Kiedy potrzebne jest pozwolenie na poszukiwaanie zabytków przy pomocy wykrywacza? - Forum Prawne

 

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na poszukiwaanie zabytków przy pomocy wykrywacza?

Planuję kupno wykrywacza metalu w celu aktywnego spędzania czasu wolnego i poszukiwania starych rupieci (wcale nie koniecznie zabytków). Jednak w związku z medialnie nagłaśnianymi przypadkami zatrzymywania takich osób w lasach i na polach pod zarzutem ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Odpowiedz
 
24-11-2009, 08:57  
arturborat
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Kiedy potrzebne jest pozwolenie na poszukiwaanie zabytków przy pomocy wykrywacza?

Planuję kupno wykrywacza metalu w celu aktywnego spędzania czasu wolnego i poszukiwania starych rupieci (wcale nie koniecznie zabytków). Jednak w związku z medialnie nagłaśnianymi przypadkami zatrzymywania takich osób w lasach i na polach pod zarzutem wykroczenia z art.. 111 ustawy o zabytkach:

1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec:
1) przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do
popełnienia wykroczenia, chociażby nie stanowiły własności sprawcy;
2) przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia;
3) obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty równowartości wyrządzonej
szkody.

Chciałem prosić o jednoznaczną i wyczerpującą wykładnię obowiązujących przepisów oraz odpowiedź na pytanie:


Czy pozwolenia na poszukiwania zabytków ukrytych i porzuconych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania (zwanych dalej poszukiwaniami) , o których mowa jest w przepisach Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (zwanej dalej Ustawą) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 (dalej - rozporządzenie) wymagane są w przypadku wszelkich tego rodzaju w dowolnym miejscu prowadzonych poszukiwań czy też jedynie w przypadku poszukiwań w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków?
W przepisie art. 37 ust. 1 Ustawy zawarta jest delegacja do wydania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu wydawania pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych oraz badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-12, przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań archeologicznych. Pozostałe ustępy tego artykułu, tzw. wytyczne, uszczegóławiają treść przyszłych przepisów w kwestii pozwoleń wymienionych w art.. 36 ust. 1 i omówionych ramowo w art. 36 ust. 2-7. Już z art.. 37 ust.1 wynika zatem, iż kompetencje WKZ w przypadku poszukiwań, o których mowa jest w art.. 36 ust. 1 pkt. 12 ograniczone są do wydawania pozwoleń wyłącznie na poszukiwania przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Jednoznacznie konkretyzuje to par. 1ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2004 r.:

“Rozporządzenie określa tryb i sposób wydawania pozwoleń, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek i pozwolenie na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, zwanych dalej „poszukiwaniami ukrytych lub porzuconych zabytków”.

Moim zdaniem pozwolenia wymagają jedynie poszukiwania w zabytkach wpisanych do rejestru. Wolałbym jednak uniknąć konfliktowych sytuacji, dlatego chciałem prosić o wytłumaczenie tej problematyki.
Artur
arturborat jest off-line  
24-11-2009, 17:32  
hafciarz
Użytkownik
 
Posty: 122
Domyślnie RE: Kiedy potrzebne jest pozwolenie na poszukiwaanie zabytków przy pomocy wykrywacza?

Prosze przeczytać w ustawie co to jest zabytek.
Nie wolno poszukiwać przedmiotów porzuconych i ukrytych ustawa nic nie mówi o przedmiotach zagubionych.
Chodzić z wykrywaczem wolno ale już coś znaleść i robi sie problem bo trzeba to złosic do konserwatora zabytków.
Prosze poczytać inne fora np. odkrywca lub poszukiwacze skarbów tam jest odpowiedz na Pana pytania.
Prywatnie napisze tak : proszę zmienić pasje bo z tej tylko mogą być problemy.
hafciarz jest off-line  
24-11-2009, 18:04  
arturborat
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Kiedy potrzebne jest pozwolenie na poszukiwaanie zabytków przy pomocy wykrywacza?

