Fotoradary - Forum Prawne

 

Fotoradary 146

Straż Miejska zwróciła się do mnie o wskazanie, kto popełnił wykroczenie przekraczając prędkość Odpisałem że ja lub żona fotka tył samochodu Dostałem wyrok nakazowy za nieudzielenie informacji, kto kierował pojazdem którym popełniono wykroczenie. tj z ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Zamknięty temat
 
23-01-2012, 11:58  
ansu
Użytkownik
 
Posty: 158
Domyślnie RE: Fotoradary

Straż Miejska zwróciła się do mnie o wskazanie, kto popełnił wykroczenie przekraczając prędkość
Odpisałem że ja lub żona fotka tył samochodu
Dostałem wyrok nakazowy za nieudzielenie informacji, kto kierował pojazdem którym popełniono wykroczenie. tj z art.96 §3 kw w zw . art. 78 ust. 4i5 PRD
Przecież art. 78 ust. 4
Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, ……

Co robić ???
Normalnie Państwo Prawa
Jaka jest różnica
-wskazanie, kto popełnił wykroczenie
-nieudzielenie informacji, kto kierował pojazdem którym popełniono wykroczenie
-wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania
ansu jest off-line  
23-01-2012, 13:29  
dell1
Użytkownik
 
Posty: 43
Domyślnie RE: Fotoradary

odwołać się jeśli masz kopię tego co wysłałeś do SM. Wtedy masz możliwość wglądu do akt i sprawdzisz czy SM złożyło prawdziwy wniosek czy pominęli fakt że poinformowałeś ich koto mógł prowadzić samochód.
dell1 jest off-line  
23-01-2012, 13:46  
mar3m
Zbanowany
 
Posty: 299
Domyślnie RE: Fotoradary

Do Ansu
NIE masz obowiązku wskazać
- kto popełnił wykroczenie
ani
- kto kierował pojazdem
MASZ obowiązek wskazać komu powierzyłeś poajazd (z tego nie wynika że kierował !!!). Pewnie minęło 30 dni i nie mogli wrypać Ci madatu za niewskazanie to skierowali do sądu. Ide o zakład że pisząc do Ciebie nie pytali sie kto popełnił wykroczenie tylko komu powierzyłeś pojazd. Wskazanie więcej niż jednej osoby traktowane jest jak niewskazanie.
pzdr
mar3m
mar3m jest off-line  
23-01-2012, 13:54  
ansu
Użytkownik
 
Posty: 158
Domyślnie RE: Fotoradary

Właśnie dziwi mnie to że:
Straż Miejska w Bobolicach zwróciła się do mnie
"kto popełnił wykroczenie przekraczając prędkość"
Sąd w Szczecinku szał za:
"za nieudzielenie informacji, kto kierował pojazdem którym popełniono wykroczenie"
ansu jest off-line  
23-01-2012, 15:21  
mar3m
Zbanowany
 
Posty: 299
Domyślnie RE: Fotoradary

Pojechali po bandzie obie sentencje sa niezgodne z prawem
SM nie ma prawa sie pytac "kto popełnił wykroczenie" Ich list powinieneś im odesłać bez odpowiedzi ze stwierdzeniem że jest niezgodny z art 78.4 PoRD
Sąd "nieudzielenie informacji kto kierował" nie jest wykroczeniem i nie może byc karane. Dobrze by było gdyby Wysoki Sąd poczytała sobie ustawę. Jeżeli masz jeszcze czas wnieś sprzeciw i walcz. Weź papuge ! 3 mama kciuki. Pozwalają sobie już za dużo.
pozdrawiam mar3m
mar3m jest off-line  
23-01-2012, 16:28  
dell1
Użytkownik
 
Posty: 43
Domyślnie RE: Fotoradary

Miejscowość sama mówi za siebie SZCZECINEK
dell1 jest off-line  
23-01-2012, 17:31  
milist
Użytkownik
 
