Fotoradary - c.d. c.d. c.d. - Forum Prawne

 

Fotoradary - c.d. c.d. c.d. 7

Od jakiegoś czasu walczę z SG w Jeżowie...o ile wygrywam co do dowodów( zdjęcie od tyłu) to zwrotu kosztów podróży do tych dzielnych "kowbojów" uzyskać nie mogę. Czy możecie się wypowiedzieć w tej kwestii - ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Zamknięty temat
 
26-08-2014, 12:43  
zibi_69
Użytkownik
 
Posty: 34
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d. c.d.

Od jakiegoś czasu walczę z SG w Jeżowie...o ile wygrywam co do dowodów( zdjęcie od tyłu) to zwrotu kosztów podróży do tych dzielnych "kowbojów" uzyskać nie mogę. Czy możecie się wypowiedzieć w tej kwestii - jestem skłonny iść na każdą "wojnę"-choćby i sądową...dla zasady!!!zibi_69 jest off-line  
26-08-2014, 14:18  
akkilles
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d. c.d.

Witam,

Tak jak wielu, dostałem pismo z SM. Zdjecie zrobione od tyłu. Kierowałem ja lub moja żona. Rozumiem ze im tak napisac i spytac o zdjecie?

Druga sprawa to wyskość mandatu za 71/50km/h czyli 21 przekroczone. Dają 200 zł jak sie przyznam i 300 za "niewskazanie". Urządzenie ma tolerancje wiec równie dobrze mogło byc to 69. Ponadto czy mogę skorzystac równiez z prawa do pomyłki o te 10km/h?
Wtedy wpadam w zupełnie inny pułap czyli 21- 13 = 8. Czy mogłbym wtedy wnisokowac o obnizenie mandatu?
akkilles jest off-line  
26-08-2014, 21:01  
VelS
Użytkownik
 
Posty: 269
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d. c.d.

Cytat:
Napisał/a zibi_69 Zobacz post
to zwrotu kosztów podróży do tych dzielnych "kowbojów" uzyskać nie mogę. Czy możecie się wypowiedzieć w tej kwestii - jestem skłonny iść na każdą "wojnę"-choćby i sądową...dla zasady!!!
Tu masz Kodeks postępowania karnego.
Art. 618k. § 1. Należności, o których mowa w art. 618a, art. 618b, art. 618d oraz art. 618f–618h, przyznaje się na wniosek.
§ 2. Wniosek o przyznanie należności, o których mowa w § 1, składa się ustnie do protokołu lub na piśmie, w terminie zawitym 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 618d – z udziałem świadka, któremu ona towarzyszyła.
§ 3. Roszczenie o zwrot należności, o których mowa w § 1, przedawnia się z upływem 3 lat od dnia powstania tego roszczenia.
§ 4. Świadek, osoba mu towarzysząca, biegły, tłumacz oraz specjalista nie będący funkcjonariuszem organów procesowych powinni być pouczeni o prawie i sposobie zgłoszenia wniosku o zwrot należności oraz o skutkach niezachowania terminu wskazanego w § 2.
======
Zawsze możesz im zarzucić że Cię na pouczyli ja w par 4. Zażądaj pouczenia do kogo złożyć wniosek. Cwaniaki sprytnie z tym Skarbem Państwa wyjechali.
VelS jest off-line  
27-08-2014, 07:49  
jac3nty
Użytkownik
 
Posty: 228
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d. c.d.

zibi69 - Temat, który cię interesuje był m.in. podnoszony w tym wątku:
http://forumprawne.org/prawo-wykrocz...nie-sg-sm.html
Proponuję poszukać wykładni (komentarzy) do przepisów, z których wynikałoby, że wydatki Skarbu Państwa należy rozumieć szerzej. Zastosuj się do pouczenia z pisma, które otrzymałeś i złóż zażalenie na postanowienie do sądu. Dziwi mnie tylko, że postanowienie wydał Komendant SG, a nie wójt (burmistrz) gminy. Komendant straży to żaden organ...
jac3nty jest off-line  
27-08-2014, 10:31  
WL612
Zbanowany
 
Posty: 1.418
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d. c.d.