Przepraszam, ale ja zadałem konkretne pytanie, a Pan nie udzielił żadnej odpowiedzi...
Artur
arturborat jest off-line  
24-11-2009, 19:23  
hafciarz
Użytkownik
 
Posty: 122
Domyślnie RE: Kiedy potrzebne jest pozwolenie na poszukiwaanie zabytków przy pomocy wykrywacza?

Zadał Pan jedno pytanie . Odpowiadam na nie : Pozwolenie jest potrzebne na poszukiwanie zabytków bez wzgledu czy jest to miejsce wpisane do rejestru zabytków czy nie .
Pozdrawiam
hafciarz jest off-line  
24-11-2009, 19:37  
arturborat
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Kiedy potrzebne jest pozwolenie na poszukiwaanie zabytków przy pomocy wykrywacza?

A czy mógłby Pan jakoś uzasadnić swoje zdanie (bo trudno to uznać za odpowiedź) odnosząc się do treści mojego postu, którym otwarłem ten wątek?
Artur
arturborat jest off-line  
28-11-2009, 12:00  
arturborat
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Kiedy potrzebne jest pozwolenie na poszukiwaanie zabytków przy pomocy wykrywacza?

Postanowiłem zlecić ekpertyzę prawną problemu kancelarii prawnej Lexine Spółka Jawna Kostyra i Wspólnicy świadczącej usługi poprzez portal internetowy
Profesjonalne Porady Prawne

Ekspertyzę sporządził Jakub Bonowicz, aplikant radcowski, doktorant, nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik kancelarii radcowskiej. Ekspertyza jest bardzo długa i szczegółowa, zawiera rozważania o poszukiwaniach z punktu widzenia Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych, dlatego nie będę zamieszczał tu całości, bo nie ma to znaczenia dla istoty sprawy. Wklejam to, co najważniejsze, co stanowi jej sedno i potwierdza, że pozowlenie na poszukiwania z wykrywczam metalu potrzebne jest tylko, kiedy prowadzi się je w zabytkach wpisanych do rejestru:

"Zbieżność terminologii używanej w §1 pkt 4 Rozporządzenia, art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy i art. 111 ust. 1 ustawy przemawia za tym, iż wykroczenie z art. 111 polega właśnie na tym, iż poszukuje się zabytków w obiektach wpisanych do rejestru wbrew warunkom pozwolenia albo bez pozwolenia. Skoro bowiem pozwolenie na poszukiwanie zabytków nie może dotyczyć miejsc poza zabytkami wpisanymi do rejestrów (bo nie ma możliwości wydania takiego pozwolenia w świetle obecnych przepisów, a organy administracji mogą działać tylko w granicach prawa ! – art. 7 Konstytucji, a już zwłaszcza tam, gdzie chodzi o ograniczenie prawa obywateli), to nie można uznawać za wykroczenie poszukiwania zabytków poza miejscami wpisanymi do rejestru. W przeciwnym wypadku dochodziłoby do sytuacji nie do zaakceptowania – obywatel byłby ukarany za poszukiwanie zabytków bez pozwolenia, którego nie jest w stanie w żaden sposób otrzymać, bo przepisy prawa takiej możliwości po prostu nie przewidują.

(...) Zatem nasuwają się następujące wnioski:

1) wykroczenie, o którym mowa w art. 111 ustawy o ochronie zabytków dotyczy jedynie poszukiwania zabytków na obszarze obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ponieważ pozwolenie o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12 dotyczy poszukiwania zabytków właśnie w takich obiektach.

