Mandat z fotoradaru Straży miejskiej - Forum Prawne

 

Mandat z fotoradaru Straży miejskiej

Witam, Jeżeli ktoś będzie mi wstanie doradzić/pomóc w sprawie, która mnie dotyczy będę bardzo wdzięczny, a mianowicie: Otrzymałem od SM w Gnieźnie pismo w formie pouczenia, iż dnia 02-02-214 pojazd o moich nr rejestracyjnych przekroczył ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Zamknięty temat
 
15-02-2014, 21:10  
Radek_27
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Mandat z fotoradaru Straży miejskiej

Witam,

Jeżeli ktoś będzie mi wstanie doradzić/pomóc w sprawie, która mnie dotyczy będę bardzo wdzięczny, a mianowicie:

Otrzymałem od SM w Gnieźnie pismo w formie pouczenia, iż dnia 02-02-214 pojazd o moich nr rejestracyjnych przekroczył prędkość o 26 KM/h. Dalej pismo obliguje do odesłania informacji czy to ja kierowałem pojazdem, a jeżeli nie to prośba o wskazanie takiej osoby. Trudno mi uwierzyć w zasadność tego mandatu gdyż w terenie zabudowany nie przekraczam prędkości nigdy, zatem chcialbym się odwołać i uchylić o zapłaty mandatu w wysokości 200 zl i 4 pkt karnych. Na podbudowę odwołania chce wysłać do nich pismo na które żądam kilku odpowiedzi dotyczących regulacji prawnych itp.(pismo podsunął mi kolega) Chciałbym prosić o informacje czy ustawy i rozporządzenia zawarte w piśmie są aktualne, a jeżeli nie to które wymagają korekty i na jakie aktualne.
Treść pisma:


Szanowny Panie Komendancie,

W dniu 2014-02-02 o godz. 12:36:00, zostało zrobione zdjęcie (rzekomo mojego pojazdu) o Numerze Rej. P……. i przesłano dokumentację na mój adres. Jednakże obawiam się, że przesłana dokumentacja jest niestety niekompletna, a co za tym idzie, obawiam się również, że wykazany na zdjęciu z fotoradaru - pomiar prędkości - może niestety nie być prawidłowy, o ile na zdjęciu został faktycznie uwieczniony mój pojazd. Bardzo chciałbym pomóc Panu Komendantowi w ustaleniu sprawcy wykroczenia, ale najpierw proszę o rozwianie wszelkich moich wątpliwości. Jednak - do rzeczy:

Oświadczam, iż nie wiem, czy na zdjęciu został uwieczniony mój pojazd, gdyż po polskich drogach porusza się wiele pojazdów podobnych do tych ze zrobionego przez Państwa zdjęcia, natomiast tablice rejestracyjne są elementem łatwo wymienialnym i można je bez problemu podrobić i zamontować w innym pojeździe. Moje wątpliwości mogłyby zostać rozwiane w przypadku umożliwienia porównania znaków szczególnych pojazdu jak numer identyfikacyjny pojazdu czy numer silnika z danymi w dowodzie rejestracyjnym mojego pojazdu, tak jak to jest sprawdzane na przeglądach okresowych lub kontrolach drogowych przez służby do tego upoważnione. Tutaj jednak poproszę o przesłanie zdjęcia w wysokiej rozdzielczości (i jeśli to możliwe w kolorze), co niewątpliwie pozwoli na rozpoznanie pewnych cech szczególnych sfotografowanego pojazdu, natomiast nie ulega wątpliwości, że większość samochodów, wygląda podobnie (szczególnie w perspektywie zdjęcia „od tyłu” / „z przodu”), więc i mój samochód jest podobny do tego pojazdu ze zdjęcia. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie fotografii w wysokiej rozdzielczości i w kolorze – rozpoznanie cech szczególnych mojego pojazdu, oraz niewykadrowanej, żeby mieć pewność, że na oryginalnym zdjęciu nie znajduje się inny pojazd, którego ewentualna obecność mogłaby zafałszować pomiar prędkości.