Cytat:
Napisał/a jac3nty Zobacz post
Komendant straży to żaden organ...
Straż miejska, jako organ ścigania, prowadzi czynności wyjaśniające a nie burmistrz, i to ona wydaje na tym etapie postępowania właściwe postanowienia.
WL612 jest off-line  
27-08-2014, 10:50  
jac3nty
Użytkownik
 
Posty: 228
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d. c.d.

Zdaje się, że kiedyś czytałem, iż wniosek o zwrot kosztów w przypadku stawiennictwa świadka (biegłego) na wezwanie straży gminnej (miejskiej) należy wnosić nie do straży, ale właśnie do wójta (burmistrza) gminy, bo to on jest organem, a nie komendant straży. Komendant straży nie jest żadnym organem (status organu nadaje ustawa), ma jedynie w przypadku określonych wykroczeń uprawnienia oskarżyciela publicznego i może występować do sądu z wnioskami o ukaranie. Nigdzie w ustawie o strażach gminnych nie jest napisane, że komendant straży jest organem (w przeciwieństwie np. do ustawy o Policji), a sama straż jest umundurowaną samorządową formacją, którą tworzy rada gminy. Straż jest jednostką organizacyjną gminy, a koszty jej funkcjonowania pokrywane są z budżetu gminy. Tyle ustawa...
jac3nty jest off-line  
27-08-2014, 11:01  
WL612
Zbanowany
 
Posty: 1.418
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d. c.d.

Cytat:
Napisał/a jac3nty Zobacz post
Nigdzie w ustawie o strażach gminnych nie jest napisane, że komendant straży jest organem (w przeciwieństwie np. do ustawy o Policji)
Trzeba bowiem dokładnie wczytać się w art. 56 § 2kpw oraz art. 17 § 3kpw.
Tak na marginesie, również prokurator nie jest nazywany organem, a przecież nikt nie zaprzeczy, że może prowadzić czynności wyjaśniające w postępowaniu o wykroczenia i wydawać w tym postępowaniu właściwe postanowienia. Samo kpw nie operuje określeniem "organ". Używa takich pojęć jak: strony oraz oskarżyciel publiczny.
Cytat:
Napisał/a jac3nty Zobacz post
wniosek o zwrot kosztów w przypadku stawiennictwa świadka (biegłego) na wezwanie straży gminnej (miejskiej) należy wnosić nie do straży, ale właśnie do wójta (burmistrza) gminy, bo to on jest organem, a nie komendant straży.
Gdyby dokładnie wczytać się w przepisy, to organem za pośrednictwem którego wnosi się tego rodzaju zażalenie do sądu, nie jest burmistrz (wójt prezydent miasta), a wojewoda przy pomocy pełnomocnika komendanta wojewódzkiego policji.
WL612 jest off-line  
27-08-2014, 11:39  
jac3nty
Użytkownik
 
Posty: 228
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d. c.d.

Pisząc powyższy tekst rozumiałem organ w znaczeniu ogólnym, administracyjnym. I tak np. Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury, organami administracji rządowej są: Komendant Główny Policji i komendanci niższego szczebla - wojewódzcy, powiatowi (miejscy) i komendanci komisariatów. Naczelnik urzędu skarbowego też jest organem i można tak by długo wymieniać... Natomiast w przypadku straży gminnych (miejskich) takich zapisów nie ma. To, że straż gminna (miejska) ma uprawnienia do dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia nie czyni z tej instytucji organu w znaczeniu administracyjnym, gdyż taki status może nadać jedynie ustawa.
jac3nty jest off-line  
27-08-2014, 11:50  
WL612
Zbanowany
 
Posty: 1.418
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d. c.d.

