Fotoradary - c.d. c.d. - Forum Prawne

 

Fotoradary - c.d. c.d. 11

Cytat: Napisał/a wachmistrz Przewodniczący XI Wydziału Karnego: Aleksandra Smyk, ul. Marszałkowska 82 , p.71, tel. 022 55 39 115. CZYTELNIA AKT w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie Celem uniknięcia oczekiwania na możliwość ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Zamknięty temat
 
09-07-2013, 12:30  
jac3nty
Użytkownik
 
Posty: 228
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Cytat:
Napisał/a wachmistrz Zobacz post
Przewodniczący XI Wydziału Karnego:
Aleksandra Smyk, ul. Marszałkowska 82 , p.71, tel. 022 55 39 115.

CZYTELNIA AKT

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Celem uniknięcia oczekiwania na możliwość zapoznania się z aktami
prosimy o wcześniejsze zamawianie akt sądowych telefonicznie lub elektronicznie, poprzez FORMULARZ_POI

godziny otwarcia Czytelni Akt:
poniedziałek 10:00 - 18:00 (ostatnia osoba wchodzi o godzinie 17.45)
wtorek - piątek 8:30 - 15:30

telefon Czytelni Akt 22 55 39 703

fax Czytelni Akt 22 55 39 683

Korzystający z Czytelni Akt obowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia oraz o wyłączenie telefonów komórkowych
Wydanie kserokopii akt:
Czytelnia Akt przyjmuje wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych wyłącznie w sprawach aktualnie przeglądanych, wnioski takie o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych do 15 stron realizowane są w dniu złożenia wniosku.
Wnioski o sporządzenie kserokopii z akt sądowych powyżej 15 stron realizowane są w terminie do 3 dni.
Odbiór zamówionych kserokopii następuje w Punkcie Obsługi Interesanta
DOWÓD TOŻSAMOSCI JEST NIEZBĘDNY DO SKORZYSTANIA Z CZYTELNI AKT
I INFORMACJI.
Dziękuję za rzeczową i wyczerpującą informację
Tylko, zdaje się, żeby skorzystać z czytelni akt trzeba:
1) znać sygnaturę akt sprawy
2) być stroną w sprawie, bo nie sądzę, żeby udostępniano akta spraw osobom trzecim, to nie czytelnia akt sądu gospodarczego.
jac3nty jest off-line  
09-07-2013, 12:40  
rafostry
Stały bywalec
 
Posty: 963
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Cytat:
Napisał/a kforum Zobacz post
Kub86, jak nie wiem kto kierował to odpowiadam SM, że nie wiem kto kierował. Ale i tak wtedy spoczywa na mnie obowiązek komu powierzyłam pojazd lub kto mógł w tym czasie korzystać z mojego pojazdu.
i ja właśnie To Ci cały czas tłumacze, jak widać się udało

Jancio54 - nie jestem prawnikiem, wiec w takie rozważanie (choć bardzo ciekawe) zostawiam specjalistom.

PS kforum - czy ty jesteś prawnikiem?
rafostry jest off-line  
09-07-2013, 19:01  
VelS
Użytkownik
 
Posty: 269
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

No ostry spór kforuma z rafostry. Doloze do ognia.
Na zapytanie SM kto kierowwał wskazuję że powierzyłem pojazd osobie prawnej (np spółce z o.o). Tak przecież zawsze odpowiadaja leasingdawcy i wypożyczalnie.
Jest oczywiste ze nie wskazuje kto kierował bo nie mam zielonego pojęcia.
Uważam ze SM czy ITD moga sie jedynie pytać komu właściciel powierzył. Pytanie się właścicela kto kierował to po prostu próba nawijania mu makaronu na uszy.

Podobnie dziś w Wyborcza pisała że ubezpieczyciele beą młodym kierowcom zakładać czarne skrzynki-rejestratory i wtedy młodzi kierowcy będa mogli ubegać sie o zniżki w składkach OC. No becwał ten co to pisał. Ubezpiecza przecież własciciel (który może byc dziadkiem kierowcy albo osobą prawną) a nie kierowca .
VelS jest off-line  
09-07-2013, 19:19  
Dsad2
Stały bywalec
 
Posty: 589
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Albo moze jeszcze tak załatwimy sprawę wskazania... Choć potem nie musi byc tak łatwo...

