fotoradary nowy temat - Forum Prawne

 

fotoradary nowy temat 54

Witam, moja żona dostała od GITD wezwanie do wskazania osoby kierującej pojazdem ponieważ dała złapać się na radar. Wiem, że od takiego wskazania można się wykręcić jeśli przychodzi ze straży miejskie/gminnej. Czy można tak samo ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Zamknięty temat
 
04-04-2015, 15:34  
lukasz_r128
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Witam, moja żona dostała od GITD wezwanie do wskazania osoby kierującej pojazdem ponieważ dała złapać się na radar. Wiem, że od takiego wskazania można się wykręcić jeśli przychodzi ze straży miejskie/gminnej. Czy można tak samo zrobić w stosunku do GITD? Ponadto znalazłem w necie takie pismo (poniżej) - czy ma ono w ogóle jakiś sens? - czy niestety, ale trzeba płacić?

Kod:
Pismo do Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego:

 

…………, dnia….. 2013 r.

 

Imię Nazwisko

Adres

 

 

Nazwa i Adres Organu

od którego dostaliśmy wezwanie

 

Numer Sprawy/pisma

 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia…….. proszę o wskazanie na jakiej podstawie prawnej opieracie Państwo swoje uprawnienie do żądania od właściciel lub posiadacz pojazdu wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie ? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzi na tego typu pytanie może żądać jedynie uprawniony organ w związku z czym proszę o szczegółowe wskazanie, który z przepisów powszechnie obowiązującego prawa zawiera upoważnienie dla Inspekcji Transportu Drogowego do żądania podania takich danych przez właściciel lub posiadacz pojazdu ewentualnie wskazanie, który z przepisów prawa przewiduje przyznanie takich uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego. Na chwilę obecną ze względu na brak takich informacji w Państwa piśmie nie czuję się uprawniony i zobowiązany do udzielenia Państwu takiej informacji. Jednocześnie informuję, iż nie wskazanie podstawy prawnej oraz dalsze żądania abym wskazał komu powierzyłem pojazd bez powołania się na konkretne przepisy prawa będzie skutkowało złożeniem do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa między innymi przekroczenia uprawnień które to penalizowane jest w Kodeksie Karnym.

Ponadto, z ostrożności procesowej pragnę wskazać, iż jeżeli posiadacie Państwo uprawnienie do uzyskiwania informacji o której mowa w art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym to zgodnie z art. 54 § 6 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia jako osoba co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie mam prawo do odmowy złożenia wyjaśnień o czym powinienem zostać pouczony zgodnie z art. 8 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 16 Kodeksu Postępowania Karnego a co nie zostało uczynione. Tego typu działanie nosi znamiona przestępstwa w związku z czym informuję, iż rozważam również w tym zakresie złożenie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Ponadto pragnę poinformować, iż z uprawnienia zawartego w art. 54 § 6 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia pragnę skorzystać.

Jeżeli zaś „przesłuchanie” mnie ma mieć charakter jedynie rozpytywania w ramach działań operacyjnych (czynności nieprocesowej), czyli niepoddanie mnie oficjalnemu, procesowemu przesłuchaniu to zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2004 r. Sygn. akt. I KZP 26/04 „…Z zasady osoba rozpytywana w ramach działań operacyjnych, czyli niepoddawana oficjalnemu, procesowemu przesłuchaniu, nie ma prawnego obowiązku udzielania Policji informacji. Sytuacja ulega jednak zmianie, gdy przepis szczególny przewiduje wyraźnie dla określonej sytuacji taki obowiązek. Do grona tego typu przepisów należy m.in. art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym. W takim wypadku na rozpytywanym ciąży nakaz dostosowania się do wymogów prawa i udzielenia upoważnionemu organowi, przewidzianej przez przepisy informacji. Nawet jednak w takiej sytuacji osoba mająca udzielić informacji, jest rozpytywana jako świadek… W konsekwencji należy przyjąć, że właściciel lub posiadacz pojazdu, wezwany przez uprawniony organ do wskazania – stosownie do wymogów art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym – ale w sposób pozaprocesowy, osoby, której powierzył pojazd do kierowania lub używania, ma prawo odmówić udzielenia tej informacji, jeżeli w razie przesłuchiwania go jako świadka odnośnie do tej okoliczności miałby prawo uchylić się od odpowiedzi na pytanie dotyczące owej kwestii…”