A to postanowienie w sprawie kosztów, o którym rozmawiamy, to zostało wydane w postępowaniu administracyjnym (kpa) czy szeroko rozumianym karnym (kpk, kpw)?
Cytat:
Napisał/a jac3nty Zobacz post
Natomiast w przypadku straży gminnych (miejskich) takich zapisów nie ma.
Ta kwestia pozostaje bez znaczenia dla odpowiedzi na pytanie czy SM jest uprawniona do wydania postanowienia dotyczącego kosztów w postępowaniu wyjaśniającym uregulowanym w kpw. Od samego początku próbuję Ci to wytłumaczyć, ale jeżeli chcesz upierać się przy swoim, nie zabraniam.
WL612 jest off-line  
27-08-2014, 12:35  
jac3nty
Użytkownik
 
Posty: 228
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d. c.d.

Zarządzenie Nr 40/2012
Burmistrza Białego Boru
z dnia 03 kwietnia 2012 r.

w sprawie należności świadków, biegłych i stron za udział w czynnościach wyjaśniających przeprowadzanych przez strażników Straży Miejskiej w Białym Borze

Na podstawie:
1. Dekretu z dnia 26 października 1950 roku o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr z 1950 r. Nr 49, poz. 445 ze zmianami);
2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. z 1990 r. Nr 48 poz. 284);
3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. z 2000 r. Nr 65, poz. 774);
4. Ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080, Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 Nr 240, poz. 2407, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030, Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 33, poz. 254, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 79, poz. 431 i Nr 291, poz. 1707);
5. Art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz.U. z 15 marca 2012 r., poz. 273) zarządza się, co następuje:

§ 1

W czynnościach wyjaśniających przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białym Borze z udziałem wezwanych świadków, biegłych i stron przysługują należności z tytułu utraconego zarobku oraz zwrot kosztów podróży.

§ 2

Podstawą do wyliczenia należności określonej w § 1 jest ogłaszana corocznie kwota bazowa dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

§ 3

1. Kwota bazowa dla pracowników państwowej sfery budżetowej na rok 2012 zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. z 15 marca 2012 r., poz. 273) wynosi 1873,84 zł.
2. W związku z ust. 1 od dnia 3 kwietnia 2012 r. górna granica należności świadków z tytułu utraconego zarobku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych, i stron w postępowaniu sądowym w wysokości nieprzekraczajacej 4,6 % przeciętnego wynagrodzenia wynosi 86,20 zł.

§ 4

1. Zobowiązuje się wszystkich strażników Straży Miejskiej w Białym Borze oraz pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej Gminy Biały Bór do zapoznania się z treścią w/w Zarządzenia oraz jego stosowania.
2. Pisemne potwierdzenie zapoznania się z nim i stosowania składa się na załączniku nr 1.


§ 5

Wyliczenia należności dokonuje się na rachunku wg wzoru określonego w załączniku nr 3.

§ 6

Wypłata należności następuje na podstawie postanowienia sporządzonego wg wzoru określonego w załączniku nr 2.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 40/2012
Burmistrza Białego Boru
Sygn. akt …………………………………….. z dnia 03.04.2012 r.

P O S T A N O W I E N I E

w sprawie wypłaty należności świadka za udział w czynnościach wyjaśniających przeprowadzonych przez strażnika Straży Miejskiej w Białym Borze w dniu

………………….

Na podstawie:
0 art. 2 ust. 1,
0 art. 3 ust. 1,
0 art. 4
dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 445 ze zmianami) oraz Zarządzenia Burmistrza Białego Boru Nr 40/2012 zgodnie z drugostronnym wyliczeniem przyznaję Panu/i ..………………………………………… .…...… zwrot należności w kwocie: …….….…. (słownie zł ……………….………..……………….. .).

Uzasadnienie:


Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Białego Boru w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.