Opisuje ze nikomu nie powiezylem pojazdu w godzinie X
Mandatu nie przyjmuje bo to nie ja prowadziłem, a jeśli SM uważa inaczej to niech to udowodni : p
Dsad2 jest off-line  
10-07-2013, 15:33  
ansu
Użytkownik
 
Posty: 160
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Właśnie dostałem takie wezwanie
1 Do czego jestem wezwany, jakich wyjaśnień, brak jakiegokolwiek pytania ze strony SM?
2 Czy gdy nie odpowiem na piśmie muszę się zgłosić osobiście w terminie 7dni?
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg a1.jpg (86,2 KB, 63 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg b1.jpg (51,8 KB, 48 wyświetleń)
ansu jest off-line  
10-07-2013, 15:47  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

1. Do zlozenia wyjasnien w sprawie nie wskazania komu powierzono pojazd na zadanie uprawnionego organu.
2. Nie jest to wprost, ale masz tam charakter podejrzanego, czyli nie musisz skladac wyjasnien. Widac nauczyli sie, ze jak wezwa jako swiadka to nalezy sie zwrot kosztow. Nie musisz rowniez odpowiedziec.

54 kpw
Cytat:
§ 6. Należy niezwłocznie przesłuchać osobę, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporzšdzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Osoba taka ma prawo odmówić złożenia wyjaœnień oraz zgłosić wnioski dowodowe, o czym należy jš pouczyć. Przesłuchanie tej osoby zaczyna się od powiadomienia jej o treœci zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania; przepis § 4 zdanie drugie stosuje się.
Zloz od razu skarge na nich, nie ma tam pouczenia o twoim prawie do odmowy.

Biorac pod uwage ostatnie orzeczenia, nie masz podstaw do obaw, bo SG nie ma uprawnien do kierowania takiego wniosku.
 
10-07-2013, 15:56  
best1000
Użytkownik
 
Posty: 275
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

W skrócie to chyba uważają cię, za osobę podejrzewaną o popełnienie wykroczenia.
I usiłują namówić cię do odwiedzin i/lub podania danych które pozwolą im sporządzić wniosek do sądu.A jako osoba podejrzewana o popełnienie wykroczenia nie musisz tego robić.

P.S Byłeś w Kęsowie w dniu 05.02.2013 ???
best1000 jest off-line  
10-07-2013, 16:01  
wachmistrz
Użytkownik
 
Posty: 160
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Cytat:
Napisał/a ansu Zobacz post
Właśnie dostałem takie wezwanie
1 Do czego jestem wezwany, jakich wyjaśnień, brak jakiegokolwiek pytania ze strony SM?
2 Czy gdy nie odpowiem na piśmie muszę się zgłosić osobiście w terminie 7dni?
może się przydać jako wzór


WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI


SKARGA


Działając na podstawie przepisu art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071, ze zm.; dalej: kpa) składam skargę w przedmiocie nienależytego wykonywania obowiązków przez Wójta Gminy, Komendanta i funkcjonariuszy Straży Gminnej w Kęsowie

1. niedopełnienia obowiązków przez Wójta Gminy Kęsowo poprzez brak nadzoru nad działalnością Straży Gminnej w Kęsowie co wynika z §1 ust.3 uchwały Rady Gminy XX/127/2012 z 30.10.2012 r.

2 . niedopełnienia obowiązków przez Komendanta Straży Gminnej w Kęsowie poprzez niewłaściwe nadzorowanie realizacji zadań przez podległych mu funkcjonariuszy oraz brak nadzoru merytorycznego nad dokumentacją prowadzoną przez podległych mu funkcjonariu-szy co wynika z rozdziału III § 5 pkt.1i10 Załącznika (Regulamin Straży Gminnej w Kęsowie) do Zarzadzenia Nr.65/2012 Wójta Gminy Kęsowo z dn.5 grudnia 2012 r.