            Wskazuję jednocześnie, iż zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia: „Przy przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka stosuje się odpowiednio przepisy art. 177, 178, 182, 183, 185-190, 191 § 1 i 2 oraz art. 192 Kodeksu postępowania karnego.”  Natomiast art. 183 § 1 Kodeksu postępowania karnego stanowi : „Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.” Nadmieniam, iż z uprawnienia tego pragnę skorzystać ponieważ w mojej sytuacji gdy nie posiadam możliwości zapoznania się z fotografią wykonaną przez urządzenie rejestrujące oraz, gdy od chwili wykonania rejestracji wykroczenia minęło….. dni a samochód którego jestem właścicielem mogło w dniu …….. użytkować wiele osób wskazanie konkretnej osoby, która użytkowała pojazd w danym dniu, godzinie i minucie mogło by spowodować pociągnięcie mnie do odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenia z art. 234 Kodeksu karnego. W tej sytuacji uznaję wezwanie do stawienia się jako bezprzedmiotowe i informuję, że w związku z brakiem pouczenia o prawach świadka, zgodnie z art. 16 Kpk  §§ 1 i 2 w zw. z art. 8 kpwsow nie może moja odmowa powodować dla mnie ujemnych skutków prawnych, a zatem nie mogę zostać ukarany ani mandatem, ani grzywną za niewskazanie sprawcy, ani karą porządkową za niestawienie się oraz nie może sprawa zostać przekazana do sądu (zwłaszcza, że brak na to podstaw prawnych). Informuję, że w przypadku dalszego nękania mnie bezprawnymi działaniami noszącymi znamiona wyłudzenia i przestępstwa urzędniczego sprawa zostanie skierowana do prokuratury przeciwko funkcjonariuszowi, który takie działania podejmie.

 

Podpisano
lukasz_r128 jest off-line  
04-04-2015, 16:30  
VelS
Użytkownik
 
Posty: 269
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a gmarcing Zobacz post
Gorzej jak ta osoba w ogóle nie miała prawa jazdy
"Powierzyłem do używania" nie oznacza kierowania. Dla przyjęcia do używania nie potrzeba prawa jazdy.
VelS jest off-line  
04-04-2015, 16:55  
gmarcing
Stały bywalec
 
Posty: 2.601
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a VelS Zobacz post
Dla przyjęcia do używania nie potrzeba prawa jazdy.
A wtedy rozpocznie się cały szereg pytań do właściciela pojazdu jako świadka. Tego typu "cwaniactwo" jest dość łatwe do wykrycia
gmarcing jest off-line  
04-04-2015, 19:01  
rafostry
Stały bywalec
 
Posty: 963
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a gmarcing Zobacz post
A wtedy rozpocznie się cały szereg pytań do właściciela pojazdu jako świadka. Tego typu "cwaniactwo" jest dość łatwe do wykrycia
Cwaniakowanie to jest ze strony SM. GITD jest na tyle "cywilizowana", że przynajmniej w przypadku braku nawiązania korespondencji nie ciągną sprawy dalej (przerabiane już przynajmniej w 4ech sprawach przez znajomych), podobnie jak żąda się zdjęcia, tez potrafią urwać korespondencję, lub sprawę umorzyć - jakbyś przebrnął przez ten wątek od początku to tez byś to wiedział.
Obie te "firmy" idą na skróty wysyłając te alternatywne wezwania.
Zobacz jak postępuje Policja w sprawach wykroczeń, jeśli sprawca nie przyjmuje mandatu - zaczyna od wezwania na przesłuchanie świadka, nawet jeśli wcześniej ta osoba składała wyjaśnienia policjantowi. Dopiero takie zeznania mają wartość procesową.
rafostry jest off-line  
04-04-2015, 19:03  
gmarcing
Stały bywalec
 
Posty: 2.601
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a rafostry Zobacz post
Obie te "firmy" idą na skróty wysyłając te alternatywne wezwania.
Z tym się zgadzam, sam to też pisałem.
gmarcing jest off-line  
04-04-2015, 20:49  
VelS
Użytkownik
 
