fotoradary nowy temat - Forum Prawne

 

fotoradary nowy temat 63

no i co w związku z tym wyrokiem?...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Zamknięty temat
 
24-04-2015, 19:11  
eqt
Zbanowany
 
Posty: 534
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

no i co w związku z tym wyrokiem?
eqt jest off-line  
24-04-2015, 19:38  
gmarcing
Stały bywalec
 
Posty: 2.601
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a eqt Zobacz post
świadek może się uchylić od odpowiedzi nie tylko wtedy gdy wprost wskaże przestępstwo, ale również wtedy, gdy z zeznań da się takie przestępstwo wywnioskować.
"Wskazanie na żądanie uprawnionego organu komu właściciel lub posiadacz pojazdu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie nie przesądza o odpowiedzialności wskazanej osoby za wykroczenie drogowe.".
Kiedy mowa o wykroczeniu, uchylanie się od wskazania komu się powierzyło pojazd na podstawie art. 182 czy art. 183 kpk w zw. z art. 41 §1 kpw - kończy się bardzo często popełnieniem wykroczenia z art. 96 §3 kw.
gmarcing jest off-line  
24-04-2015, 20:33  
eqt
Zbanowany
 
Posty: 534
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Wyrok TK, który cytujesz nie odnosił się do zagadnienia uchylenia się od odpowiedzi na podstawie KPK. Cytowane zdanie było wstępem do wyjaśnienia dlaczego obowiązek wskazania jest zgodny z Konstytucją. TK nie rozpatrywał, czy uchylenie się od odpowiedzi na bazie 183KPK jest w tym przypadku niedopuszczalne.

Ja jestem zszokowany poziomem inteligencji, tego co Trybunał w uzasadnieniu pisze, bo nie dość, że używa populistycznych argumentów, że prędkość ma wpływ na ilość wypadków, to więcej, że fotoradary przyczyniły sie do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu, porównując statystyki 2002 Vs 2013 (wierząc bezkrytycznie Komendantowi Policji). A po drugie sami mylą obowiązek wskazania powierzenia ze wskazaniem kierującego.
eqt jest off-line  
24-04-2015, 20:48  
gmarcing
Stały bywalec
 
Posty: 2.601
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a eqt Zobacz post
prędkość ma wpływ na ilość wypadków
Wg mnie większy wpływ na ilość wypadków ma duża różnica prędkości poruszających się pojazdów niż sama ich prędkość.
Cytat:
Napisał/a eqt Zobacz post
A po drugie sami mylą obowiązek wskazania powierzenia ze wskazaniem kierującego.
Nie ma mowy o wskazaniu kierującego, a wskazaniu komu się powierzyło pojazd do kierowania - co nie oznacza, że ta osoba rzeczywiście kierowała.
gmarcing jest off-line  
24-04-2015, 20:53  
eqt
Zbanowany
 
Posty: 534
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

przeczytaj dokładnie:
"wezwany do wskazania kierującego ma 5 możliwości..."

Do zagadnienia 181KW vs 96par3KW ewidentnie jest potrzebny karnista...

Na ilość wypadków największy wpływ ma ilość popełnianych błędów. Dlatego też infrastruktura jest najbardziej skuteczną metodą. Czysta statystyka - mniej skrętów w lewo i wyprzedzań na dwupasmowej drodze to mniej błędów. Dopiero potem liczą się inne rzeczy, np technika prowadzenia, ale wciąż nie prędkość.
Prędkość jest bohaterem trzeciego planu. W Chinach pociągi w tym roku przekroczyły 600km/h, a nasz Komendant Głowny żyje w epoce kamienia łupanego.
Spodobał mi się komentarz jednego z policjantów: " My nawet nie prowadzimy statystyk dotyczących wypadków innych niż z powodu nadmiernej prędkości"
eqt jest off-line  
24-04-2015, 21:00  
gmarcing
Stały bywalec
 
Posty: 2.601
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

"Wezwany do wskazania kierującego pojazdem ma pięć możliwości:" - to nie jest opinia Trybunału, a przedstawienie stanu faktycznego postępowania Straży Miejskiej - a to właśnie Trybunał zakwestionował.
gmarcing jest off-line  
24-04-2015, 21:07  
eqt
Zbanowany
 
Posty: 534
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

oh, były czasy gdy SM prosiła o wskazanie kierującego - ode mnie dostawała odpowiedź że nie mam takiego obowiązku, zanim fotoradary był tak głośne. Nie słyszałem od dawna, żeby ktokolwiek o to prosił.