UZASADNIENIE


W dniu xx.xx.xxxx roku otrzymałem za Straży Gminnej w Kęsowie wezwanie, które to nie spełnia wymogów wezwania określonych w art. 38. § 1 wzw z art. art. 129 par. 1 kpk.
Ponadto dokument nie precyzuje czy stanowi wezwanie w charakterze świadka, chociaż zawiera wezwanie do osobistego stawiennictwa w siedzibie straży w terminie 7 dni od dnia odebrania pisma, czy w charakterze obwinionego. Jednocześnie prosi się mnie o wyrażenie woli w przedmiocie postępowania mandatowego. Żądania wskazania adresu dla doręczeń w kraju zamieszczone w wezwaniu jest niezgodne z podaną podstawa prawną tj art. 38 § 2 kpw,
ponieważ brzmi on tak- § 2. Przy pierwszym wysłuchaniu oraz w wypadku, o którym mowa w art. 54 § 7, osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju; w razie nie uczynienia tego pismo wysłane pod ostatnio znanym adresem w kraju albo jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za doręczone, o czym należy ją pouczyć. Pouczenie to odnotowuje się w protokole, o którym mowa w art. 54 § 6, lub w notatce wskazanej w art. 54 § 7. – nie zaś tak jak go swobodnie interpretują strażnicy. Wezwanie zawiera też pouczenie o pociągnięciu do odpowiedzialności z art.96 § 3
kw jeżeli nie udzielę odpowiedzi. Dokument nie wskazuje na żadną podstawę prawną wezwania. Konsekwencją jest niezrozumiałość pisma oraz wątpliwość czy nie udzielenie odpowiedzi na pismo nie zawierające podstawy prawnej, z którego nie wynika, o co organowi chodzi, a domyślać się obywatel obowiązku nie ma, oraz nie precyzujące w jakim charakterze kierowane jest wezwanie może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności za nie wskazanie kierującego. Obywatel nie może być jednocześnie uczestnikiem postępowania mandatowego, obwinionym i świadkiem jednocześnie.

Z przytoczonych powodów uważam niniejszą skargę za w pełni uzasadnioną i zasługującą na uwzględnienie.
W zależności od wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego skarga ta daje podstawę do przywrócenia stanu zgodnego z prawem w zakresie prowadzenia postępowań w oparciu o kpow i zastosowania wobec osób odpowiedzialnych za naruszenia, odpowiednich środków prawnych
z poważaniem

Załączniki:
1. Kserokopia wezwania z dn xx.xx.xxxx
wachmistrz jest off-line  
10-07-2013, 16:15  
ansu
Użytkownik
 
Posty: 160
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

W Kęsowie 05.02.2013 nie bylem, ale wysłałem odpowiedź Pocztexem na koszt adresata. Przesyłka wróciła do mnie z adnotacją "Adresat odmówił przyjęcia" Czyli odpowiedziałem, a SM nie chciała słuchać. Dzięki za "jako wzór. Skorzystam szkoda, że wszystko trafia do Krzysztofa Ziehlke

