Zapoznanie się z aktami sprawy przed rozprawą - Forum Prawne

 

Zapoznanie się z aktami sprawy przed rozprawą

Dzisiaj, w sekretariacie WSA przeglądałem akta sprawy. Chciałbym z Wami skonsultować jedno z pism, które zostało zredagowane przez asystenta sędziego. Poniżej treść pisma: Cytat: Sygn. akt (…) Przedmiot: bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
14-04-2011, 18:15  
grzeba
Użytkownik
 
Posty: 243
Domyślnie Zapoznanie się z aktami sprawy przed rozprawą

Dzisiaj, w sekretariacie WSA przeglądałem akta sprawy. Chciałbym z Wami skonsultować jedno z pism, które zostało zredagowane przez asystenta sędziego. Poniżej treść pisma:
Cytat:
Sygn. akt (…)
Przedmiot: bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej

1.Wniosek o udostępnienie informacji z dnia 22 lutego 2011 r.
2.Przedmiot wniosku – umożliwienie wglądu w dokumentację zdjęciową z kontroli organu nadzoru budowlanego oraz doręczenie barwnej kopii wykonanych zdjęć.
3.Organ zobowiązany – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w (…).
4.Pismem z dnia 4 marca 2011 r. organ odmówił przesłania zdjęć. Pismo doręczono skarżącej.
5.Skarga z dnia 15 marca 2011 r. złożona za pośrednictwem organu. Podpisana. Złożono tylko jeden egzemplarz skargi.
6.Akta administracyjne dołączone. Wniosek skarżącej i odpowiedz organu znajdują się w tych aktach.
7.Do dnia przesłania akt do Sądu wniosek skarżącej nie został załatwiony zgodnie z jej żądaniem.
8.System OSO nie wykazuje, aby sprawa była przedmiotem rozpoznania w tut. Sądzie.
9.Stwierdzono istnienie braków, które należy uzupełnić przed dniem rozprawy:
I)organ nie udzielił odpowiedzi na skargę (art. 21 ustawy o dost. do inf. pub. oraz art. 54 § 2 ppsa), co powinno nastąpić na etapie przesyłania skargi do sądu – przed wyznaczeniem rozprawy. Brak ten jest bowiem sankcjonowany grzywną na wniosek strony (art. 55 § 1 ppsa).
II)Skarżąca nie uiściła wpisu od skargi, który wynosi w sprawach dot. bezczynności organów administracji publicznej 100 zł (§2 pkt 6 rozporządzenia z 16.12.2003, dz.u. 2003, nr 221, poz.2193).
III)Do skargi nie dołączono jej odpisu dla strony przeciwnej – PINB w (…). Skargę złożono tylko w jednym egzemplarzu.

(…), dnia 30.03.2011 r.
Asystent sędziego (...)
Trapi mnie pkt. 5 w związku z pkt. 9 III), ponieważ w dniu 15 marca 2011 r. organ otrzymał skargę oraz odpis skargi. Organ do sądu przesłał odpis skargi sugerując że jest to skarga(czyt. jedyny egzemplarz). Różnica pomiędzy tymi pismami polegała na tym że w skardze był dopisek „Załącznik: odpis skargi”. Wprawdzie mam potwierdzenie złożenia skargi z treścią „Załącznik: odpis skargi”. Niestety ta treść znajduje się na drugiej stronie pisma a pieczątka potwierdzająca przyjęcie pisma znajduje się tylko na pierwszej stronie. Pani zajmująca się udostępnianiem akt w sekretariacie WSA, starała się mnie przekonać, że wszystko jest w porządku. Nie daje mi to spokoju ponieważ jestem przekonany, że organ PINB ma w tym jakiś cel, skoro celowo zataił pismo ze skargą.
Macie jakieś sugestie?
grzeba jest off-line  
15-04-2011, 08:54  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.597
Domyślnie RE: Zapoznanie się z aktami sprawy przed rozprawą