A na marginesie,
wczytuję się 5ty raz w pismo z ITD i nadal nie widzę, żeby oni mnie zobowiązali do wskazania. Przecież tam nie ma nigdzie takiej prośby, mam jedynie wypełnić formularz, co jest jak sądzę bezpodstawne. Wpadłem na genialny pomysł, że odeślę im swój quiz do wypełnienia. Wszak umiejętność dopasowania się do poziomu adwersarza jest przejawem kultury.
eqt jest off-line  
24-04-2015, 21:14  
gmarcing
Stały bywalec
 
Posty: 2.601
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Cytat:
Napisał/a eqt Zobacz post
Nie słyszałem od dawna, żeby ktokolwiek o to prosił.
A jednak w dalszym ciągu się zdarza.
Cytat:
Napisał/a eqt Zobacz post
mam jedynie wypełnić formularz, co jest jak sądzę bezpodstawne.
I właśnie takie wezwanie alternatywne zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.
gmarcing jest off-line  
25-04-2015, 12:38  
tiro
Użytkownik
 
Posty: 150
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Witam, dziś przyszło pismo od straży miejskiej ze zdjęciem z fotoradaru i quiz ABCD gdzie proponują 500zł i 10 pkt. Chodzi mi o to, że jest nas w domu 3 (użytkowników samochodu 4) i żaden nie chce się przyznać czy to on kierował. Ja wiem, że to nie ja wtedy kierowałem, a któryś z braci lecz albo palą głupa albo jechali wypici w tym czasie i nie pamiętają. W każdym bądź razie byłem w straży dzisiaj żeby zobaczyć zdjęcie, twarz strasznie niewyraźna a niby to było o 16:36 więc jeszcze widno. Dogadałem się ze strażnikiem, że w poniedziałek przyjdę to załatwić tylko nie wiemy kto wtedy kierował, a i nikt się przyznać nie chce myśląc, że ojciec to zapłaci.. Nie muszę tłumaczyć, że ojciec wku*wiony jak dzik i kazał to załatwić do poniedziałku.. Nie wiem co mam zrobić ;\ Mogę skorzystać z prawa

Przepis prawny:
Art. 182. § 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.


mimo, że nie ma oskarżonego jeszcze? Jakie mogą być konsekwencje jeżeli wszyscy jesteśmy współwłaścicielami, a ojciec właścicielem?


Pytanie drugie czy te wnioski o umorzenie postępowania czy wniosek na rozprawę o umorzenie postępowania (do art. 96 par. 3 - za niewskazanie sprawcy wykroczenia) są skuteczne? Ktoś się tak bronił?
Zapłaciłem 30zł a nie chcę wyjść na idiotę przed strażnikami, że składam pisma których nie rozumiem.. Dla mnie te przepisy są zagmatwane więc proszę kogoś żeby się wypowiedział czy poniższe pismo może być skuteczne?

Cytat:
Wniosek o umorzenie postępowania

Działając w imieniu własnym, w odpowiedzi na wezwanie z dnia 2015-04-16r. podaję, że pismo to posiada formalne i merytoryczne wady, które czynią je bezprawnym, a w konsekwencji wezwanie to nie odniesie względem mnie skutku.

Wady te przyjęły przede wszystkim postać:
  • Skierowanie wezwania sformułowanego w sposób alternatywny, a przy tym niedopuszczalne
    przyjęcie konstrukcji domniemania odpowiedzialności właściciela pojazdu;
  • Skierowanie wezwania przez nieuprawniony organ;
  • Brak określenia roli procesowej wezwanego, co uniemożliwiło jemu realizację swoich praw, w
    tym prawa do obrony.

W związku z powyższym, wnoszę o umorzenie postępowania wywołanego lub związanego z
przytoczonym wyżej wezwaniem.

Uzasadnienie
  • Wezwanie alternatywne.
Odebrane przeze mnie wezwanie nosi cechy wezwania alternatywnego, bowiem zgodnie z jego treścią zostałem postawiony przed wyborem wskazania siebie jako winnego popełnienia wykroczenia; wskazania osoby, która pojazdem kierowała lub korzystała z niego w momencie popełnienia wykroczenia; wskazania i udowodnienia, że pojazd został użyty wbrew mojej woli i wiedzy przez nieznaną mi osobę, czemu nie mogłem zapobiec; wskazania i udowodnienia, że nie jestem właścicielem lub posiadaczem pojazdu albo przed wyborem odmówienia wskazania sprawcy wykroczenia. Warto przy tym wskazać, że alternatywne sformułowanie treści wezwania nie musi wynikać wprost z jego treści, lecz może również zostać zinterpretowane na podstawie załączonych do wezwania formularzy.

