Fotoradary - Forum Prawne

 

Fotoradary 165

Za szybko się cieszyłem, bo art. 92a kw , mówi tylko, że: "Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego usta- wą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.", a art. 92a, którego treść ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Prawo wykroczeń


Zamknięty temat
 
08-03-2012, 15:09  
jarekc1111
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Fotoradary

Za szybko się cieszyłem, bo art. 92a kw, mówi tylko, że:
"Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego usta-
wą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.", a art. 92a, którego treść przytoczyłeś jest z Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Znalazłem w wezwaniu, że art. 96 par. 3 kw też straszą, tyle że skierowaniem sprawy do sądu z tego artykułu, za nieudzielenie odpowiedzi.

@marols1972: dlaczego nie mogą przesłuchać? Przecież w art. 96 kw nie ma mowy o tym, że właściciel pojazdu musi być uczestnikiem ruchu.
jarekc1111 jest off-line  
08-03-2012, 15:21  
milist
Użytkownik
 
Posty: 87
Domyślnie RE: Fotoradary

Hmm...
wygląda na to, że namieszałem potwornie...
wklejony artykuł jest z kpw a nie z kw...

przepraszam za zamieszanie
milist jest off-line  
08-03-2012, 19:02  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Fotoradary

Cytat:
Napisał/a jarekc1111 Zobacz post
Za szybko się cieszyłem, bo art. 92a kw, mówi tylko, że:
"Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego usta-
wą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.", a art. 92a, którego treść przytoczyłeś jest z Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Znalazłem w wezwaniu, że art. 96 par. 3 kw też straszą, tyle że skierowaniem sprawy do sądu z tego artykułu, za nieudzielenie odpowiedzi.

@marols1972: dlaczego nie mogą przesłuchać? Przecież w art. 96 kw nie ma mowy o tym, że właściciel pojazdu musi być uczestnikiem ruchu.
przeczytaj art. 12 ustawy o SM - wykładnia sądów w tej materii jest jednoznaczna nie mogą i koniec - tylko uczestnika ruchu czyli kierującego w trybie np. art. 92akw anie 96$3 kw bo ten dotyczy właściciela on nie jest uczestnikiem ruchu w tym konkretnym przypadku
 
08-03-2012, 19:21  
Młody405
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Fotoradary

Witajcie po przerwie,
wysłałem wg obietnicy do SM pismo z prośbą o:
a) zdjęcie przodu samochodu by móc ustalić kto jest sprawcą wykroczenia
b) informację dlaczego wysłano do mnie wezwanie po 180dniach?
i tak to wysłałem:


a otrzymałem po bagatela 4 tygodniach takie pisemko:


dodatkowo dostałem dwie częsci, aby podac stan rodzinny, zarobki etc. A druga kartka to złożenie wyjaśnień.

I moje pytanie co dalej z nimi robić, bo zrozumiałem że skierowali sprawę do sądu?
Wogóle super opisali: "wbrew obowiązkowi nie wskazano...", kiedy ja chciałęm wskazać a oni sie obrazili i skierowali sprawę do sądu
Młody405 jest off-line  
08-03-2012, 19:25  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Fotoradary

Olej to i tyle nie mogą Ci nic zrobić, co innego jak sprawę przekażą w ramach pomocy prawnej do najbliższej jednostki Policji, to co innego...
 
08-03-2012, 19:34  
Młody405
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Fotoradary

Czyli co nie odpisywać im na to,bo i tak nie mają prawa na takie przesłuchanie, chyba ze przekaza sprawe na policję, wtedy sprawa zostanie skierowana do sądu? Dobrze rozumiem? Bo nie kumam ich pisma.
Młody405 jest off-line  
08-03-2012, 19:39  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Fotoradary

nie powinni w ogóle pisać do Ciebie pisma w trybie 96$3 kw, bo nie mają do tego umocowania prawnego, mogą co najwyżej poprosić najbliższą jednostkę Policji o przesłuchanie Ciebie na okoliczność wskazania kierującego i dopiero jeżeli podczas tego przesłuchania nie wskażesz(czy to umyślnie czy nie umyślnie) kierującego popełnisz wykroczenie z art. 96$3 kw i za to na miejscu policjant może nałożyć mkk w kwocie od 20-500zł bez pkt karnych lub skierować wniosek do sądu właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania.
 
