Skarga na działanie urzędu do WSA - Forum Prawne

 

Skarga na działanie urzędu do WSA 3

Cytat: Napisał/a maja59 Rozumiem tylko jedno, że nie otrzymałam oczekiwanej informacji co zrobić, jak mi się zaskarżenie nie uda. 1.Przyczyną formalną do odrzucenia nawet zasadnej skargi jest przekroczenie terminu 2.Skargę do WSA można złożyć po ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
23-03-2011, 21:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Skarga na działanie urzędu do WSA

Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
Rozumiem tylko jedno, że nie otrzymałam oczekiwanej informacji co zrobić, jak mi się zaskarżenie nie uda.
1.Przyczyną formalną do odrzucenia nawet zasadnej skargi jest przekroczenie terminu
2.Skargę do WSA można złożyć po wyczerpaniu środków odwołania lub jeśli takie nie przysługują

Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
Dzisiaj spotkałam na swojej drodze życia dobrych ludzi,
czy ci "dobrzy ludzie" podali jakaś podstawę prawną takiego toku myślenia?


Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
Dowiedziałam się, że całe szczęście, że jeszcze nie wniosłam skargi, bo sprawa trwałaby parę lat i niczego nie mogłabym załatwić przed wyrokiem WSA.
Absurd, bo nawet złożoną skargę do WSA może pani wycofać.

Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
Głowa do góry, składamy dokumenty jeszcze raz w pierwszej instancji
Sugeruje pani, że w tej samej sprawie można wielokrotnie wszczynać takie samo postępowanie, mimo że wcześniej zostało ono ukończone wydaniem decyzji?
voyteg jest off-line  
27-03-2011, 07:44  
maja59
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Skarga na działanie urzędu do WSA

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post

Sugeruje pani, że w tej samej sprawie można wielokrotnie wszczynać takie samo postępowanie, mimo że wcześniej zostało ono ukończone wydaniem decyzji?
Niezbyt dokładnie przytoczył Pan moją wcześniejszą wypowiedź, a szkoda, bo zawierała jeszcze jedną wskazówkę:
Należy jedynie pamiętać o wskazaniu dodatkowych przesłanek umożliwiających ponowne złożenie. W moim przypadku dodatkową przesłanką będzie podłączenie kanalizacyjne, w odwołaniu dołączyłam pozwolenie na budowę kanalizacji, a w kolejnym wniosku dołączę odbiór mojego przyłącza
Myślę, że pozostaje Panu tylko potwierdzić prawidłowość postępowania.
maja59 jest off-line  
27-03-2011, 08:10  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Skarga na działanie urzędu do WSA

Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
umożliwiających ponowne złożenie.
powyższe słowa są w sprzeczności z art.110 KPA, ponieważ decyzją wiąże organ i nie może on ponownie rozpatrywać tej samej sprawy

II SA/Sz 322/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-26

Cytat:
Stwierdzić należy, ze przepis art. 110 Kpa wyraża zasadę związania organu administracji publicznej wydaną przez siebie decyzją administracyjną. Regulacja ta dotyczy stabilizacji treści decyzji w zakresie w jakim rozstrzyga ona sprawę co do istoty albo kończy postępowanie w danej instancji. Doręczenie lub ogłoszenie decyzji oznacza wprowadzenie jej do obrotu prawnego, od tej chwili organ administracji pozostaje związany treścią swego rozstrzygnięcia. Związanie to trwa aż do czasu ustania mocy obowiązującej decyzji, co może nastąpić w wyniku jej uchylenia, zmiany lub wygaśnięcia, ale tylko w sytuacjach wyraźnie wskazanych w przepisach (Janusz Borkowski [w] B. Adamiak, J. Borkowski "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz", Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 529, 530; Andrzej Wróbel [w:]

M. Jaśkowska, A. Wróbel "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz", Zakamycze, 2005, Komentarz do art.110). Decyzja wiąże zatem organ, który w sytuacji prowadzenia postępowania opartego o ten sam stan faktyczny i prawny nie może dokonać merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