Posty: 269
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a gmarcing Zobacz post
A wtedy rozpocznie się cały szereg pytań do właściciela pojazdu jako świadka. Tego typu "cwaniactwo" jest dość łatwe do wykrycia
Jakie pytania o zmarłego mogą być kłopotliwe?
VelS jest off-line  
04-04-2015, 21:04  
gmarcing
Stały bywalec
 
Posty: 2.601
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Policja czy inne służby nie są głupie - wskazanie zmarłego, który nie miał prawa jazdy? I następnie właściciel oczywiście nie wiedział co działo się z jego samochodem. Takie rzeczy tylko w E.... .
gmarcing jest off-line  
05-04-2015, 11:30  
VelS
Użytkownik
 
Posty: 269
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a gmarcing Zobacz post
Policja czy inne służby nie są głupie (...)
Właśnie są głupie, bo w takiej sytuacji stawia ich ustawodawca. Dali się wrobić w zautoamatyzowaną sprawiedliwość. Dla mamony automaty miały by karać i same wysyłać mandaty.

Przykład. Odcinkowy pomiar prędkości ma sam skanować tabilce i na tej podstawie ustalać czas przejazdu odcinka pomiarowego. Ciekaw jestem czy skanery poradzą sobie z tabicą załozoną dogóry nogami. Co z robia z tymi którzy uznają że 100 za brak tablicy to pikuś w porównaiu z mandatem za +50 kph i będą jechać bez tabiicy przedniej?

Teraz robi to na A1 poborca opłat. Do nieznanych mi celów innych niż pomiar prędkości.

Jeżeli policja i inny nie chcą z siebie głupka robić to suszara do łapy i na drogę. Wtedy nikt im na nosie nie zagra.
VelS jest off-line  
05-04-2015, 20:00  
gmarcing
Stały bywalec
 
Posty: 2.601
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a VelS Zobacz post
Ciekaw jestem czy skanery poradzą sobie z tabicą załozoną dogóry nogami
Wg mnie bez problemu.
gmarcing jest off-line  
09-04-2015, 17:48  
jas55
Użytkownik
 
Posty: 154
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a VelS Zobacz post
Odpisałem ostatnio jednej SM, że udostępniłem do używania osobie, której nazwisko figuruje na grobie nr x w kwaterze y cmentarza z w miejscowości T. Daty się zgadzają. Wskazałem niech go teraz ukarają.
Jakim trzeba być człowiekiem żeby ponownie narazić rodzinę na traumę, bo do nich przyjdzie wezwanie. Na pewno ustalą że osoba zmarła nie była w posiadaniu twojego pojazdu, i wtedy na miejscu tej rodziny skontaktował bym się z prawnikiem. Gdy SM skieruje sprawę do Sądu za umyślne wprowadzenie w błąd, to na niski wyrok bym nie liczył.
jas55 jest off-line  
09-04-2015, 20:11  
VelS
Użytkownik
 
Posty: 269
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a jas55 Zobacz post
ponownie narazić rodzinę na traumę, bo do nich przyjdzie wezwanie.
Musiałeś chyba nieźle nabroić że listy od SM czy ITD kojarzą Ci się z traumę. We mnie i rodzinie kierującego już po niebiańskich autostradach wywołują one gromki śmiech i pomysły jak ich (was) zrobić w balona!

Ciekaw jestem do kogo taki list zaadresują. Do spadkobierców, sierot, wdowy kochanki, tatusia albo mamusi szanownego nieboszczyka. Jak coś takiego wyślą to i tak w moje łapy trafi i będziemy mieli wspólny ubaw tu na forum

Już widzę pierwszy akapit
"Wzywa się Pana jako spadkobiercę osoby wskazanej jako użytkownik pojazdu nr HDW 9999 do potwierdzenia czy Szanowny Nieboszczyk kierował tym pojazdem w dniu X o godz Y lub wskazania czy tez Szanowny Nieboszczyk powierzył pojazd do używania innej osobie żywej lub martwej. W przypadku nieudzielenie odpowiedzi w terminie 7 dni niniejsze wezwanie proszę traktować jako wezwanie Szanownego Nieboszczyka na przesłuchanie w charakterze świadka w dniu 30 lutego 2015 roku. Dokładną godzinę stawienia się Szanowny Nieboszczyk winien uzgodnić telefonicznie z żywym personelem tutejszej placówki. Niestawienie się wezwanego spowoduje ukaranie go kara przewidzianą gdzieś tam, która zostanie wyegzekwowana przez nas oddział Straży Niebiańskiej.

