Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiórka?? - Forum Prawne

 

Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiórka??

WSA w Szczecinie w składzie m.in. 2 sędziów NSA wydał niedawno wyrok: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/824C88C4F2 Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak, Sędziowie Sędzia NSA Henryk Dolecki (spr.),, Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska Cytat: obowiązujące przepisy nie dają możliwości nałożenia ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
05-07-2011, 17:58  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiórka??

WSA w Szczecinie w składzie m.in. 2 sędziów NSA wydał niedawno wyrok:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/824C88C4F2

Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak,
Sędziowie Sędzia NSA Henryk Dolecki (spr.),,
Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska

Cytat:
obowiązujące przepisy nie dają możliwości nałożenia obowiązku sporządzenia projektu zamiennego co do zakończonych robót, gdy nie będą już prowadzone żadne roboty budowlane.

Treść art. 51 ust. 1 Prawa budowlanego wskazuje, że stosuje się go do robót budowlanych będących w toku, ponieważ decyzje o których mowa w tym przepisie

są następstwem wydania przez właściwy organ postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych. Jeżeli roboty budowlane wykonywane w warunkach wskazanych w art. 50 ust. 1 zakończono przed wydaniem przez organ nadzoru budowlanego postanowienia o wstrzymaniu robót, to art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ma odpowiednie zastosowanie na podstawie art. 51 ust. 7, zwłaszcza nie wydaje się postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych (zob. wyrok NSA z dnia 15 VI 2010 r., II OSK 1012/09, LEX nr 597095).

Z uwagi na treść art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego w którym nie wymieniono

art. 51 ust. 1 pkt 3 decyzję o nałożeniu obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego nie można wydać, gdy organ nadzoru budowlanego o istotnym odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego albo innych warunków pozwolenia na budowę dowiedział się już po zakończeniu robót budowlanych.

"Jest oczywiste, że wówczas nie może wydać postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych przewidzianego w art. 50 ust. 1. Skoro zaś nie może wydać postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych, to nie może też wydać decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3. Z treści art. 51 ust. 1 wynika bowiem, że warunkiem podjęcia przewidzianych tam decyzji jest wcześniejsze wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1" (Z. Kostka: Prawo budowlane. Komentarz, Gdańsk 2007, s. 172).

Jak wskazano wyżej, roboty budowlane polegające na budowie tarasu zostały już zakończone przed wielu laty i doprowadzenie ich do stanu zgodnego z projektem budowlanym (likwidacja samowoli) możliwe jest jedynie przez rozbiórkę tej części tarasu, która powstała bez uprzedniej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ nadzoru budowlanego uwzględni powyższe rozważania i rozstrzygnie stosownie do dokonanych ustaleń w sprawie.
natomiast rok wcześniej NSA tj.
sędzia NSA Wojciech Chróścielewski
sędzia NSA Leszek Leszczyński
sędzia del. NSA Jerzy Stankowski (spr.)

w wyroku
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BA04469575

Cytat:
Tezy
W przypadku "istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę" (art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego), organ może nałożyć obowiązek przedstawienia projektu budowlanego zamiennego (oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem) - tak w odniesieniu do robót budowlanych "wykonywanych" (po uprzednim wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych postanowieniem), jak i do budowy już "zakończonej
oby_wa_tel jest off-line  
14-07-2011, 06:05  
twiggi
Początkujący
 
Posty: 11
Domyślnie RE: Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiór

i gdzie tu jest wątpliwość koleżanko? Orzeczenia odnoszą się do 2 zupełnie różnych kwestii. Pierwsze reguluje stan po zakończeniu robót budowlanych z 48 lub 48b uPb, gdzie możliwe jest tylko doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, rozbiórka lub legalizacja. W drugim przypadku mowa jest o procedurze wstrzymania prowadzenia robót budowlanych z art 50 uPb i nałożenie obowiązku min. dostarczenia projektu zamiennego jak i np ekspertyzy technicznej.
pozdrawiam ekssspert prawa budowlanego i administracyjnego
twiggi jest off-line  
14-07-2011, 07:35  
artisan3D
Przyjaciel forum
 
artisan3D na Forum Prawnym
 
Posty: 1.751
Domyślnie RE: Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiór

I na czym polega problem? A także, w którym miejscu jest zapytanie?
artisan3D jest off-line  
14-07-2011, 07:38  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiór

Por temat:
Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiórka??
oby_wa_tel jest off-line  
14-07-2011, 08:38  
artisan3D
Przyjaciel forum
 
artisan3D na Forum Prawnym
 
Posty: 1.751
Domyślnie RE: Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiór

Nie rozumiem.
Jeśli po zakończeniu budowy to nie było już wykonywania robót?
Jeśli w trakcie wykonywania budowy to nie po zakończeniu.
Sprzeczność wewnętrzna w samym pytaniu.
artisan3D jest off-line  
14-07-2011, 09:44  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiór

Rozwijam pytanie.
(Czy) Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl.
(ltóre stwierdzono dopiero) po zakończeniu budowy
(oznacza konieczność) = rozbiórka??

czy może zamiast rozbiórki można sporządzić projekt zamienny uwzględniający to istotne odstępstwo.
oby_wa_tel jest off-line  
14-07-2011, 12:27  
artisan3D
Przyjaciel forum
 
artisan3D na Forum Prawnym
 
Posty: 1.751
Domyślnie RE: Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiór

To co innego.
Skoro po zakończeniu budowy to trudno mówić o projekcie zamiennym. Zakończono budowę. Chyba, że naprawdę nie zakończono budowy, co oznacza, że należałoby opracować projekt zamienny i zmianę do decyzji z zatwierdzeniem tego nowego projektu. A jeśli budowa została zakończona to należy zalegalizować samowolę.
Teraz mówimy o legalizacji samowoli budowlanej. Oznacza to, że należy w gminie uzyskać dokument, że wykonane dzieło( uwzględniające odstępstwo od pozwolenia na budowę) jest zgodne z warunkami zabudowy w tym miejscu. Nie z decyzją o warunkach zabudowy, lecz, że wykonana samowola spełnia warunki dla zabudowy w dzielnicy, wsi, mieście. Następnie należy sporządzić przez uprawnionego ekspertyzę techniczną z oceną czy wykonano prace w sposób technicznie właściwy. Skoro tak, to należy wykonać inwentaryzację budowlaną całości. Legalizacją zajmuje się PINB. Decyzją PINB się określa czy rozbiórka czy legalizacja.
artisan3D jest off-line  
14-07-2011, 13:22  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiór

no i WSA w Szczecinie orzekł (patrz pierwszy post)

Cytat:
Jak wskazano wyżej, roboty budowlane polegające na budowie tarasu zostały już zakończone przed wielu laty i doprowadzenie ich do stanu zgodnego z projektem budowlanym (likwidacja samowoli) możliwe jest jedynie przez rozbiórkę tej części tarasu, która powstała bez uprzedniej decyzji o pozwoleniu na budowę.
czyli że PINB nie ma wyboru (jeśli działa na podstawie prawa) i musi orzec rozbiórkę. Nie może legalizować.
Natomiast NSA orzekł że można legalizować m.in. przez projekt zamienny.
oby_wa_tel jest off-line  
14-07-2011, 13:48  
artisan3D
Przyjaciel forum
 
artisan3D na Forum Prawnym
 
Posty: 1.751
Domyślnie RE: Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiór

Nie chce mi sie teraz grzebać, ale, jeśli jest wykonana samowola budowlana, która spełnia wymogi o zagospodarowaniu terenu oraz wymogi techniczne, to na wniosek inwestora(zainteresowanego) organ - Nadzór Budowlany- powinien ją zalegalizować. Ważne sa te dwa warunki, oraz okres, w ktorym samowola powstala.
artisan3D jest off-line  
14-07-2011, 15:29  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiór

Cytat:
Napisał/a artisan3D Zobacz post
Nie chce mi sie teraz grzebać, ale, jeśli jest wykonana samowola budowlana, która spełnia wymogi o zagospodarowaniu terenu oraz wymogi techniczne, to na wniosek inwestora(zainteresowanego) organ - Nadzór Budowlany- powinien ją zalegalizować. Ważne sa te dwa warunki, oraz okres, w ktorym samowola powstala.
Ale na jakiej podstawie prawnej???
WSA w Szcz. uzasadnił że brak tej podstawy
a NSA wcześniej w innej sprawie wskazał że niby jest taka podstawa prawna.
tj. art. 51 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 51 ust. 7 pb.
oby_wa_tel jest off-line  
15-07-2011, 06:40  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiór

czyli WSA w Szcz. uznał że skoro ustawodawca wskazał w pr. bud. jedynie pkt 1 i 2 z ust. 1 to nieprzypadkowo pominął pkt 3 który mówi o projekcie zamiennym.
a więc celowo prawodawca nie dał prawa do legalizacji istotnych odstępstw które ujawniły się (a nie zostały wykonane) dopiero po zakończeniu budowy.

Przepis prawny:
pkt 3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę - nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.