Posty: 87
Domyślnie RE: Fotoradary

Cytat:
Napisał/a dell1 Zobacz post
Miejscowość sama mówi za siebie SZCZECINEK
Coś w tym jest... ja sobie obserwuje, jak po każdym kolejnym moim mailu do straży wiejskiej w białym borze na stronie internetowej tej wioski pojawiają się kolejne dokumenty w tak zwanej "dokumentacji fotoradarowej"
Ciekaw tylko jestem kiedy wspomniana straż złoży wniosek do sądu, żeby mnie ukarać... a jak już jakimś cudem tą sprawę wygram, to chyba całą dokumentację przekaże do TVNu :P
milist jest off-line  
23-01-2012, 18:41  
mar3m
Zbanowany
 
Posty: 299
Domyślnie RE: Fotoradary

Do Ansu Czy możesz
1. napisać list do Bobolic z pytaniem na jakiej podstawie prawnej domagano sie od ciebie odpowiedzi na pytanie "kto popełnił wykroczenie przekraczając prędkość". Pośmiejemy sie z odopowiedzi (chyba że już to w liście do Ciebie napisali).
2 podać nam jaka podstawe prawna przytaczył sąd w wyroku nakazowym?
z góry dziekuje
pozdr mar3m
mar3m jest off-line  
23-01-2012, 19:27  
awu
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Fotoradary

Pewnie minęło 30 dni i nie mogli wrypać Ci madatu za niewskazanie to skierowali do sądu. maja na to 180 dni
awu jest off-line  
23-01-2012, 20:02  
mar3m
Zbanowany
 
Posty: 299
Domyślnie RE: Fotoradary

Tylko na mandat za wykroczenie udokumentowane fotoradarem mają 180 dni. Forumowicza puknęli za wykroczenie polegające na niewskazaniu art 96 chyba tu jest po Bożemu tylko 30 dni na mandat a w 31. dniu tylko sąd. pzdr mar3m
mar3m jest off-line  
23-01-2012, 20:53  
ansu
Użytkownik
 
Posty: 158
Domyślnie RE: Fotoradary

Pisać do Bobolic? Raczej pan komendant Adam Panfil ma wykonać założenia budżetowe. W budżecie gminy Bobolice na rok 2011 przewidziany jest dochód z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wystawianych przez Straż Miejską w wysokości 2800000 zł. Można sprawdzić na stronie. A przewodnicząca SSR Anna Pisarczyk ma zastraszyć tak by inni nie fikali bez względu na przepisy prawa. Nie po to ktoś zakłada firmę wypożyczająca fotoradary by było bezpieczniej tylko by zarobić.
ansu jest off-line  
23-01-2012, 21:33  
Staś43
Użytkownik
 
Posty: 43
Domyślnie RE: Fotoradary

Cześć, doskonały sposób - ujawniać nazwiska zafajdanych urzędasów, "strażaków" gminnych i miejskich i... sędziów, którzy psują prawo. Może zaczną się wstydzić. Pozdrawiam Staś43
Staś43 jest off-line  
23-01-2012, 22:43  
mar3m
Zbanowany
 
Posty: 299
Domyślnie RE: Fotoradary

No dobra nie pisz, ale podaj jaki paragraf masz w wyroku pzdr mar3m
mar3m jest off-line  
23-01-2012, 22:48  
ansu
Użytkownik
 
Posty: 158
Domyślnie RE: Fotoradary

Dostałem takie coś. Sprawa rozpoznana na początku grudnia, a dostałem pod koniec stycznia.
Za niewskazanie kto kierował pojazdem o godzinie minut sekund
Kto w danej sekundzie naprawdę nie wiem


