fotoradary nowy temat - Forum Prawne

 

fotoradary nowy temat 50

Postąpiłeś słusznie, zarzut o niewskazanie z art. 96 kw upadnie w sądzie o ile cała wasza trójka zezna, że faktycznie nie pamięta kto użytkował pojazd w tamtym dniu a zdjęcie jest niewyraźne....Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Zamknięty temat
 
25-03-2015, 20:57  
kuszedka
Zbanowany
 
Posty: 379
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Postąpiłeś słusznie, zarzut o niewskazanie z art. 96 kw upadnie w sądzie o ile cała wasza trójka zezna, że faktycznie nie pamięta kto użytkował pojazd w tamtym dniu a zdjęcie jest niewyraźne.
kuszedka jest off-line  
26-03-2015, 07:36  
Mosiek01
Użytkownik
 
Posty: 148
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

@marecz
Zrobiłeś dokładnie tak jak powinieneś.
Jeżeli dostałeś wezwanie jako świadek (musi być to jasno napisane) to odpisz, żeby poprosili o pomoc prawną lokalną SM bo podróż do nich jest dla Ciebie problematyczna i wystąpisz o zwrot kosztów podróży, noclegu i utraconej dniówki (wynagrodzenia) a do tego zamierzasz korzystać ze swoich praw jako świadka i uchylać się od odpowiedzi mogących narazić Cię na odpowiedzialność karną i nie udzielisz więcej informacji niż to co przekazałeś w piśmie.
Jeżeli dostałeś po prostu "wezwanie" bez określenia w jakim charakterze wzywają to możesz to olać (stawiennictwo obowiązkowe dotyczy tylko świadka) albo jeżeli chcesz to poproś o prawidłowe wezwanie zgodne z art. 129 KPK (stosowanego także do KW) i poinformuj, że skierowanie wniosku o ukaranie do sądu (z art 96 §3 KW) będzie skutkowało zawiadomieniem prokuratury o możliwości popełnienia przez SM:
- przestępstwa z art. 231 kk, przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków
- przestępstwa z art. 234 kk, fałszywe oskarżenia przed organami orzekania w sprawach o wykroczenie
- przestępstwa z art. 235 kk polegającego na kierowaniu, poprzez fałszywe dowody i podstępne zabiegi, ścigania o wykroczenie,
- przestępstwa z art. 236 kk, zatajenie dowodów niewinności osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia

Jeżeli faktycznie po takim piśmie skierują sprawę do sądu to napisz pismo do prokuratury z opisem sytuacji i powyższymi artykułami. Możesz także poinformować sąd (po sprzeciwie od wyroku nakazowego) o tym, że zgłosiłeś sprawę do prokuratury i toczy się w tej sprawie śledztwo (jeżeli będzie się toczyło) i w związku z tym wnosisz o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia.
Mosiek01 jest off-line  
27-03-2015, 22:39  
robert077
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Dobry wieczór,
Hasło: „zwrot kosztów dojazdu” przewija się nieustannie w tym temacie, dlatego też podzielę się moimi doświadczeniami, a zarazem interesują mnie Wasze zdania i pomysły, odnośnie tego zagadnienia.
Po złożeniu wniosku o zwrot kosztów dojazdu (w sposób prawidłowy), SM odmówiła zwrotu kosztów przejazdu świadka. A dokładnie:
„W odpowiedzi na pismo z … uprzejmie informuję, że świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania, przy czym wysokość kosztów świadek powinien należycie wykazać (art. 618a $ 1 oraz 4 kodeksu postępowania karnego w związku z art. 119 ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia). W cytowanych aktach prawnych, prawdopodobnie na skutek niedopatrzenia legislacyjnego, określono, iż zwrot kosztów dojazdu świadka jest wydatkiem Skarbu Państwa, gdy tymczasem straże gminne (miejskie) finansowane są z budżetów samorządów. Mając na względzie to niedoprecyzowanie Straż Miejska Wrocław zwróciła się pismem z dnia 17.01.2013 roku do Wydziału Nadzoru i Koordynacji Służb Porządku Publicznego w Departamencie Analiz i Nadzoru przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych o interpretację przepisów art. 618 oraz 618a-618l kodeksu postępowania karnego. Departament Nadzoru przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w piśmie z dnia 12 kwietnia 2013 roku poinformował, „iż ze względu na skomplikowane sprawy oraz niejasność przepisów” zachodzi konieczność przeprowadzenia przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dalszych konsultacji w sprawie.
Ze względu na wydłużające się postępowanie Straż Miejska Wrocław – pismem z dnia 4.07.2014 roku – monitowała w powyższej sprawie, a w następstwie tego ponaglenia Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przesłał do wiadomości Straży Miejskie Wrocławia pismo z dnia 20 sierpnia 2014 roku, skierowane do Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów, w którym autor powołał się na opinię Departamentu Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości (pismo DPK-I-023-33/14/7 z 4 sierpnia 2014 roku) wskazującej jako podmiot właściwy do wskazania zobowiązanego, na mocy art. 117$1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Z 2013 r. poz. 395 j.t.), do fizycznej wypłaty należności przyznanych z tytułu kosztów stawiennictwa świadka, związanych z prowadzeniem przez straż gminą( miejską) czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie, Ministerstwo Finansów.
W przypadku wydania opinii przez Ministerstwo Finansów, byłaby ona w zamyśle Zastępy Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyczynkiem do zmiany dwóch ustaw: kodeksu postępowania karnego oraz kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz wytyczna dla zapewnienia prawidłowego toku sprawowania przez Wojewodę przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji dzielącego w jego imieniu nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi) w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U . Z 2013 roku poz. 1383 z poźn. zm.).
Mając powyższe na względzie, przy obecnym stanie prawnym i niejasnościach związanych z brakiem jednolitego stanowiska trzech wskazanych ministerstw, nie ma możliwości zwrot kosztów dojazdu przed zapadnięciem prawomocnego rozstrzygnięcia, wskazującego prawidłowy tryb dokonywania zwrotu.
Na postanowienie o ustalaniu kosztów postępowania przysługuje świadkowi, biegłem, tłumaczowi i innej uprawnionej osobie zażalenie do organu nadrzędnego nad prokuratorem (tu: organem prowadzącym czynności jest Straż Miejska Wrocławia, a w myśl art. 9 ust.1 ustawy o strażach gminnych nadzór nad działalnością straży w zakresie wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 cyt. Ustawy sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji działającego w jego imieniu), który wydal postanowieni w terminie 7 dni od daty doręczeni odpisu postanowieni. Jeżeli prokurator (tu: organ nadrzędny) nie przychyli się do zażalenie kieruje się je do sądu (art. 626a k.p.k.). Wniesieni zażalenie po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 k.p.k. w zw. z art. art. 38$1 k.p.w. i art. 108 k.p.w.). Zażalenie wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia albo ustanie do protokołu rozprawy lub posiedzenia, a gdy podlega ono doręczeniu, od daty doręczania lub od daty dokonania zaskarżonej czynności, chyba że ustaw stanowi inaczej. Zażalenie składa się w organie, który wydał zaskarżoną decyzję lub dokonał zaskarżonej czynności, ten zaś przekazu je organowi odwoławczemu, chyba że sam je od razu uwzględni (art. 463 $ 1 k.p.k. w zw. z art. 109 $ 2 k.p.w.)”
Zatem nachodzi mnie myśl, czy nawoływanie o przysługujący zwrot kosztów w kontekście straży miejskie/gminnej ma jakiekolwiek użyteczne wartości w rzeczywistości? (oczywiście do rozstrzygnięcia prawidłowego toku wypłacania należności, wnioskując z powyższego)

