czy warto składać skargę na policję?? - Forum Prawne

 

czy warto składać skargę na policję??

...a jeśli tak to do kogo?? Ale od początku. Od kilku lat mieszkam poza granicami kraju. Ostatniej nocy dostałem smsa od siostry, że jej "chory" mąż znowu ją pobił. Następnie wyrzucił ją za drzwi. Uciekła ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Odpowiedz
 
15-11-2009, 12:20  
gregor.grg
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie czy warto składać skargę na policję??

...a jeśli tak to do kogo??

Ale od początku.
Od kilku lat mieszkam poza granicami kraju. Ostatniej nocy dostałem smsa od siostry, że jej "chory" mąż znowu ją pobił. Następnie wyrzucił ją za drzwi. Uciekła do sąsiadki zabierając dzieci. Po kilku minutach ten pijany prostak zaczął się dobijać do sąsiadki. Wtargnął do jej domu, ponownie doszło do rękoczynów zarówno na siostrze jak i na sąsiadce, niestety na oczach dzieci. Zabrał dzieci i poszedł do domu zostawiając siostrę. Przez cały czas był bardzo agresywny. Nie widząc innego wyjścia zadzwoniłem na policję (było to około godz. 3 nad ranem polskiego czasu) Dyżurny oznajmił, że wysyła patrol. Zapewnił mnie również, że ten PIJANY idiota zostanie zatrzymany co najmniej do rana, jeżeli tylko siostra będzie tego chciała i zgodzi się złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Patrol się pojawił, a jakże. Tylko niestety jeden z funkcjonariuszy okazał się byś kolegą męża siostry. Już po pięciu minutach od zatrzymania pijany i agresywny do tego dodatkowo rozdrażniony mąż dobijał się do domu siostry. Tym razem siostra zadzwoniła po policję i zatrzymali go ponownie. Spokoju było na pół godziny. Policja zamiast do izby wytrzeźwień zawiozła go do jego rodziców na drugi koniec miasta. Siostra zaczęła otrzymywać telefony i smsy, że już idzie ją zabić i nic mu nie zrobią bo ma znajomości w policji. Znowu zadzwoniłem na policję. Dyżurny znowu zapewnił mnie, że wysyła patrol, jednak tym razem nie był już dla mnie "miły". Próbował mi wmówić, że jestem co najmniej półgłówkiem. Że to policjant decyduje, czy są podstawy do zatrzymania, a moja relacja zdarzenia jest niewiarygodna. Policja u siostry już się nie pojawiła. Dopiero koło 9 rano gdy ten prostak dotarł do domu i zaczął się ponownie dobijać grożąc wszystkim śmiercią itp. pojawiła się policja po uprzednim telefonie siostry. Tym razem była inna zmiana, inny patrol i bez problemu go zatrzymali pomagając siostrze i informując ją o prawach jakie ma ona i ten palant.
Moje pytanie jest następujące: czy mogą złożyć formalną skargę na policję o niedopełnienie obowiązków służbowych i narażenie cudzego zdrowia i życia na szwank i do kogo taką skargę kierować. Czy ma to w ogóle sens i jeśli tak to jakie kroki podjąć oraz jakimi przepisami, artykułami się podpierać. I czy na prawdę musimy czekać aż dojdzie do tragedii, bo policjant jest kolegą przestępcy??

PS. To nie pierwszy raz kiedy ten palant leje moją siostrę. Niestety wie jak to robić aby nie było śladów. Kiedy pierwszy raz "to zrobił" niestety miał pecha, bo akurat byłem w Polsce i sam wymierzyłem mu sprawiedliwość (zapamiętał lekcję na dosyć długo, ale niewystarczająco długo). Pojechaliśmy wtedy z siostrą na obdukcję, która po za małym, przypadkowym siniakiem nic nie wykazała. Niestety nie mogę chronić siostry cały czas z uwagi na to, że mieszkam kilka tysięcy kilometrów od Polski, a poza tym mam własną rodzinę. Stąd moje kolejne pytanie: czy wiecie gdzie może szukać pomocy kobieta w jej sytuacji??