08-03-2012, 19:40  
mattyah
Stały bywalec
 
Posty: 435
Domyślnie RE: Fotoradary

a tak przy okazji:

"WBREW OBOWIĄZKU" - po jakiemu to ?? bo raczej nie po polsku...
nauczyliby sie przynajmniej redagowania pism na poziomie szkoły podstawowej

no ale jaka SM/SG, takie pisma...
mattyah jest off-line  
08-03-2012, 19:43  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Fotoradary

jacy strażnicy taka straż.... 'żenuła"
 
08-03-2012, 19:44  
Młody405
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Fotoradary

Ok rozumiem, czyli oni nie mają uprawnien do "przesłuchania", i dopiero w momencie kiedy otrzymam pismo/wezwanie policji mam sie martwić? Jak rozniez nie mogą wystepowac do sadu?
Młody405 jest off-line  
08-03-2012, 19:46  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Fotoradary

mogą przesłuchiwać i mogą kierować wnioski do sądu ale nie w trybie art. 96$3 kw, przeczytaj art. 12 ustawy o SM/SG, olej ich po prostu czekaj na wezwanie z Policji
 
08-03-2012, 19:50  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Fotoradary

Art. 12. 1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:

1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:

a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,

b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3,

c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

7) wydawania poleceń,

żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

10) (uchylony).

1a. Straż w toku wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i art. 11 ust. 2, ma obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Czynności te powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte.

1b. Z czynności, o których mowa w ust. 1, na wniosek osoby kontrolowanej, sporządza się protokół.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2–3a, pkt 8 i 9, uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności podejmowanych przez strażnika czynności, a także potrzebę respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.
 
08-03-2012, 19:50  
Młody405
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Fotoradary

No i ok Jak to mówią w straży: piknie dziękować
Młody405 jest off-line  
08-03-2012, 19:54  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Fotoradary

coś z PRD
Art. 129b. 1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).

2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

1) kierującego pojazdem:

a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,

b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego;

2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:

a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,

b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,

c) ruchu pieszych.

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:

1) zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem, z wyłączeniem pojazdów kierowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b;

2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem;

3) używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu;

4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;

5) wydawania poleceń:

a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu,

b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu — co do sposobu jego zachowania;

6) sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2;

7) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

4. Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.


nigdzie w tych uprawnieniach nie ma mowy o właścicielu pojazdu!!!!! Wszędzie jest mowa o UCZESTNIKU RUCHU!!!!!
 
08-03-2012, 20:14  
Młody405
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Fotoradary

A tak apro po, jak dostanę wezwanie z Policji to czym się dalej kierować?
Młody405 jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Fotoradary - c.d. c.d. (odpowiedzi: 1003) Ciąg dalszy tematu: http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/404716-fotoradary-c-d.html Każda porada choćby sugerująca jak ominąć prawo i co zrobić,...
§ Fotoradary (odpowiedzi: 1) Witam, otrzymałem wezwanie do wskazanie kierującego moim pojazdem w chwili zarejestrowania przez fotoradar w gminie Białogard przekroczenia...
§ Fotoradary - c.d. (odpowiedzi: 1014) Ciąg dalszy tematu: http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/345086-fotoradary-ciag-dalszy-26.html Każda porada choćby sugerująca jak ominąć prawo i...
§ Fotoradary (odpowiedzi: 1) Dzień Dobry. Wczoraj znalazłem na tablicy Facebook Wojciecha Cejrowskiego dość ciekawy post dotyczący kontroli drogowej . Czy mógłby ktoś się...
§ Fotoradary - część II (odpowiedzi: 544) Część druga tematu http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/94-fotoradary-71.html#post1669628
§ fotoradary (odpowiedzi: 2) prosze o pomoc


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.