SM Bobolice
ansu jest off-line  
23-01-2012, 23:31  
dell1
Użytkownik
 
Posty: 43
Domyślnie RE: Fotoradary

Odnosząc się w związku z powyższym do kwestii różnic w prowadzeniu czynności wyjaśniających przez funkcjonariuszy organów mandatowych, zaznaczyć należy, że ani art. 78 ust. 4 ani inne przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie wskazują trybu, w jakim uprawniony organ ma prawo przedstawić żądanie, a także nie określają, w jakiej formie właściciel lub posiadacz pojazdu ma wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Wykonanie tego obowiązku, jak wskazuje się w literaturze (por. R. A. Stefański, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, LEX, 2008, wyd. III), może zatem nastąpić przez ustne podanie żądanych danych lub uczynienie tego na piśmie. Skoro bowiem art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie określa, w jakiej formie uprawniony organ ma prawo przedstawić żądanie wskazania osoby, której właściciel lub posiadacz pojazdu powierzył tenże pojazd do używania, to zasadnym wydaje się uznanie, że przepis ten nie zawiera w tym zakresie ograniczeń. Uprawniony organ ma więc możliwość zwrócenia się z takim żądaniem zarówno w formie ustnej, jak i w formie pisemnej. Uzyskane w ten sposób oświadczenie właściciela lub posiadacza pojazdu może być przy tym wykorzystane w toku prowadzonych w ramach postępowania w sprawie o wykroczenie (w tym postępowania mandatowego) czynności wyjaśniających.
Przewidziane w art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym uprawnienie należy wszakże odróżnić od czynności dowodowej, jaką jest przesłuchanie danej osoby w charakterze obwinionego lub świadka oraz uzyskanych w ten sposób dowodów w postaci wyjaśnień takiego obwinionego czy zeznań świadka. W ramach powyższych czynności dowodowych organ prowadzący czynności wyjaśniające może wezwać właściciela lub posiadacza pojazdu do złożenia zeznań (ewentualnie wyjaśnień), których przedmiotem może być również kwestia wskazania osoby, której właściciel lub posiadacz pojazdu powierzył pojazd do używania. Wynikająca z art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym kompetencja uprawnionych organów (do których należą także organy prowadzące czynności wyjaśniające) do żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania osoby, której tenże właściciel lub posiadacz powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, nie jest natomiast instytucją procesową, ale ma odrębny charakter. Świadczy o tym zarówno fakt odrębnego uregulowania przedmiotowej kompetencji (poza K.p.s.w.), jak i inna sankcja. W przypadku niestawienia się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie w sprawie o wykroczenie obwinionego, zgodnie z art. 75 § 3 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 20 § 3 K.p.s.w. można zatrzymać i sprowadzić przymusowo, natomiast niewykonanie przez właściciela lub posiadacza pojazdu przewidzianego w art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązku wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, stanowi wykroczenie.
Powyższe oznacza, że Policja oraz straże gminne (miejskie) jako organy prowadzące czynności wyjaśniające w toku postępowania w sprawie o wykroczenie, w tym także w toku postępowania mandatowego, będąc równocześnie uprawnionym organami w rozumieniu art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, mogą uzyskiwać informacje o tym, komu właściciel lub posiadacz pojazdu powierzył pojazd do używania, zarówno w trybie sensu stricto czynności dowodowych, do jakich należy przesłuchanie właściciela lub posiadacza pojazdu w charakterze obwinionego lub świadka, jak również na mocy uprawnienia przewidzianego w art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Należy przy tym wskazać, że to do kompetencji organu prowadzącego postępowanie należy ocena co do celowości skorzystania z przysługujących mu uprawnień".
dell1 jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Fotoradary - c.d. c.d. (odpowiedzi: 1003) Ciąg dalszy tematu: http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/404716-fotoradary-c-d.html Każda porada choćby sugerująca jak ominąć prawo i co zrobić,...
§ Fotoradary (odpowiedzi: 1) Witam, otrzymałem wezwanie do wskazanie kierującego moim pojazdem w chwili zarejestrowania przez fotoradar w gminie Białogard przekroczenia...
§ Fotoradary - c.d. (odpowiedzi: 1014) Ciąg dalszy tematu: http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/345086-fotoradary-ciag-dalszy-26.html Każda porada choćby sugerująca jak ominąć prawo i...
§ Fotoradary (odpowiedzi: 1) Dzień Dobry. Wczoraj znalazłem na tablicy Facebook Wojciecha Cejrowskiego dość ciekawy post dotyczący kontroli drogowej . Czy mógłby ktoś się...
§ Fotoradary - część II (odpowiedzi: 544) Część druga tematu http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/94-fotoradary-71.html#post1669628
§ fotoradary (odpowiedzi: 2) prosze o pomoc


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.