Skoro skarga dotarła do WSA, to wszystko jest w porządku.
Podejrzewam, że gdyby był inaczej, to organ nie przekazałby skargi mając ku temu podstawę formalną
voyteg jest off-line  
15-04-2011, 09:30  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Zapoznanie się z aktami sprawy przed rozprawą

Macie jakieś sugestie?[/QUOTE]

Podzielam obawy.
Towarzystwo budowlane jest wyjątkowe jeśli idzie o mataczenie;
Najlepiej na każedej stronie (nie kartce) pokwitowanie.
aby to osiągnąć pisać albo mniejszą czcionkę albo pisać pisma w częściach.
oby_wa_tel jest off-line  
15-04-2011, 09:55  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.597
Domyślnie RE: Zapoznanie się z aktami sprawy przed rozprawą

Cytat:
Napisał/a oby_wa_tel Zobacz post
Podzielam obawy.
Towarzystwo budowlane jest wyjątkowe jeśli idzie o mataczenie
A z tym się zgadzam jak najbardziej.

Mnie ostatnio PINB też zaskoczył, tu opisuje coś ciekawego:

http://forumprawne.org/postepowanie-...anowienia.html

Jednak w WSA - z tego co opisałeś wyżej, powinno być w tej kwestii (liczby kopii) bezpieczniej. Jakby co, to będziemy się wzajemnie wspierać
voyteg jest off-line  
15-04-2011, 12:13  
grzeba
Użytkownik
 
Posty: 243
Domyślnie RE: Zapoznanie się z aktami sprawy przed rozprawą

Znalazłem takie tezy w orzeczeniach NSA

I FSK 851/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-15
Cytat:
W sytuacji, gdy Sąd dysponował aktami administracyjnymi oraz odpowiedzią na skargę organu, a w sprawie poza skarżącym i organem nie występowały inne strony ani uczestnicy, nie było podstaw do przyjęcia, że brak odpisu skargi uniemożliwiał nadanie sprawie biegu. Oznacza to, że nie zachodziły przesłanki do wystosowania wezwania, o którym mowa w art. 49 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./, a w konsekwencji do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 par. 1 pkt 3 tej ustawy
II GSK 117/05 - Wyrok NSA z 2005-09-22
Cytat:
Przedmiotem wezwania skierowanego przez przewodniczącego do strony w trybie art. 49 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ może być tylko usunięcie takich braków, które uniemożliwiają nadanie pismu prawidłowego biegu.

W sytuacji gdy sąd dysponował aktami administracyjnymi oraz odpowiedzią na skargę organu, a w sprawie poza skarżącym i organem nie występowały inne strony ani uczestnicy, nie było podstaw do przyjęcia, że brak odpisu skargi uniemożliwiał nadanie sprawie biegu. Z powyższego wynika, że nie zachodziły przesłanki do wystosowania wezwania, o którym mowa w art. 49 par. 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
FSK 2583/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-15
Cytat:
W sytuacji gdy sąd dysponuje aktami administracyjnymi oraz odpowiedzią organu na skargę, a w sprawie poza skarżącym i organem nie występują inne strony ani uczestnicy, nie ma podstaw do wzywania skarżącego do złożenia odpisu skargi na zasadzie art. 49 par. 1 a contrario ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./.
Niby wszystko ok, brak odpisu nie daje podstawy do odrzucenia skargi ale...
czy nie będę musiał tego udowadniać na etapie skargi kasacyjnej. Co radzicie. Czy dostarczyć organowi odpis skargi i przesłać do Sądu pismo procesowe z wyjaśnieniem sytuacji. Jak się to wszystko ma do art. 276 kodeksu karnego
Przepis prawny:
Art.*276.*Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czy Sędzie sądu administracyjnego gdy dowie się że taki czyn mógł mieć miejsce automatycznie powiadomi odpowiednie służby odpowiedzialne za ściganie przestępstwa z kodeksu karnego?
grzeba jest off-line  
19-04-2011, 21:35  
grzeba
Użytkownik
 
Posty: 243
Domyślnie RE: Zapoznanie się z aktami sprawy przed rozprawą

Kodeks postępowania karnego

Przepis prawny:
Art. 304.
§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma
społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art.
191 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie
dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa przez
prokuratora jest obowiązkowe, lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego
przestępstwa Policja przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie
prokuratorowi.