Życzę wszystkim dobrej i spokojnej nocy,
Z poważaniem
robert077 jest off-line  
28-03-2015, 13:32  
Rammus87
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Witam wszystkich.
Szukałem informacji, aby wiedzieć jak postąpić wobec Straży Miejskiej w związku z wykonaniem zdjęcia mojego auta. Znalazłem coś takiego:
Cytat:
Napisał/a robert077 Zobacz post
Dobry wieczór,
Czy ktoś wie jak wygląda dalszy rozwój sytuacji po wskazaniu osoby, której powierzyłem pojazd, a ta osoba wskazuje w ten sam sposób mnie przy jednoczesnym zaprzeczeniu popełnienia wykroczenia?
Z wyrazami szacunku dla osób pomocnych
Cytat:
Napisał/a kuszedka Zobacz post
Zazwyczaj sprawa upada jeśli na zdjęciu nie bedzie widac twarzy kierującego.
Czy to oznacza, że jeśli zdjęcie mojego samochodu zostało wykonane z tyłu, gdzie nie widać kierowcy, jest możliwość uniknięcia zapłaty?


Cała sytuacja jest o tyle dziwna, że od kilku tygodni staram się sprzedać auto. Na szybach mam wywieszone ogłoszenia, co widać również na zdjęciu ze Straży Miejskiej. Tydzień temu, moje auto przekroczyło prędkość o 36km/h, lecz nie wiem kto to zrobił. Nie wykluczam, że ja, ale mógł to też zrobić ktoś, kto testował moje auto, bądź brat, który je czasem pożycza. Jechałem w tamtych dniach, tamtą trasą (jako pasażer) z mężczyzną, który był zainteresowany kupnem mojego samochodu. Napewno było ciemno (tak jak na zdjęciu), lecz nie wiem, która to mogła być godzina i czy to był akurat wtorek (jak wskazuje data na zdjęciu). To była jazda próbna, lecz do sprzedaży nie doszło. Nie jestem w stanie podać jego danych, bo go nie legitymowałem. Nawet imienia szczerze mówiąc nie pamiętam. Co mam uczynić w takiej sytuacji? Jak odpowiedzieć na pierwsze pismo od SM z prośbą o wskazanie sprawcy?

Dziękuję z góry za pomoc, pozdrawiam
Krzysztof
Rammus87 jest off-line  
28-03-2015, 14:06  
kuszedka
Zbanowany
 
Posty: 379
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Jeśli wlasciciel nie pamięta kto użytkował jego pojazd a użytkownikow jest co najmniej dwóch to trudno o ukaranie czy to za prędkość czy to za niewskazanie.
kuszedka jest off-line  
28-03-2015, 14:16  
Ripper
Moderator globalny
 
Posty: 18.840
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Dlaczego nie można ukarać za niewskazanie, jeżeli nie pamięta?
Ripper jest off-line  
28-03-2015, 14:22  
kuszedka
Zbanowany
 
Posty: 379
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Bo ustawodawca nie nakazał aby pamiętać kto np miesiąc temu jechał moim autem po zakupy, nie mam też obowiązku prowadzić dzienniczka komu i kiedy użyczam swój pojazd. Chyba, że Ripper znasz przepis, który pozwala organowi karać nas za niepamięć.
kuszedka jest off-line  
28-03-2015, 16:49  
Rammus87
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a kuszedka Zobacz post
Jeśli wlasciciel nie pamięta kto użytkował jego pojazd a użytkownikow jest co najmniej dwóch to trudno o ukaranie czy to za prędkość czy to za niewskazanie.
Użytkowników jest dwóch i auta używamy wspólnie z bratem, co łatwo udokumentować, bo jest ono zarejestrowane na nas obu. Ostatnimi czasy, kierowców jest jednak więcej, o czym wspomniałem wyżej.
Wyczytałem jednak we wszechwiedzącym internecie coś na temat ukarania właściciela, za nie wskazanie kierującego. Nie chciałbym jednak płacić za nie swoje przewinienia. Co w takim razie powinienem uczynić? Czego się później spodziewać ze strony SM? Odpisać im wyjaśniając sytuację i czekać na termin rozprawy sądowej?
Rammus87 jest off-line  
28-03-2015, 17:04  
kuszedka
Zbanowany
 
Posty: 379
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Odpisz że nie pamiętasz i wskaż osoby, które w tym czasie mogły też użytkować twój pojazd.
kuszedka jest off-line  
28-03-2015, 17:09  
Ripper
Moderator globalny
 
