Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA - Forum Prawne

 

Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

Witam serdecznie Jestem pierwszy raz na tym forum i na początek bym chciał wszystkich pozdrowić . Moj problem jest taki : Na mocy art. 215 ust.2 z 21 sierpnia 1997 r staram sie o odszkodowanie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
03-01-2012, 21:33  
Jacecentkowski
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

Witam serdecznie Jestem pierwszy raz na tym forum i na początek bym chciał wszystkich pozdrowić . Moj problem jest taki : Na mocy art. 215 ust.2 z 21 sierpnia 1997 r staram sie o odszkodowanie za działke budowlaną przejęta tzw Dekretem Bieruta . wszelka dokumentacja jest już zebrana i srednio co 3 miesiące otrzymuję od UM warszawy Wydż spraw dekretowych pisma z kolejnymi terminami zakończenia sprawy . Złożyłem pismo ze skargą do Wojewody Mazowieckiego który odpowiedział mi ze uznaje zażalenie i wyznacza Prezydentowi Warszawy na załatwienie sprawy termin wynoszący 3 miesiące . Wojewoda zaznaczył jednocześnie że nie wywiązanie się Prezydenta Warszawy z tego terminu daje mi możliwośc skargi na opieszałość i przewlekłość postępowania do WSA . Wiem ze jest mozliwośc wystapienia o nałożenie na urząd grzywny . Bardzo prosze o poradę jak mam dalej postępować . Chodzi mi o to co bedzie jesli urząd nie dostosuje sie do wyroku WSA ? Bo dochodzą mnie słuchy ze takie postępowanie jest chlebem powszednim . Czy ktoś zetknął się z tego typu sprawą ? Serdecznie dziękuję za informacje Każda jest w tym przypadku cenna
Jacecentkowski jest off-line  
04-01-2012, 07:53  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

orzeczenie w zakresie bezczynności

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/39F329FE77

orzeczenie w sprawie wymierzenia grzywny
I SA/Rz 12/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-17
voyteg jest off-line  
04-01-2012, 08:44  
Jacecentkowski
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

Witam serdecznie i dziękuje za podpowiedź . Zastanawia mnie jednak co będzie jeśli Prezydent Warszawy nie wykona wyroku zasądzonego przez WSA . Nauczony dotychczasowym doświadczeniem wiem ze wszystko jest możliwe . No i co wtedy ???? Jaki powinien być kolejny etap w mojej walce o odszkodowanie ? Powiem tak , ewentualna grzywna zasądzona przez sąd absolutnie mnie nie zadowala ( pieniądze idą z jednego konta na drugie i oba są państwowe ) . Chodzi mi o całkowite zakończenie sprawy . Jeszcze raz serdecznie dziękuje .
Jacecentkowski jest off-line  
04-01-2012, 08:57  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

art. 154 § 4,5 Prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi

Cytat:
§ 4. Osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służy roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 5. Odszkodowanie, o którym mowa w § 4, przysługuje od organu, który nie wykonał orzeczenia sądu. Jeżeli organ w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o odszkodowanie nie wypłacił odszkodowania, uprawniony podmiot może wnieść powództwo do sądu powszechnego.
czyli mamy prawomocny wyrok i można na tej podstawie wnioskować o odszkodowanie
- od organu
- po 3 miesiącach przed sądem powszechnym

niezależnie od tego moża domagac się ukarania grzwyną przed sądem administracyjnym

co ważne jeszcze:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C70D4D3B13

Cytat:
Z powołanego wyżej przepisu wynika, że warunkiem formalnym złożenia skargi na niewykonanie wyroku jest uprzednie pisemne wezwanie organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy. Jednakże termin na złożenie przedmiotowego wezwania nie jest dowolny. Wymagane jest, aby przed jego złożeniem doszło do uprawomocnienia się wyroku (i tym samym uzyskania przez ten wyrok przymiotu wykonalności). Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 286 § 2 P.p.s.a. termin do załatwienia sprawy przez organ administracji określony w przepisach prawa lub wyznaczony przez sąd liczy się od dnia doręczenia akt organowi.