Należy także zwrócić uwagę, iż w świetle orzecznictwa brak możliwości przyjęcia sprawy do rozstrzygnięcia istnieje także wówczas, gdy strona składająca nowy wniosek powołuje się na zmianę podstawy prawnej rozstrzygnięcia administracyjnego, jednakże tożsamość spraw istnieć będzie także i wtedy, gdy zmieni się wprawdzie akt stanowiący podstawę prawną decyzji, lecz zachowana zostanie ciągłość regulacji prawnej praw i obowiązków stron postępowania administracyjnego (wyrok SN z dnia 3 czerwca 1993 r. Sygn.akt III ARN 27/93 – OSNC 1994/2 poz. 43).

Tak więc, niedopuszczalne jest wydanie kolejnej decyzji w oparciu o ten sam stan faktyczny i prawny, istniejący pomiędzy tymi samymi stronami, w sytuacji gdy poprzednio zapadła decyzja nie została wyeliminowana z obrotu prawnego i ze stanowiskiem organu odwoławczego w tym zakresie należy się zgodzić.


Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
W moim przypadku dodatkową przesłanką
jaka ma pani podstawę prawną do uchylenia istniejącej w obrocie prawnym decyzji?

Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
w odwołaniu dołączyłam pozwolenie na budowę kanalizacji
a jaki jest termin na wniesienie odwołania? po terminie można składać tysiące odwołań, które będą miały wzorcowe uzasadnienie, ale każde z nich zostanie odrzucone z uwagi na przekroczenie terminu

Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
pozostaje Panu tylko potwierdzić prawidłowość postępowania.
na razie pani pisze wiele wywodów, do których nie daje postawy prawnej
proszę pamiętać, że bez odpowiedniej postawy prawnej, nawet ugruntowane przekonanie jest bezużyteczne
voyteg jest off-line  
27-03-2011, 15:07  
maja59
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Skarga na działanie urzędu do WSA

Nie zgadzam się z Panem, mam istotną zmianę w stosunku do wcześniej złożonych dokumentów, ale Panu nie chodzi o pomoc dla mnie tylko o udowodnienie, żę nie mam szans pokonanie negatywnej decyzji. Przykro mi czytać, że moje ugruntowane przekonanie jest bezużyteczne (szczególnie grzeczna opiniia), zawsze sądziłam, że praca prawników ma być użyteczna dla nieprawników i z taką, całkowicie jak widzę błędną nadzieją tu przyszłam. Pan mnie przepytuje z podstawy prawnej, gdybym znała podstawy prawne nie zadawałabym pytań na forum prawnym, nie miałam pojęcia, że zaglądający tu użytkownicy sami muszą się tych podstaw uczyć, a Pan ewentualnie życzliwie przepyta. Składam ponownie wniosek o odbiór, bo usunęłam przyczynę negatywnej decyzji. Nie chcę już z Panem rozmawiać, przyszłam na to forum prosić o pomoc a otrzymałam pouczenie o niemożności zrobienia niczego, czyli konkluzja wyburzć dom, którego odebrać za nic w świecie nie można. Może ja Pana źle rozumiem, ale Pan mnie z pewnością. Niech każde z nas pozostanie przy swojej ocenie sytuacji. Rozmawiałam z PINB, który potwierdził moją interpertację.
maja59 jest off-line  
27-03-2011, 20:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Skarga na działanie urzędu do WSA

Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
Przykro mi czytać, że moje ugruntowane przekonanie jest bezużyteczne
każde przekonanie jest bezużyteczne, o ile nie ma ku temu odpowiednich podstaw prawnych, bo co z takiego przekonania?

Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
(szczególnie grzeczna opiniia), zawsze sądziłam, że praca prawników ma być użyteczna dla nieprawników
każdego prawnika ogranicza wykładnia prawa.
czy pani zdaniem prawnicy są niegrzeczni, bo nie ma normy prawnej na życzenie danej osoby?

Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
Pan mnie przepytuje z podstawy prawnej
pani się powołuje na "życzliwe osoby" oraz "opinie urzędów", czy tam nikt pani nie podaje podstawy prawnej?

Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
zaglądający tu użytkownicy sami muszą się tych podstaw uczyć, a Pan ewentualnie życzliwie przepyta.
otrzymała pani powyżej wykładnie WSA - czy odniosła z niej pani jakikolwiek pożytek, który by wpłynął na pani wiedzę dotyczącą stosowania prawa?


Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
Składam ponownie wniosek o odbiór, bo usunęłam przyczynę negatywnej decyzji.
a jak to się ma do orzecznictwa WSA przytoczonego powyżej?

Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
Nie chcę już z Panem rozmawiać, przyszłam na to forum
Wątek jest publiczny i ma służyć nie tylko pani, więc dlatego prostowane są omyłkowe założenia niepoparte podstawami prawnymi.

Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
otrzymałam pouczenie o niemożności zrobienia niczego, czyli konkluzja wyburzć dom, którego odebrać za nic w świecie nie można.

osobiste mniemanie i przekonanie, a obowiązujące normy prawne, to często dwie różne rzeczy.
voyteg jest off-line  
28-03-2011, 08:14  
maja59
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Skarga na działanie urzędu do WSA

Uwaga, że forum jest publiczne jest słuszna więc każdy może pisac co chce. Ponieważ widzę, ze znowu się nie rozumiemy przytoczę zamieszczone przez Pana orzeczenie WSA:
Należy także zwrócić uwagę, iż w świetle orzecznictwa brak możliwości przyjęcia sprawy do rozstrzygnięcia istnieje także wówczas, gdy strona składająca nowy wniosek powołuje się na zmianę podstawy prawnej rozstrzygnięcia administracyjnego, jednakże tożsamość spraw istnieć będzie także i wtedy, gdy zmieni się wprawdzie akt stanowiący podstawę prawną decyzji, lecz zachowana zostanie ciągłość regulacji prawnej praw i obowiązków stron postępowania administracyjnego (wyrok SN z dnia 3 czerwca 1993 r. Sygn.akt III ARN 27/93 – OSNC 1994/2 poz. 43).

Tak więc, niedopuszczalne jest wydanie kolejnej decyzji w oparciu o ten sam stan faktyczny i prawny, istniejący pomiędzy tymi samymi stronami, w sytuacji gdy poprzednio zapadła decyzja nie została wyeliminowana z obrotu prawnego i ze stanowiskiem organu odwoławczego w tym zakresie należy się zgodzić.

I tu zgoda, ale ja kolejny raz piszę, że zaistniał inny stan faktyczny, który będzie podstawą do wniosku o odbiór po raz drugi. Nie miałam właściwej kanalizacji co stanowiło powód do odrzucenia mojego wniosku. Teraz mam właściwą kanalizację czyli gminną podłączoną do mojego domu. Jest to nowy stan faktyczny, czy teraz to co piszę jest zrozumiałe???? Jeżeli wnioskodawca naprawia błędy, które były przyczyną decyzji negatywnej to dalej nie otrzyma pozwolenia, bo obowiązuje decyzja do wcześniejszego stanu faktycznego??? Być może w związku z zaistnieniem nowego stanu faktycznego powinnam się zwrócić do organu, który wydał pierwszą decyzję o jej uchylenie, ale Pan mi czegoś takiego nie doradza, to mój pomysł w tej chwili. Jest nowa okoliczność zmieniająca stan faktyczny na działce, a Pan twierdzi, że nie mogę nic zrobić, bo w obrocie prawnym istnieje wcześniejsza decyzja. To prawda nikt nie uchylił, do WSA nie złożyłam skargi i mam zupełnie inny stan faktyczny. Nie wiem czy mogę na tym forum zapytać o sposób uchylenie poprzedniej decyzji w związku z nowym stanem faktycznym, obawiam się, że Pan odpowie, że nie mogę. Czyli pozostaje sepuku.
maja59 jest off-line  
28-03-2011, 16:30  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Skarga na działanie urzędu do WSA

Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
Nie miałam właściwej kanalizacji co stanowiło powód do odrzucenia mojego wniosku.
czy może pani dosłownie zacytować uzasadnienie tej decyzji?
oczywiście bez podawania własnych danych identyfikujących

proszę tylko o samą treśc uzasadnienia, beż dodatkowych osobistych opinii

Cytat:
Napisał/a maja59 Zobacz post
Jest nowa okoliczność zmieniająca stan faktyczny
w przypadku spraw zakończonych decyzją ostateczną, jeśli juz to służy prawo wznowienia postępowania, a nie wielokrotne wszczynanie tego samego postępowania

II GSK 227/10 - Wyrok NSA z 2011-03-10

Cytat:
Dla oceny prawidłowości dokonanej przez WSA wykładni prawa zasadnicze znaczenie mają przepisy art. 145 § 1 pkt 5 i art. 107 k.p.a. Pierwszy ze wskazanych przepisów stanowi, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję. Cytowany przepis wymaga dla możliwości jego zastosowania spełnienia łącznie trzech przesłanek: ujawnienia istotnych okoliczności lub nowych dowodów, istnienia takich okoliczności lub dowodów w dniu wydania decyzji ostatecznej oraz braku wiedzy organu w tym zakresie,
Złożenie wniosku o wznowienie ma też termin - 30 dni od dowiedzenia się o tym fakcie, na podstawie którego żąda się wznowienia postępowania.
voyteg jest off-line  
04-04-2011, 19:41  
maja59
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Skarga na działanie urzędu do WSA

Cytuję uzasadnienie;
Inwestorzy ( dopisek mój; to zrobili poprzedni właściciele) w trakcie realizacji przedmiotowego budynku mieszkalnego zmienili lokalizację szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki poprzez usytuowanie go na działce nie objętej decyzją o pozwoleniu na budowę (przesunięcie o 30 cm, dopisek mój). Wobec powyższego inwestorzy dokonali zmiany w zakresie projektu zagospodarowania terenu zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę, co stanowi istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania działki.
Powzięcie przez organ nadzoru budowlanego informacji o dokonaniu istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego obliguje w/w organ w myśl art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego do wszczęcia postępowania naprawczego, którego zasadniczym celem jest zbadanie czy zrealizowany z odstępstwami obiekt budowlany został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa. Z w/w względu nie było zatem możliwe przyjęcie przedmiotowego budynku mieszkalnego do użytkowania w trybie art. 54 Prawa budowlanego.
Tu następuje eleborta podtrzymujący negatywną decyzję organu I instancji.
Właśnie w tej chwili Gmina podłącza nasz dom do gminnej kanalizacji, o której pisaliśmy w odwołniu dołączając pozwolenie na jej budowę. Innych zastrzeżeń nie ma. Wiem, że pewnie będę zgrzybiałą staruszką jak po wniesieniu przeze mnie dowodu w formie odbioru przyłącza naszego domu do kanalizacji z pominięciem trefnego szamba z którym niewiele mamy wspólnego, znowu zasiądzie nad sprawą organ II instancji, bo to on będzie ponowanie orzekał. Tym razem obiecuję sobie, jeżeli tylko sił mi starczy, że co 30 dni będę pisała skargę na opieszałość, a po negatywnym orzeczeniu, którego się w retorsji spodziewam zaskarżę WINB do sądy cywilnego o znęcanie się nad stroną, może się uda, a jak nie to mamy jeszcze Trybunał w Hadze. Podsumowując całą historię; dobra wola i wiedza udrzędników zwalają stronę z nóg.
maja59 jest off-line  
27-09-2011, 21:01  
proton
Zbanowany
 
Posty: 657
Domyślnie RE: Skarga na działanie urzędu do WSA

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Organ ma obowiązek złożyć pana skargę do WSA, nawet jeśli WSA potem odrzuci taki wniosek.