Dopuszczalność stosowania tego rodzaju wezwań została zakwestionowana zarówno przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 marca 2014 r. (sygn. akt: P 27/13), odbierając takim wezwaniom wiążącej mocy prawnej; jak i w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. (sygn. akt: III K 431/13). Na tle niniejszej sprawy za celowe uznać należy przywołanie wybranych fragmentów wyżej przywołanych orzeczeń:

„Niedopuszczalne jest zatem kierowanie przez właściwy organ alternatywnie żądania przyjęcia
mandatu karnego za wykroczenie lub denuncjacji innej osoby. Skierowanie żądania przyjęcia
mandatu karnego oznacza bowiem, że sprawca wykroczenia nie budzi wątpliwości, co ze swej istoty
wyklucza jednoczesne kierowanie żądania denuncjacji innej osoby.”


„Dążenie do pociągnięcia za wszelką cenę do odpowiedzialności kogokolwiek w związku z
ujawnionym wykroczeniem nie może stanowić żadnego usprawiedliwienia kierowania do właściciela
lub posiadacza pojazdu alternatywnie żądania przyjęcia mandatu karnego za to wykroczenie lub
denuncjacji innej osoby. Żądanie takie można, jak się wydaje, zinterpretować jako przyjęcie przez
właściwy organ państwa domniemania winy właściciela lub posiadacza pojazdu sfotografowanego
przez urządzenie rejestrujące.”

  • Uprawnienia Straży Miejskiej (Gminnej).
Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r. (sygn. akt: I KZP 16/14), której to uchwale nadano moc zasady prawnej, Straż Miejska (Gminna) jest uprawniona, na podstawie art. 129b ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), do żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu udzielenia informacji, kto we wskazanym terminie użytkował pojazd, jak również organ ten posiada uprawnienie oskarżyciela publicznego do występowania z wnioskiem o ukaranie takiej osoby za ujawnione w toku prowadzonych czynności wyjaśniających wykroczenie stypizowane w art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.; dalej „kw”).

Niemniej jednak, powyższa uchwała nie pozwala interpretować obowiązujących przepisów w sposób, który nadawałby Straży Miejskiej (Gminnej) uprawnienia do samodzielnego karania właściciela (lub użytkownika) pojazdu grzywną, a jedynie prawo złożenia wniosku do Sądu o ukaranie w przypadku ujawnienia wykroczenia właściciela (lub użytkownika) pojazdu.

Aby jednak organ mógł złożyć wniosek o ukaranie, organ musi uprzednio ujawnić fakt popełnienia wykroczenia i jego sprawcę. W związku z tym, w odniesieniu do niniejszej sprawy, nie dysponują Państwo uprawnieniami do ukarania właściciela pojazdu w trybie przewidzianym treścią art. 96 § 3 kw. Odnosząc się przy tym i uzupełniając zagadnienie poruszone w punkcie I uzasadnienia – tj. zastosowania alternatywnie sformułowanego wezwania, pismo w takiej formie narusza przepisy art. 97, 98 i 99 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dzi.U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.; dalej: „kpw”). Konieczne jest bowiem uprzednie ustalenie sprawcy wykroczenia, tak aby nie ulegało wątpliwości, kto je popełnił. Dopiero wówczas możliwe jest wręczenie mandatu sprawcy wraz ze stosownym pouczeniem o prawie do jego nieprzyjęcia. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń nie popełnia wykroczenia osoba, której wina nie została udowodniona, i która działa w zakresie jej praw. O fakcie niewykrycia sprawcy wykroczenia świadczy natomiast już sam fakt wystosowania wezwania o wskazanie osoby prowadzącej pojazd w momencie popełnienia wykroczenia.

Na tle powyższego oczywistym jest, że przesłanki do zaktualizowania się Państwa prawa do złożenia
wniosku o ukaranie sprawcy wykroczenia w niniejszej sprawie nie nastąpiły.
  • Rola procesowa pozwanego.
Poważnym brakiem formalnym wezwania jest brak precyzyjnego określenia roli w jakiej występować miałbym w sprawie. Brak ten skutkuje uniemożliwieniem mi realizacji prawa do obrony – bezwzględnej przesłanki procesowej.