Poproszę o przesłanie dokumentu uprawniającego Straż Miejską w Gnieźnie do użycia fotoradaru marki /nazwa marki fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/ w dn. 2014-02-02 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/ lub podanie odpowiednich aktów prawnych, na mocy których Straż Miejska w Gnieźnie dokonała pomiaru prędkości.Dodatkowo proszę o przesłanie dokumentu zezwalającego na prowadzenie pomiarów w lokalizacji umiejscowienia fotoradaru przy użyciu radarowego przyrządu kontroli prędkości, wydaną i podpisaną przez odpowiedzialnego za ten rejon Komendanta na wskazany czas kontroli (Ustawa z dn 20 czerwca 1997- prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami).

Poproszę o podanie dokładnego adresu umiejscowienia fotoradaru w dniu 2014-02-02 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/.

Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej, iż zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od 1 lipca 2011 r. strefa pomiaru prędkości była oznaczona znakiem D-51. a urządzenie fotoradaru było oznaczone kolorem żółtym.

Poproszę o przesłanie dokumentu legalizacji wtórnej oraz ponownej/kolejnej/okresowej urządzenia użytego w czasie pomiaru.

Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej brak występowania zakłóceń mechanicznych, elektromagnetycznych i innych mających wpływ na dokonywanie pomiaru przez radarowy przyrząd pomiaru prędkości wydany przez właściwy Państwowy/ Okręgowy Urząd Miar w formie oficjalnego pisma np. świadectwa legalizacji miejsca dokonywania pomiaru lub świadectwa homologacji miejsca dokonywania kontroli. Prośbę swoją motywuję faktem, iż miejsce pomiaru prędkości musi spełniać wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.

Poproszę o przesłanie informacji na temat sytuacji meteorologicznej w dniu 2014-02-02 (ze szczególnym uwzględnieniem godzin /zakres godzinowy przed i po godzinie zdarzenia/), która również ma wpływ na wynik prowadzonego pomiaru tj. temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Szczególnie ważnym czynnikiem jest wilgotność względna powietrza, ponieważ istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wilgotność względna powietrza przekroczyła graniczną wartość 95%, a więc pomiar dokonany w wilgotności powietrza powyżej 95% byłby nieprawidłowy.

W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje danych funkcjonariuszy dokonujących kontroli i/lub instalujących urządzenie wraz z osobowym zezwoleniem do wykonywania kontroli wydanym przez KPP (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Dz. U. z dnia 18 lipca 2008 art. 14), a zgodnie z kodeksem drogowym dokonujący kontroli ma obowiązek okazać te dokumenty samodzielnie lub na żądanie osoby kontrolowanej.

W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje również informacji o sposobie instalacji fotoradaru oraz jego osłonie w czasie przeprowadzenia pomiaru, czyli rodzaj gruntu, na jakim umiejscowiono fotoradar, kącie, jaki oś fotoradaru tworzyła z osią jezdni w chwili pomiaru. Nieprawidłowe ustawienie kąta powoduje zafałszowany pomiar prędkości, a przez to niezachowanie urzędowego wymogu dokładności pomiaru urządzenia. Nie znając kąta pomiaru urządzenia, nie można ustalić rzeczywistej prędkości mierzonego pojazdu, a urządzenia radarowe mogą pokazywać błędne dane w przypadku niezachowania wymaganego kąta między osią fotoradaru a osią jezdni. Dlatego też proszę o przesłanie stosownych dokumentów.

Proszę o dokładne informacje - czy w przesłanej przez Państwa dokumentacji prędkość zarejestrowanego pojazdu jest już pomniejszona o błąd pomiarowy, który dla urządzenia /nazwa fotoradaru/ wynosi ± /podać błąd pomiarowy urządzenia/ km/h (dla prędkości poniżej 100 km)?

Na jakiej podstawie prawnej Straż Miejska w Gnieźnie wystawia pouczenie/wezwanie, informacje o wyrażeniu zgody na przyjęcie mandatu karnego kredytowanego, o której mowa w punkcie 1 pouczenia do sprawy SM.5523.50.2014.F.018? Proszę o podanie stosownych regulacji prawnych.