Przepis prawny:
Art. 305.
§ 4. O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się
osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła
zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu
także podejrzanego – z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach.
teoretycznie, powinno to uniemożliwić prokuratorowi odmowę wszczęcia śledztwa
grzeba jest off-line  
21-04-2011, 11:58  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.597
Domyślnie RE: Zapoznanie się z aktami sprawy przed rozprawą

Cytat:
Napisał/a grzeba Zobacz post
Czy dostarczyć organowi odpis skargi i przesłać do Sądu pismo procesowe z wyjaśnieniem sytuacji.
Przed rozprawą możesz dołączyć, jeśli da ci to większy komfort
voyteg jest off-line  
05-05-2011, 12:51  
milczek
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: Zapoznanie się z aktami sprawy przed rozprawą

Sąd nie może odrzucić skargi jeżeli nie dołączono do niej odpisu. Jeżeli jednak miałby taki zamiar to i tak NAJPIERW musi wezwać skarżącego do nadesłania takiego odpisu. Dopiero gdy wzywany tego nie uczyni - sąd ma jakąkolwiek podstawę do odrzucenia.
milczek jest off-line  
25-08-2011, 22:23  
Nadall84
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Zapoznanie się z aktami sprawy przed rozprawą

Jeżeli byłby uczestnik postępowania sąd ewentualnie wezwałby Panią o nadesłanie kopi lub uwierzytelnionego odpisu skargi. Jeżeli tego nie uczynił należy spokojnie czekać na wyznaczenie rozprawy.
Pozdrawiam N
Nadall84 jest off-line  
25-08-2011, 22:27  
Nadall84
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Zapoznanie się z aktami sprawy przed rozprawą

Pana - przepraszam za pomyłkę. N
Nadall84 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zapoznanie się z aktami jako podejrzany w sprawie karnej w prokuraturze (odpowiedzi: 3) Witam serdecznie, mam takie pytanie. Jestem podejrzany o popełnienie przestępstwa. W piątek byłem przesłuchiwany w tej sprawie na komendzie i...
§ Zapoznanie się z aktami sprawy w sądzie (odpowiedzi: 1) Czy istnieje ograniczenie w zapoznawaniu się z aktami sprawy w sądzie, czy też mozna to robić kilka razy? Jeżeli adwokat juz się zapoznał to czy ja...
§ zapoznanie się z aktami sprawy (odpowiedzi: 3) Proszę o pomoc. Przeciwko mojemu mężowi toczy się sprawa w sądzie o znęcanie się fizyczne i psychiczne. Nie jestem niestety oskarżycielem posiłkowym....
§ Zapoznanie z aktami sprawy rozwodowej? (odpowiedzi: 1) Witam. Jestem w trakcie sprawy rozwodowej, przesłuchania pozwanego odbyło się w trybie obrotu zagranicznego. Z informacji jakie posiadam, został...
§ zapoznanie się z aktami sprawy o wykroczenie przed skierowaniem wniosku do sądu (odpowiedzi: 11) Witam! Jestem podejrzany o popełnienie wykroczenia. Zwróciłem się do właściwej komendy policji o pisemne wskazanie faktycznych podstaw postawionego...
§ Zapoznanie oskarzonego z aktami (odpowiedzi: 9) Prokurator postanowil zapoznac oskarzonego z aktami, oskarzony jest już ponad 2 miesiące na sankcji, co to moze oznaczac? Czy bedzie to mialo wplyw...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.