Zatem warunkiem prawidłowego wezwania organu do wykonania wyroku jest jego złożenie nie wcześniej niż po otrzymaniu przez organ orzeczenia sądowego wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności. Jednocześnie wezwanie nie może nastąpić późnej niż data złożenia skargi (por. wyrok NSA z 26 lutego 2008 r., I OSK 1259/07, publ. Lex nr 453494). Wezwanie skierowane w innym czasie jest albo przedwczesne (gdy nastąpi przed doręczeniem organowi prawomocnego wyroku), albo spóźnione (gdy nastąpi po wniesieniu skargi) i nie wywiera skutku, o którym mowa w art. 154 § 1 P.p.s.a. Natomiast nie ma znaczenia czy wezwanie zostało doręczone organowi przed upływem terminu jaki ma on na załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 k.p.a., czy też dopiero po upływie tego terminu.
ponadto:


http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/58FBFAA6AD

Cytat:
W myśl art. 154 § 4 p.p.s.a. osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służy roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Niniejsze odszkodowanie przysługuje od organu, który nie wykonał orzeczenia sądu i jeżeli organ w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o odszkodowanie nie wypłacił odszkodowania, uprawniony podmiot może wnieść powództwo do sądu powszechnego (art. 154 § 5 p.p.s.a.).

Zatem jak wynika wyraźnie z regulacji zawartej w cytowanych wyżej przepisach roszczenie o odszkodowanie za szkodę poniesioną wskutek niewykonania orzeczenia sądu administracyjnego jest roszczeniem cywilnoprawnym i jako takie w razie sporu podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny. Oznacza to, że sąd administracyjny nie jest rzeczowo właściwy do rozpoznania tego typu żądań. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, jednakże mogą czynić to w zakresie wynikającym z art. 3 § 2 Prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, zakres ten - co wyraźnie wynika z powołanych przepisów - jednakże nie obejmuje rozstrzygania o roszczeniach odszkodowawczych. W konsekwencji skarga w przedmiocie zasądzenia odszkodowania od organu administracji publicznej jako nie należąca do właściwości sądu administracyjnego podlega odrzuceniu (art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).
voyteg jest off-line  
04-01-2012, 22:47  
Jacecentkowski
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

Bardzo dziękuję . W przypadku dodatkowych wątpliwości pozwolę sobie pytać Pozdrawiam
Jacecentkowski jest off-line  
30-01-2012, 18:58  
Jacecentkowski
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

Witam serdecznie . Mam jeszcze jedno pytanie . Jestem własnie na etapie składania skargi do Wsa . Własnie minął termin załatwienia sprawy wyznaczony przez Wojewodę . No i oczywiście NIC !!!!! Spodziewałem się tego . Termin minął dosłownie 3 dni temu . Zastanawiam sie czy jeszcze poczekać parę dni czy juz mogę złożyć skargę ? Najważniejsze jednak pytanie gdzie powinienem dokonać opłaty sądowej , ile powinna ona wynosić ? Wyczytałem ze prawdopodobnie jest to 100 zł . Czy opłatę dokonuje się tam gdzie składa się pismo czy wystarczy załączyć przelew bankowy potwierdzający dokonanie wpłaty ? Czy to jedyna opłata ? Wiem że te pytania wydają się .... No ale jestem laikiem w tych sprawach a nie chcę popełnić jakiegoś błędu . Serdecznie dziękuję za pomoc
Jacecentkowski jest off-line  
31-01-2012, 08:29  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