Z góry dziękuję za odpowiedzi

Brat
gregor.grg jest off-line  
15-11-2009, 19:49  
p_a_r_a_g_r_a_f
Przyjaciel forum
 
p_a_r_a_g_r_a_f na Forum Prawnym
 
Posty: 2.032
Domyślnie RE: czy warto składać skargę na policję??

Cytat:
Napisał/a gregor.grg Zobacz post
jeden z funkcjonariuszy okazał się byś kolegą męża siostry.
Oczywiście masz na to dowody...
Cytat:
Napisał/a gregor.grg Zobacz post
Policja zamiast do izby wytrzeźwień zawiozła go do jego rodziców na drugi koniec miasta.
Jest taka możliwość. Jeżeli zatrzymaliby go do wytrzeźwienia, to musieliby w protokole udokumentować, dlaczego z takiej możliwości nie skorzystali.
Cytat:
Napisał/a gregor.grg Zobacz post
Że to policjant decyduje, czy są podstawy do zatrzymania,
Dokładnie tak. Nie Ty, nie siostra czy sąsiadka.
Cytat:
Napisał/a gregor.grg Zobacz post
moja relacja zdarzenia jest niewiarygodna.
Dokładnie tak. Ty masz jakieś uprzedzenia do szwagra, znasz relację tylko jednej strony. Nie wiesz jaka jest sytuacja w tamtym domu, jaka była w tej konkretnej chwili. Dlaczego siostra sama nie dzwoniła na Policję, tylko wysyłała smsy do Ciebie? Czy jeżeli rzeczywiście było realne zagrożenie to tak by się zachowywała?
Jestem na podobnych interwencjach często. Wiele razy zdarzało się, że jeden z małżonków był nietrzeźwy a strony po prostu się kłóciły. Takie zachowanie nie jest przestępstwem znęcania się z art. 207kk. Dla mnie i wielu policjantów interwencje dot. przemocy w rodzinie należą do najtrudniejszych. Nie wystarczy zgłoszenie że mąż jest pijany i bije żonę, żeby męża zamknąć. Sprawy z grupy tzw. "niebieskiej karty" są bardzo trudne.
Cytat:
Napisał/a gregor.grg Zobacz post
czy mogą złożyć formalną skargę na policję
Możesz. Piszesz co Ci się wydaje i wysyłasz do do jednostki policji, z której byli tamci policjanci. Bardziej wiarygodne byłoby jednak, jakby "ale" miała twoja siostra. Tobie może się wiele wydawać - znasz relację tylko jednej strony.
Cytat:
Napisał/a gregor.grg Zobacz post
Kiedy pierwszy raz "to zrobił" niestety miał pecha, bo akurat byłem w Polsce i sam wymierzyłem mu sprawiedliwość
Nie chwal się za głośno.
Cytat:
Napisał/a gregor.grg Zobacz post
czy wiecie gdzie może szukać pomocy kobieta w jej sytuacji??
U swojego dzielnicowego. Jeżeli to nie był pierwszy raz, to na pewno zna sytuację tej rodziny, historię interwencji. W komendzie może też złożyć stosowne zawiadomienie o groźbach karalnych, znieważeniu, naruszeniu nietykalności cielesnej, znęcaniu się psychicznym czy fizycznym...
Doraźnie to może wejść na stronę:
http://www.niebieskalinia.pl/index.php?w=1280.
p_a_r_a_g_r_a_f jest off-line  
21-11-2009, 16:05  
waldi_
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: czy warto składać skargę na policję??

ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie pod nazwą "Niebieskie Karty"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 168 zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa sposoby i terminy inicjowania i organizowania działań, polegających na podejmowaniu i przeprowadzaniu przez policjantów interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie pod nazwą "Niebieskie Karty".