Przepis prawny:
art. 51
ust. 7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, w przypadkach innych niż określone w art. 48 albo w art. 49b, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1.
oby_wa_tel jest off-line  
15-07-2011, 07:53  
artisan3D
Przyjaciel forum
 
artisan3D na Forum Prawnym
 
Posty: 1.751
Domyślnie RE: Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiór

Trybunał Konstytucyjny : P/46/08 z 21.04.2009 sygn 124/8/A/2009


1. Art. 49b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.; dalej: prawo budowlane) reguluje kwestię tzw. legalizacji samowoli budowlanej w odniesieniu do obiektów budowlanych (ich części) budowanych lub wybudowanych bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ. Jeżeli tego typu samowola budowlana jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, właściwy organ wstrzymuje postanowieniem – gdy budowa nie została zakończona – prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni wymienionych w tym przepisie dokumentów (art. 49b ust. 2 prawa budowlanego). Spełnienie tych warunków pozwala na ustalenie przez właściwy organ wysokości opłaty legalizacyjnej (art. 49b ust. 4 prawa budowlanego) i legalizację obiektu
artisan3D jest off-line  
15-07-2011, 08:45  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiór

zupełnie inne są stany faktyczne I i II:
I)
1. Mam pozwolenie na budowę domu bez garażu
2. Buduję ten dom bez garażu, i po zakończeniu budowy uzyskuję pozw. na użytkowanie.
3. Potem dobudowuję bez pozwol. cześć - garaż

II)
1. bz. tj. Mam pozwolenie na budowę domu bez garażu
2. Buduję ten dom bez garażu, i przed zakończeniem budowy samowolnie odstępuję od pozwolenia i dobudowuję (identyczny jak w wersji I) garaż i uzyskuję pozw. na użytkowanie.

pierwszy objęty jest przez art. 48-49,
drugi objęty jest przez art. 50-51

W stanie faktycznym II (a o takie przecież w obu orzeczeniach chodzi, por. pierwszy post) nie może być stosowany art. 48-49 pb.
oby_wa_tel jest off-line  
15-07-2011, 09:02  
artisan3D
Przyjaciel forum
 
artisan3D na Forum Prawnym
 
Posty: 1.751
Domyślnie RE: Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiór

Przeklejam z I postu: Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiórka??

W ostanim poście zaś wpisujesz, że budujesz bez garażu, dobudowujesz i uzyskujesz pozwolenie na użytkowanie. Zatem o co chodzi? O to, że kierownik budowy złożył oświadczenie nie polegajace na prawdzie? O to, że dobudowując garaż popełniłeś samowolę budowlaną a PINB się nie dopatrzył? O to, że geodeta źle wykonał operat powykonawczy nie nanosząc na mapie tego garażu? A może, że ktoś po czasie się zorientował i nakazał rozbiórkę celem doprowadzenia do ładu prawnego?

Każda sytuacja jest inną, a te wymienione nie wyczerpują pomysłowości naszego "elektoratu".
artisan3D jest off-line  
16-07-2011, 12:21  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiór

Czy kwestionujesz że któryś ze stanów I lub II jest niemożliwy?
Ustawodawca uznał, że te stany ureguluje innymi regulacjami prawnymi.
I o to chodzi.

I)
1. Mam pozwolenie na budowę domu bez garażu
2. Buduję ten dom bez garażu, i po zakończeniu budowy uzyskuję pozw. na użytkowanie.
3. Potem dobudowuję bez pozwol. cześć - garaż

II)
1. bz. tj. Mam pozwolenie na budowę domu bez garażu
2. Buduję ten dom bez garażu, i przed zakończeniem budowy samowolnie odstępuję od pozwolenia i dobudowuję (identyczny jak w wersji I) garaż i uzyskuję pozw. na użytkowanie.
oby_wa_tel jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Kontrola PINB po zakończeniu budowy i stwierdzenie odstępstwa od projektu (odpowiedzi: 10) Moim sąsiadem jest człowiek, który nie jest zadowolony z tego że się pobudowałem na sasiedniej działce bo on przez lata przyzwyczaił się, że obok...
§ Neostrata - odstąpienie po zakończeniu poprzedniej umowy (odpowiedzi: 5) Witam, próbowałem znaleźć podobny temat ale nie znalazłem stąd moje pytanie. 30.11.2014 dobiegała końca moja umowa neostradowa 10 MB. Około...
§ istotne odstępstwa od projektu budowlanego (odpowiedzi: 2) Jest taka sytuacja: W trakcie budowy dokonano istotnego odstępstwa od projektu, którego nie zgłoszono i nie zaznaczono w projekcie. Budowę...
§ Istotne odstępstwa od projektu budowlanego (odpowiedzi: 12) Witam, sprawa wygląda tak. Wybudowałem mały dom w 2008 roku. Mieszkam w nim już, ma numer itp. Jest pewien problem gdyż podczas budowy odstąpiliśmy...
§ Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu po oddaniu obiektu do użytkowania (odpowiedzi: 3) Sprawa do dyskusji wygląda następująco. Pani X w oparciu o pozwolenie na budowę dobudowała magazyn do istniejącego budynku kurnika oraz przebudowała...
§ Istotne samowolne zsmiany w umowie o pracę (odpowiedzi: 7) Witam. Jestem zatrudniony na czas określony w pewnej firmie. Mój czas pracy to przaca w godzinach 8.00 - 15.30. Pracuję w różne dni tygodnia w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.