Uprzejmie proszę o przesłanie informacji kto jest właścicielem fotoradaru marki /nazwa fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/, a także czy Straż Miejska w Gnieźnie sama zajmuje się obróbką zdjęć wykonanych przez ww. fotoradar czy zleca to firmom zewnętrznym? Jeżeli tak, to proszę o podanie danych podmiotu.

Na zakończenie pragnę zwrócić się do Pana Komendanta z prośbą o przesłanie ww. dokumentów (podanych w punktach), dzięki którym będę mógł rozwiać swoje wątpliwości odnośnie przesłanego mi pouczenia/w dalszej konsekwencji mandatu karnego, a także odnośnie pojazdu oraz osoby znajdującej się na zdjęciu z fotoradaru.

Niekompletna dokumentacja stawia pod znakiem zapytania zasadność wskazania sprawcy wykroczenia, gdyż nie jest do końca jasnym, czy faktycznie doszło do wykroczenia, tj. czy zarejestrowane zdarzenie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych z dn. 9 listopada 2007 r. Proszę o przesłanie ww. dokumentacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma.

W przypadku braku przesłania ww. dokumentacji będę mieć podstawy do przypuszczenia, Straż Miejska w Gnieźnie nie posiada ww. dokumentów a jednocześnie, że doszło po prostu do próby wyłudzenia grzywny (przez Urzędników Administracji Terenowej w celu podreperowania moim kosztem - budżetu Państwa oraz Miasta Gniezno – co stanowi podstawę (i jest moim prawnym obowiązkiem) do złożenia w Prokuraturze doniesienia o popełnieniu przestępstwa z Art. 300 KK.

Oczekując na Państwa odpowiedź, pozostaję

Z poważaniem,

Ps. czy mam wogóle jakieś szanse na wygranie tego boju?
Radek_27 jest off-line  
15-02-2014, 21:44  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Mandat z fotoradaru Straży miejskiej

To całe pismo to stek bzdur, na które dostaniesz odpowiedź w postaci wyroku wydanego na posiedzeniu albo wezwania na rozprawę Ewidentnie nie pisał go prawnik. Kilka przykładów :
- "(i jest moim prawnym obowiązkiem) do złożenia w Prokuraturze doniesienia" - osoba fizyczna nie pełniąca funkcji publicznych nie ma prawnego obowiązku składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- przesłane pismo ze zdjęciem nie jest "pouczeniem" ani "mandatem karnym" jak to wielokrotnie twierdzi autor tego pożal się boże pisemka,
- SM nie ma obowiązku przesyłać ze zdjęciem dokumentacji dot "sposobu umiejscowienia radaru"
- Skąd Ci się wzięło "uzasadnione podejrzenie, iż wilgotność powietrza przekroczyła 95%"?
- Obecność innego pojazdu nie fałszuje pomiaru prędkości dla pojazdu, który został sfotografowany. Nie te czasy
Nie chce mi się szukać więcej nieścisłości w związku z tym pisemkiem - znam jednak kilka osób które wysłały taki list, i każda z nich spłacała więcej niż dostała mandatu


EDIT
Ło matko, ale właśnie spojrzałem, że autor pisma powołał się na art 300 KK i padłem...
 
16-02-2014, 11:07  
Radek_27
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Mandat z fotoradaru Straży miejskiej

Dziękuje, to mi własnie chodziło, dziękuję Panu za weryfikacje tego pisma, jeżeli nie jest zasadne to nie będę go wogóle wysyłał.