1. składa pan skargę, zanim organ wyda akt administracyjny - poźniej złożenie skargi jest niedopuszczalne
2. skargę składa pan do organu w dwóch egzemplarzach, a na trzecim proszę uzyskać potwierdzenie złożenia (u mnie w stopce jest treść skargi)
3. po otrzymaniu skargi sąd wezwie pana do wpłacenia 100 zł podając sygnaturę akt sprawy, do tego czasu nic pan nie płaci. Sąd uzna skargę - organ zwraca panu 100zł. Jeśli sąd oddali skargę, 100zł przepada. Innych kosztów nie ma.
voyteg jest off-line  
02-03-2012, 07:57  
Jacecentkowski
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

Witam serdecznie . 3 stycznia złożyłem za pośrednictwem Prezydenta Warszawy skargę do WSA na bezczynność . Wiem ze Prezydent ma 30 dni na przekazanie skargi do WSA . Bardzo prosze o informacje co należy robić w ptzypadku gdy Prezydent w tym czasie nie przekaże skargi . I ewentualnie jak sprawdzic czy skarga został przekazana . Serdecznie dziękuje .
Jacecentkowski jest off-line  
02-03-2012, 11:27  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

Cytat:
Napisał/a Jacecentkowski Zobacz post
. Bardzo prosze o informacje co należy robić w ptzypadku gdy Prezydent w tym czasie nie przekaże skargi .
tu jest podpowiedź: http://forumprawne.org/sady-administ...ml#post1549065
voyteg jest off-line  
12-03-2012, 11:06  
Jacecentkowski
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

Witam serdecznie . Korzystając z możliwości jakie daje forum prawne chciałem się dopytać w mojej sprawie złożyłem skargę na bezczynność do Wsa . W skardze jednak nie wystąpiłem o ukaranie urzędu grzywną . ( podobno jest taka możliwość ) ponieważ tak poinformował mnie Radca Prawny . Chcę się dowiedzieć czy na etapie w którym się teraz znajduję jest taka możliwość i czy ewentualnie mogę w tej chwili dołączyć moja prośbę o ukaranie grzywną urzędu do mojej skargi na WSA . Rozumiem że jeśli nie wystąpię o ukaranie grzywną to sad z własnej inicjatywy tego nie zrobi .
Serdecznie dziękuję . Własnie się dowiedziałem że czas oczekiwania na sprawe o bezczynnośc w WSA Warszawa to 5 miesięcy . Serdecznie dziękuję za podpowiedź
Jacecentkowski jest off-line  
12-03-2012, 11:09  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

1. można na piśmie złożyć taki wniosek podając sygnaturę akt sprawy

2. można na sprawie ustnie
voyteg jest off-line  
21-04-2012, 00:03  
Jacecentkowski
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

Witam serdecznie . Otrzymałem własnie termin rozprawy sadowej ( początek czerwca) . Z pismem z sadu przyszła również odpowiedź Urzedu Miasta Stołecznego Warszawy Wydź . spraw dekretowych który prowadzi sparawę . W piśmie urząd zwraca się do sądu o oddalenie skargi na bezczynność ponieważ jest to sprawa skomplikowana , trwa analiza wymagająca gromadzenia dokumentów ( to co zwykle ) No ale jest i nowość . Urząd informuje sąd że : zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie ( uwaga ) AKTUALIZACJI OPERATU SZACUNKOWEGO OKRESLAJACEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI !!!! z tego co wiem taki operat nigdy nie został zrobiony !!!!. Podawanie tego w piśmie do sądu ma na celu wprowadzenie organu sadowego w błąd !!!!!. Zadzwoniłem do urzędu i rozmawiałem z urzędniczką która stwierdziła ze nic takiego nie miało miejsce i ktoś musiał popełnić błąd . Zastanawiam się teraz czy w piśmie które zamierzam złożyć do Wsa z prośbą o ukaranie urzędu grzywną nie powinienem poskarżyć się na tego typu działalność urzędu , która jest ewidentnym wprowadzaniem w błąd . Bardzo prosze o radę .Przyznam się ze czytając o podobnych jak moja sprawach spotkałem się już z czymś takim że przedstawiciel miasta twierdził ze sprawa jest w trakcie wykonania operatu szacunkowego a nie miało to nic wspólnego z prawdą !!!! Czy urząd może dowolnie i bezkarnie wprowadzać sąd w błąd ?????? Pozdrawiam
Jacecentkowski jest off-line  
24-04-2012, 10:10  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

