariusz jest off-line  
14-04-2012, 16:01  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.625
Domyślnie RE: Spółka Jawna (PKD)

Cytat:
jeśli to co pisze seb72 byłoby prawdą,
Gdyby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem .
Po co eksperci się męczyli nad opracowaniem PKD?
Janusz.C.M. jest off-line  
14-04-2012, 16:06  
Aktyw Komandytariusz
Zbanowany
 
Posty: 1.245
Domyślnie RE: Spółka Jawna (PKD)

eksperci na posadach biurokratycznych męczą się głównie po to aby potem obywatel miał się czym męczyć
Aktyw Komandytariusz jest off-line  
14-04-2012, 16:23  
Seb72
Zbanowany
 
Posty: 4.444
Domyślnie RE: Spółka Jawna (PKD)

jeśli mój pomysł wpisywania działów PKD jest niewłaściwy, to można w umowie spółki jawnej (forma pisemna, więc wszystko się zmieści na kartce papieru) wpisać "na wszelki wypadek" dużą ilość podklas PKD.
Seb72 jest off-line  
14-04-2012, 16:39  
Aktyw Komandytariusz
Zbanowany
 
Posty: 1.245
Domyślnie RE: Spółka Jawna (PKD)

nie potrafię teraz znaleźć orzeczenia sądu, że posługiwanie się w umowie spółki i wniosku o wpis do KRS opisami jednostek PKD wyższymi niż podklasa - jest dopuszczalne. Był taki wyrok (nie wiem czy go nie zaskarżono/podważono)

ale tak na szybko, dowód że można wpisać "coś wyższego niż podklasa"

monitor sądowy i gospodarczy z 25 maja 2009 - MSiG nr 100/2009

wpis pierwszy podmiotu "TELEKOM II FDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS 0000329059)

Dział 3.Rubryka 1. Przedmiot działalności, poz. 13 opis;
63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

proszę zauważyć: NIE wpisano np. 63.12.Z portale internetowe
wpisano wyższą jednostkę grupowania.

Mój wniosek: wolno posługiwać się jednostkami klasyfikacyjnymi, wyższymi niż podklasa PKD
Aktyw Komandytariusz jest off-line  
14-04-2012, 16:53  
Seb72
Zbanowany
 
Posty: 4.444
Domyślnie RE: Spółka Jawna (PKD)

Jeśli ktoś umie znaleźć ten wyrok
Cytat:
Napisał/a Aktyw Komandytariusz Zobacz post
posługiwanie się w umowie spółki i wniosku o wpis do KRS opisami jednostek PKD wyższymi niż podklasa - jest dopuszczalne
to byłoby super...
Seb72 jest off-line  
14-04-2012, 17:13  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.625
Domyślnie RE: Spółka Jawna (PKD)

Cytat:
posługiwanie się w umowie spółki i wniosku o wpis do KRS opisami jednostek PKD wyższymi niż podklasa - jest dopuszczalne
Nie jestem pewien.
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
Janusz.C.M. jest off-line  
14-04-2012, 17:32  
Aktyw Komandytariusz
Zbanowany
 
Posty: 1.245
Domyślnie RE: Spółka Jawna (PKD)

napewno nie wolno opisywac przedmiotu działalności w sposób kompletnie dowolny np.

"handel towarami, które smakują niedźwiadkom" - opis niepoprawny
handel rybami PKD określone i handel miodem PKD określone - opis poprawny

z tego rozporządzenia NIE wynika że trzeba stosować akurat podklasy a nie np. klasy lub działy PKD
Aktyw Komandytariusz jest off-line  
14-04-2012, 17:50  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.625
Domyślnie RE: Spółka Jawna (PKD)

Proszę spojrzeć: InfoVeriti - Wydruk raportu
Janusz.C.M. jest off-line  
14-04-2012, 18:57  
Seb72
Zbanowany
 
Posty: 4.444
Domyślnie RE: Spółka Jawna (PKD)

podaje Pan fikcyjny, "wzorcowy" raport - który dowodzi co najwyżej że "większość tak robi"

wyżej wskazano konkretny wpis z konkretnym nr KRS, a więc realnie działający podmiot który zarejestrował się w KRS i ogłosił pierwsze ogłoszenie w MSiG deklarując jednostkę klasyfikacyjną WYŻSZĄ niż podklasa - proszę to skomentować.
Seb72 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Spółka jawna (odpowiedzi: 4) Mam takie pytanie - spółkę jawną reprezentują jej wspólnicy. Np. w jednej spółce jawnej wspólnikami są osoby fizyczne i to one reprezentują spółkę. A...
§ Spółka jawna + druga spółka jawna... (odpowiedzi: 8) Witam serdecznie, Mam ostatnimy czasy kilka pomysłów na rozwinięcie naszej spółki, co wiąże sie ze zwiekszeniem zatrudnienia, zwiekszeniem obrotów...
§ Spółka jawna z żoną (odpowiedzi: 1) Czy mogę prowadzić spółkę jawną z żoną z którą mam wspólnotę majątkową ? Spółka jest dwuoosobowa, zarejestrowana na moje nazwisko. Mój wspólnik che...
§ spółka jawna i sp. z o.o. (odpowiedzi: 1) Czy członek zarządu sp. z o.o. moze jednoosobowo zawrzeć lub rozwiązać umowę o pracę .? A jak ma sie do tego wspólnik spółki jawnej ?
§ spółka jawna (odpowiedzi: 5) Jeżeli współnicy spółki jawnej sprzedadzą swoje prawa i obowiązki (wszyscy)to zmiany (w nazwie) należy wprowadzić natychmiast, czy po zmianie w krs?...
§ sp. jawna (odpowiedzi: 1) W umowie spółki jawnej wprowadzono zapis że jej sprawy związane z wykonywaniem usług geologicznych będzie prowadził wyłącznie Halina Majewska -...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.