§ 2

1. Policjant podejmuje i przeprowadza interwencję domową na podstawie zawiadomienia, wezwania lub własnych ustaleń świadczących o istniejącej przemocy w rodzinie lub uzasadniających podejrzenie przemocy i uznaniu konieczności udzielenia pomocy jej ofiarom.

2. Podczas przeprowadzania interwencji wobec przemocy w rodzinie policjant ma obowiązek:

1) ustalenia przebiegu zdarzenia, jego przyczyn i następstw,

2) udzielenia ofiarom przemocy niezbędnej pomocy, polegającej w szczególności na wezwaniu pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub zawiadomieniu innych instytucji, które mogą udzielić pomocy,

3) w razie potrzeby podjęcia innych niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia, zdrowia i mienia osób będących ofiarami przemocy włącznie z ewentualnym zastosowaniem wobec sprawców przemocy środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania,

4) w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia ze sprawcą przemocy rozmowy, dotyczącej w szczególności jego odpowiedzialności za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobami najbliższymi lub pozostającymi pod jego opieką, wezwania go do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego,

5) poinformowania ofiar przemocy o przysługujących im uprawnieniach wyszczególnionych w karcie "B", o której mowa w ust. 4,

6) poinformowania ofiary przemocy o możliwości przekazania, za jej wiedzą i zgodą, właściwym organom państwowym, samorządowym i organizacjom społecznym zobowiązanym do udzielania im wsparcia i pomocy, danych oraz informacji dotyczących stwierdzonego zdarzenia,

7) w przypadkach nie cierpiących zwłoki przeprowadzenia na miejscu zdarzenia czynności procesowych w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem.

3. Policjant przeprowadzający interwencję sporządza notatkę urzędową dotyczącą przemocy w rodzinie, zwaną dalej "kartą A", której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. W zależności od zaistniałych okoliczności dokument ten sporządza na miejscu interwencji lub bezpośrednio po jej zakończeniu we właściwej jednostce organizacyjnej Policji. Jeżeli ofiara przemocy wyraża zgodę na przekazanie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 6, policjant udostępnia jej kartę "A" w celu potwierdzenia tej zgody pisemnie.

4. Policjant przeprowadzający interwencję przekazuje ofiarom przemocy w rodzinie "Informację dla ofiar przemocy w rodzinie" zwaną kartą "B", której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Policjant po przeprowadzeniu interwencji przekazuje wypełnioną kartę "A" dyżurnemu właściwej jednostki organizacyjnej Policji, który na jej podstawie dokonuje wpisu do "Rejestru zgłoszonych i przeprowadzonych interwencji" lub do "Książki wydarzeń".

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, po otrzymaniu karty "A" od dyżurnego jednostki Policji, zleca przekazanie jej do właściwego miejscowo rewiru dzielnicowych lub dzielnicowego.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, lub wyznaczona przez niego osoba, na podległym mu terenie jest zobowiązany do koordynowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań wynikających z przepisów zarządzenia.

§ 4

Dzielnicowy lub kierownik rewiru dzielnicowych po otrzymaniu w trybie określonym w § 3 ust. 2 karty "A" jest zobowiązany do:

1) założenia teczki zagadnieniowej zatytułowanej "Przemoc domowa" i gromadzenia w niej dokumentacji z interwencji wobec przemocy w tej rodzinie oraz podejmowanych przez niego w tym zakresie czynności,

2) niezwłocznego (nie później, niż w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentacji z interwencji) kontaktu z rodziną, w której nastąpiła przemoc, w celu bliższego rozpoznania sytuacji i zorientowania się, czy i ewentualnie jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna,

3) zapytania ofiary przemocy domowej o zgodę na udostępnienie jej danych osobowych i informacji dotyczących sytuacji rodzinnej organom państwowym, samorządowym i organizacjom społecznym, gdy nie było takiej możliwości podczas interwencji, oraz pisemnego potwierdzenia jej na karcie "A",

