tablice rejestracyjne - Forum Prawne

 

tablice rejestracyjne

Witam wszystkich! Szukałem na forum ale nie mogę znaleźć. Co grozi kierującemu za nieprzerejestrowanie samochodu w wyznaczonym terminie. Mianowicie mój brat kupił sobie auto i jeździ na zagranicznych tablicach rej wszystkie dokumenty sa w porządku, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Odpowiedz
 
03-02-2010, 17:41  
marsko
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie tablice rejestracyjne

Witam wszystkich!
Szukałem na forum ale nie mogę znaleźć. Co grozi kierującemu za nieprzerejestrowanie samochodu w wyznaczonym terminie. Mianowicie mój brat kupił sobie auto i jeździ na zagranicznych tablicach rej wszystkie dokumenty sa w porządku, umowa kupna tlumaczenia ubezpieczenie oc tylko nie jest przerejestrowany. Czy policjant może ]ukarać mandatem za to. Brat ostatni był kontrolowany i policjant powiedział ze jest to wykroczenie i że da mandat 500zł i powiedział ze to wykroczenie z art97 kw spr ale jest tam napisane, ze wiąże się to z innymi przepisami.
1. jakie przepisy to regulują, proszę o podstawę prawną
2.jaka jst kwota 500 zł czy mniej
3. czy po mandacie można dalej jechać, czy może zostanie wezwane holowanie
dziękuje za odp
marsko jest off-line  
03-02-2010, 18:03  
zygmunt_junior
Użytkownik
 
Posty: 35
Domyślnie RE: tablice rejestracyjne

Art. 97 kodeksu wykroczeń odwołuje się tu m.in. do przepisu art. 38 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który stanowi że "Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: 1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem (...)". Ten dokument to - jak sądzę - dowód rejestracyjny, a tego jeszcze Pana brat nie ma. Dlaczego ten przepis ustawy - Prawo o ruchu drogowym? Bo jest on zawarty w rozdziale 5 tej ustawy o tytule "Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach", czyli odpowiada odesłaniu zawartemu w art. 97 kodeksu wykroczeń.
Mandat rzeczywiście może być do 500 zł - art. 96 par. 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Co do pytania nr 3 - na razie nie wiem.

Przepraszam - powyżej się pomyliłem i teraz edytuję: nie chodzi o "dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem", lecz o wymieniony w pkt 2 art. 38 "dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu" - czyli dowód rejestracyjny. Jeśli urząd go wydaje rejestrującemu pojazd, to razem z tablicami rejestracyjnymi.
zygmunt_junior jest off-line  
03-02-2010, 18:48  
zygmunt_junior
Użytkownik
 
Posty: 35
Domyślnie RE: tablice rejestracyjne

Odpowiadam na pytanie nr 3:
według mojej wiedzy odholowanie nie jest dopuszczalne (może Pan bądź brat jechać dalej), gdyż pośród przesłanek uprawniających Policję lub Straż Miejską do usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela nie ma "nieposiadania dokumentu dopuszczającego do ruchu" (art. 130a ust. 1 - 3 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
zygmunt_junior jest off-line  
03-02-2010, 22:12  
p_a_r_a_g_r_a_f
Przyjaciel forum
 
p_a_r_a_g_r_a_f na Forum Prawnym
 
Posty: 2.032
Domyślnie RE: tablice rejestracyjne

Brak DR wynika z braku zarejestrowania, co powoduje że porusza się pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Naruszony przepis:
Art. 94.kw:
§ 1. Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.
oraz
Art. 97.
Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych, podlega karze grzywny do 3 000 złotych albo karze nagany.
Inny przepis to np. Art. 71.PRD:
6. Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni.
7. Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
Holowanie jak najbardziej TAK:
Art. 130a.PRD
2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
1) kierowała nim osoba:
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania
lub używania pojazdu;
Oczywiście na koszt kierującego. Przeczytaj sobie ten art. 71 kodeksu drogowego. Tam jest określone, na jakich warunkach można jeździć na 'obcych' tablicach.
p_a_r_a_g_r_a_f jest off-line  
04-02-2010, 17:27  
marsko
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: tablice rejestracyjne

dziękuje za pomoc i odpowiedzi. tez poszperałem troche i znalazłem rozbiezności w tym zakresie jedni mówia, że tylko mandat bez holowania inni że holowanie choć nie jest to obligatoryjne. Na innym forum wypowiedział się policjant który powiedział, że można tak:

Niedopełnienie obowiązku przerejestrowania pojazdu w wyznaczonym terminie art97 kw w zw z art71Prd ust7 - bez holowania
lub art94 par2 w zw.z art71prd ust 6 lub 7 no i holowanie jak nie będzie zabezpieczenia w inn sposób czli laweta we własnym zakrsie lub zostaje na chodniku no i jeszcze w domyśle pouczenie aby kierujący dalej nie jechal do czasu oddalenia policji, no można ryzykować ale może się to zakończyć następnym mandatemlub wnioskiem. Pokrywa się to z tym co powiedział paragraf
czy
policjanci mogą postąpić tak i tak i jaka jest liczba punktów karnych za te wykroczenia?
marsko jest off-line  
04-02-2010, 21:20  
p_a_r_a_g_r_a_f
Przyjaciel forum
 
p_a_r_a_g_r_a_f na Forum Prawnym
 
Posty: 2.032
Domyślnie RE: tablice rejestracyjne

1 pkt
p_a_r_a_g_r_a_f jest off-line  
14-02-2010, 11:08  
zygmunt_junior
Użytkownik
 
Posty: 35
Domyślnie RE: tablice rejestracyjne

Przeanalizowałem i ostatecznie uważam, że:

Samochód osobowy sprowadzony z zagranicy może początkowo przez pewien okres jeździć po drogach Rzeczpospolitej Polskiej, nawet bez zarejestrowania w polskim wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego. Musi to być jednak pojazd, który jest zarejestrowany za granicą, odpowiada wymaganym warunkom technicznym i posiada tablice rejestracyjne z literami łacińskimi i cyframi arabskimi. Kierujący pojazdem musi mieć przy sobie dokument stwierdzający dokonanie rejestracji za granicą, czyli odpowiednik polskiego dowodu rejestracyjnego. I jest jeszcze jeden warunek: potrzebny przy sobie jest dowód tego, że kierujący tym pojazdem ma prawo do jego używania (czyli że jest jego właścicielem lub innym uprawnionym). Ten dowód (wzmianka o tym) może być zawarty: albo w dokumencie stwierdzającym dokonanie rejestracji za granicą, albo - jeżeli tam tej wzmianki nie ma - w innym dokumencie potwierdzającym prawo kierującego do używania pojazdu (np. w umowie sprzedaży albo w umowie użyczenia, najmu).

Jeżeli pojazd sprowadzony jest z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wtedy na powyższych warunkach jest on stale dopuszczony do ruchu na polskich drogach, jednak właściciel pojazdu jest obowiązany w terminie 30 dni od sprowadzenia zarejestrować pojazd w Polsce. Nie wydaje się jednak, aby istniały jakieś sankcje za niezarejestrowanie takiego pojazdu w terminie 30 dni. Jest on bowiem dopuszczony do ruchu już z powodu spełnienia powyżej opisanych warunków, sankcja zaś grozi za prowadzenie na drodze publicznej pojazdu mimo braku dopuszczenia go do ruchu.


Jeżeli natomiast pojazd sprowadzony jest z państwa nie należącego do Unii Europejskiej, to na opisanych we wstępie warunkach może on poruszać się po drogach Rzeczpospolitej Polskiej tylko przez 30 dni po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej. Po upływie tego okresu przestaje być on już dopuszczony do ruchu, a dalsze prowadzenie takiego pojazdu na drodze publicznej bez zarejestrowania na terytorium RP jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny (art. 94 § 2 kodeksu wykroczeń). Jeżeli jest ona wymierzana przez funkcjonariusza policji w postępowaniu mandatowym, to rzeczywiście kara może wynieść do 500 zł (art. 96 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).


Powyższe reguły normują przepisy art. 71 ust. 5, 5a, 6 i 7 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).


Według mojej wiedzy odholowanie nie jest dopuszczalne (może Pan bądź brat jechać dalej), gdyż pośród przesłanek uprawniających Policję do usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela nie ma "nieposiadania dokumentu dopuszczającego do ruchu" (art. 130a ust. 1 - 3 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym). Opisana w art. 130a ust. 2 pkt 1 b) sytuacja, uprawniająca policjanta do podjęcia decyzji o usunięciu pojazdu z drogi, dotyczy „nieposiadania przy sobie dokumentów uprawniających do (...) używania pojazdu”. Chodzi tu więc o brak umowy sprzedaży czy innego dokumentu uprawniającego do używania pojazdu przez konkretną osobę, ale nie o brak dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu.


Jeśli chodzi o zastosowanie art. 97 kodeksu wykroczeń, to moim zdaniem nie jest to prawidłowe. Przepis ten odsyła do „innych przepisów o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych”. Tymi przepisami są te zawarte w Rozdziale 5 Działu II ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Wspomniany Rozdział 5 nosi właśnie tytuł odpowiadający wyrażeniu z art. 97 kodeksu wykroczeń: „Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach”. Wśród tych przepisów brak jest takich, które przewidywałyby zakaz poruszania się po drogach przez zarejestrowany za granicą pojazd z Unii Europejskiej, jeżeli po upływie 30 dni od sprowadzenia nie został on jeszcze zarejestrowany na terytorium RP. Natomiast w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa nienależącego do Unii, nakaz (obwarowany sankcją grzywny) posiadania przy sobie polskiego dowodu rejestracyjnego (dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu) wynika już z art. 94 § 2 kodeksu wykroczeń, i dlatego nie jest konieczne sięganie do Działu II Rozdziału 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
zygmunt_junior jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Tablice rejestracyjne (odpowiedzi: 3) Witam mam pytanie mam problem pewna osoba przetrzymuje moje tablice rejestracyjne i nie chce ich oddać byłem na policji pokazałem sms że ma te...
§ Tablice rejestracyjne (odpowiedzi: 2) Witam.Nie wiem czy dobrze umieściłem pytanie,jeśli nie to proszę o wskazówki gdzie się to znajduje.Mianowicie,nie dawno zakupiłem auto zza...
§ Tablice rejestracyjne (odpowiedzi: 3) Czy coś się zmieniło czy nadal kupując samochód z innego miasta trzeba zmienać tablice rejestracyjne ?
§ tablice rejestracyjne (odpowiedzi: 5) Jaka kara grozi za samowolna zmiane tablic rejestracyjnych? Dokladnie o zamiane dwoch cyfr.
§ tablice rejestracyjne (odpowiedzi: 3) Witam wszystkich !!!!! Jakie należy podjąć kroki po kradzieży tablic rejestracyjnych poza granicą??kogo trzeba poinformować?
§ tablice rejestracyjne (odpowiedzi: 8) witam mam pytanko w sprawie przerejestrowania auta tj.kupiłem auto w tym samym województwie co mieszkam tylko innym powiecie czy musze zmienić...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.