2) oznacza to, iż poszukiwanie zabytków poza takimi obiektami uznać należy co do zasady za dopuszczalne, z tym że:

a. nie może ono wypełniać znamion przestępstwa z kodeksu karnego (np. niszczenia dóbr kultury, grabienia cmentarzy, zwłok, posiadania broni i amunicji)

b. jeśli rzecz odnaleziona jest zabytkiem archeologicznym lub inną rzeczą mającą wartość historyczną, naukową lub artystyczną, staje się własnością Skarbu Państwa i konieczne jest jej przekazanie odpowiedniemu organowi. Zatrzymywanie takiej rzeczy stanowić będzie przestępstwo przywłaszczenia (art. 284 kk)

c. natomiast jeśli rzecz odnaleziona nie przedstawia wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, to jej posiadanie należy uznać za dopuszczalne i zgodnie z art. 181 kc staje się własnością znalazcy przez objęcie jej w posiadanie samoistne.

Artur
arturborat jest off-line  
28-11-2009, 20:19  
hafciarz
Użytkownik
 
Posty: 122
Domyślnie RE: Kiedy potrzebne jest pozwolenie na poszukiwaanie zabytków przy pomocy wykrywacza?

Witam.
Zamierza Pan poszukiwać ,,starych rupieci,, .
Jak Pan rozpozna zabytek od ,, starych rupieci,, gdy zostanie znaleziony przedmiot w ziemi ?
Zabytkiem według ustawy jest :nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
1) wykroczenie, o którym mowa w art. 111 ustawy o ochronie zabytków dotyczy jedynie poszukiwania zabytków na obszarze obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ponieważ pozwolenie o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12 dotyczy poszukiwania zabytków właśnie w takich obiektach. - na jakiej podstawie wyciagniety jest ten wniosek przecież ustawa mówi:


Art. 36. 1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:
12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania
.- o miejscu poszukiwań nie jest nic napisane.
Pozdrawiam
hafciarz jest off-line  
29-11-2009, 09:16  
arturborat
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Kiedy potrzebne jest pozwolenie na poszukiwaanie zabytków przy pomocy wykrywacza?

Niech Pan uważnie przeczyta powyższą ekspertyzę i zada sobie trud prześledzenia wzajemnego powiązania ustawy z rozporządzeniem, bo widzę, że nie jest Pan w stanie ogarnąć więcej niż dwóch artykułów...

A co do sytuacji, gdy szukając starych gratów ktoś natknie się na przedmiot w stosunku do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem- procedurę postępowania normują art. 32 i 33 ustawy o zabytkach.
Artur
arturborat jest off-line  
29-11-2009, 11:13  
hafciarz
Użytkownik
 
Posty: 122
Domyślnie RE: Kiedy potrzebne jest pozwolenie na poszukiwaanie zabytków przy pomocy wykrywacza?

Jestem w stanie ogarnąć artykuły czasami więcej niż dwa , a Pan nie zna całkowicie realiów. Jeżeli jest tak Pan pewny legalność spaserowania z wykrywaczem poproszę o miejsce i czas tego procederu który bedzie Pan uprawiał i spawdzimy legalność . 100% zostanie skierowany wniosek do sądu i jeszcze mieszkanie przeszukane .
Pozdrawiam
hafciarz jest off-line  
29-11-2009, 11:28  
arturborat
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Kiedy potrzebne jest pozwolenie na poszukiwaanie zabytków przy pomocy wykrywacza?

Ja osobiście jestem akurat dopiero w trakcie podejmowania decyzji, jaki wykrywacz kupić. Ale niech się Pan rozejrzy trochę - podejrzewam, że w tej chwili jakieś 80 tys. osób chodzi z wykrywaczami po polach i lasach i takie są właśnie realia, całkowicie zbieżne zresztą ze stanem prawnym...
Artur
arturborat jest off-line  
29-11-2009, 14:12  
p_a_r_a_g_r_a_f
Przyjaciel forum
 
p_a_r_a_g_r_a_f na Forum Prawnym
 
Posty: 2.032
Domyślnie RE: Kiedy potrzebne jest pozwolenie na poszukiwaanie zabytków przy pomocy wykrywacza?

