mam być członkiem rady nadzorczej - Forum Prawne

 

mam być członkiem rady nadzorczej

witam, mam być członkiem rady nadzorczej, jednej z ostatni spółek państwowych. spośród pracowników zakładu, wytypowano trzech kandydatów. z czego przy pierwszym głosowaniu na kandydatów na członków rady nadzorczej nie zagłosowało liczba pracowników, aby uznać za ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo spółek handlowych


Odpowiedz
 
21-04-2012, 16:37  
Yaro_aoe
Użytkownik
 
Yaro_aoe na Forum Prawnym
 
Posty: 141
Domyślnie mam być członkiem rady nadzorczej

witam,
mam być członkiem rady nadzorczej, jednej z ostatni spółek państwowych.
spośród pracowników zakładu, wytypowano trzech kandydatów. z czego
przy pierwszym głosowaniu na kandydatów na członków rady nadzorczej nie zagłosowało liczba pracowników, aby uznać za ważne wybory (nie bylo qworum).

teraz bylo drugie głosowanie, jeden kandydat uzyskał najwięcej głosów. ja bylem drugi, a trzeci uzyskał najmniej.

jednak są tylko przywidziane 2 miejsca w radzie nadzorczej.
Chcą zrobić ponowne głosowanie pomiędzy mną a tym trzecim kandydatem.
Czy mogą zrobić trzecie wyboru? te nie są już wiążące?

prawnicy pomóżcie,
jakie akty to regulują?
Yaro_aoe jest off-line  
21-04-2012, 17:32  
Aktyw Komandytariusz
Zbanowany
 
Posty: 1.245
Domyślnie RE: mam być członkiem rady nadzorczej

nie wiesz tego, a chcesz być członkiem rady? żenada!
to tak, jakby dentysta nie umiał odpowiedzieć ile człowiek ma zębów...
Aktyw Komandytariusz jest off-line  
21-04-2012, 17:53  
corporate'owiec
Przyjaciel forum
 
Posty: 853
Domyślnie RE: mam być członkiem rady nadzorczej

Tą kwestię reguluje ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

W zależności od poziomu zaangażowania kapitałowego skarbu państwa regulują ją art. 12-14.

Tryb wyboru do rady nadzorczej reprezentantów pracowników określa statut spółki, lub regulaminy uchwalone w sposób określony w statucie, poza tym ustawa stanowi jedynie że wybory muszą być bezpośrednie, tajne i powszechne.

Postanowień statutu lub regulaminów w tej kwestii nie znam, więc nie będę się wypowiadał.

Przepis prawny:


Art. 12 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

1. W czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki
powstałej w wyniku komercjalizacji, członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje
walne zgromadzenie, z tym że dwie piąte składu rady nadzorczej stanowią,
z zastrzeżeniem ust. 2, osoby wybrane przez pracowników albo osoby wybrane
w jednej piątej przez pracowników i w jednej piątej przez rolników lub
rybaków.
2. Członkowie rady nadzorczej są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin,
z zastrzeżeniem art. 60 ust. 4.
3. Tryb wyboru członków rady nadzorczej przez pracowników albo pracowników i
rolników lub rybaków określa statut spółki albo regulaminy uchwalone w sposób
określony w statucie, z zastrzeżeniem ust. 4. Członkowie rad nadzorczych będący
przedstawicielami pracowników albo pracowników i rolników lub rybaków
wybierani są w wyborach bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności.
4. Przedstawicieli pracowników do pierwszej rady nadzorczej wybiera ogólne zebranie
pracowników (delegatów).
5. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników spółki przeprowadza
się głosowanie o odwołanie przedstawiciela pracowników z rady nadzorczej.
6. Niedokonanie wyboru przedstawicieli pracowników, rolników lub rybaków do
składu pierwszej rady nadzorczej nie stanowi przeszkody do wpisania spółki do
rejestru przedsiębiorców ani do podejmowania ważnych uchwał przez radę.
7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki organizowania szkoleń dla członków rady nadzorczej pierwszej kadencji
wybranych przez pracowników,
2) warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na członków rad nadzorczych, zakres
obowiązujących tematów szkoleń i egzaminów, tryb powoływania komisji
egzaminacyjnej, składania egzaminów oraz warunki, w jakich kandydat
może być zwolniony z obowiązku składania egzaminu,3) sposób ustalania wynagrodzeń dla członków rad nadzorczych spółek, w których
Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, uwzględniając wielkość,
znaczenie gospodarcze i wyniki finansowe spółki.
Art. 13.
1. W czasie gdy Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki, członkowie
rady nadzorczej tej spółki nie mogą:
1) pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej
rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
2) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z
wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
3) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 2, w stosunku pracy
ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami
albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczą członkostwa w radach
nadzorczych, z wyjątkiem rad nadzorczych konkurencyjnych przedsiębiorców.
3. Zakaz pozostawania w stosunku pracy w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji
nie dotyczy osób wybranych do rady nadzorczej przez pracowników.
4. Zajęciem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest również pełnienie funkcji z wyboru
w zakładowej organizacji związkowej.
Art. 14.
1. Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem spółki
powstałej w wyniku komercjalizacji, postanowienia statutu dotyczące powoływania
i odwoływania członków rady nadzorczej mogą być zmienione, z tym że
pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru:
1) dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków, z
tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu
rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru jednego
członka rady nadzorczej,
2) trzech członków rady nadzorczej w radzie liczącej od siedmiu do dziesięciu
członków, z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw
przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru
jednego członka rady nadzorczej,
3) czterech członków rady nadzorczej w radzie liczącej jedenastu lub więcej
członków, z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw
przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru
dwóch członków rady nadzorczej.
2. Członkowie rad nadzorczych, o których mowa w ust. 1, wybierani są w wyborach
bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik
wyborów jest wiążący dla walnego zgromadzenia.

corporate'owiec jest off-line  
21-04-2012, 21:42  
Yaro_aoe
Użytkownik
 
Yaro_aoe na Forum Prawnym
 
Posty: 141
Domyślnie RE: mam być członkiem rady nadzorczej

corporate'owiec, dziękuje.

Twoje informacje okazały się bardzo pomocne.
Yaro_aoe jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Członek Zarządu będący Członkiem Rady Nadzorczej (odpowiedzi: 2) witam, w pewnej spółce doszło do odwołania jedynego członka zarządu i powołanie nowego w osobie Pana X. Niestety nikt nie zwrócił uwagi na to, że...
§ wykluczenie rady nadzorczej (odpowiedzi: 4) Witam. Jeżeli Spółka kupiłem w 2003r. jest w zawieszeniu; to czy muszę sporządzać uchwałę aby wykluczyć radę nadzorczą?
§ członek rady nadzorczej (odpowiedzi: 4) wiem tyle , że czlonka rady nadzorczej może odwołać organ , który go powołał, czyli pracownicy . Moje pytanie jest czy tylko. W spółce z o.o organem...
§ Regulamin Rady Nadzorczej (odpowiedzi: 1) Bardzo proszę o pomoc, szukam regulaminu rady nadzorczej spółki akcyjnej. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie go znaleźć albo jak go uzyskać?
§ Odpowiedzialność Rady Nadzorczej (odpowiedzi: 4) Witam, poszukuję odpowiedzi na pytanie dotyczące odpowiedzialności Rady Nadzorczej W spółce akcyjnej nie wprowadzonej na giełdę. Co dzieje się w...
§ członek rady nadzorczej (odpowiedzi: 6) czy można członka rady nadzorczej spółdzielni pozbawić stanowiska zastępcy kierownika sklepu i przenieść go na niższe stanowisko starszego...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.