Jednak cały czas nurtują mnie kwestie co do prawidłowego umiejscowienia fotoradaru tj, wg. instrukcji obsługi:
- w tle anteny fotoradaru nie powinny znajdować się, żadne przedmioty metalowe, mogące spowodować zakłócenie pomiaru, tj. znaki, płoty, odbojniki, itp.
- fotoradary maja zwykle w instrukcjach zakres temperatur, w którym to wykonują prawidłowy pomiar, zwykle to zakres od 0-50''C
- o wilgotności powietrza też jest mowa, nie może przekraczać dopuszczalnej wartości
- ponad to błąd pomiarowy urządzenia, na forum znalazłem ze to 3km/h
- SM powinna na żądanie okazać się oryginałem homologacji urządzenia, oraz dokumentem okresowej kalibracji wykonywanego przez główny urząd miar,
- odpowiedni kąt jest bardzo istotny dla prawidlowego pomiaru,

Niech Pan zobaczy sobie filmiki poniżej i wyrazi swoja opinie jeżeli mogę prosić:

odc. 56 SM Inowrocław błędy fotoradaru - TIR 94km/h na wstecznym i inne szopki "TVBigos Channel" - YouTube

odc. 22 cz.I Straż Biznesowo-Miejska & Fotoradar - wizyta w SM SULECHÓW "TVBigos Channel" - YouTube

odc. 22 cz.II Straż Biznesowo-Miejska & Fotoradar - wizyta w SM SULECHÓW "TVBigos Channel" - YouTube

Z góry dziękuję.
Radek_27 jest off-line  
16-02-2014, 11:12  
Radek_27
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Mandat z fotoradaru Straży miejskiej

http://forumprawne.org/attachments/p...d-lastscan.jpg
Radek_27 jest off-line  
17-02-2014, 07:15  
konji
Stały bywalec
 
Posty: 760
Domyślnie RE: Mandat z fotoradaru Straży miejskiej

Cytat:
Napisał/a Matall Zobacz post
- Obecność innego pojazdu nie fałszuje pomiaru prędkości dla pojazdu, który został sfotografowany. Nie te czasy
Pod warunkiem, że urządzenie jest prawidłowo umiejscowione i ustawione.
Na dowód tego, że nie ma Pan racji proszę obejrzeć film jak samochód ciężarowy załapał się na zdjęcie jadąc w kierunku przeciwnym niż wykonywany przez urządzenie pomiar....

odc. 56 SM Inowrocław błędy fotoradaru - TIR 94km/h na wstecznym i inne szopki "TVBigos Channel" - YouTube
konji jest off-line  
17-03-2014, 12:53  
laurqnia
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: Mandat z fotoradaru Straży miejskiej

Witam

Trochę poczytałam o różnych dziwnych sytuacjach związanych z fotoradarami, ale nie mogę doszukać się rozwiązania mojego problemu. Mianowicie po zakończeniu pracy w pewnej firmie (wiązała mnie umowa zlecenie) nagle przyszły do mnie mandaty ze zdjęciami z fotoradarów, gdzie widać jedynie tył samochodu. "Były" pracodawca podał mnie jako sprawcę wykroczeń. Prawda jest taka, że w tym czasie auto prowadził inny pracownik. Jak udowodnić swoją niewinność w przypadku gdy zarówno ja jak i pracodawca nie mamy jakichkolwiek dowodów na to, kto wtedy keirował pojazdem? (brak gps, kilometrówki, itp). Czy muszę odpowiadać na wezwania Straży Miejskiej? Czy istnieje jakiś wzór odwołania? Kto w tym przypadku powinien się tłumaczyć władzom i w jaki sposób?
Co mam zrobić aby zdjęto ze mnie podejrzenia?
laurqnia jest off-line  
29-03-2014, 18:30  
kabziol
Użytkownik
 
Posty: 107
Domyślnie RE: Mandat z fotoradaru Straży miejskiej

powiedzieć, że nie Ty prowadziłeś auto i tyle. To pracodawca winien prowadzić księgę ewidencji użycia pojazdu i na tej podstawie może wskazać kto w danym dniu prowadził auto. Skoro wiesz, że nie prowadziłeś tego auta, to tym bardziej nie możesz poświadczać nieprawdy.
kabziol jest off-line  
03-06-2014, 13:55  
30tomek
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Mandat z fotoradaru Straży miejskiej