To tak jakbyś napisał, że skoro prawie każdy Polak ma nielegalnego Windowsa to takie posiadanie nie jest nielegalne. To że takie realia są, to nie znaczy że w przypadku gdy to ktoś zauważy ciebie z tym biperem to nie będzie problemów - co najmniej postępowania wyjaśniającego lub przygotowawczego.
Ciekawy artykuł: http://www.odkrywca.pl/index1.php?ac...&artykul=arcus
p_a_r_a_g_r_a_f jest off-line  
29-11-2009, 15:16  
arturborat
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Kiedy potrzebne jest pozwolenie na poszukiwaanie zabytków przy pomocy wykrywacza?

Eee, tam... Po to właśnie zamawiałem ekspertyzę prawną, której część wkleiłem wcześniej, aby wyjaśnić swoje wątpliwości właśnie m.in, co do tekstu pod linkiem podanym wyżej.

Poza tym proszę zerknąć tutaj:

***mod***

W materiale skleconym przez pewnego archeologa do miesięcznika Policja już
na początku, po dramtycznym wstępie o zorganizaowanych grupach)) pada zdanie:

"Poszukiwacz, który bez wymaganego pozwolenia penetruje za pomocą wykrywacza metalu stanowiska archeologiczne, pola bitew oraz cmentarzyska znajdujące się POD PRAWNĄ OCHRONĄ KONSERWATORA ZABYTKÓW (...)"

Mowa jest tam wyraźnie o miejscach objętych prawną ochroną. Jakie są formy prawnej ochrony zabytków mówi art. 7 uzoz. Autor nie dodaje nawet iż spośród tych form jedyną wymagającą zgody WKZ w przypadku poszukiwan jest wpis do rejestru i gładko przechodzi do rozważań, które sugerują naszym stróżom prawa, iż wszelkie i gdziekolwiek prowadzone poszukiwania są niezgodne z prawem,mieszając jeszcze do wszystkiego bezczeszczenie zwłok, niszczenie zieleni itd. oraz sugerując, że nie posiadając pozwolenia osoby te przywłaszczałyby sobie znaleziska. Niestety, zarówno policjanci, jak i użytkownicy większości forów internetowych, nie potrafią czytać tekstu ze zrozumieniem....


Co ja chciałem sobie wyjasnić,to sobie wyjaśniłem dzięki płatnej ekspertyzie i nie żałuję wydanych pieniędzy, bo jak widzę na forach, gdzie udziela się "gratisowych porad" nie ma co liczyć na profejonalizm. Ale cóż, jak coś jest za darmo, to nie można mieć wymagań co do jakości. Tak że dziękuję i żegnam.
Artur
arturborat jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wiata 37m bez ścian-czy potrzebne pozwolenie? (odpowiedzi: 2) Witam wszystkich, niebawem planuję wybudować na swojej posesji wiatę 2 stanowiskową. To tylko cztery wsporniki i zadaszenie, żadnych ścian ani okien....
§ Kiedy potrzebne jest założenie działalności gospodarczej. (odpowiedzi: 2) Witam, jestem tegoroczną maturzystką i chciała bym dorobić robiąc okazjonalnie makijaż. Bardzo lubię malować i chciała bym to wykorzystać aby sobie...
§ czy potrzebne pozwolenie? (odpowiedzi: 1) witam, mam pytanie, czy potrzebne jest pozwolenie na zamontowanie na balkonie barierek? chodzi o to, ze istnieje juz balkon w kamienicy ( wspolnota),...
§ Czy potrzebne pozwolenie na budowę? (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc.Mam zamiar "zabudować" duży taras i zrobić z niego pokój ,dodatkowo w grę wchodzi wymiana dachu i...
§ Potrzebne pozwolenie? (odpowiedzi: 1) W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, będę prowadzić akcję namawiania do bojkotu wyborów - z powodu wysoce niemoralnych pensji...
§ Czy potrzebne jest pozwolenie czy tylko zgłoszenie (odpowiedzi: 1) Chcemy przy stacji benzynowej (dzierżawimy od nich kawałek tawnika) uruchomić myjnie samochodową. Wemy że musi być separator itd. Będziemy wylewać...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.