Jeśli tego nie zrobi w ciągu miesiąca, to pisze pan wniosek do WSA o ukaranie organu, za niedostarczenie dokumentów, a kiedy nadal tego nie uczyni, to wniosek o rozpatrzenie sprawy na podstawie tylko materiałów przekazanych do WSA przez pana.
W moim przypadku błędnie przesłałem skargę na bezczynność PINB bezpośrednio do WSA, który przesłał ją do PINB.
Czy PINB powinien mnie zawiadomić o przesłaniu skargi z dokumentami i odpowiedzią na skargę do WSA.
Gdy pytałem inspektora prowadzącego sprawę w PINB powiedział, że oni otrzymali od WSA tylko zawiadomienie, że skarga wpłynęła i odpowiedzieli WSA, że jeszcze nie mają wszystkich dokumentów i nie mogą podjąć rozstrzygnięcia.
proton jest off-line  
28-09-2011, 08:48  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Skarga na działanie urzędu do WSA

Cytat:
Napisał/a proton Zobacz post
Gdy pytałem inspektora prowadzącego sprawę w PINB powiedział, że oni otrzymali od WSA tylko zawiadomienie, że skarga wpłynęła i odpowiedzieli WSA, że jeszcze nie mają wszystkich dokumentów i nie mogą podjąć rozstrzygnięcia.
To po 30 dniach należy bezpośrednio do WSA złożyć wniosek o ukaranie organu grzywna za nieprzekazanie akt sprawy do WSA.
voyteg jest off-line  
28-09-2011, 13:16  
proton
Zbanowany
 
Posty: 657
Domyślnie RE: Skarga na działanie urzędu do WSA

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
To po 30 dniach należy bezpośrednio do WSA złożyć wniosek o ukaranie organu grzywna za nieprzekazanie akt sprawy do WSA.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Moją sprawę prowadzi młoda osoba i czy mogę tylko na podstawie tego co powiedziała, wnioskować, że akta nie zostały przesłane, czy może lepiej dla bezpieczeństwa, dowiedzieć się gdzieś na 100%.
Ten wniosek o ukaranie organu musi mieć określoną formę, przytoczone artykuły. Czy możecie pomóc?
proton jest off-line  
29-09-2011, 08:34  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Skarga na działanie urzędu do WSA

Cytat:
Napisał/a proton Zobacz post
Ten wniosek o ukaranie organu musi mieć określoną formę, przytoczone artykuły. Czy możecie pomóc?
Najlepiej zatelefonować i spytać w sekretariacie WSA, czy odpowiedź na skargę dotarła. Jeśli nie, to wnioskujemy o ukaranie grzywną. Proszę odpowiednio napisać, że złożył pan do Sądu, a Sąd do organu i ten w terminie takim, a takim powinien przekazać do Sadu.
Czyli odpowiednio podmienić w uzasadnieniu poniżej:

"Dnia (data) skarżący wniósł bezpośrednio do WSA skargę, którą to następnie dnia "data" WSA przekazał do "nazwa organu". Organ zatem powinien przekazać odpowiedz na skargę wraz z aktami sprawy do dnia (data), czego dotychczas nie uczynił.(informacja uzyskana z sekretariatu Wydziału (numer właściwego wydziału)."


Cytat:
Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
(adres)
Skarżący: (dane pana)
Organ: (dane urzędu, który pan skarży)

WNIOSEK
skarżącego o wymierzenie organowi grzywny


Na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę o wymierzenie (nazwa organu) grzywny w kwocie 3000 zł oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Dnia (data) skarżący wniósł, za pośrednictwem (nazwa organu, czyli urzędu), skargę na bezczynność tegoż organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dowód: kserokopia skargi z poświadczoną datą wpływu do organu.