4) systematycznych wizyt, co najmniej raz w miesiącu, sprawdzających stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy przemocy w rodzinie,

5) dokumentowania w formie notatki urzędowej, każdego kontaktu z rodziną, w której nastąpiła przemoc,

6) umożliwienia osobie pokrzywdzonej zapoznania się, na jej żądanie, z treścią karty "A", dokumentującej przebieg interwencji wobec przemocy w jej rodzinie,

7) podejmowania działań prewencyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie,

przekazywania policjantowi zajmującemu się problematyką nieletnich i patologii informacji dotyczących małoletnich z rodzin, w których występuje przemoc domowa,

9) nawiązywania współpracy z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi zajmującymi się udzielaniem wsparcia i pomocy ofiarom przemocy domowej oraz przekazywania im informacji dotyczących rodzin, w których zachodzi przemoc,

10) podjęcia decyzji o potrzebie przeprowadzenia w danej sprawie postępowania sprawdzającego w przypadku posiadania informacji nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, a w sytuacji uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa - o potrzebie wszczęcia postępowania przygotowawczego,

11) przekazywania oryginałów notatek urzędowych -kart "A", dotyczących przemocy w rodzinie, do akt postępowania przygotowawczego w przypadku wszczęcia w danej sprawie postępowania, a w teczce zagadnieniowej gromadzenia ich kopii.

§ 5

1. Sprawozdanie statystyczne z przeprowadzonych interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie, którego wzór określają przepisy w sprawie sprawozdawczości i planowania w Policji, sporządzają, w formie elektronicznej:

1) w okresie półrocznym:

a) komendy powiatowe/miejskie i rejonowe Policji - w terminie do dnia 10 lipca,

b) komendy wojewódzkie/Stołeczna Policji na podstawie sprawozdań przekazanych z komend powiatowych/miejskich i rejonowych Policji - w terminie do dnia 20 lipca,

2) w okresach rocznych:

a) komendy powiatowe/miejskie i rejonowe Policji - w terminie do dnia 10 stycznia,

b) komendy wojewódzkie/Stołeczna Policji, na podstawie sprawozdań przekazanych z komend powiatowych/miejskich i rejonowych Policji - w terminie do dnia 20 stycznia.

2. Za zgodność informacji z dokumentacją odpowiadają policjanci, którzy wypełniają i sprawdzają zestawienia.

§ 6

1. Dzielnicowy może zakończyć prowadzenie teczki zagadnieniowej, zatytułowanej "Przemoc domowa", dotyczącej danej rodziny, gdy z posiadanej dokumentacji i uzyskanych informacji wynika, że w rodzinie tej nie występuje już zjawisko przemocy.

2. Zakończenie prowadzenia teczki zagadnieniowej dzielnicowy dokumentuje (wskazując przesłanki zakończenia) w formie notatki urzędowej, z której treścią zapoznaje się kierownik jednostki Policji lub osoba przez niego upoważniona.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 25/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania interwencji domowej przez policjantów wobec przemocy w rodzinie pod nazwą "Niebieskie Karty" (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 37, Nr 12, poz. 7.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
waldi_ jest off-line  
21-11-2009, 16:10  
waldi_
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: czy warto składać skargę na policję??

A do komendanta można złożyć skargę na tych funkcjonariuszy....na niedopełnienie obowiązków....bo przykładowo mieli prawo wziąśc go na izbę wytrzeźwień. Ja bym proponował może złożyc zawiadomienie do porkuratury.....
waldi_ jest off-line  
22-11-2009, 17:59  
Markiz32
Praktyk
 
Markiz32 na Forum Prawnym
 
Posty: 21.196
Domyślnie RE: czy warto składać skargę na policję??

kolego waldi - wypisujecie bzdury ..... może warto byłoby podać aktualnie obowiazujące rozporządzenie odnośnie Niebieskich Kart..?