Cytat:
Tuchola, dnia 14 czerwca 2013 r.
Nr: 1 Ds. 944/12
ZAWIADOMIENIE
Prokurator Rejonowy w Tucholi na podstawie art. 131 § 2 kpk zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 roku na podstawie art. 17 1 pkt 1 i 3 kpk umorzono śledztwo nr 1 Ds. 944/12 w sprawie:
I. niedopełnienia obowiązków przez Wójta Gminy Kęsowo i Komendanta Straży Gminnej w Kęsowie okresie od 24 lutego 2012 roku do 4 grudnia 2012 roku w Kęsowie w związku z utworzeniem w dniu 29 grudnia 2011 roku Straży Międzygminnej i działaniem przez to na szkodę interesu publicznego,
tj. o czyn z art. 231 § 1 kk - wobec stwierdzenia, że przestępstwa nie popełniono
II. wykonywania czynności przez osoby podające się za funkcjonariuszy Straży Gminnej w Kęsowie w okresie od 24 lutego 2012 roku do 4 grudnia 2012 roku na szkodę Jarosława K., Mirosława S., Ryszarda P., Wiktora J., Krzysztofa D., Benjamina M., Andrzeja B., Marka K,, Krzysztofa M., Józefa N., Adama Majki, Wiesława A., Andrzeja S., Michała M. oraz innych osób poddanych w tym okresie radarowej kontroli prędkości
tj. o czyn z art. 227 kk - wobec stwierdzenia, że przestępstwa nie popełniono
III. poświadczenia nieprawdy przez Wójta Kęsowo w piśmie z dnia 3 września 2012 roku nr SG 5520.6.888.2012 / SG 5520.6.2653.2012 skierowanym do Jarosława K.,
tj. o czyn z art. 271 § 1 kk - wobec stwierdzenia, że przestępstwa nie popełniono
IV. poświadczenia nieprawdy przez Wójta Kęsowo w piśmie z dnia 13 listopada 2012 roku nr SG 5520.5.11985.2012 skierowanym do Krzysztofa D.,
tj. o czyn z art. 271 § 1 kk - wobec stwierdzenia, że przestępstwa nie popełniono
V. poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Wójta Kęsowo w piśmie z dnia 14 listopada 2012 roku nr SG 5520.5.196.2012 skierowanym do Mirosława S.,
tj. o czyn z art. 271 § 1 i 271 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk - wobec stwierdzenia, że przestępstwa nie popełniono
VI. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Gminnej w Kęsowie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w związku z prowadzeniem kontroli prędkości przy użyciu fotoradaru w okresie od 24 lutego 2012 do 18 listopada 2012 roku na terenie gmin Kęsowo i Gostycyn
tj. o czyn z art. 231 § 2 kk - wobec stwierdzenia, że przestępstwa nie popełniono
VII. tworzenia fałszywych dowodów przez Wójta Gminy Kęsowo w piśmie z dnia 3 grudnia 2012 roku skierowanym do Ryszarda P. w celu skierowania przeciwko niemu ściganie o wykroczenie,
tj. o czyn z art. 235 kk - wobec stwierdzenia , że przestępstwa nie popełniono
VIII. przekroczenia uprawnień przez Komendanta Straży Gminnej w Kęsowie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okresie od 5 lipca 2011 roku do 12 września 2011 roku w toku postępowań w sprawach o wykroczenia o numerach SG.5520.6.49.2011, SG.5520.6.1102.2011 i SG.5520.6.1263.2011 przez przekazanie ich do egzekucji w związku z nieopłaceniem w terminie 7 dni mandatu karnego zaocznego, czym działał na szkodę Grzegorza Cz., Marka S. i Gabrieli A.,
tj. o czyn z art. 231 § 2 kk - wobec znikomej społecznej szkodliwości
IX. przetwarzania w zbiorze danych osobowych, których przetwarzanie jest niedopuszczalne, oraz przez osoby do tego nieuprawnione w toku postępowań w sprawie o wykroczenia prowadzone w Straży Gminnej w Kęsowie w okresie od 24 lutego 2012 roku do 4 grudnia 2012 roku,
tj. o czyn z art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - wobec stwierdzenia, że przestępstwa nie popełniono
X. nakłaniania po 24 lipca 2012 roku w Kęsowie Adama M. do poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez żądanie wskazania kierującego pojazdem lub użytkownika pojazdu marki YAMAHA nr rej. WH 2937 w dniu 14 lipca 2012 roku o godzinie 6.06 na ulicy Chojnickiej w Żalnie Gm. Kęsowo
tj. o czyn z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 271 § 3 kk - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa
XI. poświadczenie nieprawdy w dniu 13 marca 2013 roku przez Komendanta Straży Gminnej w Kęsowie we wniosku o ukaranie nr RSOW 186/2013 przeciwko Andrzejowi S. w rubryce nr 18 opisujące wykroczenie popełnione przez wyżej wymienionego
tj. o czyn z art. 271 § 1 kk - wobec stwierdzenia, że przestępstwa nie popełniono
Jednocześnie informuje się, że pokrzywdzonym w rozumieniu art. 49 kpk zgodnie z treścią art. 131 § 3 kpk w terminie zawitym 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia służy prawo zwrócenia się o doręczenie odpisu postanowienia (pełnego tekstu).
Prokurator Rejonowy
Krzysztof Ziehlke
ansu jest off-line  
10-07-2013, 16:48  
wachmistrz
Użytkownik
 