Cytat:
Napisał/a jas55 Zobacz post
Na pewno ustalą że osoba zmarła nie była w posiadaniu twojego pojazdu
Na pewno zaczną od sprawdzenia na monitoringu Św Piotra kto kierował jak pod bramę auto podjechało.

Panie Jas55 to jest poważne forum nie fantazjuj tutaj i pamiętaj, że w krainie wiecznych łowów możecie tam obecnym nagwizdać gwizdkiem służbowym chromowanym.
VelS jest off-line  
10-04-2015, 07:30  
piotrscs
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a Mosiek01 Zobacz post
Ja śmiem twierdzić, że nawet wezwanie do wskazania kto użytkował (bez alternatywy przyjęcia mandatu za prędkość) nie są prawidłowe. Owszem SM może wzywać ale na przesłuchaniu świadka a nie korespondencyjnie. Innymi słowy wezwanie musi odpowiadać art. 129 KPK (stosowanego dla KW) czyli określić sprawę, charakter, miejsce i czas... Tego w wezwaniach nigdy nie ma, w szczególności nie ma informacji, że ma się status świadka więc i jego prawa, w tym prawo do uchylenia się od odpowiedzi w szczególnych okolicznościach (art. 183 par. 1 KPK).
Straże Miejskie powołują się przeważnie na Art. 129 b ust. 3 pkt 7 ustawy prawo o ruchu drogowym:
"W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym
mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do...) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie."

Czyli pierwsze zdanie większości wezwań dotyczące konieczności wskazania kierującego lub użytkownika jest sensowne i trzeba na to odpowiedzieć. Reszta wezwania to lista próśb, quiz, groźby, które można pominąć.
Ja zawsze wskazuje siebie jako użytkownika pojazdu i tylko taką informację wysyłam do SM jako odpowiedź na wezwanie. W sumie takich wezwań miałem około 10 i na nigdy nie zostałem ukarany.
Ale odpowiedziec trzeba, bo taki obowiązek nakłada na nas ustawa.
piotrscs jest off-line  
10-04-2015, 09:00  
Mosiek01
Użytkownik
 
Posty: 148
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Straże Miejskie powołują się przeważnie na Art. 129 b ust. 3 pkt 7 ustawy prawo o ruchu drogowym:
"W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym
mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do...) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie."
Ciekawe podejście do sprawy ale widzę dwa duże braki. Ten sam art (art. 129 PORD) w ust. 2 do którego odnosi się ust. 3 mówi:
Przepis prawny:
2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:
1) kierującego pojazdem:
a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,
b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego;
2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
c) ruchu pieszych.

A więc kierujący pojazdem albo uczestnik ruchu naruszający określone przepisy. Ani słowa o właścicielu. Nie wydaje mi się też, że można dokonywać kontroli ruchu drogowego korespondencyjnie.

No i druga wątpliwość - wezwanie. Jeżeli wysyłają pismo zatytułowane wezwanie to musi odpowiadać art 129 KPK. Jeżeli podstawą ma być art. 129 PORD to pismo powinno się nazywać "żądanie" i jako podstawę prawną mieć wpisany właśnie ten art.
Mosiek01 jest off-line  
10-04-2015, 09:26  
Ripper
Moderator globalny
 
Posty: 18.840
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Mylisz kontrolę ruchu z ustalaniem sprawcy wykroczenia.
Ripper jest off-line  
10-04-2015, 09:36  
Mosiek01
Użytkownik
 
Posty: 148
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

@Ripper możesz rozwinąć? Zastanawiamy się tutaj czy mogą jako podstawę wezwania zastosować art. 129 PORD i nie stosować się do art. 129 KPK (określającego co musi zawierać wezwanie), tak jak pisał piotrscs.
Mosiek01 jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ RE: Fotoradary nowy temat - 2 (odpowiedzi: 963) Witam:), fotoradar zrobił mi zdjecie z przodu (przekroczenie o 13 km/h), dostałem kartkę z quizem, zdjecie kierowcy jest słabo wyrażne, jestem...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.