CAŁOŚĆ DO POBRANIA POD LINKIEM:
http://bip.bialybor.com.pl/pobierz/1001

Mój komentarz:
Co prawda Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym został z dniem 5 listopada 2012 r. uchylony, ale zapewne zastąpiono go obecnie inną podstawą prawną.
Tak więc takie postanowienie jednak jest chyba wydawane w trybie administracyjnym
jac3nty jest off-line  
27-08-2014, 16:35  
saymon2401
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d. c.d.

w czerwcu zeszłego roku popełniłem wykroczenie, przekroczenia predkości, jednak w wyniku omyłki pisarskiej mandat otrzymałem dopiero 2 dni temu, moje pytanie brzmi czy mam go płacić ??? z góry dzieki
saymon2401 jest off-line  
27-08-2014, 16:42  
kforum
Zbanowany
 
Posty: 4.752
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d. c.d.

W czerwcu tego roku wykroczenie przedawniło się już, ja nie płaciłabym już mandatu a jedynie odesłałabym go z powrotem .
kforum jest off-line  
27-08-2014, 22:59  
mataszi
Użytkownik
 
Posty: 71
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d. c.d.

Witam ponownie...
W końcu trafiłem na właściwy temat.

Czy ktoś pomoże w dylemacie?

W sierpniu 2013 radar zrobił zdjęcie o 15km/h za dużo gdyż jechałem 65km/h. 09.2013 otrzymałem info od SM że przekroczyłem prędkość. Do tego fotka auta lecz kierowcy nie widać gdyż jest szyba naświetlona. Trzeba było wskazać kto jechał a ja odpisałem aby przysłali czytelne zdjęcie gdyż nie widzę kto kieruje a nie chcę wprowadzać w błąd. SM skierowała sprawę do sądu a ten wyrokiem nakazowym w 05.2014 roku dowalił grzywnę na podstawie art. 96 § 3 k.w.
Teraz zostaje napisać sprzeciw i dylemat co tam napisać...
Wiem że jest orzeczenie SN II KK 431/13 ale jest tez i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 14.03.2014.

Pomoże ktoś?
mataszi jest off-line  
28-08-2014, 07:54  
Ripper
Moderator globalny
 
Posty: 18.840
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d. c.d.

Cytat:
Napisał/a mataszi Zobacz post
Teraz zostaje napisać sprzeciw i dylemat co tam napisać...
Możesz pisać, co chcesz, wyrok od dawna jest prawomocny.

Cytat:
Napisał/a mataszi Zobacz post
Pomoże ktoś?
Pozostało jedynie zapłacenie grzywny, a pomoc w tym byłaby wykroczeniem.
Ripper jest off-line  
28-08-2014, 09:22  
kforum
Zbanowany
 
Posty: 4.752
Domyślnie RE: Fotoradary - c.d. c.d. c.d.

Mataszi, miałeś 7 dni na złożenie ewentualnego sprzeciwu od wyroku nakazowego. Teraz, jak pisze Ripper tylko płacić
kforum jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Fotoradary - c.d. c.d. (odpowiedzi: 1003) Ciąg dalszy tematu: http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/404716-fotoradary-c-d.html Każda porada choćby sugerująca jak ominąć prawo i co zrobić,...
§ Fotoradary (odpowiedzi: 1) Witam, otrzymałem wezwanie do wskazanie kierującego moim pojazdem w chwili zarejestrowania przez fotoradar w gminie Białogard przekroczenia...
§ Fotoradary - c.d. (odpowiedzi: 1014) Ciąg dalszy tematu: http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/345086-fotoradary-ciag-dalszy-26.html Każda porada choćby sugerująca jak ominąć prawo i...
§ Fotoradary (odpowiedzi: 1) Dzień Dobry. Wczoraj znalazłem na tablicy Facebook Wojciecha Cejrowskiego dość ciekawy post dotyczący kontroli drogowej . Czy mógłby ktoś się...
§ Fotoradary (odpowiedzi: 2826) Mam pytanie dotyczące stosowania właśnie fotoradrów przez Straż Miejską, tzn nie do końca rozumiem czy w końcu maja oni prawo karać mandatami za...
§ fotoradary (odpowiedzi: 2) prosze o pomoc


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.