Posty: 160
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

skarga nie jest do pana Krzysztofa tylko do wojewody
wachmistrz jest off-line  
10-07-2013, 16:53  
best1000
Użytkownik
 
Posty: 275
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Zgadza się, odpowiedziałeś im.
A skoro nie chcieli odebrać to już ich problem.
best1000 jest off-line  
11-07-2013, 09:24  
wachmistrz
Użytkownik
 
Posty: 160
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Pismo RPO do ITD
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg Pismo_RPO_1.jpg (64,3 KB, 61 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg Pismo_RPO_2.jpg (74,1 KB, 39 wyświetleń)
wachmistrz jest off-line  
11-07-2013, 09:30  
karbonek
Użytkownik
 
Posty: 99
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Proszę o pomoc, jak napisać sprzeciw do wyroku sądu nakazowego.
karbonek jest off-line  
11-07-2013, 10:01  
wachmistrz
Użytkownik
 
Posty: 160
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

jak w załączniku, sprzeciw nie wymaga uzasadnienia
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg 8.jpg (69,4 KB, 73 wyświetleń)
wachmistrz jest off-line  
11-07-2013, 10:04  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d.

Witam wszystkich,
sprawa prosta ale tyle się już naczytałem w necie że sam już nie wiem co i jak dlatego wolę tutaj zapytać a teraz do rzeczy:
Dostałem dzisiaj zdjęcie z fotoradaru zrobione od tyłu ze słynnego miasta " miastko" jechałem nad może razem z moją dziewczyną ( autko jest zarejestrowane na nią) nie wiem kto w tej godzinie prowadził autko bo się zamienialiśmy ( chyba ja ale nie pamietam ) dostałem oczywiście możliwości do wyboru wskazanie kierującego,niewskazania i odmowa.
Czy jeśli moja dziewczyna wskaże mnie jako potencjalnego kierującego ale napisze że nie jest tego na 100% pewna to co wtedy ? Będe musiał jechać na przesłuchanie ? Jesli na tym przesłuchaniu powiem że owszem jechaliśmy razem nad morze ale też nie paietam kto z nas kierował to kto wtedy dostanie mandat ? ja czy ona jako właściciel pojazdu, czy sprawa zostanie umorzona ?
 
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Fotoradary (odpowiedzi: 1) Witam, otrzymałem wezwanie do wskazanie kierującego moim pojazdem w chwili zarejestrowania przez fotoradar w gminie Białogard przekroczenia...
§ Fotoradary - c.d. (odpowiedzi: 1014) Ciąg dalszy tematu: http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/345086-fotoradary-ciag-dalszy-26.html Każda porada choćby sugerująca jak ominąć prawo i...
§ Fotoradary (odpowiedzi: 1) Dzień Dobry. Wczoraj znalazłem na tablicy Facebook Wojciecha Cejrowskiego dość ciekawy post dotyczący kontroli drogowej . Czy mógłby ktoś się...
§ Fotoradary - część II (odpowiedzi: 544) Część druga tematu http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/94-fotoradary-71.html#post1669628
§ Fotoradary (odpowiedzi: 2826) Mam pytanie dotyczące stosowania właśnie fotoradrów przez Straż Miejską, tzn nie do końca rozumiem czy w końcu maja oni prawo karać mandatami za...
§ fotoradary (odpowiedzi: 2) prosze o pomoc


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.