Cytat:
Napisał/a Jacecentkowski Zobacz post
jest to sprawa skomplikowana
to akurat nie ma znaczenia - organ ma na to odpowiednie tryby

Cytat:
Napisał/a Jacecentkowski Zobacz post
z tego co wiem taki operat nigdy nie został zrobiony (...) czy w piśmie które zamierzam złożyć do Wsa z prośbą o ukaranie urzędu grzywną nie powinienem poskarżyć się na tego typu działalność urzędu
może pan zawrzeć taką informację
voyteg jest off-line  
05-06-2012, 15:04  
Jacecentkowski
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

Witam serdecznie . jestem już po wyroku sądu administracyjnego !!! Sad stwierdził że Prezydent Warszawy działała z rażącym naruszeniem prawa . Właściwie to nie działała . Jednocześnie nie nałożył grzywny na Prezydenta Warszawy . Nie bardzo rozumiem przyczyny odrzucenia wniosku o grzywnę , bo nawet stosunek urzędu prezydenckiego do sądu był bardzo lekceważący . Urząd okłamywał sąd w sprawie operatu szacunkowego . Zostało to jednak szybko przez sąd wychwycone i prawnik działający z ramienia prezydenta Warszawy musiał się wstydzić za to ze musi reprezentować urząd który w prymitywny sposób wprowadza sąd w błąd .. Obecnie Prezydent Warszawy dostał 2 miesiące na załatwienie sprawy . Po tym czasie jesli sprawa nie zostanie doprowadzona do końca zamierzam wystąpić do WSA o grzywne dla urzedu . To tak ku wyjaśnieniu tym którzy będą w przyszłości załatwiac podobna sprawę
Jacecentkowski jest off-line  
05-06-2012, 15:14  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Odszkodowanie z art 215 . Skarga do WSA

Cytat:
Napisał/a Jacecentkowski Zobacz post
Witam serdecznie . jestem już po wyroku sądu administracyjnego !!!
Prosimy o podanie sygnatury akt sprawy
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odszkodowanie za zakażeniem w szpitalu WZW typu B odszkodowanie, okres przedawnienia (odpowiedzi: 2) Jako kilku miesięczne niemowlę 19lat temu zostałem w szpitalu zarażony wirusowym zapaleniem wątroby typu B rodzice nie wnieśli sprawy do sądu i nie...
§ Opóźnienie w dostarczeniu przesyłki - skarga i odszkodowanie (odpowiedzi: 2) Wysłano do mnie list polecony priorytetowy Pocztą Polską. Zgodnie z art. 48a Prawa Pocztowego, przesyłka powinna zostać doręczona najpóźniej 4 dnia...
§ Odszkodowanie.CZy mogę ubiegac się o odszkodowanie? (odpowiedzi: 10) Witam. Czy osobie bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP należy się jakiekolwiek odszkodowanie?Kto miałby je wypłacać, ZUS, PZU, czy może jeszcze jakaś...
§ Odszkodowanie za grunt pod drogę- do kogo skarga (odpowiedzi: 1) Witam Walczę o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę publiczną z art. 98 ust.3 ustawy o gosp. nieruchomościami. Sprawa od Wójta przeniosła sie...
§ Skarga i odszkodowanie od administracji nieruchomości (odpowiedzi: 1) Dzień Dobry! Zwracam się z pytaniem dotyczącym skrargi i uzyskania odszkodowania od administracji nieruchomości. Według mnie nie pracują dobrze i...
§ Skarga na prokuratora, skarga do rzecznika praw obywatelskic (odpowiedzi: 3) Witam. Jak powinna wyglądać skarga na działalność prokuratora (zastraszanie i wymuszanie zeznań), jest to bodajże art. 246 kk. Prokurator "wyleciał"...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.