Witam!!! czy można sie odwołać od mandatu z fotoradaru gdy zdjęcie zostało zrobione w deszcz?? słyszałem ze SM niema prawa w taką pogodę robić zdjęć
30tomek jest off-line  
18-11-2014, 13:13  
mat82
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Mandat z fotoradaru Straży miejskiej

Witajcie serdecznie
Pierwszy raz mam taką sytuację i proszę o pomoc
mandat od SM z fotoradaru przenośnego, samochód z wypożyczalni (wypożyczony na moje nazwisko na czas naprawy służbowego samochodu) wykonane zdjęcie przez SM wskazuje iż doszło do przekroczenia prędkości wynikiem czego mandat 400zł i były 3 opcje przyznaje się płace i 10 punktów lub nie przyznaje się ale i tak płace ale punktów nie mam oraz wskazuje winnego, z pismem nic nie zrobiłem bo do tego zdarzenia doszło dawno ponad rok i tak naprawdę to nie wiem czy to ja akurat jechałem bo na zdjęciu widać postać ale pewności nie mam czy to ja czy może inna osoba z firmy poprostu zdjęcie nie daje 100% pewności więc adekwatnie do przesłanego mandatu nie mogłem sie przyznać z opcji "nie przyznawaj się ale zapłać " moralnie się nie zgadzałem oraz i moje finanse nie pozwalały mi na taki wydatek, a wskazywać kogoś hyyyy to też nie wyjście w firmie juz nie pracuje więc niemam szans na linie obrony że ktoś mi potwierdzi że to nie ja, dostałem obecnie wezwanie do sądu i muszę pół Polski przejechać by sie tam stawic na rozprawę - no ale moje pytanie to czy jest jakaś realna szansa na obronienie się jeśli zdjęcie nie jest dosyć wyraźne aczkolwiek ja pobierałem samochód z wypożyczalni na swoje nazwisko oraz czy jeśli przegram sprawę to jakimi kosztami mogę być obciążony czy faktycznie koszty te mogę rozbić na raty bo moja sytuacja nie jest nadzwyczaj rewelacyjna proszę o pomoc i z góry dziękuje.
mat82 jest off-line  
18-11-2014, 13:14  
KronX
Przyjaciel forum
 
Posty: 9.166
Domyślnie RE: Mandat z fotoradaru Straży miejskiej

http://forumprawne.org/prawo-wykrocz...-temat-29.html
KronX jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Mandat od Straży Miejskiej z fotoradaru ustawionego PRZED znakiem kontroli prędkości (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie forumowiczów, być może ktoś z Was może mi pomóc z moim problemem. Jadąc w terenie zabudowanym pstryknął mi zdjęcie fotoradar ale...
§ Mandat z fotoradaru straży miejskiej (odpowiedzi: 25) Witam Właśnie otrzymałam dwa wezwania do zapłaty mandatu z fotoradaru przenośnego ( skrzynka ) straży miejskiej. Jestem właścicielem auta ale...
§ Mandat z fotoradaru od straży miejskiej! (odpowiedzi: 2) Witam! Dzisiaj otrzymałem zdjęcie od strazy miejskiej na ktorym przekroczylem predkosc o 25km/h, czy da sie jakos uniknac zaplaty? Tutaj znalazlem...
§ Mandat z fotoradaru od straży miejskiej - 2 pojazdy (odpowiedzi: 19) Witam otrzymałem zdjęcie ze straży miejskiej , które informuje o przekroczeniu prędkości przeze mnie o 24 km/h, na zdjęciu widać mój samochód i...
§ Mandat od straży gminnej (miejskiej) z fotoradaru a osoba bezrobotna (odpowiedzi: 4) Witam serdecznie Dostałem w gminie xxxxx list od urzędu gminnego/straży gminnej o popełnieniu wykroczenia drogowego przekroczenia prędkości. Już nie...
§ zdjęcie z fotoradaru i mandat za buspas od straży miejskiej (odpowiedzi: 1) Witam. ja miałem dwa spotkania ze strazą miejską w kontekście jazdy po buspasie. zaznaczam, ze jeżdżę jako przewóz osób w korporacji...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.