Oczywistym jest, że dla każdego „uczestnika” postępowania przewidziany jest inny zestaw przysługujących mu praw. Zatem fundamentalną częścią wystosowanego przez organ wezwania winno być wskazanie, czy w sprawie występuję w roli świadka, czy też np. obwinionego.

Jeśli bowiem przypisano mi rolę osoby obwinionej – to niniejszym korzystam z prawa odmowy złożenia wyjaśnień (art. 54 § 6 kpw) w kwestii wskazania kierującego pojazdem, a mam prawo odmówić złożenia wszelkich wyjaśnień w sprawie, czego nie można zrównywać z przypisaniem mi winy i obwinieniem za czyn wskazany w art. 96 § 3 kw. Zgodnie z wyżej wskazanymi aktami Sądu Najwyższego, brak ujawnienia wykroczenia w toku czynności uniemożliwia Straży Miejskiej (Gminnej), w roli oskarżyciela publicznego, złożenia do Sądu stosownego wniosku o ukaranie.

Natomiast gdybym w sprawie miał występować w charakterze świadka (a wszak w przypadku żądania od danej osoby złożenia oświadczenia wiedzy lub oświadczenia woli obciążającego inną osobę, pierwsza z wymienionych osób będzie świadkiem w sprawie), na podstawie art. 183 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89 poz. 555 z późn. zm.; dalej: „kpk”) w zw. z art. 41 § 1 kpw przysługuje mi prawo uchylenia się od udzielenia odpowiedzi na pytanie o korzystającego z pojazdu w momencie popełnienia czynu, również z obawy przed odpowiedzialnością karną za fałszywe oskarżenie – przestępstwo stypizowane w art. 234 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr. 88 poz. 553 z późn. zm.; dalej: „kk”). Przestępstwo takie popełnić można również z winy umyślnej w zamiarze ewentualnym. Powyższe okoliczności realizacji swojego prawa nie mogą stanowić podstawy mojej odpowiedzialności na podstawie art. 96 § 3 kw.

Jak wyżej wskazano, korzystanie z przysługujących mi praw procesowych nie może być interpretowane jako zła wola lub naruszenie prawa.

Jako wezwany, muszę mieć zagwarantowaną ochronę swoich praw – również przed represyjnością organu wzywającego. Na tle obowiązujących przepisów nie jest możliwym, by świadek jednocześnie występował w roli obwinionego czy też podejrzanego. Prawa takich osób są zgoła różne. W skrajnym wypadku, bezprawne działania organu mogą być interpretowane jako nadużycie władzy – tj. czyn niedozwolony wskazany w art. 231 kk, a także może spełniać przesłanki przestępstwa opisanego art. 235 i 236 kk.

Mając na uwadze wszystko powyższe, wnoszę jak na wstępie.
tiro jest off-line  
26-04-2015, 00:27  
eqt
Zbanowany
 
Posty: 534
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Kilka dni temu media podały, że 25% wypadków jest spowodowana rozmową przez tel komórkowy.
Szokujące statystyki. Co czwarty wypadek drogowy z powodu telefonu komórkowego (FILM) - Gazetawroclawska.pl

kilka dni wczesniej można było przeczytać, że
Psychologowie ostrzegają, że rozmowa przez telefon w czasie jazdy jest równie niebezpieczna jak kierowanie w stanie nietrzeźwości.

Telefon i wypadki drogowe - Motoryzacja w INTERIA.PL

we włoszech (0.8 promila dopuszczalne):
http://moto.onet.pl/aktualnosci/rozm...ypadkow/77zrz6

Mam taki postulat.
Rozmawianie przez telefon w trakcie prowadzenia pojazdu niech będzie przestępstwem za które grozi maks. 10 lat, a w szczególnych przypadkach 12 lat więzienia. To na pewno załatwi problem
eqt jest off-line  
27-04-2015, 10:35  
Dominik44
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Niezapłacony mandat z fotoradaru

Witam,
Moja sprawa dotyczy mandatu z fotoradaru, to znaczy chodzi o to że nie wskazałem sprawcy,dopiero po roku dostałem postanowienie z sądu o przekierowaniu mojej sprawy do drugiego sądu z mojego powiatu.
W związku z tym mam 2 pytania,
1. Dlaczego nie dostałem najpierw żadnego upomnienia.
2. Czy mogę jeszcze zapłacić ten mandat omijając sąd.
Dominik44 jest off-line  
27-04-2015, 11:37  
Ripper
Moderator globalny
 
Posty: 18.840
Domyślnie RE: Niezapłacony mandat z fotoradaru

Ad 1 Czego miałoby dotyczyć to upomnienie?
Ad 2 O jaki mandat pytasz? Z tego, co piszesz, żadnego mandatu na razie nie było.
Ripper jest off-line  
27-04-2015, 16:09  
delikt23
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Powtarzam prośbę z postu 885

Arturbam w jednym z wątków dotyczących fotoradarów napisał - "W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, właściciel pojazdu nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji osób korzystających z pojazdu z wyjątkiem pojazdów, do których stosuje się wymogi Inspekcji Transportu Drogowego, co niestety nie zwalnia z odpowiedzialności wynikającej z art. 78 ust. 4 ustawy PRD."

1. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć z jakich przepisów to wynika?
2. Kiedy stosuje się do pojazdów wymogi Inspekcji Transportu Drogowego?

Jestem w trakcie korespondencyjnej przepychanki ze strażakami. Przejazd na czerwonym świetle, zdjęcie naczepy zrobione "od tyłu". Czy jeśli adresat pisma SG o "wskazanie" prowadzi również (bo nie tylko) transport międzynarodowy (firma transportowo-spedycyjna), jest zobowiązany do ewidencjonowania, który kierowca i w jakim dniu prowadzi konkretny pojazd (i tu uwaga) z przypiętą konkretną naczepą?
W przedsiębiorstwie jest wiele pojazdów a tylko mała część ma licencje międzynarodową. Zdjęcie zrobione na terenie małopolski.
Zastanawiam się czy jeśli doszłoby do rozprawy, to czy Sąd może zobowiązać adresata do wykazania w ramach ewidencji - kto prowadził pojazd w dniu zdarzenia? Nadmienię, że takowa ewidencja w ogóle nie jest prowadzona...

Ripper thanks, but no thanks. Przeczytałem wszystkie posty wcześniejsze (w tym wątku) i niestety nie znalazłem tam odpowiedzi na powyższe pytania. Chodzi mi głównie o to czy w działalnościach tego rodzaju jest obowiązek prowadzenia ewidencji kto, kiedy jakim pojazdem poruszał się po drogach.

Bardzo proszę o jakiekolwiek informacje, artykuł, wskazanie przepisów.
Pozdrawiam
delikt23 jest off-line  
27-04-2015, 19:29  
Ripper
Moderator globalny
 
Posty: 18.840
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Przecież właśnie sam w powyższym poście umieściłeś cytat odpowiadający na oba pytania.
Nie masz obowiązku prowadzić ewidencji, ale jak na żądanie uprawnionego organu nie wskażesz, komu pojazd powierzono, zapłacisz grzywnę.
Analogicznie: nie masz obowiązku (przynajmniej nie pod rygorem odpowiedzialności karnej) wiedzieć, jakie ograniczenie prędkości obowiązuje w terenie zabudowanym. Nie oznacza to bynajmniej, że nie możesz być pociągnięty do odpowiedzialności za przekroczenie tej prędkości.
Ripper jest off-line  
27-04-2015, 20:49  
Grzegorzbj
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: fotoradary nowy temat

Witam, a ja mam troche iny problem. Dzisiaj otrzymałem z US zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego za mandat którego nie otrzymałem (nie doręczono mi, nie wiedziałem kiedy był wystawiony, i czy w ogóle go wystawili).

Sprawa dotyczy sytuacji z 2013 r. gdzie kierowałem pojazdem brata. Złapał mnie fotoradar, a po kilku tygodniach brat dostał wniosek o wskazanie kierującego pojazdem. Wskazał mnie. Z tego co pamiętam (wynikało to tez z pouczeń na tym zawiadomieniu), po wskazaniu kierowcy, ITD miał wystawić mandat. Po wysłaniu informacji w której wskazano mnie jako kierowce do dzisiaj ani widu ani słychu na temat mandatu.
ITD wystawiło tytuł wykonawczy, z którego dopiero dowiedziałem się o wystawieniu mandatu w dniu 24.07.2013 r., natomiast mandatu tego w ogóle nie otrzymałem. O co chodzi?na jakiej podstawie robią coś takiego, czy to w ogóle jest dopuszczalne prawem? coś z tym można zrobić?

Z góry dzięki za sugestie.
Grzegorzbj jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ RE: Fotoradary nowy temat - 2 (odpowiedzi: 969) Witam:), fotoradar zrobił mi zdjecie z przodu (przekroczenie o 13 km/h), dostałem kartkę z quizem, zdjecie kierowcy jest słabo wyrażne, jestem...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.