Mimo upływu terminu określonego w art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ nie przekazał skargi Sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (informacja uzyskana z sekretariatu Wydziału (numer właściwego wydziału).

Brak reakcji ze strony organu uniemożliwia rozpoznanie sprawy przez Sąd.
Z tych względów wymierzenie organowi grzywny w wysokości 3000 zł jest uzasadnione.

pana podpis
Po otrzymaniu tego wniosku Sąd wymierza grzywnę.
Wtedy można wnioskować do Sądu o rozpoznanie sprawy tylko na podstawie złożonego przez pana wniosku.
voyteg jest off-line  
29-09-2011, 09:16  
proton
Zbanowany
 
Posty: 657
Domyślnie RE: Skarga na działanie urzędu do WSA

Dziękuję
proton jest off-line  
07-10-2011, 09:45  
proton
Zbanowany
 
Posty: 657
Domyślnie RE: Skarga na działanie urzędu do WSA

Cytat:
Napisał/a proton Zobacz post
W moim przypadku błędnie przesłałem skargę na bezczynność PINB bezpośrednio do WSA, który przesłał ją do PINB.
Czy PINB powinien mnie zawiadomić o przesłaniu skargi z dokumentami i odpowiedzią na skargę do WSA.
Gdy pytałem inspektora prowadzącego sprawę w PINB powiedział, że oni otrzymali od WSA tylko zawiadomienie, że skarga wpłynęła i odpowiedzieli WSA, że jeszcze nie mają wszystkich dokumentów i nie mogą podjąć rozstrzygnięcia.
Oj, namieszałem aż mi wstyd.
Nie dość, że skargę przesłałem bezpośrednio do WSA, to dodatkowo, tylko w jednym egzemplarzu, a to chyba trzeba było w dwóch ( dla PINB i WSA) i załączniki w dwóch egz.

Wczoraj dostałem pouczenie z WSA o treści art. 46 i 47, 70 oraz 210 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.W piśmie nic więcej nie było, tylko wydrukowane te artykuły i co oznaczają.

Co zrobić w takiej sytuacji?
proton jest off-line  
07-10-2011, 12:58  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Skarga na działanie urzędu do WSA

to standardowe pouczenia, które sąd czyni z ustawy

a co zawierało pismo?
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Skarga na działanie Prokuratury (odpowiedzi: 13) Witam ,bardzo proszę o poradę.... W pewnej sprawie złożono skargę do Prokuratury Rejonowej,zarzucając jej zaniechania.....(nie chce pisać...
§ Błąd urzędnika lub celowe działanie jak dochodzić swoich praw. (odpowiedzi: 21) Jestem właścicielem mieszkania (własnościowe z KW). Urzędnik zameldował mi na mieszkaniu byłą żonę mojego syna z dzieckiem. Udostępniłem swoje...
§ Czy moja skarga na działanie PKO jest zasadna? (odpowiedzi: 3) Witam. Przedwczoraj dostałem wypłatę 1122zł. Zaraz wysłałem przelew żonie 500zł (część zaległych alimentów) i 500zł zapłaciłem zaległego czynszu....
§ Skarga na czynności komornika i jego dalsze działanie (odpowiedzi: 6) Rodzice mojego chłopaka otrzymali zawiadomienie o wszczęciu postępowania egezukcyjnego, kosztach i wezwanie do zapłaty od komornika, w tym...
§ skarga na działanie Burmistrza (odpowiedzi: 1) Czy można domagac się dostępu do akt komisji rewizyjnej tzn.: odpowiedzi Burmistrza, opini prawnej radcy dotyczace mojej rozpatrywanej skargi na...
§ skarga na działanie komornika (odpowiedzi: 2) Witam. Po podziale majątku miałem do spłacenia część należną byłej żonie.Sąd nie wyznaczył sposobu ani daty, była żona nie podała nru swojego...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.