Posty: 18.840
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a kuszedka Zobacz post
Bo ustawodawca nie nakazał aby pamiętać kto np miesiąc temu jechał moim autem po zakupy, nie mam też obowiązku prowadzić dzienniczka komu i kiedy użyczam swój pojazd. Chyba, że Ripper znasz przepis, który pozwala organowi karać nas za niepamięć.
Nie można być ukaranym za "niepamiętanie", komu się powierzyło. Ukaranym można być za niewskazanie, komu się powierzyło na żądanie uprawnionego organu.
Za nieznajomość prawa, przepisów lub nie pamiętanie ich również nie grożą kary. Kary grożą za ich nieprzestrzeganie.
Ripper jest off-line  
28-03-2015, 17:16  
kuszedka
Zbanowany
 
Posty: 379
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Ripper, zdecyduj się o co pytasz - o niepamiętanie (post 742) czy o niewskazanie. Za niepamiętanie nie można ukarać, za niewskazanie tak. Jeśli wiem, że z mojego pojazdu korzysta załóżmy pięć osób to wskazuję je jako potencjalnych użytkowników a straż czy sąd na podstawie zdjęcia przesłuchuje ich i ustala kto popełnił wykroczenie.
kuszedka jest off-line  
28-03-2015, 17:44  
Rammus87
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a kuszedka Zobacz post
Ripper, zdecyduj się o co pytasz - o niepamiętanie (post 742) czy o niewskazanie. Za niepamiętanie nie można ukarać, za niewskazanie tak. Jeśli wiem, że z mojego pojazdu korzysta załóżmy pięć osób to wskazuję je jako potencjalnych użytkowników a straż czy sąd na podstawie zdjęcia przesłuchuje ich i ustala kto popełnił wykroczenie.
Wniosek z tego taki, że mogę wskazać brata i nas obu będą wtedy przesłuchiwać? A co z moim potencjalnym kupcem?
Rammus87 jest off-line  
28-03-2015, 17:47  
kuszedka
Zbanowany
 
Posty: 379
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Napisz straży to co tu piszesz, nawet jak sprawa trafi do sądu to upadnie.
kuszedka jest off-line  
29-03-2015, 11:58  
marecz
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

dziękuje za pomoc w mojej sprawie, odnośnie niepamięci, w mojej sprawie Straż powołuje się na wyrok z dnia 26 września 2012r. Z sądu okręgowego w Białymstoku gdzie w uzasadnieniu pojawia się takie sformowanie : Zachowanie sprawcze wykroczenia art 66 par. 3 kw może być popełnione poprzez działanie bądź wskazaniu osoby bądź kręgu osób w sposób uniemożliwiający ustalenie konkretnego użytkownika pojazdu w oznaczonym czasie, udzielenie odpowiedzi wymijającej bądź zasłonięcie się niepamięcią, Zaniechanie udzielenia odpowiedzi ocenie Sądu odwoławczego również wyczerpuje znamię nieudzielenia odpowiedzi.Jak to się wszystko ma do zasady domniemania niewinności i obowiązku ustalenia sprawcy spoczywającym na służbach, sąd faktycznie przy braku dowodów kto jest kierującym może ukarać właściciela na takiej podstawie za niewskazanie sprawcy wykroczenia?
marecz jest off-line  
29-03-2015, 12:12  
Ripper
Moderator globalny
 
Posty: 18.840
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Ja o nic nie pytam.
Cytat:
Napisał/a kuszedka Zobacz post
Jeśli wiem, że z mojego pojazdu korzysta załóżmy pięć osób to wskazuję je jako potencjalnych użytkowników
Jeżeli wskazujesz 5 osób, to nie "niepamiętasz".
Ripper jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ RE: Fotoradary nowy temat - 2 (odpowiedzi: 969) Witam:), fotoradar zrobił mi zdjecie z przodu (przekroczenie o 13 km/h), dostałem kartkę z quizem, zdjecie kierowcy jest słabo wyrażne, jestem...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.