IFP

ponadto skoro twierdzisz ,ze policjant ma prawo wywieźć gościa na Izbę to nie znaczy że ma taki obowiązek....
Markiz32 jest off-line  
10-03-2010, 20:39  
lena1-85
Początkujący
 
Posty: 23
Domyślnie RE: czy warto składać skargę na policję??

Cóż... Znam niestety kilka kobiet, które były w podobnej sytuacji. Niestety prawo tu raczej nic nie wskóra. Są trzy możliwości:
1. Twoja siostra cierpliwie poczeka aż mąż "dorośnie" (zdarzają się przypadki że to facetowi przechodzi) albo stanie się coś co spowoduje że facet wyląduje w więzieniu.
2. Zamieszkają bardzo daleko od siebie, na tyle daleko, aby mąż nie był w stanie do niej dotrzeć w trakcie pijackiego amoku.
3. Twoja siostra idzie na zajęcia z samoobrony lub jakiejkolwiek sztuki walki. W tym przypadku musi uważać na zachowanie granic obrony koniecznej w razie konfrontacji.


Cokolwiek postanowicie to pamiętaj, że mimo tego co jest zapisane w mądrych księgach zwanych kodeksami, to w życiu w przypadku przemocy w rodzinie, rozpadu małżeństwa, gwałtu itp za winną przeważnie uznana jest kobieta.
lena1-85 jest off-line  
10-03-2010, 21:10  
AmneziaHaze
Użytkownik
 
Posty: 126
Domyślnie RE: czy warto składać skargę na policję??

Cytat:
za winną przeważnie uznana jest kobieta.
śmieszne....

po pierwsze faktycznie policja decyduje, tyle że w sytuacji gdy zachodzi podejrzenie przestępstwa, nie odstawia się "po znajomości" takiego człowieka do mamusi tylko odwozi na komisariat albo izbę wytrzeźwień. w momencie wtargnięcia na czyjąś posesję również zdaje się, że występuje coś takiego jak złamanie prawa. pobicie też chyba jednoznacznie mówi o tym kto popełnia wykroczenie/przestępstwo. dodatkowo siostra mogła iść na drugi dzień na obdukcję i wnieść o rozwód i tyle w temacie.

poza tym jest wiele przypadków, gdzie kobiety symulują gwałty, pobicia, zniesławienia i wyolbrzymiają problemy jak tylko się da, byleby komuś "dokopać" z zemsty - gdyby nie było takich przypadków, nikt by w to nie wątpił.
AmneziaHaze jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ czy warto składać pozew przeciwko zus ? (odpowiedzi: 10) Niedawno zmarła moja teściowa. Bylismy wszyscy pewni, ze otrzymywała rentę i teraz jej córka będzie mogła starać się o rente po zmarłej matce. Jak...
§ Czy jest warto składać wniosek ? (odpowiedzi: 3) Witam, Mam pytanie o pomoc w zrozumieniu czy jest warto składać wniosek o obywatelstwo niemieckie. Ja urodziłem się 1981 w Polsce Moi...
§ Na jaki organ składać skargę na bezczynnośc? (odpowiedzi: 9) witam 1. złożono pismo o udzielenie inf. publicznej zaadresowane: Komisariat Policji w 2. przyszła odpowiedź nosząca znamiona decyzji...
§ Czy warto składać apelacje? (odpowiedzi: 6) Witam, Opisze może z grubsza swoją sytuację. Mam 22 lata. W czerwcu urodziłam synka. W sierpniu złożyłam wniosek o alimenty. Dziś 06.11.2012r....
§ czy warto zakładać sprawę? (odpowiedzi: 12) Witam, Już raz prosiłam na forum o poradę w poniższej kwestii, ale chyba niezbyt szczegółowo opisałam temat i nie uszczegółowiłam pytania, dlatego...
§ gdzie mam składać skargę (odpowiedzi: 2) złożyłem wniosek o pozwolenie o budowę, zależy mi na czasie. minął czas odpowiedzi na mój wniosek. a w mojej sprawie nic nie zostało zrobione, w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.